Natural News diskuterar mikroskopbilder på cricketsnacks

publicerad 4 februari 2023
- av NewsVoice
Mike Adams, 2019. Photo: Mike Adams, Natural News

KULTUR. Olika former av syrsor och mjölmaskar säljs nu för mänsklig konsumtion som en del av “klimatkulten” som påstår att om tillräckligt många människor äter insekter kommer vi att förändra vädret och rädda planeten. Mike Adams kommenterar på sin senaste podcast.

Medan köttleverantörskedjorna förstörs av regeringar som hävdar att kväve är ondskefullt, alltså samma regeringar som hävdar att koldioxid är en förorening trots att det är en grundpelare i fotosyntesen, uppmanas vi alla att äta syrsor och mjölmaskar för att rädda planeten.

Vi köpte fyra märken av insektsprodukter på Amazon och lade dem under mikroskopet för att se vad de verkligen innehåller.

Mike Adams konstaterar att ätning av insekterna innebär att du även äter insekternas avföring.

 

Texten är översatt av artificiell intelligens som även genererat ljudfilen | Minimal redigering av NewsVoice | Källa: Mike Adams, Natural News