Strålskyddsstiftelsen: Extremt hög och hälsofarlig strålning från 5G

publicerad 13 februari 2023
- Mona Nilsson
Basstation 5G. Foto: Strålskyddsstiftelsen

TEKNIK. Vid mätningar av mikrovågsstrålning från basstationer för 5G har extremt höga nivåer mätts upp under de senaste åren. I Stockholmsområdet uppmättes i januari över 2 500 000 mikrowatt per kvadratmeter i ett bostadsområde på en balkong cirka 60 meter från en vanligt förekommande basstation för 5G.

På en lekplats 50 meter från en basstation för 5G uppmättes dessutom 1 120 000 mikrowatt per kvadratmeter. Detta är extremt höga nivåer som orsakar ohälsosymptom på mycket kort tid hos tidigare helt friska personer.

Mätning 5G januari 2023

Bilden ovan visar en vanlig basstation för 5G. Från denna basstation uppmättes maxvärde på 2 500 000 mikrowatt per kvadramteter (μW/m2) inom 15-30 sekunder på en balkong på 2:a våningen i en bostadsfastighet på cirka 60 meters avstånd. Maxvärdet kan ha varit betydligt högre eftersom den använda mätaren Safe and Sound Pro II inte kan mäta högre värden än 2 500 000 μW/m2.

Hälsofarlig strålning från 5G

Den person som bor i den aktuella lägenheten 60 meter från basstationen mår mycket dåligt och erfar en lång rad symptom, bland annat huvudvärk, yrsel, ledvärk, hudförändringar, andnöd, tryck över bröstet, samtliga typiska för mikrovågssyndromet.

Mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan är symptom som uppkommer efter exponering för förhöjd mikrovågsstrålning och symptomgruppen är beskriven i den vetenskapliga litteraturen sedan 50 år.

På en lekplats cirka 50 meter från basstationen uppmättes extremt höga 1 120 000 μW/m2. Det är nivåer som enligt erfarenhet orsakar ohälsosymptom, exempelvis huvudvärk, tryck över bröstet, tinnitus, yrsel, inom 30 minuter.

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • “Under 2023 fram till och med januari 2024 har sju fallstudier publicerats i vetenskapliga tidskrifter gällande hälsoeffekter av exponering för verklig 5G. Studierna som verkar vara de första i världen som studerat 5G:s hälsokonsekvenser, visar samtliga att 5G skadar människors hälsa och att 5G orsakar betydligt högre strålningsexponering jämfört med tidigare generationer av mobiltelefoni.”:

  Sju fallstudier visar att 5G är hälsofarligt Publicerad 2024-01-26 – 13:03 https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2024/01/26/sju-fallstudier-visar-att-5g-ar-halsofarligt//

 • Min senaste kommentar kom inte igenom moderationen och jag vet inte var det sköts eftersom det står på engelska och jag antar att det sker utanför Sverige.
  Jag tog upp att Olle Johansson har yttrat sig om emf’s skadlighet (i sammanhang med bin) och enligt min uppfattning har han uttryckt sig så att man kan tro att kemisk besprutning kanske inte är orsaken vilket är anmärkningsvärt.
  Eftersom det råder ett starkt engagemang att få stopp på radioteknologin här på NS men ett svagt engagemang för att motverka den omfattande giftbesprutningen som jag är säker på ligger bakom insektsdöden blir Olle Johanssons yttranden partiska för giftbesprutningen även om det inte är hans motiv.
  Vad beträffar radioteknologin så finns det från den tyranniska globalismen ett motiv till hemlighetsmakeri som inte beror på forskare utan på maktmänniskor som prioriterar hemliga maktmedel framför nyttoändamål och samhällsekonomi.
  Jag tror att en hysterisk debatt av det slaget som blundar för besprutningen leder till fortsatt hemlighetsmakeri samt sämre utbildningsnivå.
  Globalisterna gottar sig åt det.

  • Du pratar alltid om kemikalier!

   Varför inte skriva en artikel och skicka in?

   Jag lovar läsa.

   Och jag är helt övertygad om att kemikalier är med i spelet. Men när jag går på platser där jag mår bra i skogen, där strålningen är låg, och jag kan se tio gånger mer fjärilar och insekter så är jag inte förvånad. Inte när det finns studier osv om saken.

   https://www.youtube.com/watch?v=j49tAufYfYc

   Efter 14:40 ca

   • Alla vet redan att besprutningen är till för att döda insekterna. Rita Ekholms kommentar var orsaken att jag kritiserar Olle Johansson.

    • PG skriver:
     “Alla vet redan att besprutningen är till för att döda insekterna.”

     Jag vet inte, och då faller redan ditt uttalande om att alla vet, och sannolikt finns det väldigt många med mig som inte “vet” det du påstår.

     Retoriska knep att förleda: “Alla vet” / “Allah vet” – och så ska människor i massor tro på det?

     Giftbesprutning i vårt land har minskat kraftigt i jämförelse med hur det varit tidigare, så ditt retoriska knep med “Alla vet…” kan jag inte se som annat än ett billigt försök att sälja in en “Snake-oil-förklaring.

     Snake-oil (efter en och en halv minut):
     https://www.youtube.com/watch?v=Q6r8nkxCKO4
     (How Big Oil Conquered the World (Documentary))

      • Jamen, milda tider, gör dig inte till!

       Insekter äter insekter. Det finns insekter som förstör det som odlas – och det finns insekter som skyddar det vi odlar.

       PERMAKULTUR är en synnerligen intressant odlingsform, som till stor del utgår från att använda sig av den principen – och denna form av biologisk bekämpning av insekter (som förstör skördar) och givetvis understödjande av insekter som är livsviktiga för det vi odlar, exempelvis bin och humlor.

       Numera används i Sverige alltmer denna biologiska form av reglering av skadeinsekter.

       De kemiska bekämpningsmedlen har fått allt mindre utbredning, alltmedan Bin och humlor dör!

       OCH DU FÖRNEKAR 5G SOM ORSAK TILL BI- och HUMLEDÖDEN?!

   • Jag hämtar från det dokumentet :
    “Liten skillnad noterades i dödligheten i vuxen- och larvstadierna hos den förvirrade mjölbaggen när den behandlades
    vid 39 MHz och 1,4 kV/cm i wheat shorts(kli groddar etc)
    Notera att den fältstyrka som anges motsvarar intensiteten
    2.6E7W/m2 dvs 26Megawatt per kvadratmeter

    Jag gissar att de höll utrustningen alldeles intill annars krävs det väldigt hög effekt

 • Min senaste kommentar kom inte igenom moderationen och jag vet inte var det sköts eftersom det står på engelska och jag antar att det sker utanför Sverige.
  Jag tog upp att Olle Johansson har yttrat sig om emf’s skadlighet (i sammanhang med bin) och enligt min uppfattning har han uttryckt sig så att man kan tro att kemisk besprutning kanske inte är orsaken vilket är anmärkningsvärt.
  Eftersom det råder ett starkt engagemang att få stopp på radioteknologin här på NS men ett svagt engagemang för att motverka den omfattande giftbesprutningen som jag är säker på ligger bakom insektsdöden blir Olle Johanssons yttranden partiska för giftbesprutningen även om det inte är hans motiv.
  Vad beträffar radioteknologin så finns det från den tyranniska globalismen ett motiv till hemlighetsmakeri som inte beror på forskare utan på maktmänniskor som prioriterar hemliga maktmedel framför nyttoändamål och samhällsekonomi.
  Jag tror att en hysterisk debatt av det slaget som blundar för besprutningen leder till fortsatt hemlighetsmakeri samt sämre utbildningsnivå.
  Globalisterna gottar sig åt det.

 • Åter – det är väl känt sedan 1950 talet i forskning som USA:s marin gjorde vid utvecklingen av radar för fartyg att mikrovågor påverkar oss på ett helt annat sätt än vad FHM vill få oss att tro. De liksom alla andra som har “stakes in the matter”, säger att strålningen är ofarlig. Men vetenskapen från 1950 har påvisat motsatsen. De påvisade också hur mekanismen ser ut. Men det går alltid at förneka och ljuga. Det är så de från det onda mörkret arbetar.

 • Åter – det är väl känt sedan 1950 talet i forskning som USA:s marin gjorde vid utvecklingen av radar för fartyg att mikrovågor påverkar oss på ett helt annat sätt än vad FHM vill få oss att tro. De liksom alla andra som har “stakes in the matter”, säger att strålningen är ofarlig. Men vetenskapen från 1950 har påvisat motsatsen. De påvisade också hur mekanismen ser ut. Men det går alltid at förneka och ljuga. Det är så de från det onda mörkret arbetar.

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Rife

  Det kan vara så att fälten fungerar som en Rife machine och att symptomen kommer av herxheimer-reaktioner från avdödandet av patogener. Jag tror dock inte Mona känner till detta.
  M.a.o kan symptomen vara starten på en läkningsprocess och de som mår sämst är de som är mest infekterade.

   • Precis!
    Har man en patogen som exempelvis borrelia kommer man att kraftigt reagera med sjukdomskänsla i kraftfält som dödar av patogenen. det kallar “Jarisch Herxheimer”. Samma effekt kan uppvisas om man tar kraftig antibiotika som också dödar av vissa (antiobiotikakänsliga) patogener snabbt. Så Ja, 5G kan mycket väl vara en strålning som gör att många med kroniska infektioner känner sig sämre under ett tag. Det är en teori, men ingen kan förklara varför vissa mår sämre i strålningen medan andra inte berörs. Jag tror detta kan vara orsaken.

    • men ingen kan förklara varför vissa mår sämre i strålningen medan andra inte berörs”.

     Idag finns många som kan ge många olika förklaringar, sen om man vill tro på de förklaringarna eller inte är en annan sak.

     Tex ger strålningen oxidativ stress, det erkänner till och med SSM idag. Den med låg antioxidant status trillar då dit fortare.

     Nästan alla elöverkänsliga är tungmetallförgiftade. Det i sig kan komma av en genetisk uppsättning som har svårare avgifta tungmetaller.

     Gunni Nordströms bok “The Invisible Disease” tar upp kopplingen till vissa kemikalier som reagerar med EMF. Den som blivit exponerad för dessa kemikalier blir då känsligare, likadant den som har svårt avgifta eller bli av med kemikaliexponering.

     Underliggande allergier bidrar till den histaminintolerans många utvecklar med exponering för EMF. Se Dr Martin Palls forskning tex.

     Ja finns många förklaringar för den som vill studera. Men visst är det intressant att EMF påverkar mikroorganismer. Men avdödar systemen diverse negativa patogener skulle ju folkhälsan förbättras på sikt. Själv ser jag inga sådana tendenser. Dödar systemen positiva organismer så är det väl inte så bra?

   • Helar – nej. Men kanske tar död på patogenerna. Vem vet. Jag vet att Rife machines tog död på patogerner och dette medelsts strålning. Nu vet jag att det inte är särskilt högt i tak på detta forum, men motsatsen har ännu inte bevistats

    • Må så vara att strålningen tar död på patogener, vad hjälper det när strålningen tar död också på hela människan, fåglar, insekter, växter mm
     Rena rama dödsmaskinen 

     • Du har säkert gott uppsåt men har dragits med av falska rykten.
      Det med fåglar insekter växter är rena fantasier som döljer att det är rent kemiska orsaker och annat. Olle Johansson håller också på att underblåser såna uppgifter och medverkar till att förminska de påtagliga kemiska orsakerna som är kända sen länge.
      Hans finansiering kan vara påverkad av det utan att han själv vet.
      Och det är fortfarande ingen som offentligt erkänt att kända förlamningsepidemier sen mer än hundra år troligen orsakades av kemiska gifter.
      Västvärlden är i kris genom sina många lögner.
      Det kemiska beskyddas av mäktiga intressen medan radiotekniken bekämpas av västoligarkin eftersom Kina är konkurrenskraftigt,
      Västeliterna vill ha tekniskt maktmonopol och gör er till sina omedvetna medhjälpare.
      Det monopolet kan sen användas för ännu mer tyrannisk kontroll av människorna.

  • Om jag förstått det rätt är det meningen att en Rife machine ska efterlikna naturliga frekvenser som finns i tex bakterier eller i kroppen. Då blir det en helt annan sak eftersom det då inte handlar om modulerade och pulsade signaler, såsom är fallet när det gäller 4G, 5G WiFi-sändare mm. Det finns rapporter som visar att vissa patogener till och med kan gynnas av artificiell strålning.

   • Nej inte riktigt rätt. Och baktierer kan dödas av för hög temperatur (exv. med feber eller med frekvens (5G kan ev. vara en frekvens som bakterier dör av)

     • Jag instämmer i att det är överdrivet att använda såna moraliserande epitet men det en del av dem pekar på är efter vad det verkar att KONSTANT intensitet skulle vara gynnsamt men PULSAD skulle ha en del ogynnsamma verkningar. Det kan vara så att medeleffekten värmer och att det funkar som annan uppvärmning medan pulsad samtidigt ger små störningar av nervsystemet som tröttar organismen.
      Det kan hända att mycket snabbare takt för pulserna är mindre störande men det är något som antagligen inte är helt klarlagt ännu.

      • Ha!

       Men Peter, nu börjar du ju komma någonstans i dina funderingar. Det kan ju även jag som “illiterat” utläsa.

       Studier utan pulsning ger oftast ingen skillnad på EEG. Men pulsad ger ändrat EEG. Och ja “hjärntvätt” kan vara lite tröttande för nerverna. Speciellt för sådana som mig i alla fall. Ja du vet lågbegåvade och illiterata….

       Men så skulle det ju också kunna bero på att jag har försämrad cirkulation i hjärnan, bland annat för att Svenska staten deponerat kvicksilver där inne för långtidsförvaring.

       Om man nu kan se kvickslvret på röntgen, som på en tandsköterska jag pratat med, så kan säkert du som är teknikkunnig räkna ut hur väl avstämd klumpen är för att funka som antenn. Hur djupt strålningen måste tränga in för att nå den, och hur mycket antennen sen omvandlar av energin till “störning” i hjärnan.

       Lycka till!

       • Att vara elektroniskt illiterat vidlåter en stor skara av eljest väl begåvade och litterata.
        Att kvicksilver kan vara en komponent av det som rör elöverkänslighet ingick kanske i vad Martin Pall läste sig till i forskningslitteraturen.
        Jag har ett dokument publicerat 1977 där Los Alamos Scientific Labs fanns bland sponsorerna. Där undersöks hur strålningen till inplanterade antenner storlek~3cm
        (anges som acceptabel för ‘stora djur’) tränger in för olika frekvenser och 700 MHz anges som den mest effektiva. Samma som för basstationerna i 5G nätet.
        Den överensstämmelsen kan vara en tillfällighet eftersom dom även behöver ta hänsyn till hur fältstyrkan släpps igenom väggar.
        Ytan av kroppen reflekterar bort >75% och det som därefter blir över av fältstyrkan på 1cm djup är ung 19%
        Mellan 100MHz och 3000MHz är andelen >13%
        Nu fick du mer än du bad om?

 • På en lekplats cirka 50 meter från basstationen uppmättes extremt höga 1 120 000 μW/m2. Det är nivåer som enligt erfarenhet orsakar ohälsosymptom, exempelvis huvudvärk, tryck över bröstet, tinnitus, yrsel, inom 30 minuter.

  Kan jag få en referens till detta. Jag har nämligen en teori till grundorsaken. Och den handlar inte om frekvenser, utan om vad frekvenser kan göra med patogener i kroppen och orsaka Herxheimerreaktioner.
  

  • https://swebbtube.se/w/mGLjNsaBSuPm81nxLj2ShD

   Efter 14:35 ca. Micrat vatten gör att bakterier växer helt ohämmat. Nu består vi ju av vatten till stor del, och innan vi alla flyttade in i en stor mikrovågsugn så var det ju högst strukturerat.

   Så visst ligger det något i dina tankar.

   Men att det här skulle vara någon positiv “herxheimer” reaktion köper jag inte. Min “läkereaktion” har nu pågått i drygt femton år. Och jag blir väl mest sjukare och sjukare.

   Ja tänk vad frisk jag skall bli sen…….

   I Whish!

    • Du menar att om de värmt vattnet så är det pga värmen som bakterierna förökar sig fortare?

     Eller skulle det vara tillförandet av energi i vattnet som det beror på oavsett energi?

     Har forskarna alltså inte tänkt på tempraturskillnaden och inte låtit båda prover ha samma grundtempratur?

 • Vart skaffar jag en mätare som passar i fickan och där jag alltid kan se vilken stråöingen i min omedelbara omgivning är?

  • beror på om man vill ha en mätare med exakta siffror, grafer eller bara färgindikationer (för låg nivå, medel, hög nivå osv). “Cornet Plus ED88” (maxicom.se) har både siffror, staplar o färg, mäter även el- o magnetfält. Annars är “Safe and Sound Pro II” en känsligare och mer exakt RF mätare (rtk.se) med bra ljudfunktion. Det är bra att lära sig hur de olika sändarna “låter” för att identifiera 5G, 4G, WiFi, mm. Annars finns en mycket liten mätare utan ljudfunktion: “ENV RD-10″ (radmeters.com)

   • Finns det någon slags dosmätare som kan se hur mycket strålning man utsatts för under den dag, kumulativt?

    Typ som de som arbetar i kärnkraftverk har.

    Dosimetrar

    • Då får du ha mätare som loggar. Har för mig vissa av Gigahertz solutions dyrare mätare typ 20 000 kr klassen klarar det. Då går de använda med vanlig dator.Och de mätarna är inte heller så små, framförallt inte med stor antenn på. Men annars får man ha spektrumanalysatorer osv. Antenner som står och loggar allt.

     Möjligtvis finns det? Men något liknande en dosimeter som du går runt med i fickan har jag aldrig sett. Det brukar ju också vara olika mätere för högfrekvens (trådlöst) och lågfrekvens (elnätet).

     Men cornet mätaren skall väl finnas i någon slags modell där du får en graf i ett litet fönster. Hur länge den kan logga vet jag inte.
     Och frekvensspannet som den mäter brukar väl vara 800MHz till max 8 GHz. Men det är ju där den mesta tekniken ligger från telefoner routrar osv.

     Men frågan är komplex. Claes Tegenfeldt (boken Tål du el) gjorde någon studie på brevbärare. De springer ju i trappuppgångar, ja när posten funka fortfarande. Så de visade sig de var mer exponerade än elektriker. Han borde väl använt någon typ av bärbart instrumment. Han bygger ju instrument själv. Kanske kan han hjälpa dig?

    • nyaste modellen av Cornet “ED88TPlus5G” har nån slags “dosimeter” dvs loggar data under inställd tid. Men Cornet mäter sämre om den ligger i en ficka, eftersom RF-mätaren är längs vänstersidan på apparaten så bör man hålla mätare på så sätt att inget täcker den biten. Man får räkna med att man utsatt sig för betydligt högre nivåer än det som visas när den legat i en jackficka några timmar.

 • “Detta är extremt höga nivåer som orsakar ohälsosymptom på mycket kort tid hos tidigare helt friska personer” Var finner vi en referens för detta?

 • Jag är osäker på vilka slutsatser man kan dra om sändarstationens effekt av dina uppgifter
  Om man räknar på avståndet 60m och antar att antennens riktverkan är 8.7dBi som jag finner angivet för vissa 5G antenner
  så får jag att 2.5W/m2 skulle motsvara 17kW effekt om det är basstationen på 60meters avstånd som är källan.
  Jag kanske har missförstått nånting men är sändarna verkligen så starka?
  Eller kan det vara att riktverkan är mkt starkare än 8.7dBi?
  Det motsvarar 7 ggr högre intensitet jämfört med om den var lika stark i alla riktningar.
  Intensiteten 2.5W/m2 är vad som kan uppstå när en smartphone hålls nära huvudet – det är därför handsfree är en bra ide.

  När jag kollar en länk från 2018 som uppger sig ange amerikanska FCCs data står det att 30kW på en bandbredd av 100MHz är tillåtet och att 3GHz bandbredd är tillåten så att 900kW totalt är tillåtet.

  Data jag sett tidigare var mycket lägre.

  Jag har alltså ingen aning om det som jag påpekar stämmer(!) och jag tycker det är dåligt med info när man söker i en hast

  Förr var en del rundradio AM sändare så starka och en del VHF TV-sändare har jag för mig.

  Men om det stämmer att 5G-sändare är så starka så känns det som om det räcker för att strömförsörja batterilösa RFid chipar.

  Och i så fall passar det ihop med vad Klaus Schwab och andra har framfört, utan att han för den skull har berört nånting om att det inte ska krävas batteri.

  • Jag hittade nu ett annat exempel på 5G antenn med riktverkan 27dBi. En fasmatrisantenn. Jag gissar att de som har lägre värde kan vara avsedda för tex 5G mobil där mkt mindre utrymme finns för antenn. Men de lär också använda fasmatris.
   Men 27dBi med samma data i övrigt leder till att sändaren på 60 meters avstånd skulle ha en effekt av 230W vilket verkar mycket rimligare.

  • Men om det stämmer att 5G-sändare är så starka så känns det som om det räcker för att strömförsörja batterilösa RFid chipar.”

   Surprise surprise!

   En gång vart tionde år eller liknande så åker Strålsäkerhetsmyndighetn ut till någon avlägsen plats och kontrollmäter. Ibland specifierar de mätinstrumenten de haft och de har då inte ens bandbredd till att mäta frekvenserna vi har i näten.

   Summa kardemumma, det finns ingen som kontrollmäter eller reglerar hur mycket effekt som faktiskt används utom vi medborgare. Idag bottnar många mäter ut helt. Det går inte mäta längre för det är så höga värden.

   Förr räknade man alltid med att värdena avtog i kvadrat då strålningen bredde ut sig. Med dagens “laser” system blir det inte så på samma sätt.

   Effekt in i systemet, ut ur systemet, gain och förluster, förstärkare osv. Man kan räkna på sånt här in absurdum.

   Men för att förenkla!

   Idag är strålningen mer eller mindre överallt flera miljoner gånger högre än den naturliga bakgrundstrålningen, och ingen har påstått att inte den också påverkar människan. Och befolkningens hälsa tvärdyker därefter. Men liksom med globalistjuicen finns naturligtvis ingen korrelation. Det är en “slump” att för varje system man startar så ökar sjukdomsfrekvensen.

   https://www.bod.se/bokshop/innan-bubblan-brister-oerjan-hallberg-9789174636567

   Ja, mycket coincedences just nu!

   https://www.youtube.com/watch?v=hZZFnNwdgqQ

   • “Men om det stämmer att 5G-sändare är så starka så känns det som om det räcker för att strömförsörja batterilösa RFid chipar.”

    Så om man har små “RFid chipar” farandes om kring i blodet, t.ex. på gund av att man fått något sådan insprutat i kroppen” så kan de där små “RFid chiparna” störmförsörjas av yttre 5G-strålning och sända sin information till 5G-masterna?

    • Nej det är just vad jag försökt motsäga om och om igen här:att det är inte små saker som simmar omkring i blodet utan de är fullt synliga tex 1cm långa och placerade nära ytan. De kan injiceras med en kanyl men det är inte en vätska utan en liten inplastad transponder. Antingen platt och rektangulär eller avlång.
     Små saker som kan simma omkring i blodet får inte vara mkt större än cellerna som är max 2/100 mm och det är omöjligt att använda som radiotransponder.
     Men det jag nämnde ovan utgick från att 2.5W/m2 hade uppmätts och det gäller oavsett om det kom från en svagare eller starkare sändare.
     Mina första uppgifter om att det var en väldigt hög effekt byggde på att jag tog en saluförd 5G antenn med en viss riktverkan som exempel men sen hittade jag en mer sannolik antenn med mycket högre riktverkan och då motsvarar det en mer rimlig effekt.

    • För många år sedan läste jag boken “där guld glimmar blått” om nanoteknoligi. Om man sen lägger ihop 1 plus 1 så kan man se att “RfiD” chipp sannolikt är en förhistorisk dinosaurie.

     Med tanke på att “Astrid Stuckerlberger” inte ens på en alternativ mässa fick prata om vad grafenoxid och hydroxid gör så kan man väl fundera på vad de håller på med.

     https://swebbtube.se/w/6JH79wVUdCyVaa6ZRYfE2F

     Och med tanke på priset på varje flaska “vaccin” så.

     https://swebbtube.se/w/iv8kCJg6uQrGR3A4pb8Cq3

     Idag finns tekniken att använda kroppens egen energi (värme osv) för att driva inplantat. Så du behöver ju egentligen inte mata teknik i kroppen utifrån med energi.

     Vad jag egentligen ville säga är att 5G är ett vapensystem för kontroll av människor. Människor fyllda med grafenoxid och liknande som metaller osv kan ju på olika sätt manipuleras utifrån med tekniken.

     Kanske är SADS bara de som de testar att koagulera blodet på?

 • Detta är en osynlig miljöförstöring som troligen drabbar hela djur och växtlivet. Bara för att folk ska kunna leka med sina “smarta” prylar.
  Barnen blir helt verklighets frånvända, av att glo på skärmen varje sekund som blir över.

 • Hej Mona .. vad sägs om att tillsammans med den fria median samla dom i en gemensam aktion där man uppmanar gemene man till generalstrejk? upplysta kan år efter år höja sin röst men ingen förändring sker..

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Rife

  Det kan vara så att fälten fungerar som en Rife machine och att symptomen kommer av herxheimer-reaktioner från avdödandet av patogener. Jag tror dock inte Mona känner till detta.
  M.a.o kan symptomen vara starten på en läkningsprocess och de som mår sämst är de som är mest infekterade.

   • Precis!
    Har man en patogen som exempelvis borrelia kommer man att kraftigt reagera med sjukdomskänsla i kraftfält som dödar av patogenen. det kallar “Jarisch Herxheimer”. Samma effekt kan uppvisas om man tar kraftig antibiotika som också dödar av vissa (antiobiotikakänsliga) patogener snabbt. Så Ja, 5G kan mycket väl vara en strålning som gör att många med kroniska infektioner känner sig sämre under ett tag. Det är en teori, men ingen kan förklara varför vissa mår sämre i strålningen medan andra inte berörs. Jag tror detta kan vara orsaken.

    • men ingen kan förklara varför vissa mår sämre i strålningen medan andra inte berörs”.

     Idag finns många som kan ge många olika förklaringar, sen om man vill tro på de förklaringarna eller inte är en annan sak.

     Tex ger strålningen oxidativ stress, det erkänner till och med SSM idag. Den med låg antioxidant status trillar då dit fortare.

     Nästan alla elöverkänsliga är tungmetallförgiftade. Det i sig kan komma av en genetisk uppsättning som har svårare avgifta tungmetaller.

     Gunni Nordströms bok “The Invisible Disease” tar upp kopplingen till vissa kemikalier som reagerar med EMF. Den som blivit exponerad för dessa kemikalier blir då känsligare, likadant den som har svårt avgifta eller bli av med kemikaliexponering.

     Underliggande allergier bidrar till den histaminintolerans många utvecklar med exponering för EMF. Se Dr Martin Palls forskning tex.

     Ja finns många förklaringar för den som vill studera. Men visst är det intressant att EMF påverkar mikroorganismer. Men avdödar systemen diverse negativa patogener skulle ju folkhälsan förbättras på sikt. Själv ser jag inga sådana tendenser. Dödar systemen positiva organismer så är det väl inte så bra?

   • Helar – nej. Men kanske tar död på patogenerna. Vem vet. Jag vet att Rife machines tog död på patogerner och dette medelsts strålning. Nu vet jag att det inte är särskilt högt i tak på detta forum, men motsatsen har ännu inte bevistats

    • Må så vara att strålningen tar död på patogener, vad hjälper det när strålningen tar död också på hela människan, fåglar, insekter, växter mm
     Rena rama dödsmaskinen 

     • Du har säkert gott uppsåt men har dragits med av falska rykten.
      Det med fåglar insekter växter är rena fantasier som döljer att det är rent kemiska orsaker och annat. Olle Johansson håller också på att underblåser såna uppgifter och medverkar till att förminska de påtagliga kemiska orsakerna som är kända sen länge.
      Hans finansiering kan vara påverkad av det utan att han själv vet.
      Och det är fortfarande ingen som offentligt erkänt att kända förlamningsepidemier sen mer än hundra år troligen orsakades av kemiska gifter.
      Västvärlden är i kris genom sina många lögner.
      Det kemiska beskyddas av mäktiga intressen medan radiotekniken bekämpas av västoligarkin eftersom Kina är konkurrenskraftigt,
      Västeliterna vill ha tekniskt maktmonopol och gör er till sina omedvetna medhjälpare.
      Det monopolet kan sen användas för ännu mer tyrannisk kontroll av människorna.

  • Om jag förstått det rätt är det meningen att en Rife machine ska efterlikna naturliga frekvenser som finns i tex bakterier eller i kroppen. Då blir det en helt annan sak eftersom det då inte handlar om modulerade och pulsade signaler, såsom är fallet när det gäller 4G, 5G WiFi-sändare mm. Det finns rapporter som visar att vissa patogener till och med kan gynnas av artificiell strålning.

   • Nej inte riktigt rätt. Och baktierer kan dödas av för hög temperatur (exv. med feber eller med frekvens (5G kan ev. vara en frekvens som bakterier dör av)

     • Jag instämmer i att det är överdrivet att använda såna moraliserande epitet men det en del av dem pekar på är efter vad det verkar att KONSTANT intensitet skulle vara gynnsamt men PULSAD skulle ha en del ogynnsamma verkningar. Det kan vara så att medeleffekten värmer och att det funkar som annan uppvärmning medan pulsad samtidigt ger små störningar av nervsystemet som tröttar organismen.
      Det kan hända att mycket snabbare takt för pulserna är mindre störande men det är något som antagligen inte är helt klarlagt ännu.

      • Ha!

       Men Peter, nu börjar du ju komma någonstans i dina funderingar. Det kan ju även jag som “illiterat” utläsa.

       Studier utan pulsning ger oftast ingen skillnad på EEG. Men pulsad ger ändrat EEG. Och ja “hjärntvätt” kan vara lite tröttande för nerverna. Speciellt för sådana som mig i alla fall. Ja du vet lågbegåvade och illiterata….

       Men så skulle det ju också kunna bero på att jag har försämrad cirkulation i hjärnan, bland annat för att Svenska staten deponerat kvicksilver där inne för långtidsförvaring.

       Om man nu kan se kvickslvret på röntgen, som på en tandsköterska jag pratat med, så kan säkert du som är teknikkunnig räkna ut hur väl avstämd klumpen är för att funka som antenn. Hur djupt strålningen måste tränga in för att nå den, och hur mycket antennen sen omvandlar av energin till “störning” i hjärnan.

       Lycka till!

       • Att vara elektroniskt illiterat vidlåter en stor skara av eljest väl begåvade och litterata.
        Att kvicksilver kan vara en komponent av det som rör elöverkänslighet ingick kanske i vad Martin Pall läste sig till i forskningslitteraturen.
        Jag har ett dokument publicerat 1977 där Los Alamos Scientific Labs fanns bland sponsorerna. Där undersöks hur strålningen till inplanterade antenner storlek~3cm
        (anges som acceptabel för ‘stora djur’) tränger in för olika frekvenser och 700 MHz anges som den mest effektiva. Samma som för basstationerna i 5G nätet.
        Den överensstämmelsen kan vara en tillfällighet eftersom dom även behöver ta hänsyn till hur fältstyrkan släpps igenom väggar.
        Ytan av kroppen reflekterar bort >75% och det som därefter blir över av fältstyrkan på 1cm djup är ung 19%
        Mellan 100MHz och 3000MHz är andelen >13%
        Nu fick du mer än du bad om?

 • På en lekplats cirka 50 meter från basstationen uppmättes extremt höga 1 120 000 μW/m2. Det är nivåer som enligt erfarenhet orsakar ohälsosymptom, exempelvis huvudvärk, tryck över bröstet, tinnitus, yrsel, inom 30 minuter.

  Kan jag få en referens till detta. Jag har nämligen en teori till grundorsaken. Och den handlar inte om frekvenser, utan om vad frekvenser kan göra med patogener i kroppen och orsaka Herxheimerreaktioner.

  • https://swebbtube.se/w/mGLjNsaBSuPm81nxLj2ShD

   Efter 14:35 ca. Micrat vatten gör att bakterier växer helt ohämmat. Nu består vi ju av vatten till stor del, och innan vi alla flyttade in i en stor mikrovågsugn så var det ju högst strukturerat.

   Så visst ligger det något i dina tankar.

   Men att det här skulle vara någon positiv “herxheimer” reaktion köper jag inte. Min “läkereaktion” har nu pågått i drygt femton år. Och jag blir väl mest sjukare och sjukare.

   Ja tänk vad frisk jag skall bli sen…….

   I Whish!

    • Du menar att om de värmt vattnet så är det pga värmen som bakterierna förökar sig fortare?

     Eller skulle det vara tillförandet av energi i vattnet som det beror på oavsett energi?

     Har forskarna alltså inte tänkt på tempraturskillnaden och inte låtit båda prover ha samma grundtempratur?

 • Vart skaffar jag en mätare som passar i fickan och där jag alltid kan se vilken stråöingen i min omedelbara omgivning är?

  • beror på om man vill ha en mätare med exakta siffror, grafer eller bara färgindikationer (för låg nivå, medel, hög nivå osv). “Cornet Plus ED88” (maxicom.se) har både siffror, staplar o färg, mäter även el- o magnetfält. Annars är “Safe and Sound Pro II” en känsligare och mer exakt RF mätare (rtk.se) med bra ljudfunktion. Det är bra att lära sig hur de olika sändarna “låter” för att identifiera 5G, 4G, WiFi, mm. Annars finns en mycket liten mätare utan ljudfunktion: “ENV RD-10″ (radmeters.com)

   • Finns det någon slags dosmätare som kan se hur mycket strålning man utsatts för under den dag, kumulativt?

    Typ som de som arbetar i kärnkraftverk har.

    Dosimetrar

    • Då får du ha mätare som loggar. Har för mig vissa av Gigahertz solutions dyrare mätare typ 20 000 kr klassen klarar det. Då går de använda med vanlig dator.Och de mätarna är inte heller så små, framförallt inte med stor antenn på. Men annars får man ha spektrumanalysatorer osv. Antenner som står och loggar allt.

     Möjligtvis finns det? Men något liknande en dosimeter som du går runt med i fickan har jag aldrig sett. Det brukar ju också vara olika mätere för högfrekvens (trådlöst) och lågfrekvens (elnätet).

     Men cornet mätaren skall väl finnas i någon slags modell där du får en graf i ett litet fönster. Hur länge den kan logga vet jag inte.
     Och frekvensspannet som den mäter brukar väl vara 800MHz till max 8 GHz. Men det är ju där den mesta tekniken ligger från telefoner routrar osv.

     Men frågan är komplex. Claes Tegenfeldt (boken Tål du el) gjorde någon studie på brevbärare. De springer ju i trappuppgångar, ja när posten funka fortfarande. Så de visade sig de var mer exponerade än elektriker. Han borde väl använt någon typ av bärbart instrumment. Han bygger ju instrument själv. Kanske kan han hjälpa dig?

    • nyaste modellen av Cornet “ED88TPlus5G” har nån slags “dosimeter” dvs loggar data under inställd tid. Men Cornet mäter sämre om den ligger i en ficka, eftersom RF-mätaren är längs vänstersidan på apparaten så bör man hålla mätare på så sätt att inget täcker den biten. Man får räkna med att man utsatt sig för betydligt högre nivåer än det som visas när den legat i en jackficka några timmar.

 • “Detta är extremt höga nivåer som orsakar ohälsosymptom på mycket kort tid hos tidigare helt friska personer” Var finner vi en referens för detta?

 • Jag är osäker på vilka slutsatser man kan dra om sändarstationens effekt av dina uppgifter
  Om man räknar på avståndet 60m och antar att antennens riktverkan är 8.7dBi som jag finner angivet för vissa 5G antenner
  så får jag att 2.5W/m2 skulle motsvara 17kW effekt om det är basstationen på 60meters avstånd som är källan.
  Jag kanske har missförstått nånting men är sändarna verkligen så starka?
  Eller kan det vara att riktverkan är mkt starkare än 8.7dBi?
  Det motsvarar 7 ggr högre intensitet jämfört med om den var lika stark i alla riktningar.
  Intensiteten 2.5W/m2 är vad som kan uppstå när en smartphone hålls nära huvudet – det är därför handsfree är en bra ide.

  När jag kollar en länk från 2018 som uppger sig ange amerikanska FCCs data står det att 30kW på en bandbredd av 100MHz är tillåtet och att 3GHz bandbredd är tillåten så att 900kW totalt är tillåtet.

  Data jag sett tidigare var mycket lägre.

  Jag har alltså ingen aning om det som jag påpekar stämmer(!) och jag tycker det är dåligt med info när man söker i en hast

  Förr var en del rundradio AM sändare så starka och en del VHF TV-sändare har jag för mig.

  Men om det stämmer att 5G-sändare är så starka så känns det som om det räcker för att strömförsörja batterilösa RFid chipar.

  Och i så fall passar det ihop med vad Klaus Schwab och andra har framfört, utan att han för den skull har berört nånting om att det inte ska krävas batteri.

  • Jag hittade nu ett annat exempel på 5G antenn med riktverkan 27dBi. En fasmatrisantenn. Jag gissar att de som har lägre värde kan vara avsedda för tex 5G mobil där mkt mindre utrymme finns för antenn. Men de lär också använda fasmatris.
   Men 27dBi med samma data i övrigt leder till att sändaren på 60 meters avstånd skulle ha en effekt av 230W vilket verkar mycket rimligare.

  • Men om det stämmer att 5G-sändare är så starka så känns det som om det räcker för att strömförsörja batterilösa RFid chipar.”

   Surprise surprise!

   En gång vart tionde år eller liknande så åker Strålsäkerhetsmyndighetn ut till någon avlägsen plats och kontrollmäter. Ibland specifierar de mätinstrumenten de haft och de har då inte ens bandbredd till att mäta frekvenserna vi har i näten.

   Summa kardemumma, det finns ingen som kontrollmäter eller reglerar hur mycket effekt som faktiskt används utom vi medborgare. Idag bottnar många mäter ut helt. Det går inte mäta längre för det är så höga värden.

   Förr räknade man alltid med att värdena avtog i kvadrat då strålningen bredde ut sig. Med dagens “laser” system blir det inte så på samma sätt.

   Effekt in i systemet, ut ur systemet, gain och förluster, förstärkare osv. Man kan räkna på sånt här in absurdum.

   Men för att förenkla!

   Idag är strålningen mer eller mindre överallt flera miljoner gånger högre än den naturliga bakgrundstrålningen, och ingen har påstått att inte den också påverkar människan. Och befolkningens hälsa tvärdyker därefter. Men liksom med globalistjuicen finns naturligtvis ingen korrelation. Det är en “slump” att för varje system man startar så ökar sjukdomsfrekvensen.

   https://www.bod.se/bokshop/innan-bubblan-brister-oerjan-hallberg-9789174636567

   Ja, mycket coincedences just nu!

   https://www.youtube.com/watch?v=hZZFnNwdgqQ

   • “Men om det stämmer att 5G-sändare är så starka så känns det som om det räcker för att strömförsörja batterilösa RFid chipar.”

    Så om man har små “RFid chipar” farandes om kring i blodet, t.ex. på gund av att man fått något sådan insprutat i kroppen” så kan de där små “RFid chiparna” störmförsörjas av yttre 5G-strålning och sända sin information till 5G-masterna?

    • Nej det är just vad jag försökt motsäga om och om igen här:att det är inte små saker som simmar omkring i blodet utan de är fullt synliga tex 1cm långa och placerade nära ytan. De kan injiceras med en kanyl men det är inte en vätska utan en liten inplastad transponder. Antingen platt och rektangulär eller avlång.
     Små saker som kan simma omkring i blodet får inte vara mkt större än cellerna som är max 2/100 mm och det är omöjligt att använda som radiotransponder.
     Men det jag nämnde ovan utgick från att 2.5W/m2 hade uppmätts och det gäller oavsett om det kom från en svagare eller starkare sändare.
     Mina första uppgifter om att det var en väldigt hög effekt byggde på att jag tog en saluförd 5G antenn med en viss riktverkan som exempel men sen hittade jag en mer sannolik antenn med mycket högre riktverkan och då motsvarar det en mer rimlig effekt.

    • För många år sedan läste jag boken “där guld glimmar blått” om nanoteknoligi. Om man sen lägger ihop 1 plus 1 så kan man se att “RfiD” chipp sannolikt är en förhistorisk dinosaurie.

     Med tanke på att “Astrid Stuckerlberger” inte ens på en alternativ mässa fick prata om vad grafenoxid och hydroxid gör så kan man väl fundera på vad de håller på med.

     https://swebbtube.se/w/6JH79wVUdCyVaa6ZRYfE2F

     Och med tanke på priset på varje flaska “vaccin” så.

     https://swebbtube.se/w/iv8kCJg6uQrGR3A4pb8Cq3

     Idag finns tekniken att använda kroppens egen energi (värme osv) för att driva inplantat. Så du behöver ju egentligen inte mata teknik i kroppen utifrån med energi.

     Vad jag egentligen ville säga är att 5G är ett vapensystem för kontroll av människor. Människor fyllda med grafenoxid och liknande som metaller osv kan ju på olika sätt manipuleras utifrån med tekniken.

     Kanske är SADS bara de som de testar att koagulera blodet på?

 • Detta är en osynlig miljöförstöring som troligen drabbar hela djur och växtlivet. Bara för att folk ska kunna leka med sina “smarta” prylar.
  Barnen blir helt verklighets frånvända, av att glo på skärmen varje sekund som blir över.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *