Thomas Piketty om demokratisk socialism: Jämlikhet är mer produktivt

publicerad 9 februari 2023
- Hans Sternlycke
Thomas Piketty

OPINION. Thomas Piketty är en fransk ekonom som skapat debatt med sina tusensidiga böcker. Nu har han blivit ombedd av sina läsare att skriva något kortare. Hans senaste bok, En kort historia om jämlikhet, är bara på 250 sidor, och den bör ingen avstå från att läsa.

Thomas Piketty ifrågasätter om vårt kapitalistiska samhälle verkligen är den bästa lösningen med en beskrivning av utvecklingen över århundrandena och dagens situation. Historiskt har vi fått en stadigt ökad jämlikhet. Extra snabbt skedde den 1910 till 1980. Sedan skedde ett brott med nyliberalismen, och jämlikheten minskar igen.

“Thomas Piketty född 7 maj 1971 i Clichy, Hauts-de-Seine, är en fransk nationalekonom, som specialiserat sig på studier i ekonomisk ojämlikhet i förmögenhets- och inkomstfördelning.” – Wikipedia

Den har krävt strid. Franska revolutionen, en bonderevolt följt av den amerikanska självständighetskriget. Kampen mot slaveriet. I Haiti gjorde man sig fria i ett slavuppror, men tvangs att betala ett skadestånd till slavägarna, som man måst betala av på till nutid.

Fackföreningarna som så småningom kämpade sig till bättre livsvillkor. De fattiga ländernas frigörelse från kolonialismen. De var inte så fattiga från början, utan de blev det genom undertryckande av deras industri och handel och vapenmakt.

Att de blev så mycket bättre på 1900-talet beror på den kampen och på att staterna måste låna pengar till världskrigen. Skatten ökade från från åtta procent av BNP till 30 procent (och nu är hälften), som då mest gick till militär och polis. Det kunde sedan omvandlas till social välfärd, hälsovård och utbildning.

Skatten då var varuskatter och drabbade fattiga hårdast. Nu tog man ut arvsskatt, förmögenhetsskatt, kapitalskatt och progressiv inkomstskatt. I USA var den uppe i 90 procent. Under Roosevelts New Deal gjorde man också enorma samhällsinvesteringar. Trots det hårda skattetrycket steg BNP dubbelt så fort som senare när skatterna sänktes.

På åttiotalet kom nyliberalismen och de skatterna sänktes, eller slopades som i Sverige. Storföretagen flyttade sina vinster till skatteparadis. Socialdemokratin, fackföreningarna och medborgarna tappade sin kampvilja för bättre livsvillkor. Som Piketty skriver kan de inte uppnås utan strid. Klasskillnaderna ökar igen, och samhället fungerar sämre. Kapitalismen är inte bra för produktiviteten.

Thomas Piketty – lösningen är demokratisk socialism

Man kan förstå varför Piketty blivit så omdebatterad med de förslag han lämnar. De anställda i stora företag ska tillsätta halva bolagsstyrelsen. Med de aktier man har får man majoritet. Man ska ha anställningsgaranti och rätt till en minsta medborgarlön. Ungdomar ska kunna disponera en miljon för att kunna sätta bo.

Thomas Piketty kallar sin lösning för demokratisk socialism. Den kan vara småskaligare. Mig påminner det om syndikalism. Statssocialism eller kapitalism leder fel: till orättvisa maktförhållanden och en ekologisk katastrof.

För att få ett fungerande skattesystem och kontroll på skattesmitande pengar ska man sammansluta sig i en demokratisk och social federalism, som bestämmer spelreglerna för världens ekonomi. Dagens ekonomiska institutioner, som WTO, Världshandelsorganisationen, leder till neokolonialism.

Text: Hans Sternlycke

Thomas Piketty
Thomas Piketty. Foto: Fronteiras do Pensamento. Licens: CC BY-SA 2.0


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Problemet med jämlikhetsideer är att de används av själviska politiker på så sätt att det förhindrar kadrer från medelklassen att konkurrera med överklassen som i vår värld har en priviligierad ställning.
  Om jämlikhetsideer vore arrangerade så att de samtidigt uppmuntrade människor till individuell utveckling och inte var ett hinder för att bygga upp nationell konkurrenskraft skulle det fungera bättre.
  Nationbyggande är en bättre utgångspunkt.
  Vilken grad och art av ojämlikhet är optimal. Det är såna betraktelser man måste våga göra.
  Det anglosaxiska imperiet och dess vasaller har byggt upp ett parasitärt och människofientligt system som nominellt kallas liberalt och kapitalistiskt men i verkligheten har de skapat hela vänsterprojektet OCKSÅ!!
  Den ständiga trätan mellan vänsterartade och högerartade debattörer brukar ignorera detta imperiums dubbelspel i tron att det ska vara en taktisk fördel för just deras agenda.
  Låsningen består så länge de blundar.

 • Problemet med jämlikhetsideer är att de används av själviska politiker på så sätt att det förhindrar kadrer från medelklassen att konkurrera med överklassen som i vår värld har en priviligierad ställning.
  Om jämlikhetsideer vore arrangerade så att de samtidigt uppmuntrade människor till individuell utveckling och inte var ett hinder för att bygga upp nationell konkurrenskraft skulle det fungera bättre.
  Nationbyggande är en bättre utgångspunkt.
  Vilken grad och art av ojämlikhet är optimal. Det är såna betraktelser man måste våga göra.
  Det anglosaxiska imperiet och dess vasaller har byggt upp ett parasitärt och människofientligt system som nominellt kallas liberalt och kapitalistiskt men i verkligheten har de skapat hela vänsterprojektet OCKSÅ!!
  Den ständiga trätan mellan vänsterartade och högerartade debattörer brukar ignorera detta imperiums dubbelspel i tron att det ska vara en taktisk fördel för just deras agenda.
  Låsningen består så länge de blundar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *