Vilka länder tjänar på att Nord Stream sprängdes och vem gav ordern att svenska marinen skulle delta?

publicerad 22 februari 2023
- Gästskribent
Andreas Sidkvist, Observatorielunden, 30 mars 2022. Foto: T. Sassersson

OPINION. Vilka länder tjänar på att Nord stream sprängdes och vem gav ordern om att Sveriges marin skulle närvara i samband med sprängningarna? Analys och konsekvenser av sprängningen av gasledningarna på Östersjöns botten som USA och Norge nu pekas ut som ansvariga för av prisvinnande journalist.

Text: Andreas Sidkvist, ordförande demokrati- och människorättspartiet MoD

En blåsig natt den 28 september sprängdes gasledningarna Nord Stream 1 och 2 på Östersjöns botten vilket ledde till omfattande läckage på fyra ställen. Gasen i ledningarna skulle exporteras från Ryssland till Tyskland och försörja flera EU-länder med energi. 2021 kom ca 45 % av EU:s gas från dessa ledningar. Gasledningarna byggdes och drivs genom ett bolag som gemensamt ägs av Ryssland, Tyskland, Holland och Frankrike.

Enligt en av de första teorierna som lyftes av bland andra DN, TV4 och SvD inom några dygn så var det Ryssland själva som sprängt “sina egna” gasledningar, de “experter” som gavs utrymme var Gunnar Hökmark respektive Patrik Oksanen som båda är medlemmar i tankesmedjan Frivärld som propagerar för NATO.

Syftet för Ryssland skulle vara att straffa Europa för deras stöd till Ukraina gällande kriget där. Varför Ryssland skulle förstöra avgörande infrastruktur som stod för en stor del av landets exportinkomster presenterades dock ingen logisk förklaring till.

Att stänga av kranen till gasledningarna framstår som en mer rationell handling om Ryssland hade velat straffa Europa.

Enligt den andra teorin som lyftes så var det stormakten USA som låg bakom sprängningen. Till stöd för denna teori lyftes bland annat att USAs president Joe Biden den 7:e februari 2022 meddelade i ABC News att han skulle se till att stoppa de ryska gasleveranserna till Europa om Ryssland invaderade Ukraina. Hur han skulle göra det ville han inte gå in på men han lovade att det skulle ske.

Till saken hör också att USA länge velat att Tyskland och Europa ska köpa amerikansk naturgas istället för den ryska gasen. Något som också skedde några veckor efter sprängningen av Nord Stream. USAs uttalade mål med kriget i Ukraina är att försvaga Ryssland så mycket som möjligt. Att attackera rysk ekonomi genom sanktioner, konfiskering av ryska tillgångar utomlands har varit ett par av strategierna.

Nu hävdar även den prisbelönta oberoende journalisten Seymour Hersh i en längre avslöjande artikel på Substack att USA tillsammans med Norge är de länder som utfört sprängningarna vilket han beskriver som ett terrordåd och krigsförklaring. Reportaget som bygger på anonyma källor har fått stor uppmärksamhet världen över.

När det gäller Norges möjliga motiv till att stödja en amerikansk sprängningsoperation har vi förutom det faktum att Norge är en del av krigsalliansen NATO också aspekten att Norge är en stor exportör av gas. Landet har sedan kriget i Ukraina och sprängningen av Nord stream 1 och 2 ökat sin försäljning av gas till Europa med 8 % vilket motsvarar drygt en femtedel av vad Nord Stream 1 kunde leverera.

Norge väntas öka sin export av gas ännu mer under 2023. Dagen efter att Nord Stream sprängdes öppnade Norge och Polen gasledningen Baltic Pipe som transporterar gas från Nordsjön till EU vilket kan ses som en del av denna planerade satsning som nu underlättas betydligt genom att största konkurrentens gasledningar nu sprängts.

En tredje ledtråd till vilka fler länder som kan vara inblandade i sprängningarna av gasledningarna på Östersjöns botten hittar vi i DN:s artikel från 30 september förra året. I artikeln avslöjas att svenska marinens krigsfartyg varit på samtliga platser för sprängningarna bara dygn innan sprängningarna blev kända. T

rots att fartygets GPS-utrustning stängdes av efter att fartyget nått platserna där sprängladdningarna apterades på gasledningarna så har det gått att följa fartygets färd mellan platserna via en kommersiell tjänst för båttrafik.

När det gäller motiv för svenskt deltagande i operationen är ökad energiförsäljning en faktor förutom målet att blidka vår närmaste allierade USA.  Svensk elexport till Europa slog rekord 2022 och har ökat med drygt 8 procent sedan kriget i Ukraina och sprängningen av Nord Stream. Något som inte minst svenska elkonsumenter blivit varse när skyhöga elräkningar landat i brevlådan.

Om vi antar att det mest troliga scenariot utifrån en risk-nytta-analys och i ett historiskt perspektiv är att USA i samarbete med sina nära allierade Norge och möjligen även Sverige har genomfört operationen att spränga Nord Stream.

Vad innebär det för Sveriges del och vem i Sverige har gett sitt godkännande till Sveriges medverkan av de koordinerade sprängningarna av Nord Stream 1 och 2?

En naturlig innebörd om Sverige är inblandade i sprängningen är att vi nu indirekt har förklarat krig mot Ryssland. Vi stödjer i så fall inte bara kriget med vapen som andra länders soldater använder utan vi bistår i så fall även med eget försvarsmateriel, kunskap och möjligen soldater på internationellt territorium för att utföra terrorattacker mot främmande makt.

Detta skulle i så fall innebära att vi nu utgör ett legitimt mål för vedergällning. Sveriges forcerade NATO-ansökan och Ulf Kristerssons tal om att vi alla nu måste inse det allvarliga säkerhetspolitiska läget kommer i detta scenario i ett nytt ljus.

När det gäller vilka fler svenska politiker som kan vara inblandade i och som kan ha godkänt denna operation kommer osökt bilden från 4 juni på Magdalena Andersson och Annie Lööf på amerikanska krigsfartyget USS Kearsarge i Stockholm upp.

Många höjde på ögonbrynen när två av alliansfria Sveriges ledande företrädare sågs posera på  amfibiestridsfartyget som lagt till mitt i Stockholm inför NATOs militärövning Baltic Operations (Baltops) i Östersjön.

Samma övning som Seymour Hersh menar var täckmanteln i första delen av operationen att stoppa den ryska gasexporten till Europa genom att spränga samtliga gasledningar från Ryssland. En krigshandling och en attack inte bara mot Ryssland utan även mot alla de människor och företag i Europa som var beroende av den ryska gasen för värme, el och produktion.

Att skjuta sig själv i foten har nu fått ett nytt möjligt systerbegrepp. Att spränga sina allierades gasledningar.

Svenska folket riskerar nu att dras in i ett stormaktskrig för första gången på 200 år och de ansvariga som aktivt eller indirekt har varit med och skapat detta hot genom sina handlingar behöver nu träda fram och stå för de katastrofala beslut som lett fram till den farliga situation Sverige nu befinner sig i, men istället hör vi ledande politiker peka ut Turkiet, kurder eller yttrandefriheten som hotet mot Sveriges säkerhet.

Freds- och människorättspartiet MoD kräver att Sveriges regering och ansvariga lägger korten på bordet. Vem eller vilka var det som gav ordern om att svenska marinens fartyg skulle bistå eller åtminstone närvara i samband med sprängningen av gasledningarna?

Ansvariga politiker, befäl eller underrättelsetjänstemän behöver ställas till svars omgående och Sverige behöver ta tillbaka sin ansökan om medlemskap i krigsalliansen NATO och deklarera att vi återigen står alliansfria och neutrala.

Därefter bör Sverige skyndsamt agera för att fredsförhandlingar inleds mellan USA och Ryssland så att kriget kan få det enda humanitära slut som finns. Det är hög tid att de mörka krafter som agerar för fortsatt krig, destabilitet, förstörelse och militär upprustning nu stoppas för att världen ska bli en säkrare och fredligare plats igen.

Text: Andreas Sidkvist, ordförande demokrati- och människorättspartiet MoD

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice