Replik till Heidi Avellan – Allahu Akbar står inte ens i Koranen

publicerad 12 februari 2023
- av Christer Nilsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson

OPINION. HD:s politiska redaktör Heidi Avellan skrev med anledning av det jordbävningsdrabbade Aleppo i Opinion den 11:e februari: ”… trötta räddningsarbetare tackar Gud när de skickar ett barn vidare, ”Allahu Akbar!”. Du borde veta bättre, Avellan.

När hon använder dessa arabiska ord Allahu Akbar, som betyder ”Gud är större”, borde hon vara medveten om att detta muslimska utrop är tveeggat – och tvetydigt. Det är inte bara fromma muslimer som dagligen mumlar denna fras (som faktiskt inte står i Koranen) och som använts i många sammanhang i religiöst och sekulärt liv.

“Uttrycket [Allahu Akbar] finns inte i Koranen, som inte beskriver Gud som akbar, utan använder namnet al-Kabīr “den store” eller Kabīr “stor”, vanligen översatt som “den mest store” (13:9, 31:30, 22:62, 34:23, 40:12, 4:34).” – Wikipedia

Allahu Akbar är ett urgammalt stridsrop när man går till attack. Det användes redan år 732 i slaget vi Poitiers när Karl Martell besegrade en här på 7000 muslimer från att invadera hela Europa.

Heidi Avellan. Pressfoto: Helsingborgs stad
Heidi Avellan. Pressfoto: Helsingborgs stad

I dag används stridsropet fortfarande av terrorister. ”Allahu Akbar”, skrek den terrorist som för några år sedan högg huvudet av en fransk lärare i samhällskunskap.

Enligt en källa skrev mördaren när han publicerade bilden av huvudet:

”Macron, otrognas härskare, jag avrättade en av dina hundar som vågade förolämpa Muhammed”.

”Allahu Akbar”, skrek också de muslimska stenkastarna, vid påskkravallerna 2022 i Örebro, och skadade allvarligt ett antal poliser.

”Allahu Akbar” skrek, enligt ögonvittnen, de muslimska angriparna som öppnade eld i den utsålda konsertsalen Bataclan i Paris där runt 100 personer tros ha dödats.

Ickemuslimer, som Heidi Avellan och alla vi andra, bör inte använda denna tvetydiga arabiska fras. Vi får överlåta den till att kritiseras av muslimska debattörer, eller som en känd muslimsk opinionsbildare i Florida uttryckte det efter den muslimska terrorattacken i New York:

”Det är den största handling av irrlära, när man mördar oskyldiga människor på gatan, att då skrika ut Allahs ärorika namn och sedan begå det värsta tänkbara brottet mot Allah”.

Text: Christer Nilsson

Relaterat