EU satsar på järnväg, Sverige på elbilar och elflygplan

publicerad 20 februari 2023
- Hans Sternlycke
ES-30 elflygplan. Illustration: HeartAerospace.com

OPINION.Hans Sternlycke jämför transportsatsningar ute i EU med satsningar i Sverige. “Politikerna i Sverige verkar inte medvetna om de målsättningarna i EU utan planerar tvärtom. Infrastrukturministern vill ha elbilar och elflyg och bara satsa på godståg och pendeltåg i storstadsområden.”

EU satsar på järnväg. Man vill ha höghastighetsjärnväg till alla huvudstäder och kvartsmiljonstäder till 2030. Resor med höghastighetståg skall dubblas till 2030 och tredubblas till 2050. Alla städer med mer än 100 000 invånare skall ha terminaler för byte av gods mellan järnväg och väg och utsläppsfria distributionslastbilar.

Godstransporter över 30 mil skall gå med tåg eller båt. Stora flygplatser skall ha järnvägsanslutning. Flygbränslet tredubblas i pris med skatt. Flygresor under 50 mil straffskattebeläggs. Bilresandet skall halveras till 2030. Drivmedelsskatt på sex kronor litern och koldioxidskatt på också sex kronor litern införs. Kollektivtrafiken skall vara utsläppsfri och kunna ersätta bilen i städer. Man vill också se fler cyklar och småfordon.

Politikerna i Sverige verkar inte medvetna om de målsättningarna i EU utan planerar tvärtom. Infrastrukturministern vill ha elbilar och elflyg och bara satsa på godståg och pendeltåg i storstadsområden. Nya stambanorna stoppas och planerade höghastighetssträckor stryks. Där mister Sverige EU-bidrag på sådär 100 miljarder kronor, 30 procent i EU-bidrag för ren inrikes och 50 procent för gränsöverskridande sträckor.

Svenska ES-30, ett elflygplan. Illustration: HeartAerospace.com
Air Canada har lagt en order på 30 st ES-30 elflygplan, enligt WEF. Illustration: HeartAerospace.com

Sverige subventioner fordonsbränslet genom sänkt reduktionsplikt med 6,5 miljarder kronor. Det hade räckt till gratis månadskort för alla i Sverige. Men sänkningen blir bara en respit till halvårsskiftet, annars blir det EU-böter, sen kommer höjningen av energi- och koldioxidskatten. Det blir 10 000 kronor extra om året för en normalbilist.

Tågresorna blir långsamma med satsning på elbilar i stället för på järnväg. Att flyga ner till kontinenten blir mycket dyrt. Elbilar är inga miljöbilar, utan de kan ge lika höga koldioxidutsläpp som fossilbränslefordon. De tar yta, ger barriärer, partikelutsläpp och kan inte konkurrera med spårtrafik i hastighet och bekvämlighet.

Elflygplan lämpar sig bara för små plan för 20 passagerare och 15 mils räckvidd. Små flygplatser skall få statsstöd, fast de blir utan passagerare med de nya EU-reglerna. Istället blir de beredskapsflygfält för utländskt militärflyg med bombrisk med NATO-medlemskapet.

Många har tidigare varit militärflygfält. Med nya skatter för flyg under 50 mil blir priset nästan dubbelt för att flyga och nå sådär 4 500 kronor från Kalmar till Stockholm.

Regeringen påstår att det blir för dyrt att bygga de Nya stambanorna och vill stället satsa på de gamla stambanorna, men de har kapacitetsbrist, som bara delvis kan avhjälpas till höga kostnader.

Dieseltrim Allbilsverkstad
Annons: Dieseltrim Allbilsverkstad

Man är inte medveten om att om de snabba tågen avskiljs, så att det inte behövs långa blocksträckor för att de inte ska köra ifatt, skulle kapaciteten för kvarvarande gods- och pendeltåg tredubblas.

Att de Nya stambanorna blir så dyra beror på att man bara överväger Trafikverkets förslag med traditionell banvall med makadam, som ger tredubbla underhållskostnaden och inte tillåter mer än 250 kilometer i timmen, men att man inte låtsas om Skanskas förslag för riktig höghastighetsbana på bro, som blir 100 miljarder kronor billigare, snabbare byggd och så lönsam att den kan finansieras på lån och med vanliga biljettavgifter.

Trafikverkets trafikanalysmodell och kalkylmetoder som missgynnar järnväg och gör den falskt olönsam har aldrig ifrågasatts. Trafikanalysmodellen Samvips ger sannare prognoser än Sampers men har aldrig godtagits av Trafikverket.

I stället för påstådda 6 miljoner resande per år rör det sig om 14-18 miljoner resande per år med höghastighetsjärnväg. Trafikverket räknar med fördubblad vägtrafik, när den schweiziska banken USB:s prognos är halverad biltrafik till 2035.

Text: Hans Sternlycke

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag är tillräckligt gammal för att i skolan ha räknat på tågtider etc. Det är nämnligen så att om ett “snabbtåg” skall stanna vid varje mjölkpall så blir det snabbt ett vanligt “mjölktåg”.
  Enligt EU direktiv, så skall alla medlemsstater bygga snabbtågsjärnvägar för att förbinda sin “huvudstad” med Brussel. M a o skall Sverige bygga ett snabbspår till Köpenhamn, UTAN NÅGRA STOPP DÄREMELLAN. Möjligen kan det av praktiska skäl förekomma ett stopp där en Norsk snabbspår ansluter till Svenska snabbspåret, sannolikt Jönköping.
  Ett snabbtåg som skall bromsas in (kräver el-energi eftersom mekanisk bromsning ökar underhållskostnaderna) kräver lika mycket el-energi, som det behövs för att sedan öka hastigheten snabbt till höghastighet. Passagerarna lär behöva resa fastspända. Och när hastigheten nåtts, så är det dags att bromsa igen.

  Byggs snabbspår för höghastighetstrafik, så måste samtidigt den vanliga järnvägen behållas. Snabbtågen stannar sällan och hur skall vanliga gräsrötter färdas? EU-kansliets tankar är förutom att ordna förbindelser till Brussel (för politikerna), även att flygresor skall ersättas. Vi vanliga gräsrötter kommer inte ha råd att betala fantasipriser på snabbtågsbiljetter, medan statliga- resp kommunala pampar får sina biljetter betalda av arbetsgivaren.

  Lägg ned alla dessa fantasiprojekt som bara ökar skatterna för svenska gräsrötter utan göra nytta.

 • Jag är tillräckligt gammal för att i skolan ha räknat på tågtider etc. Det är nämnligen så att om ett “snabbtåg” skall stanna vid varje mjölkpall så blir det snabbt ett vanligt “mjölktåg”.
  Enligt EU direktiv, så skall alla medlemsstater bygga snabbtågsjärnvägar för att förbinda sin “huvudstad” med Brussel. M a o skall Sverige bygga ett snabbspår till Köpenhamn, UTAN NÅGRA STOPP DÄREMELLAN. Möjligen kan det av praktiska skäl förekomma ett stopp där en Norsk snabbspår ansluter till Svenska snabbspåret, sannolikt Jönköping.
  Ett snabbtåg som skall bromsas in (kräver el-energi eftersom mekanisk bromsning ökar underhållskostnaderna) kräver lika mycket el-energi, som det behövs för att sedan öka hastigheten snabbt till höghastighet. Passagerarna lär behöva resa fastspända. Och när hastigheten nåtts, så är det dags att bromsa igen.

  Byggs snabbspår för höghastighetstrafik, så måste samtidigt den vanliga järnvägen behållas. Snabbtågen stannar sällan och hur skall vanliga gräsrötter färdas? EU-kansliets tankar är förutom att ordna förbindelser till Brussel (för politikerna), även att flygresor skall ersättas. Vi vanliga gräsrötter kommer inte ha råd att betala fantasipriser på snabbtågsbiljetter, medan statliga- resp kommunala pampar får sina biljetter betalda av arbetsgivaren.

  Lägg ned alla dessa fantasiprojekt som bara ökar skatterna för svenska gräsrötter utan göra nytta.

 • Hans Sternlycke förnekar sej aldrig. Han fortsätter propagera för höghastighetståg med argument som saknar grund. Han hänvisar till EU. Men han bortser ifrån EU-revisorernas rapport som kom få några år sedan där man visar att tågoperatörerna nästan aldrig utnyttjar den tillåtna hastigheten. Höghastighetsbanor är därför en mycket dålig investering.

  Att kapaciteten för “gods- och pendeltåg tredubblas” på de gamla banorna om man bygger höghastighetsbanor finns inget underlag för. Det skulle betyda kapacitetsökning med 200 proc. Såväl Trafikverkets siffror som en nyligen gjord privat utredning pekar mer på ökning med ca 50 proc. Alltså en fjärdedel av vad Sternlycke påstår.

  Hur mycket Skanskas lösning kommer att kosta har vi ingen aning om. Det är hittills en skrivbordsprodukt. Man har inte byggt en meter kommersiell bana på pelare ännu. Att kunna finansiera en höghastighetsjärnväg med enbart biljettintäkter är dessutom bara en ren fantasi.

  Till sist. Lika mycket fantasi är det helt ogrundade påståendet att det rör “sig om 14-18 miljoner resande per år med höghastighetsjärnväg” i stället för det av Trafikverket framräknade sex miljonerna.

  Mycket bättre är om man över partigränserna kan ena sig om att bygga “riktiga” stambanor som kan ta snabbtåg i 250 km/t och även klarar godståg. Jag utvecklar det i en debattartikel Altinget.
  https://www.altinget.se/infrastruktur/artikel/enas-over-blockgranserna-om-nya-stambanor

 • Hans Sternlycke förnekar sej aldrig. Han fortsätter propagera för höghastighetståg med argument som saknar grund. Han hänvisar till EU. Men han bortser ifrån EU-revisorernas rapport som kom få några år sedan där man visar att tågoperatörerna nästan aldrig utnyttjar den tillåtna hastigheten. Höghastighetsbanor är därför en mycket dålig investering.

  Att kapaciteten för “gods- och pendeltåg tredubblas” på de gamla banorna om man bygger höghastighetsbanor finns inget underlag för. Det skulle betyda kapacitetsökning med 200 proc. Såväl Trafikverkets siffror som en nyligen gjord privat utredning pekar mer på ökning med ca 50 proc. Alltså en fjärdedel av vad Sternlycke påstår.

  Hur mycket Skanskas lösning kommer att kosta har vi ingen aning om. Det är hittills en skrivbordsprodukt. Man har inte byggt en meter kommersiell bana på pelare ännu. Att kunna finansiera en höghastighetsjärnväg med enbart biljettintäkter är dessutom bara en ren fantasi.

  Till sist. Lika mycket fantasi är det helt ogrundade påståendet att det rör “sig om 14-18 miljoner resande per år med höghastighetsjärnväg” i stället för det av Trafikverket framräknade sex miljonerna.

  Mycket bättre är om man över partigränserna kan ena sig om att bygga “riktiga” stambanor som kan ta snabbtåg i 250 km/t och även klarar godståg. Jag utvecklar det i en debattartikel Altinget.
  https://www.altinget.se/infrastruktur/artikel/enas-over-blockgranserna-om-nya-stambanor

 • Av texten framgår att devisen ”Hela Sverige skall leva” nu är definitivt död.
  Den nya europeiska politikerplanen är
  ”Hela Sverige skall bli hållbart” genom beskattning.

 • Bilen är inte bara ett transportmedel utan den är även frihet. Spårbunden transport och andra snitslade banor är motsatsen till frihet.

  • En intressant iakttagelse Frida, men du har inte mycket till frihet med bilen heller, för du kan bara köra där vägar finns och du har heller inte bestämt var vägarna skall finnas eller för den delen vart de leder någonstans.

   När vi tänker bil tänker vi frihet utan att samtidigt reflektera över att det är väldigt begränsat var du kan köra din bil. Hur du ska köra din bil bestäms också av andra i en uppsjö av regler som du tvunget måste följa. Vad är det för frihet?

   Stäng in ett vilt djur i en plåtlåda och säg samtidigt: nu har du full frihet att köra på ytterst begränsade smala stigar (enkelriktat) mot att du tidigare kunde ströva fritt hur du ville, på vilket sätt du ville, i vilket takt du ville. Tidigare kunde du stöva i vilka skogar du ville. Bestiga vilka berg du ville samt simmande ta dig över vilka sjöar du ville. Det är frihet det. Ändå tänker vi frihet när vi tänker bil?

   • Man är inte heller helt fri när man strövar i skogen eller eller bestiger berg eftersom man är starkt reglerad av den mänskliga kroppens alla begränsningar. Men eftersom artikeln gällde just transport så är bil mer frihet än publik boskapstransport. Sen tar det också väldigt lång tid om man ska gå överallt. Men i de framtida miljökommunistiska femtonminuterszonerna kommer ordet frihet bara vara ett ord vi gamlingar kan minnas över en talrik syrsa.

    • Håller inte med dig för vilka skogar kan vi köra bil i och vilka berg kan vi köra upp på toppen på; omvänt vilka skogar kan vi inte gå i? Vilka berg har vi inte bestigit till fots? Gamlingar kan också bestiga berg: den 76 åriga Bahadur Scherchan från Nepal är världens äldsta att ha bestigit Mount Everest… Och kroppar kan vi öva upp. 

     Jag tänker att när vi använder ordet frihet ska vi också ha friheten att tänka på ett fritt sätt vad frihet egentligen innebär.

     • Frihet har inte precis samma innebörd för alla och att själv avgöra vad som ger känslan av frihet är just en del av den friheten. Men vill andra människor gå, åka tåg eller flyga elflygplan så är det helt okej för min del. Det jag stör mig på är att andra människor försöker lägga sig i hur jag ska färdas och vad jag ska äta o.s.v. just p.g.a. någon påhittad BS-teori.

   • Bilen är mer frihet än spårbunden transport eller liknande,dessutom så kan jag ta den när jag vill oavsett tid och dag.

 • Eller varför inte tänka vidare i Hans Sternlycke banor: varför inte elstridsvagnar också? Jättebra. Bara fråga ÖB när han transat klart på Pride var elstridsvagnarna kan tänkas köra. Sedan placerar vi ut massor av elstolpar där, dra kablar till alla vindsnurror som inte heller finns.

  Det håller nog ryssen borta. 

 • Problemet som jag ser med elflygplan är att vikten inte minskar ju längre planet är i luften, som fallet är med ett konventionellt flygplan som minskar sin vikt (bränsletankarna töms) vilket resulterar i ett minskat energibehov för att hålla samma plan i luften då gravitationen minskar omvänt väger batterier väldigt mycket vilket gör planet tyngre från början och ju mindre energi du har kvar att ta ut ur batterierna ju mer energi krävs i förhållande till vad du har kvar då vikten som sagt inte minskar.

  Ett annat tänkbart problem är att en explosionsmotor är stabilare än batteridriven dito vid till exempel 100-tals blixtnedslag som kan ske högt upp i atmosfären, vid sidan om den elektromagnetiska strålningen i flygplanet. Det är känt sedan decennier tillbaka att lokförare är yrkesgruppen som i mycket hög utsträckning drabbads av hjärntumörer och cancer. Batterikapaciteten påverkas också av temperaturer, speciellt låga sådana och på 10 000 meters höjd är det konstant ca 60 minusgrader.

  Hur tankar man i luften med ett elflyg? Byter man batterier bara? Låter det sig göras i luften? Vad göra med de urladdade batterierna? Slänger man bara ut dom? Annars blir ju flygplanet väldigt mycket tyngre? Är det inte en riskfylld manöver för oss övriga nere på backen om vi får dom i huvudet?
   
  Till sist det uppenbart självklara faktumet att får du krångel med sin elbil, stannar du bara till vid vägkanten; kanske lämnar bilen och sträcker lite på benen.    
  Vad är nästa steg i den negativa teknikutvecklingen? Ångflygplanet som går på kol, eller varför inte torv? Vattnet tar man bara ut molnen eller? 

  • Bekämpningsmedel tex hormoslyr användes förr på banvallar för att få bort ogräs och andra ämnen även på tågen vid lokstallar.
   https://www.tydal.nu/postvagnen/366894.htm
   “Cancer risken är såvitt jag förstår ganska liten, ja försumbar, om du jämför med andra yrkesgrupper. Den lokpersonal som råkat värst ut var stallpersonal (som var inkörsport för ångloken) och de som sköt bekämpningstågen med Karmex 80 och liknande preparat. De stod i timmar i moln av bekämpningsmedel.”

 • Elflygplan är ett riktigt löjligt påhitt precis som vätgasstålet som ingen kommer att köpa. Men du tänker innanför boxen.
  25 meter långa diesellastbilar blir både miljövänligast och resurssnålast
  På kontinenten är lastbilarna 16 meter långa genom lobbyism från Daimler-Benz.

  Åka snabbtåg blir för farligt i Sverige genom alla våldsamma utlänningar om tåget inte innehåller arrest och beväpnade vakter.

  Hur ska man bygga järnväg på betongbroar när det sverigefientliga Mp med Stenevi vill förbjuda betong och i stället bygga med annat material.
  Staten har redan tillräckligt med betongfundament från vindkraftstolparna att röja undan på skattebetalarnas bekostnad för att återställa den natur som förstörts.

  Elbilar är inte alls miljövänliga och den vurmen kommer att dö när EU monteras ned.

 • Av texten framgår att devisen “Hela Sverige skall leva” nu är definitivt död.
  Den nya europeiska politikerplanen är
  “Hela Sverige skall bli hållbart” genom beskattning.

 • Bilen är inte bara ett transportmedel utan den är även frihet. Spårbunden transport och andra snitslade banor är motsatsen till frihet.

  • En intressant iakttagelse Frida, men du har inte mycket till frihet med bilen heller, för du kan bara köra där vägar finns och du har heller inte bestämt var vägarna skall finnas eller för den delen vart de leder någonstans.

   När vi tänker bil tänker vi frihet utan att samtidigt reflektera över att det är väldigt begränsat var du kan köra din bil. Hur du ska köra din bil bestäms också av andra i en uppsjö av regler som du tvunget måste följa. Vad är det för frihet?

   Stäng in ett vilt djur i en plåtlåda och säg samtidigt: nu har du full frihet att köra på ytterst begränsade smala stigar (enkelriktat) mot att du tidigare kunde ströva fritt hur du ville, på vilket sätt du ville, i vilket takt du ville. Tidigare kunde du stöva i vilka skogar du ville. Bestiga vilka berg du ville samt simmande ta dig över vilka sjöar du ville. Det är frihet det. Ändå tänker vi frihet när vi tänker bil?

   • Man är inte heller helt fri när man strövar i skogen eller eller bestiger berg eftersom man är starkt reglerad av den mänskliga kroppens alla begränsningar. Men eftersom artikeln gällde just transport så är bil mer frihet än publik boskapstransport. Sen tar det också väldigt lång tid om man ska gå överallt. Men i de framtida miljökommunistiska femtonminuterszonerna kommer ordet frihet bara vara ett ord vi gamlingar kan minnas över en talrik syrsa.

    • Håller inte med dig för vilka skogar kan vi köra bil i och vilka berg kan vi köra upp på toppen på; omvänt vilka skogar kan vi inte gå i? Vilka berg har vi inte bestigit till fots? Gamlingar kan också bestiga berg: den 76 åriga Bahadur Scherchan från Nepal är världens äldsta att ha bestigit Mount Everest… Och kroppar kan vi öva upp. 

     Jag tänker att när vi använder ordet frihet ska vi också ha friheten att tänka på ett fritt sätt vad frihet egentligen innebär.

     • Frihet har inte precis samma innebörd för alla och att själv avgöra vad som ger känslan av frihet är just en del av den friheten. Men vill andra människor gå, åka tåg eller flyga elflygplan så är det helt okej för min del. Det jag stör mig på är att andra människor försöker lägga sig i hur jag ska färdas och vad jag ska äta o.s.v. just p.g.a. någon påhittad BS-teori.

   • Bilen är mer frihet än spårbunden transport eller liknande,dessutom så kan jag ta den när jag vill oavsett tid och dag.

 • Eller varför inte tänka vidare i Hans Sternlycke banor: varför inte elstridsvagnar också? Jättebra. Bara fråga ÖB när han transat klart på Pride var elstridsvagnarna kan tänkas köra. Sedan placerar vi ut massor av elstolpar där, dra kablar till alla vindsnurror som inte heller finns.

  Det håller nog ryssen borta. 

 • Problemet som jag ser med elflygplan är att vikten inte minskar ju längre planet är i luften, som fallet är med ett konventionellt flygplan som minskar sin vikt (bränsletankarna töms) vilket resulterar i ett minskat energibehov för att hålla samma plan i luften då gravitationen minskar omvänt väger batterier väldigt mycket vilket gör planet tyngre från början och ju mindre energi du har kvar att ta ut ur batterierna ju mer energi krävs i förhållande till vad du har kvar då vikten som sagt inte minskar.

  Ett annat tänkbart problem är att en explosionsmotor är stabilare än batteridriven dito vid till exempel 100-tals blixtnedslag som kan ske högt upp i atmosfären, vid sidan om den elektromagnetiska strålningen i flygplanet. Det är känt sedan decennier tillbaka att lokförare är yrkesgruppen som i mycket hög utsträckning drabbads av hjärntumörer och cancer. Batterikapaciteten påverkas också av temperaturer, speciellt låga sådana och på 10 000 meters höjd är det konstant ca 60 minusgrader.

  Hur tankar man i luften med ett elflyg? Byter man batterier bara? Låter det sig göras i luften? Vad göra med de urladdade batterierna? Slänger man bara ut dom? Annars blir ju flygplanet väldigt mycket tyngre? Är det inte en riskfylld manöver för oss övriga nere på backen om vi får dom i huvudet?
   
  Till sist det uppenbart självklara faktumet att får du krångel med sin elbil, stannar du bara till vid vägkanten; kanske lämnar bilen och sträcker lite på benen.    
  Vad är nästa steg i den negativa teknikutvecklingen? Ångflygplanet som går på kol, eller varför inte torv? Vattnet tar man bara ut molnen eller? 

  • Bekämpningsmedel tex hormoslyr användes förr på banvallar för att få bort ogräs och andra ämnen även på tågen vid lokstallar.
   https://www.tydal.nu/postvagnen/366894.htm
   “Cancer risken är såvitt jag förstår ganska liten, ja försumbar, om du jämför med andra yrkesgrupper. Den lokpersonal som råkat värst ut var stallpersonal (som var inkörsport för ångloken) och de som sköt bekämpningstågen med Karmex 80 och liknande preparat. De stod i timmar i moln av bekämpningsmedel.”

 • Elflygplan är ett riktigt löjligt påhitt precis som vätgasstålet som ingen kommer att köpa. Men du tänker innanför boxen.
  25 meter långa diesellastbilar blir både miljövänligast och resurssnålast
  På kontinenten är lastbilarna 16 meter långa genom lobbyism från Daimler-Benz.

  Åka snabbtåg blir för farligt i Sverige genom alla våldsamma utlänningar om tåget inte innehåller arrest och beväpnade vakter.

  Hur ska man bygga järnväg på betongbroar när det sverigefientliga Mp med Stenevi vill förbjuda betong och i stället bygga med annat material.
  Staten har redan tillräckligt med betongfundament från vindkraftstolparna att röja undan på skattebetalarnas bekostnad för att återställa den natur som förstörts.

  Elbilar är inte alls miljövänliga och den vurmen kommer att dö när EU monteras ned.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *