Doktorsavhandlingen som bekräftar vad vi redan vet om politikers eftergivenhet för Muslimska brödraskapet

publicerad 11 februari 2023
- Harriet Larsson
Sameh Egyptson. Bild från bok och privat foto

OPINION. I går fredags den 10 februari försvarade Sameh Egyptson sin doktorsavhandling ”Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige” på Lunds universitet. En avhandling som har arbetats fram under 20 års tid och som förväntas bli politiskt sprängstoff.

Viktigt är att påpeka att Egyptson inte riktar sin kritik mot alla muslimer, utan siktet är inställt på politisk islam, islamister och politikers eftergivenhet för deras agenda, som går emot Svea Rikes Lag.

Det är så oerhört skönt att bli bekräftad av akademi, med vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, i debatt forum och genom böcker av respekterade forskare och författare, även om det från min yrkeserfarenhet är flera årtionden för sent.

Redan i slutet av 80-talet, när jag genom mitt arbete inom rehabilitering förstod, efter möten med främst utomeuropiska invandrare, att det kommer att gå åt helvete för Moder Svea, då var det svårt att öppna munnen.

Nu känns det skönt att erfarenheten blir bekräftad av vetenskaplig granskning av genvacciner, klimathysteri och eftergivenheten för politisk islams utbredning, där förakt och hat mot värdlandet blomstrar.

Expressen: Egyptson är godkänd – men striden fortsätter

Vi får bara bortse från Jerzy Sarnecki, och Mattias Gardells alster, som främst är till för att bekräfta mångfaldsindustrin och deras eget välbefinnande.

Eftergivenheten beror på våra röstköpande vänsterliberala politiker, som står för importen av nya väljare, som fick vind i seglen av Fredrik Reinfeldts öppna hjärtans politik, när arbetare började rösta på SD.

På köpet fick vi ekonomiska migranter, terrorister, kriminella, klaner, maffiakultur, hedersförtryck, islamister med mord i blick mot vårt levnadssätt och utarmning av välfärd främst för arbetare som tvingades försörja dem och skattehöjningar.

En annan orsak till den humanitära stormakten var att politiker krattade manegen för reträttplatser efter avslutat politiskt värv, där kultureliten svassade med, samt deras FN beundran och att vara bäst i EU klassen, när det handlade om implementering av idiotiska beslut.

De satte Sverige på kartan, men allteftersom solkades Sverigebilden ner, trots idoga försök att via media ljuga och svartmåla alternativa medier med oss kritiker av deras flyktingpolitik, vars konsekvenser fått omvärlden att nu betrakta Sverige som en failed state, en kollapsad stat.

Enligt Säkerhetspolisen är Muslimska brödraskapets (MB) mål ”ett världsomspännande kalifat byggt på sharia”, vilket är ”oförenligt med svenska grundläggande fri- och rättigheter”. Säpo skriver även att MB:s strategi i västvärlden bygger på ”segregation och enklavisering.” 

Men vad hjälper det, när korrekta mångfaldsvurmare tryckte ner nallar i knät på 40-åriga ”barn” vid ankomst under invasionen 2015, som sedan dess har fortsatt med mellan 80.000 och 100.000 beviljade uppehållstillstånd varje år, som våra ljugande politiker kallar för EU:s lägsta…

Widar Andersson skrev en krönika i Folkbladet den 6 februari och Nicklas Orrenius har gjorde en omfattande granskning dagen innan i DN om denna kontroversiella avhandling, där den protesterande imamen i Stockholms moské Mahmoud Khalfi fick utrymme. Han anser självklart att Egyptson ljuger och förvanskar citat från sina källor.

”Kära vänner! Det är dags för mig att försvara min tes att Islamiska förbundet i Sverige är den nationella filialen för det internationella Muslimska brödraskapet.”

Så skriver doktoranden och debattören Sameh Egyptson på Facebook om doktorsavhandlingen som han på fredag ​​lägger fram vid Lunds universitet. Disputationen på fredag ​​är ovanlig för att så mycket står på spel.

För Sameh Egyptson personligen, som i flera år beskyllts för att sprida antimuslimska konspirationsteorier och som vill försvara sig – men också för flera svenska organisationer, politiska partier och myndigheter.

Sameh Egyptsons 740-sidiga avhandling utgör en massiv anklagelseakt mot ett av de största muslimska förbunden i Sverige: Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), som bland annat driver Stockholms moské på Södermalm.

“Moskén och det islamiska centret fungerar som ett högkvarter för Muslimska brödraskapet i Sverige”, säger Sameh Egyptson

Jag kommer osökt att tänka på de berömda orden J’accuse/jag anklagar av Émile Zola som han med ett öppet brev skickade till den franske presidenten och hans medlöpare i Drefusaffären, som var en politisk rättsskandal som ägde rum i Frankrike åren 1894 till 1906.

Affären handlade ursprungligen om officeren Alfred Dreyfus, som anklagades för att ha lämnat över hemligstämplade handlingar till den tyska krigsmakten och dömdes till straffarbete för spioneri. Wikipedia.

Kanske denna avhandling kan aktualisera dessa berömda ord, men här är det många presidenter, makthavare, pampar inom FN, EU, för att inte tala om värstingen Klaus Schwab inom WEF som brevet i form av avhandlingen  behöver skickas till.

Text: Harriet Larsson, Linköping

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag har ytterligt svårt att se Fredrik Reinfeldt, Timbro och Svenska Arbetsgivareföreningen aka Svenskt Näringsliv, som socialistiska eller vänsterliberala, överhuvudtaget.

 • Jag har ytterligt svårt att se Fredrik Reinfeldt, Timbro och Svenska Arbetsgivareföreningen aka Svenskt Näringsliv, som socialistiska eller vänsterliberala, överhuvudtaget.

 • En kuvad och föraktad SVENSK BEFOLKNING får aldrig chans att avpollettera samhällsomstörtande socialister.
  För det har socialisterna påtvingat befolkningen ett VALSYSTEM som är rent löjeväckande.
  PARTIGÄNGARE bestämmer hur vi skall rösta och hur röstresultaten skall redovisas.
  När ljusnar det i vårt politiska mörker.

 • Både Muslimska brödraskapet och Dreyfuss-affären har en bakgrund som geopolitiska operationer i det brittiska imperiets tjänst. MB finansierades från början av Suezkanalbolaget och har hela tiden stått anglosaxiska imperiets underrättelsetjänster nära.
  Imperiet har hjälpt fram modifieringar av Islams uppfattning om bankväsende och finansmän lär ha en nyckelroll inom MB.
  Citat från Cynthia Chung’s artikel:
  “In the half century between 1875 and 1925 the building blocks of the militant Islamic right were cemented in place by the British Empire.
  Islamic Banking Made in Geneva/London
  Islamic banking:“operates more out of London, Geneva, or the Bahamas than it does out of Jeddah, Karachi or Cairo
  https://thesaker.is/who-really-runs-the-middle-east/

  När MB etablerar sig här och i övriga väst är det fortfarande som verktyg för imperiet.

  Och imperiets mål är att förhindra välmående samhällen överallt.
  MB bör ses som en trojansk häst i imperiets tjänst.

  Dreyfuss-affären 1894 hade bland annat som mål att få bort reformatörer i Frankrike genom en skandal. En annan del av avsikten bestod i att avskräcka från judisk assimilering på kontinenten eftersom det hotade britternas dominans i bankväsendet.
  Därför uppmuntrade britternas elit motsättningar mellan judar och imperiets rivaler.
  Theodor Herzl angav att det var den affären som fick honom upphöra att vara assimileringsanhängare.

  • Ja i det gammla islam så var ränta en styggelse. Och pengar var en positiv del av islams fem grundpelare, där en är allmosan.

   Dvs ursprungligen skulle den som har pengar dela med sig till allmännyttiga ändamål, och lånade man ut pengar tog man inte ränta på dem. Rikedom skulle komma de fattiga till del.

   Men liksom allt annat här i världen så är det dogmerna, idotin, och girigheten som blivit kvar. Det mesta som är vackert och sunt med religion är borta.

   Och det “Brittiska Imperiet” kanske behöver ett bättre namn?

   https://www.youtube.com/watch?v=62h_Im5cqxY

 • En kuvad och föraktad SVENSK BEFOLKNING får aldrig chans att avpollettera samhällsomstörtande socialister.
  För det har socialisterna påtvingat befolkningen ett VALSYSTEM som är rent löjeväckande.
  PARTIGÄNGARE bestämmer hur vi skall rösta och hur röstresultaten skall redovisas.
  När ljusnar det i vårt politiska mörker.

 • Det där var mycket att ta in! Men Abrahamitisk lära där även Guds utvalda skall vara ett faktum, där även Mohameds lära står för Allas lära för dom utvalda.
  Som en intellektuell fråga! Men vi övriga då, som otrogna?
  Ca 4500 år av bara eländen som fram till idag pågår! Marxismen kom in senare i bilden som en lika stor faktor till makten, förtrycket än en gång. Kuvandet!
  Men Gud, Allah. Varför strida där dom förtryckta får offra blodet lika mycket som dom förtryckta av kvinnokön som äntligen reser sig mot förtryckets patriarkat i Iran. Världen borde resa sig under ett globalt hurrande, och inse att tron finns i hjärtat, där inget förtryck kan finna sin boning.
  Frige mänskligheten från förtryckets ondska, då kanske lyckan som förenar oss kan uppstå? Bara några frågor från en inte profet.

  https://www.youtube.com/watch?v=RPbdMO2utVE

  https://www.youtube.com/watch?v=eOfdHZ0V0zE

 • Både Muslimska brödraskapet och Dreyfuss-affären har en bakgrund som geopolitiska operationer i det brittiska imperiets tjänst. MB finansierades från början av Suezkanalbolaget och har hela tiden stått anglosaxiska imperiets underrättelsetjänster nära.
  Imperiet har hjälpt fram modifieringar av Islams uppfattning om bankväsende och finansmän lär ha en nyckelroll inom MB.
  Citat från Cynthia Chung’s artikel:
  “In the half century between 1875 and 1925 the building blocks of the militant Islamic right were cemented in place by the British Empire.
  Islamic Banking Made in Geneva/London
  Islamic banking:”operates more out of London, Geneva, or the Bahamas than it does out of Jeddah, Karachi or Cairo
  https://thesaker.is/who-really-runs-the-middle-east/

  När MB etablerar sig här och i övriga väst är det fortfarande som verktyg för imperiet.

  Och imperiets mål är att förhindra välmående samhällen överallt.
  MB bör ses som en trojansk häst i imperiets tjänst.

  Dreyfuss-affären 1894 hade bland annat som mål att få bort reformatörer i Frankrike genom en skandal. En annan del av avsikten bestod i att avskräcka från judisk assimilering på kontinenten eftersom det hotade britternas dominans i bankväsendet.
  Därför uppmuntrade britternas elit motsättningar mellan judar och imperiets rivaler.
  Theodor Herzl angav att det var den affären som fick honom upphöra att vara assimileringsanhängare.

  • Ja i det gammla islam så var ränta en styggelse. Och pengar var en positiv del av islams fem grundpelare, där en är allmosan.

   Dvs ursprungligen skulle den som har pengar dela med sig till allmännyttiga ändamål, och lånade man ut pengar tog man inte ränta på dem. Rikedom skulle komma de fattiga till del.

   Men liksom allt annat här i världen så är det dogmerna, idotin, och girigheten som blivit kvar. Det mesta som är vackert och sunt med religion är borta.

   Och det “Brittiska Imperiet” kanske behöver ett bättre namn?

   https://www.youtube.com/watch?v=62h_Im5cqxY

 • Det där var mycket att ta in! Men Abrahamitisk lära där även Guds utvalda skall vara ett faktum, där även Mohameds lära står för Allas lära för dom utvalda.
  Som en intellektuell fråga! Men vi övriga då, som otrogna?
  Ca 4500 år av bara eländen som fram till idag pågår! Marxismen kom in senare i bilden som en lika stor faktor till makten, förtrycket än en gång. Kuvandet!
  Men Gud, Allah. Varför strida där dom förtryckta får offra blodet lika mycket som dom förtryckta av kvinnokön som äntligen reser sig mot förtryckets patriarkat i Iran. Världen borde resa sig under ett globalt hurrande, och inse att tron finns i hjärtat, där inget förtryck kan finna sin boning.
  Frige mänskligheten från förtryckets ondska, då kanske lyckan som förenar oss kan uppstå? Bara några frågor från en inte profet.

  https://www.youtube.com/watch?v=RPbdMO2utVE

  https://www.youtube.com/watch?v=eOfdHZ0V0zE

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *