Väst erkände under säkerhetskonferensen: Ukraina blott en del av “ett globalt krig om värderingar”

publicerad 24 februari 2023
- av Kristoffer Hell
Den internationella säkerhetskonferensen i München, 17-19 februari 2023. Foto: Securityconference.org

VÄRLDEN. Under årets internationella säkerhetskonferens i München, den 17-19 februari, klargjorde Danmark och Finland att Västs ovilja till fred i Ukraina beror på att konflikten egentligen handlar om ett “globalt krig om värderingar”, ett krig i vilket Ryssland är huvudfienden.

Det var under en paneldiskussion med bland andra NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg och Moldaviens president Maia Sandu, som Danmarks statsminister Mette Frederiksen, kungjorde att Västs fortsatta militära stöd till Ukraina handlar om ett globalt krig om värderingar (“global war of values”) som innefattar kontroll över Afrika, Asien och Indien [1].

Budskapet upprepades vid annat tillfälle av Finlands statsminister Sanna Marin, i ett samtal på scen med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen [2].

Konferensrapporten, publicerad strax innan mötet startade (så att deltagarna alla kunde sjunga från samma sånghäfte?), beskriver världsläget 2023 så här [3]:

“En regelbaserad internationell ordning för att stärka demokratins motståndskraft behövs i en era av våldsam och systematisk konkurrensen med autokratiska regimer”.

Moskvas perspektiv, som inte kunde presenteras då Ryssland portats från evenemanget, är att motsättningen snarare står mellan visionen om en “unipolär värld” under amerikansk kontroll och där spelreglerna beslutas Washington och en “multipolär värld” som består av ett internationellt samarbete där regelboken bygger på en acceptans av FN:s redan existerande traktat och överenskommelser, vilka USA och Väst regelmässigt bryter mot.

Vladimir Putin - Foto: Kremlin.ru, pressfotobank
Vladimir Putin – Foto: Kremlin, pressfotobank

Det här är vad Rysslands president Vladimir Putin sa vid 2007 års upplaga av samma säkerhetskonferens [4]:

“Vad är en unipolär värld? Oavsett hur man försöker försköna begreppet så handlar det i slutändan alltid om en situation där auktoriteten finns vid en enda punkt, att makten utövas från en enda plats, att besluten fattas på ett enda ställe. Det är en värld med en enda husbonde, en envåldshärskare – det här leder snart till fara, inte bara för de som med i systemet utan också för envåldshärskaren själv.”

En geostrategisk nyhet presenterades av Finlands president Sauli Niinistö, som ser Rysslands geografi i kombination med en befarad global uppvärmning som ett enormt hot, eftersom det skulle kunna göra Rysslands kust i Arktis isfri [1]:

Nordpolen. Illustration: Worldmapwithcountries.net
Nordpolen. Illustration: Worldmapwithcountries.net

“Ryssland täcker halva Arktis och jag har ofta sagt att om vi förlorar Arktis på grund av klimatförändringen förlorar vi hela planeten.”

Niististös hotbild är en mörk version av den klassiska drömmen på en isfri Nordostpassage: hur mycket kortare och billigare sjöstransporter mellan Europa, USA och Asien skulle bli om nordpolen en dag plötsligt inte var blockerad av is [5].

Västs problem med Ryssland är alltså att Ryssland existerar och att det ligger där det ligger.

NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg på scen tillsammans med Danmark och Finland:

Finlands Sanna Marin tillsammans med EU:s Ursula von der Leyen:

President Vladimir Putins tal vid säkerhetskonferensen i München 2007:

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat

  1. Sky News (YT): NATO Secretary General and European leaders discuss security at Munich conference
  2. Sky News (YT): Ursula von der Leyen and Finnish PM Sanna Marin speak at Munich Security Conference
  3. Munich Security Conference: “Executive Summary: Munich Security Report 2023”
  4. Munich Security Conference 2007 (YT): President Vladimir Putins tal från 2007 vid säkerhetskonferensen i München
  5. Wikipedia: Nordostpassagen