Strålskyddsstiftelsen: Extremt hög och hälsofarlig strålning från 5G

publicerad 13 februari 2023
- Mona Nilsson
Basstation 5G. Foto: Strålskyddsstiftelsen

TEKNIK. Vid mätningar av mikrovågsstrålning från basstationer för 5G har extremt höga nivåer mätts upp under de senaste åren. I Stockholmsområdet uppmättes i januari över 2 500 000 mikrowatt per kvadratmeter i ett bostadsområde på en balkong cirka 60 meter från en vanligt förekommande basstation för 5G.

På en lekplats 50 meter från en basstation för 5G uppmättes dessutom 1 120 000 mikrowatt per kvadratmeter. Detta är extremt höga nivåer som orsakar ohälsosymptom på mycket kort tid hos tidigare helt friska personer.

Mätning 5G januari 2023

Bilden ovan visar en vanlig basstation för 5G. Från denna basstation uppmättes maxvärde på 2 500 000 mikrowatt per kvadramteter (μW/m2) inom 15-30 sekunder på en balkong på 2:a våningen i en bostadsfastighet på cirka 60 meters avstånd. Maxvärdet kan ha varit betydligt högre eftersom den använda mätaren Safe and Sound Pro II inte kan mäta högre värden än 2 500 000 μW/m2.

Hälsofarlig strålning från 5G

Den person som bor i den aktuella lägenheten 60 meter från basstationen mår mycket dåligt och erfar en lång rad symptom, bland annat huvudvärk, yrsel, ledvärk, hudförändringar, andnöd, tryck över bröstet, samtliga typiska för mikrovågssyndromet.

Mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan är symptom som uppkommer efter exponering för förhöjd mikrovågsstrålning och symptomgruppen är beskriven i den vetenskapliga litteraturen sedan 50 år.

På en lekplats cirka 50 meter från basstationen uppmättes extremt höga 1 120 000 μW/m2. Det är nivåer som enligt erfarenhet orsakar ohälsosymptom, exempelvis huvudvärk, tryck över bröstet, tinnitus, yrsel, inom 30 minuter.

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq