CIA utvecklade en femsekundersmask för sina spioner

publicerad 10 februari 2023
- av NewsVoice
Femsekundersmask

SPIONAGE. Jonna Mendez är en tidigare CIA-chef för maskeringar. Hennes team utvecklade ansiktsmasker som spioner använde för att dölja sina identiteter, inklusive en så kallad femsekundersmask, som inspirerats av Hollywood.

Femsekundersmasken utvecklades under en period av 10 år. Den möjliggjorde naturliga ansiktsrörelser och till skillnad från Hollywoods masker, som krävde timmar i sminkstolen, kunde den tas på och av med ett ögonblicks varsel.

Källa: Atlas Obscura