Vilka länder tjänar på att Nord Stream sprängdes och vem gav ordern att svenska marinen skulle delta?

publicerad 22 februari 2023
- Gästskribent
Andreas Sidkvist, Observatorielunden, 30 mars 2022. Foto: T. Sassersson

OPINION. Vilka länder tjänar på att Nord stream sprängdes och vem gav ordern om att Sveriges marin skulle närvara i samband med sprängningarna? Analys och konsekvenser av sprängningen av gasledningarna på Östersjöns botten som USA och Norge nu pekas ut som ansvariga för av prisvinnande journalist.

Text: Andreas Sidkvist, ordförande demokrati- och människorättspartiet MoD

En blåsig natt den 28 september sprängdes gasledningarna Nord Stream 1 och 2 på Östersjöns botten vilket ledde till omfattande läckage på fyra ställen. Gasen i ledningarna skulle exporteras från Ryssland till Tyskland och försörja flera EU-länder med energi. 2021 kom ca 45 % av EU:s gas från dessa ledningar. Gasledningarna byggdes och drivs genom ett bolag som gemensamt ägs av Ryssland, Tyskland, Holland och Frankrike.

Enligt en av de första teorierna som lyftes av bland andra DN, TV4 och SvD inom några dygn så var det Ryssland själva som sprängt “sina egna” gasledningar, de “experter” som gavs utrymme var Gunnar Hökmark respektive Patrik Oksanen som båda är medlemmar i tankesmedjan Frivärld som propagerar för NATO.

Syftet för Ryssland skulle vara att straffa Europa för deras stöd till Ukraina gällande kriget där. Varför Ryssland skulle förstöra avgörande infrastruktur som stod för en stor del av landets exportinkomster presenterades dock ingen logisk förklaring till.

ArcanumSkolan 2024

Att stänga av kranen till gasledningarna framstår som en mer rationell handling om Ryssland hade velat straffa Europa.

Enligt den andra teorin som lyftes så var det stormakten USA som låg bakom sprängningen. Till stöd för denna teori lyftes bland annat att USAs president Joe Biden den 7:e februari 2022 meddelade i ABC News att han skulle se till att stoppa de ryska gasleveranserna till Europa om Ryssland invaderade Ukraina. Hur han skulle göra det ville han inte gå in på men han lovade att det skulle ske.

Till saken hör också att USA länge velat att Tyskland och Europa ska köpa amerikansk naturgas istället för den ryska gasen. Något som också skedde några veckor efter sprängningen av Nord Stream. USAs uttalade mål med kriget i Ukraina är att försvaga Ryssland så mycket som möjligt. Att attackera rysk ekonomi genom sanktioner, konfiskering av ryska tillgångar utomlands har varit ett par av strategierna.

Nu hävdar även den prisbelönta oberoende journalisten Seymour Hersh i en längre avslöjande artikel på Substack att USA tillsammans med Norge är de länder som utfört sprängningarna vilket han beskriver som ett terrordåd och krigsförklaring. Reportaget som bygger på anonyma källor har fått stor uppmärksamhet världen över.

När det gäller Norges möjliga motiv till att stödja en amerikansk sprängningsoperation har vi förutom det faktum att Norge är en del av krigsalliansen NATO också aspekten att Norge är en stor exportör av gas. Landet har sedan kriget i Ukraina och sprängningen av Nord stream 1 och 2 ökat sin försäljning av gas till Europa med 8 % vilket motsvarar drygt en femtedel av vad Nord Stream 1 kunde leverera.

Norge väntas öka sin export av gas ännu mer under 2023. Dagen efter att Nord Stream sprängdes öppnade Norge och Polen gasledningen Baltic Pipe som transporterar gas från Nordsjön till EU vilket kan ses som en del av denna planerade satsning som nu underlättas betydligt genom att största konkurrentens gasledningar nu sprängts.

En tredje ledtråd till vilka fler länder som kan vara inblandade i sprängningarna av gasledningarna på Östersjöns botten hittar vi i DN:s artikel från 30 september förra året. I artikeln avslöjas att svenska marinens krigsfartyg varit på samtliga platser för sprängningarna bara dygn innan sprängningarna blev kända. T

rots att fartygets GPS-utrustning stängdes av efter att fartyget nått platserna där sprängladdningarna apterades på gasledningarna så har det gått att följa fartygets färd mellan platserna via en kommersiell tjänst för båttrafik.

När det gäller motiv för svenskt deltagande i operationen är ökad energiförsäljning en faktor förutom målet att blidka vår närmaste allierade USA.  Svensk elexport till Europa slog rekord 2022 och har ökat med drygt 8 procent sedan kriget i Ukraina och sprängningen av Nord Stream. Något som inte minst svenska elkonsumenter blivit varse när skyhöga elräkningar landat i brevlådan.

Om vi antar att det mest troliga scenariot utifrån en risk-nytta-analys och i ett historiskt perspektiv är att USA i samarbete med sina nära allierade Norge och möjligen även Sverige har genomfört operationen att spränga Nord Stream.

Vad innebär det för Sveriges del och vem i Sverige har gett sitt godkännande till Sveriges medverkan av de koordinerade sprängningarna av Nord Stream 1 och 2?

En naturlig innebörd om Sverige är inblandade i sprängningen är att vi nu indirekt har förklarat krig mot Ryssland. Vi stödjer i så fall inte bara kriget med vapen som andra länders soldater använder utan vi bistår i så fall även med eget försvarsmateriel, kunskap och möjligen soldater på internationellt territorium för att utföra terrorattacker mot främmande makt.

Detta skulle i så fall innebära att vi nu utgör ett legitimt mål för vedergällning. Sveriges forcerade NATO-ansökan och Ulf Kristerssons tal om att vi alla nu måste inse det allvarliga säkerhetspolitiska läget kommer i detta scenario i ett nytt ljus.

När det gäller vilka fler svenska politiker som kan vara inblandade i och som kan ha godkänt denna operation kommer osökt bilden från 4 juni på Magdalena Andersson och Annie Lööf på amerikanska krigsfartyget USS Kearsarge i Stockholm upp.

Många höjde på ögonbrynen när två av alliansfria Sveriges ledande företrädare sågs posera på  amfibiestridsfartyget som lagt till mitt i Stockholm inför NATOs militärövning Baltic Operations (Baltops) i Östersjön.

Samma övning som Seymour Hersh menar var täckmanteln i första delen av operationen att stoppa den ryska gasexporten till Europa genom att spränga samtliga gasledningar från Ryssland. En krigshandling och en attack inte bara mot Ryssland utan även mot alla de människor och företag i Europa som var beroende av den ryska gasen för värme, el och produktion.

Att skjuta sig själv i foten har nu fått ett nytt möjligt systerbegrepp. Att spränga sina allierades gasledningar.

Svenska folket riskerar nu att dras in i ett stormaktskrig för första gången på 200 år och de ansvariga som aktivt eller indirekt har varit med och skapat detta hot genom sina handlingar behöver nu träda fram och stå för de katastrofala beslut som lett fram till den farliga situation Sverige nu befinner sig i, men istället hör vi ledande politiker peka ut Turkiet, kurder eller yttrandefriheten som hotet mot Sveriges säkerhet.

Freds- och människorättspartiet MoD kräver att Sveriges regering och ansvariga lägger korten på bordet. Vem eller vilka var det som gav ordern om att svenska marinens fartyg skulle bistå eller åtminstone närvara i samband med sprängningen av gasledningarna?

Ansvariga politiker, befäl eller underrättelsetjänstemän behöver ställas till svars omgående och Sverige behöver ta tillbaka sin ansökan om medlemskap i krigsalliansen NATO och deklarera att vi återigen står alliansfria och neutrala.

Därefter bör Sverige skyndsamt agera för att fredsförhandlingar inleds mellan USA och Ryssland så att kriget kan få det enda humanitära slut som finns. Det är hög tid att de mörka krafter som agerar för fortsatt krig, destabilitet, förstörelse och militär upprustning nu stoppas för att världen ska bli en säkrare och fredligare plats igen.

Text: Andreas Sidkvist, ordförande demokrati- och människorättspartiet MoD

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Intressant om sprängningarna av Nordstreams ledningar:

  “Tidigare höll tyska Uniper att gå omkull eftersom Gazprom sedan 2021 inte levererat den gas man sålt på kontrakt sedan Putin började använda gasvapnet för att sätta press på EU inför och under invasionen av Ukraina. Uniper räddades av tyska staten genom ett förstatligande och stämde Gazprom för skador i hundramiljardersklassen.

  En läsare i gasindustrin meddelar nu att även ENGIE nu stämt Gazprom för kontraktsbrott.

  Gazprom har nu dock triumfkortet att sedan Nordstream sprängdes kan de hävda force majeure och slippa undan.

  Förhandlingarna sker dock bakom lyckta dörrar så hur det går i stämningarna är inte känt och sådant här brukar sluta med förlikning innan domstol.

  Som tidigare påtalat är den stora vinnaren på att spränga Nordstream i själva verket ryska Gazprom som därmed slipper undan hundratals miljarder i stämningar för kontraktsbrott.”

  Källa:
  https://cornucopia.se/2023/02/uppdateras-blackhawk-i-ukraina-ukraina-far-tunga-jdam-glidbomber-ryska-karnvapenrobotprov-misslyckades-tva-ganger-under-bidens-kyjivbesok-mycket-stora-ryska-forluster/

  • Ajabaja med sådana sidor..

   Cornucopia kom rekommenderad i Aftonbladet och jag kollade upp den. Det visar sig att innehållet där är extremt vinklat och det råder ganska eldig krigshets så man blir mörkrädd. Det verkar inte finnas plats för oliktänkande. Sekt, med andra ord.

   Han hävdar t.ex. på fullt allvar att Ukraina är en demokrati trots att det inte finns någon oberoende media eller opposition att tala om, allt ryskt demoniseras, bland kommentarer kan man läsa också att ukrainare aldrig ljuger i sina uttalanden medan exakt allt som ryssar gör vinklas på ganska extremt sätt. Sidans ägare använder i huvudsak ukrainska källor och vissa andra mainstream media. I den sidan du länkar till är det t.ex. en CNN och Bloomberg källa. Deras tillförlitlighet är lite sådär…

   För mig är detta bara ett tecken på en propaganda sida, även mer propaganda än vanlig media. Enkelt uttryckt – 0 poäng för den sidan.

   • Just det urklippet som du hänvisade till har dessutom ingen källa överhuvudtaget på den sidan. Så det är svårt att värdera det. Om man skulle bry sig om vad cornucopia skriver, vilket jag som sagt inte tycker man ska.

    Sen kan jag på rak arm komma på en drös frågor som ditt inlägg väcker.
    Just nu driver Ryssland en process att sätta igång en oberoende utredning. Inom UNs SÄKERHETSRÅD! Om de verkligen sprängde sina egna gasledningar varför är de så ivriga att en sådan utredning ska komma till stånd? De måste vara hur korkade som helst. Och USA å resten av det packet ställer sig i säkerhetsrådet emot en sådan utredning. Om man verkligen tror att ryssen gjort det, borde man snarare inte heja på alla möjliga utredningar som kan bevisa ryssens inblandning?

    Vidare – Sverige har gjort sin egen utredning om NS sprängningarna men lät ingen medverka, speciellt inte Ryssland, trots att Ryssland äger ledningarna tillsammans med några fler länder. Sverige vill nu heller inte publicera resultat av sin utredning. Om man verkligen hade hittat något som kan binda ryssen till sprängningarna, tror du inte man hade skrikit om det så det hördes ända till Moskva?

 • Glöm inte att sprängningen av NordStream inte bara var en krigshandling riktad mot Ryssland. Den var också en krigshandling riktad mot Tyskland, Frankrike och Holland, vilka också var delägare till rörledningarna.

 • Intressant om sprängningarna av Nordstreams ledningar:

  “Tidigare höll tyska Uniper att gå omkull eftersom Gazprom sedan 2021 inte levererat den gas man sålt på kontrakt sedan Putin började använda gasvapnet för att sätta press på EU inför och under invasionen av Ukraina. Uniper räddades av tyska staten genom ett förstatligande och stämde Gazprom för skador i hundramiljardersklassen.

  En läsare i gasindustrin meddelar nu att även ENGIE nu stämt Gazprom för kontraktsbrott.

  Gazprom har nu dock triumfkortet att sedan Nordstream sprängdes kan de hävda force majeure och slippa undan.

  Förhandlingarna sker dock bakom lyckta dörrar så hur det går i stämningarna är inte känt och sådant här brukar sluta med förlikning innan domstol.

  Som tidigare påtalat är den stora vinnaren på att spränga Nordstream i själva verket ryska Gazprom som därmed slipper undan hundratals miljarder i stämningar för kontraktsbrott.”

  Källa:
  https://cornucopia.se/2023/02/uppdateras-blackhawk-i-ukraina-ukraina-far-tunga-jdam-glidbomber-ryska-karnvapenrobotprov-misslyckades-tva-ganger-under-bidens-kyjivbesok-mycket-stora-ryska-forluster/

  • Ajabaja med sådana sidor..

   Cornucopia kom rekommenderad i Aftonbladet och jag kollade upp den. Det visar sig att innehållet där är extremt vinklat och det råder ganska eldig krigshets så man blir mörkrädd. Det verkar inte finnas plats för oliktänkande. Sekt, med andra ord.

   Han hävdar t.ex. på fullt allvar att Ukraina är en demokrati trots att det inte finns någon oberoende media eller opposition att tala om, allt ryskt demoniseras, bland kommentarer kan man läsa också att ukrainare aldrig ljuger i sina uttalanden medan exakt allt som ryssar gör vinklas på ganska extremt sätt. Sidans ägare använder i huvudsak ukrainska källor och vissa andra mainstream media. I den sidan du länkar till är det t.ex. en CNN och Bloomberg källa. Deras tillförlitlighet är lite sådär…

   För mig är detta bara ett tecken på en propaganda sida, även mer propaganda än vanlig media. Enkelt uttryckt – 0 poäng för den sidan.

   • Just det urklippet som du hänvisade till har dessutom ingen källa överhuvudtaget på den sidan. Så det är svårt att värdera det. Om man skulle bry sig om vad cornucopia skriver, vilket jag som sagt inte tycker man ska.

    Sen kan jag på rak arm komma på en drös frågor som ditt inlägg väcker.
    Just nu driver Ryssland en process att sätta igång en oberoende utredning. Inom UNs SÄKERHETSRÅD! Om de verkligen sprängde sina egna gasledningar varför är de så ivriga att en sådan utredning ska komma till stånd? De måste vara hur korkade som helst. Och USA å resten av det packet ställer sig i säkerhetsrådet emot en sådan utredning. Om man verkligen tror att ryssen gjort det, borde man snarare inte heja på alla möjliga utredningar som kan bevisa ryssens inblandning?

    Vidare – Sverige har gjort sin egen utredning om NS sprängningarna men lät ingen medverka, speciellt inte Ryssland, trots att Ryssland äger ledningarna tillsammans med några fler länder. Sverige vill nu heller inte publicera resultat av sin utredning. Om man verkligen hade hittat något som kan binda ryssen till sprängningarna, tror du inte man hade skrikit om det så det hördes ända till Moskva?

 • Jag har länge undrat varför Sverige och övriga Europa stått med mössan i hand inför USA, men nåt slags hot måste finnas. Annars är 80% människor galna. Vi har t.o.m. bistått USA med manskap och utrustning i alla deras olagliga krig I Mellanöstern. Hultqvist m.fl. vill att vi nu skickar Tanks till Ukraina. Kan det vara vaccinet som gjort deras hjärnor till schweizerost?

  • Galenskap ÄR mycket utbredd i vårt land, vilket även är fallet med övriga västländer. Hur skulle annars HBTQ-fjoll, Klimat-hysteri, Covid-noja och Genus-galenskap kunna tillåtas rasera landet?

 • Glöm inte att sprängningen av NordStream inte bara var en krigshandling riktad mot Ryssland. Den var också en krigshandling riktad mot Tyskland, Frankrike och Holland, vilka också var delägare till rörledningarna.

 • Jag har länge undrat varför Sverige och övriga Europa stått med mössan i hand inför USA, men nåt slags hot måste finnas. Annars är 80% människor galna. Vi har t.o.m. bistått USA med manskap och utrustning i alla deras olagliga krig I Mellanöstern. Hultqvist m.fl. vill att vi nu skickar Tanks till Ukraina. Kan det vara vaccinet som gjort deras hjärnor till schweizerost?

  • Galenskap ÄR mycket utbredd i vårt land, vilket även är fallet med övriga västländer. Hur skulle annars HBTQ-fjoll, Klimat-hysteri, Covid-noja och Genus-galenskap kunna tillåtas rasera landet?

 • Bra artikel och kommentarer. Dock, är man medveten om vilka krafter som försöker kontrollera utvecklingen? Som vill ha en kraftig decimering av
  antalet slavar på planeten? Låt hela systemet gå omkull! Sedan kan en ny tid ta vid. Den finns i kulisserna och de mörka vet det. Därför försöker de nu förstöra så mycket som möjligt och skylla på andra. En klassisk mörk taktik.

 • Saxat från cornucopia.se

  Som tidigare påtalat är den stora vinnaren på att spränga Nordstream i själva verket ryska Gazprom som därmed slipper undan hundratals miljarder i stämningar för kontraktsbrott.

 • Bra artikel Sidkvist. Inte nog med att de totalt förstört Sverige utan nu tänker de även försöka dra in oss i krig. Det är oerhört viktigt att mala på om det här eftersom en majoritet av den “vaccin”-lobotomerade befolkningen inte verkar fatta detta.

 • Att ställa USA till svars inför en internationell domstol går inte eftersom det inte erkänner någon sådan (utom möjligtvis då det gäller att anklaga andra?) — USA är ju “exceptional” och kan fritt göra vad som är förbjudet för andra länder. Men Norge har veterligen erkänt the International Court of Justice i Haag och kan dras inför den, vilket land som nu bestämmer sig för att göra det? Sverige, som inspekterade platsen för attentatet och rensade det från rester av explosionerna för att sedan deklarera att man inte kan offentliggöra resultatet av “säkerhetsskäl”, borde kunna ställas till svars för vad som i vanliga domstolar kallas “undanröjande av bevismaterial”. Kommer vi att få se detta? Svaret är ett säkert NEJ!

 • Bra artikel och kommentarer. Dock, är man medveten om vilka krafter som försöker kontrollera utvecklingen? Som vill ha en kraftig decimering av
  antalet slavar på planeten? Låt hela systemet gå omkull! Sedan kan en ny tid ta vid. Den finns i kulisserna och de mörka vet det. Därför försöker de nu förstöra så mycket som möjligt och skylla på andra. En klassisk mörk taktik.

 • Undrar om jag uppfattat det rätt? Skribenten vill/kräver:

  1. Ansvariga politiker ska ställas till svars omgående
  2. Sverige ska ta tillbaka sin NATO.
  3. Sverige ska agera för att fredsförhandlingar inleds mellan USA och Ryssland
  4. Krig, destabilitet, förstörelse och militär upprustning ska stoppas omgående

  Det låter ju helt fantastiskt! Men om vi lyckas ställa ansvariga politiker och andra inblandade till svars, blir ju riksdagen helt tom då 99% är ansvariga o skyldiga till grova brott, nationell och internationellt!
  Vilka ska då sköta landet och resterande punkterna när alla sitter på fängelse? 🙂

   • Tycker du verkligen att vi har demokrati i Sverige eller andra länder som anser sig demokratiska, civiliserade och utvecklade? Eller mänskliga rättigheter för den delen? Tycker du att vi har yttrandefrihet eller rättvisa?
    Vad är det för typ av demokrati och mänskliga rättigheter MoD står för som skiljer sig från dagen värdelösa demokrati, mänskliga rättigheter och icke existerade yttrandefrihet?

    Jag förstår och respekterar att du och många andra vill starta och bygga nånting nytt som ska skilja sig från dagens politiska partier men du kan väl inte på allvar tro att man kan lyckas skapa nytt och bättre genom att basera det på samma gamla icke fungerade principer och ideologier.

    Men ifall du har verkliga fungerade planer och idéer som möjliggör att vi kan få dagens samvetslösa, krigshetsande och kriminella politiker stå till svars, lovar jag att stå längst fram och ta de första sparkar och kulorna före alla andra.

    Och med all respekt att stå för, försvara och kämpa för saker/idéer som inte fungerat/existerar är under all min värdighet. Jag kommer aldrig vara delaktig och försvara det som ledd oss till den situation som vi idag ser hända framför ögonen på oss alla.

    Ha det gött!

    • Hej Rena,
     MoD startades den 21 december 2021 som en reaktion på covidpasset och förtrycket av de som pekades ut som “ovaccinerade” och “okrambara”.

     Demokratin, de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten är hotad av en global elit som äger de största bolagen inom media, krigs, läkemedels- och matindustrin för att nämna några.
     Vi behöver ett mer decentraliserat system, en bankreform och politiker som inte är korrupta bland mycket annat.

     Vår politik bygger på medlemmarnas motioner. Här i vår kontaktannons kan du läsa om vad vi är eniga om hittills:

     KONTAKTANNONS FÖR MODIGA
     Nytt tvärpolitiskt parti söker väljare och medlemmar för långvarig relation.

     Vi tror på alliansfrihet för fred istället för allianser som krigar, medicinsk valfrihet istället för diskriminerande vaccinkrav, hjälp till dem som blivit sjuka efter sprutan istället för fler injektioner, fria medier och öppna samtal istället för styrda narrativ och censur, ett starkt grundlagsskydd istället för stärkt regeringsmakt, hälsosam kost istället för kostsamma kurer, personlig integritet istället för digitala ID och kontroll, bättre villkor för vårdpersonal istället för dyra tester, ansvariga som ställs till svars vid misstag istället för att 
     befordras, lokalt självstyre istället för globalt elitstyre.

     Känner du som oss? 
     Då vill vi ha 
     dig med!

     https://partietmod.se

     • Andreas,
      Min förhoppning är att sådana som du som talar varmt för förändringar i samhället och världen ska förstå att det är inte är möjligt när er målsättning är att bli en del av det korrupta systemet.
      Att rösta var fjärde år på ett korrupt parti bland de 7-8 korrupta partier som dessutom allt för ofta rösterna blir nollställda i det sjuka parlamentariska systemet vi har är inte demokrati.
      Demokrati betyder folkstyre/folkmakt med minsta kravet att medborgare ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, inte bara genom regelbundna val utan även oregelbundna val (folkomröstningar).
      Alla vackra ord och fraser och målsättningar du och ditt parti strävar efter, kräver att folkets vilja och krav ska accepteras och genomförs via folkomröstningar. Och som du vet kallas detta för ”Direktdemokrati”, vilket alla partier är livrädda att ens nämna ordet.
      Natomedlemskap är väl bästa exemplet just nu när man skiter fullständigt i vad folket tycker och avskaffar alliansfriheten och gör oss en del av krigsalliansen.

       • På allvar Andreas!
        Anser du medlemsröster i ett politiskt parti vara direktdemokrati?
        De andra partier åtminstone vet vad direktdemokrati är för något och stoppar det på grund av att deras makt minimeras men du och ditt parti vet inte ens vad det är! Pinsamt!

   • Du pratar om mänskliga rättigheterna och demokrati.

    Intressant …

    Men är vi inte i år 2023 nu Andreas?

    En värld som styrs av globalisterna som har stängt alla dörrar för mänskliga rättigheter och demokrati..

    Har jag fel eller?

    Det är tråkigt att vakna upp idag och se dårskapen i vår värld .

  • I natt jag drömde någonting som jag aldrig drömt förut!

   Jag drömde om att alla globalisterna stod på en enda lång rad och sjöng.

   Vi lurade en hel värld med våra sataniska lögner.

   Men nu vi ber om förlåtelse för all ondska vi åstadkommit.

   Det blir inga mera krig och förödande vacciner och läkemedel som tar livet av våra medmänniskor.

   Nu ångrade sig globalisterna och världen hade vaknat till nytt liv.

 • Saxat från cornucopia.se

  Som tidigare påtalat är den stora vinnaren på att spränga Nordstream i själva verket ryska Gazprom som därmed slipper undan hundratals miljarder i stämningar för kontraktsbrott.

  • Det kallas Epstein fällan. CIA har något komprometterande. Därför gör de som de blir tillsagda. Därav också de snabba kovändningarna som t ex Peter “fullständigt oacceptabelt” Hultkvists om Nato medlemskap från “”Jag kommer aldrig, under min tid som försvarsminister, verka för att Sverige ska gå med i Nato” till lydig imperiehund för medlemskap.

 • Bra artikel Sidkvist. Inte nog med att de totalt förstört Sverige utan nu tänker de även försöka dra in oss i krig. Det är oerhört viktigt att mala på om det här eftersom en majoritet av den “vaccin”-lobotomerade befolkningen inte verkar fatta detta.

 • Att ställa USA till svars inför en internationell domstol går inte eftersom det inte erkänner någon sådan (utom möjligtvis då det gäller att anklaga andra?) — USA är ju “exceptional” och kan fritt göra vad som är förbjudet för andra länder. Men Norge har veterligen erkänt the International Court of Justice i Haag och kan dras inför den, vilket land som nu bestämmer sig för att göra det? Sverige, som inspekterade platsen för attentatet och rensade det från rester av explosionerna för att sedan deklarera att man inte kan offentliggöra resultatet av “säkerhetsskäl”, borde kunna ställas till svars för vad som i vanliga domstolar kallas “undanröjande av bevismaterial”. Kommer vi att få se detta? Svaret är ett säkert NEJ!

 • Undrar om jag uppfattat det rätt? Skribenten vill/kräver:

  1. Ansvariga politiker ska ställas till svars omgående
  2. Sverige ska ta tillbaka sin NATO.
  3. Sverige ska agera för att fredsförhandlingar inleds mellan USA och Ryssland
  4. Krig, destabilitet, förstörelse och militär upprustning ska stoppas omgående

  Det låter ju helt fantastiskt! Men om vi lyckas ställa ansvariga politiker och andra inblandade till svars, blir ju riksdagen helt tom då 99% är ansvariga o skyldiga till grova brott, nationell och internationellt!
  Vilka ska då sköta landet och resterande punkterna när alla sitter på fängelse? 🙂

   • Tycker du verkligen att vi har demokrati i Sverige eller andra länder som anser sig demokratiska, civiliserade och utvecklade? Eller mänskliga rättigheter för den delen? Tycker du att vi har yttrandefrihet eller rättvisa?
    Vad är det för typ av demokrati och mänskliga rättigheter MoD står för som skiljer sig från dagen värdelösa demokrati, mänskliga rättigheter och icke existerade yttrandefrihet?

    Jag förstår och respekterar att du och många andra vill starta och bygga nånting nytt som ska skilja sig från dagens politiska partier men du kan väl inte på allvar tro att man kan lyckas skapa nytt och bättre genom att basera det på samma gamla icke fungerade principer och ideologier.

    Men ifall du har verkliga fungerade planer och idéer som möjliggör att vi kan få dagens samvetslösa, krigshetsande och kriminella politiker stå till svars, lovar jag att stå längst fram och ta de första sparkar och kulorna före alla andra.

    Och med all respekt att stå för, försvara och kämpa för saker/idéer som inte fungerat/existerar är under all min värdighet. Jag kommer aldrig vara delaktig och försvara det som ledd oss till den situation som vi idag ser hända framför ögonen på oss alla.

    Ha det gött!

    • Hej Rena,
     MoD startades den 21 december 2021 som en reaktion på covidpasset och förtrycket av de som pekades ut som “ovaccinerade” och “okrambara”.

     Demokratin, de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten är hotad av en global elit som äger de största bolagen inom media, krigs, läkemedels- och matindustrin för att nämna några.
     Vi behöver ett mer decentraliserat system, en bankreform och politiker som inte är korrupta bland mycket annat.

     Vår politik bygger på medlemmarnas motioner. Här i vår kontaktannons kan du läsa om vad vi är eniga om hittills:

     KONTAKTANNONS FÖR MODIGA
     Nytt tvärpolitiskt parti söker väljare och medlemmar för långvarig relation.

     Vi tror på alliansfrihet för fred istället för allianser som krigar, medicinsk valfrihet istället för diskriminerande vaccinkrav, hjälp till dem som blivit sjuka efter sprutan istället för fler injektioner, fria medier och öppna samtal istället för styrda narrativ och censur, ett starkt grundlagsskydd istället för stärkt regeringsmakt, hälsosam kost istället för kostsamma kurer, personlig integritet istället för digitala ID och kontroll, bättre villkor för vårdpersonal istället för dyra tester, ansvariga som ställs till svars vid misstag istället för att 
     befordras, lokalt självstyre istället för globalt elitstyre.

     Känner du som oss? 
     Då vill vi ha 
     dig med!

     https://partietmod.se

     • Andreas,
      Min förhoppning är att sådana som du som talar varmt för förändringar i samhället och världen ska förstå att det är inte är möjligt när er målsättning är att bli en del av det korrupta systemet.
      Att rösta var fjärde år på ett korrupt parti bland de 7-8 korrupta partier som dessutom allt för ofta rösterna blir nollställda i det sjuka parlamentariska systemet vi har är inte demokrati.
      Demokrati betyder folkstyre/folkmakt med minsta kravet att medborgare ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, inte bara genom regelbundna val utan även oregelbundna val (folkomröstningar).
      Alla vackra ord och fraser och målsättningar du och ditt parti strävar efter, kräver att folkets vilja och krav ska accepteras och genomförs via folkomröstningar. Och som du vet kallas detta för “Direktdemokrati“, vilket alla partier är livrädda att ens nämna ordet.
      Natomedlemskap är väl bästa exemplet just nu när man skiter fullständigt i vad folket tycker och avskaffar alliansfriheten och gör oss en del av krigsalliansen.

       • På allvar Andreas!
        Anser du medlemsröster i ett politiskt parti vara direktdemokrati?
        De andra partier åtminstone vet vad direktdemokrati är för något och stoppar det på grund av att deras makt minimeras men du och ditt parti vet inte ens vad det är! Pinsamt!

   • Du pratar om mänskliga rättigheterna och demokrati.

    Intressant …

    Men är vi inte i år 2023 nu Andreas?

    En värld som styrs av globalisterna som har stängt alla dörrar för mänskliga rättigheter och demokrati..

    Har jag fel eller?

    Det är tråkigt att vakna upp idag och se dårskapen i vår värld .

  • I natt jag drömde någonting som jag aldrig drömt förut!

   Jag drömde om att alla globalisterna stod på en enda lång rad och sjöng.

   Vi lurade en hel värld med våra sataniska lögner.

   Men nu vi ber om förlåtelse för all ondska vi åstadkommit.

   Det blir inga mera krig och förödande vacciner och läkemedel som tar livet av våra medmänniskor.

   Nu ångrade sig globalisterna och världen hade vaknat till nytt liv.

  • Det kallas Epstein fällan. CIA har något komprometterande. Därför gör de som de blir tillsagda. Därav också de snabba kovändningarna som t ex Peter “fullständigt oacceptabelt” Hultkvists om Nato medlemskap från ““Jag kommer aldrig, under min tid som försvarsminister, verka för att Sverige ska gå med i Nato” till lydig imperiehund för medlemskap.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *