5G-master kan göra friska människor sjuka enligt två fallrapporter

publicerad 14 mars 2023
- av NewsVoice
Mobilmast (cell-tower) med 5G-sändare. Foto: 9 Fingers. Licens: Elements.envato.com
Mobilmast (cell-tower) med 5G-sändare.

En ny fallrapport gällande två tidigare friska män som utvecklade symptom på mikrovågssyndromet efter att en basstation för 5G installerats på taket till deras kontor, och en liknande rapport som publicerades förra månaden, visar att icke-joniserande 5G-strålning kan orsaka hälsoproblem hos personer som inte tidigare har varit känsliga för elektromagnetisk strålning.

Översättning av artikeln: 5G Towers Can Make Healthy People Sick, Two Case Reports Show från The Defender

Enligt rapporten, som publicerades den 4 februari i Annals of Clinical Case Reports, upplevde männen huvudvärk, ledvärk, tinnitus, onormal trötthet, sömnstörningar, brännande hud, ångest och koncentrationssvårigheter.

Resultaten stämmer överens med resultaten från en liknande fallrapport som publicerades förra månaden i Annals of Case Reports – som tidigare publicerats i den svenska tidskriften Medicinsk Access – och som visade att en man och en kvinna, tidigare friska, utvecklade liknande symptom på mikrovågssyndromet strax efter att ett 5G-basstation installerats ovanpå deras lägenhet.

Båda rapporterna visar att icke-joniserande strålning från 5G, långt under de nivåer som myndigheterna tillåter, kan orsaka hälsoproblem hos personer som inte tidigare varit känsliga för elektromagnetisk strålning.

De två rapporterna verkar vara de första studierna i världen om hälsoeffekter hos människor av exponering för 5G, enligt författarna.

Fallrapporternas huvudförfattare, dr Lennart Hardell – en världsledande forskare om cancerrisker från strålning – sa att de två rapporterna är “banbrytande” eftersom de fungerar som “den första varningen om en hälsorisk”.

“Detta kan vara fallet med 5G och dessa resultat måste tas på allvar” och “Människor borde inte behöva lämna sina hem på grund av 5G”.

Det sa Lennart Hardell, en onkolog och epidemiolog vid Environment and Cancer Research Foundation som har skrivit mer än 100 artiklar om icke-joniserande strålning.

Bara “toppen av isberget

Hardell berättade för The Defender att de två fallstudierna sannolikt bara är “toppen av isberget” när det gäller 5G:s inverkan på människors hälsa. Eftersom forskningen om hälsoeffekterna av exponering för 5G är bristfällig, vet vi inte hur många människor som blir sjuka av 5G, säger han.

Mona Nilsson – verksamhetsansvarig för Strålskyddsstiftelsen och medförfattare till fallrapporterna – sa att det var en stor skandal att:

“5G har rullats ut i flera år nu i Sverige och i USA utan att någon som helst studie överhuvudtaget har gjorts om hälsoeffekterna”.

“Dessa två studier visar att 5G är mycket farligt för hälsan och att de forskare och läkare som i åratal har varnat för allvarliga konsekvenser för människors hälsa på grund av en förutspådd massiv ökning av mikrovågsstrålning … har haft rätt i sina bedömningar”, tillade Nilsson.

5G påverkar många organsystem

I fallrapporten från januari ersatte telekombolagen en 3G/4G-basstation med en för 5G på taket direkt ovanför den bostad där en man och en kvinna, 63 och 62 år gamla, bodde. Dagarna efter att 5G-basstationen installerades började de båda utveckla akuta fysiska symptom, vilket fick dem att flytta ut.

De fysiska symptomen minskade snabbt eller försvann när de flyttade till en byggnad med mycket lägre strålningsnivåer.

Mätningar som gjordes i deras lägenhet visade extremt höga nivåer av icke-joniserande strålning i hela lägenheten. Det högsta uppmätta värdet var mer än 2.500.000 mikrowatt per kvadratmeter (μW/m2) – det högsta maximala värde som den mätare som användes kan mäta – så den faktiska strålningen kan ha varit ännu högre, säger Hardell och Nilsson.

Rapportens resultat motsäger Strålsäkerhetsmyndighetens försäkringar om att mängden strålning som en mobilmast avger är relativt liten under, bakom eller ovanför masten, tillade hon.

I rapporten från februari redovisades två mäns erfarenheter, 57 och 42 år gamla, när en 3G/4G-basstation ersattes med 5G-utrustning på taket till deras kontor där de arbetade som konsulter inom informationsteknik och företagsledning och ibland sov. Männen fick symptom kort efter att 5G installerats och valde att flytta – då minskade eller försvann deras symptom.

Hardell och Nilsson uppmätte maximalt 1 180 000 mikrowatt (μW/m2) i männens kontor.

I båda fallrapporterna användes den klassiska utformningen av “provokationstestet”, som är “oerhört viktigt inom medicinen”, sa Hardell eftersom det tydligt visar de symptom som uppstår när en person utsätts för något – till exempel ett allergen, ett läkemedel eller en ny strålningsnivå.

I en kommentar till resultaten sa Hardell att han fann det intressant att 5G verkar fungera som en “grundläggande biologisk mekanism” eftersom den påverkar “så många organsystem”.

“Hur förklaras det att man får kognitiva effekter, hjärtklappning, sömnproblem och så vidare?”, sa han.

Personerna i fallrapporterna hade ingen historia av känslighet för elektromagnetisk strålning, så de var inte “förberedda” för att misstänka att 5G kunde orsaka deras sjukdom, tillade Hardell.

Rapporter banar väg för en exakt klassificering av hälsorisker med 5G

Denna typ av forskning är avgörande för att få bollen i rullning mot en lämplig regleringsklassificering av 5G som hälsorisker för människor, enligt Hardell.

År 2011 klassificerade Världshälsoorganisationens internationella organ för cancerforskning (IARC) radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF-EMF) som “möjligen cancerframkallande för människor (grupp 2B)”. I januari meddelade IARC att man kommer att “samordna framtagandet av en riskbedömning av exponering för 5G” som ska offentliggöras 2025.

Under tiden håller Hardell och Nilsson redan på att genomföra sin tredje fallrapport om 5G:s hälsoeffekter på människor och hoppas kunna publicera den nästa månad.

Medan de två första rapporterna fokuserade på hälsoeffekter i samband med att man bor under en 5G-basstation, berättade de för Defender att deras nästa fallrapport kommer att dokumentera de hälsoeffekter som upplevs av personer som bor tvärs över gatan från en basstation.

“Det är också mycket alarmerande [situationer]”, sa Nilsson.

Mona Nilsson sa att de redan har fått en mätning på 2,5 miljoner mikrowatt per kvadratmeter (μW/m2) – “vilket är den högsta nivå som vår mätare kan mäta” – på 60 meters avstånd från basstationen, så människor som bor inom detta avstånd kan påverkas av strålning.

Lennart Hardell betonade att fallrapporter kan ha stor inverkan över tid. “Det [5G] påminner mig om mina studier om fenoxiherbicider och dioxiner – allt började med fallrapporter”, sa Hardell.

Han kallade de kemiska herbiciderna för “Agent Orange-ämnen”, med hänvisning till hur amerikanska militärstyrkor använde dem under Vietnamkriget för att eliminera skogstäckning och grödor för nordvietnamesiska och vietkong-trupper.

På 1970-talet sa Hardell att han märkte att några av hans patienter som arbetade inom den svenska skogsindustrin – med uppgift att bespruta lövträd med dessa herbicider – utvecklade en sällsynt form av cancer som kallas mjukdelssarkom.

Så han skrev och publicerade en fallrapport om detta, vilket ledde till ytterligare studier.

“Det fanns ett mycket stort motstånd från skogs-, industri- och jordbrukssektorn”, säger han.

20 år senare klassificerade IARC dessa typer av dioxiner som “cancerframkallande för människor (grupp 1)”, sa Hardell.

Hardell sa också att hans fallstudier användes av den amerikanska regeringen för att bevilja ersättning till veteraner från Vietnamkriget som utsattes för Agent Orange.

Riktlinjerna för RF-EMF är industrivänliga och inte baserade på vetenskap

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) är en privat icke-statlig organisation registrerad i München, Tyskland, som “lyckades få samarbetsstatus” med Världshälsoorganisationen för att “harmonisera riktlinjerna för RF-strålning över hela världen”, sa Hardell i en översiktsartikel från 2021.

Enligt Hardell utser ICNIRP sina egna medlemmar och är stängd för insyn.

ICNIRP har endast publicerat tre artiklar med riktlinjer för exponering för RF-EMF, sa han.

“Endast termiska (uppvärmning) effekter av RF-strålning erkänns, vilket utesluter alla studier som visar skadliga effekter vid lägre icke-termiska intensiteter”, sa Hardell.

ICNIRP:s riktlinjer är fastställda för att tillåta mycket höga exponeringsnivåer så att införandet av denna teknik inte hindras, sa han och tillade att de gynnar industrin samtidigt som de missgynnar människors hälsa och miljön.

“Faktum är”, tillade Hardell, “att ICNIRP:s riktlinjer aldrig har ifrågasatts av industrin i peer-reviewed artiklar, vilket måste ses som ett grönt kort för industrins acceptans”.

År 2020 sa ICNIRP:s vice ordförande Eric van Rongen, Ph.D., att 5G är säkert för människor så länge ICNIRP:s gränsvärden inte överskrids. Van Rongen sa också att ICNRIP:s riktlinjer om:

“säkerheten för 5G” har “utvecklats efter en grundlig granskning av all relevant vetenskaplig litteratur”.

Mona Nilsson sa dock att ICNIRP:s riktlinjer togs fram genom att ta ett genomsnitt av RF-nivåer under 6 minuter, vilket fördunklar den faktiska faran eftersom 5G-torn kan sända ut pulserande signaler.

Tidigare forskning har visat på ytterligare risker med pulserande strålning, sa Nilsson.

Hon sa att enligt författarna till en genomgång från 1971 av vetenskapliga studier om elektromagnetiska fält som gjorts fram till dess, drog forskare i Sovjetunionen, USA och Tjeckoslovakien oberoende av varandra slutsatsen att strålning med pulserande vågor kan orsaka större biologiska effekter hos djur – inklusive skador på organen och död – jämfört med samma frekvens när den inte pulseras.

Nilsson sa att det var ovetenskapligt av van Rongen att hävda att studier har bevisat 5G:s säkerhet när det gäller människors hälsa.

“Eric van Rongen kommer inte att kunna hänvisa till några sådana studier eftersom de helt enkelt inte existerar!” sa hon.


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: 5G-master
 • Monsanto är väldigt nöjda med att ni tror att humlorna dör av något annat än deras och andras gifter.

  • Din enkelriktade “tro”, Peter Grafström, att det uteslutande är Monsantos och andras odlingsgifter som dödar humlorna, är möjligtvis å andra sidan en gnutta glädjande för telecomindustrin, liksom ditt kontinuerliga “körsbärsplockande” i deras favör.

  • Slå upp orden allegori och metafor och lär en bit nytt och se även barkborrens angrepp och hackspettens frånvaro i samma ljus.

  • Vi äldre minns de moln av knott/flygfän man cyklade igenom på grusad väg mot dansbanan på onsdagskvällen på

   -50 talet.
   Nu har jag haft samma bil i 17 år och inte en insektsfläck på fronten under den tiden.

 • Vill bara påminna om att det inte finns en enda vetenskaplig studie som visar att Strålsäkerhetsmyndigheten har någon form av korrelation med verkligheten i sina uttalanden.

  Nu finns det ju inget som säger att de inte ibland skulle kunna råka säga något som faktiskt är sannt. Men det finns alltså inget vetenskapligt bevis för något sådant.

 • När detta eller ett liknande fall diskuterades efterfrågade jag uppgifter om man hade sökt efter lågfrekventa magnetfält som uppstår genom strömförsörjningen eftersom det är mycket långsammare pulsad radioeffekt som motsvarar långsamt pulsad lågfrekvent ström.
  Jag har letat efter sån info förut men ännu inte sett någon uppgift om det lågfrekventa.
  Elsanering mot EHS brukar handla om tex tvinnad nätkabel så alltså stör enligt de engagerade en vanlig kabel.
  Den högfrekventa radiovågen borde däremot dämpas mer när den går genom taket. Om den inte skärmas av där borde det gå att förbättra.
  Om strålningen kommer in genom reflexer mot andra byggnader och inte direkt genom taket så borde andra bostäder med fri sikt till antennen råka värre ut men om det är från strömförsörjningen borde det bli värre närmast antennen.

 • Det här handlar om mycket mer än bara 5G antenner. FRA FOI SÄPO SAAB DARPA NATO använder Cognitive warfare med Cognitive Radio och Cognitive Mapping.
  Cognitive Mapping är PEMF, även kallat för Biohacking. Din unika EEG frekvens reagerar på dessa frekvenser dom via radar låser fast emot individen.
  Inom Brain Initiative så här dom kartlagt tusentals olika effekter och frekvenser dom sedan sitter och torterar oss med.
  Inom antenner har vi Massive MIMO antenner samt LOFAR LOIS samt GWEN antenner och Stratobus och även SAAB RAPID 3D MAPPING samt SAAB C4I samt SAAB Global Eye och SAAB AESA Radar.
  Ihop med detta bedriver dom även HSOC Human Science Operation Cell och The art of deception emot individen, detta är en uppgraderad variant av den kriminella hemliga operationen Cointelpro och består av psykologisk krigsföring emot civilbefolkning med Gaslightning och mängder av annat.
  Polisanmälningar från oss offer nekas systematiskt utredningar då polis korrumperat åklagare.
  Signalspaning pågår!
  Signalspaning emot civilbefolkning är klassat internationellt som krigsförbrytelser emot civilbefolkning och brott emot mänskligheten samt att denna tortyr är klassat som mordförsök.
  På Folk och Försvar seminarier är dom inte så pigga på att debattera sina teknologier och hemliga verksamheter och brottslighet. Där har dom dessutom tafatta journalister så som Eva Hamilton och Patrick Oksanen som inte ställer en enda kritisk fråga och dom har ingen som helst koll på dessa teknologier och vad som pågår vilket dessa aktörer såklart är väldigt bekväma med. Jag och flera andra är verksamma inom organisationen
  http://www.Cyber-Torture.com där vi slår larm om detta och försöker upplysa journalister och allmänheten om vad som pågår.
  Vem som helst kan attackeras vart som helst med dessa nervvapen.

  • De senaste 2-3 åren har jag hört ett lågfrekvent pulserande ljud dag som natt. Misstänker att det kommer från en basstation de har satt upp på taket till ett av grannhusen. Har ingen tillgång till detta tak annars hade jag garanterat vandaliserat denna 5g-mast om inte annat för att kunna höra om det pulserande ljudet hade förvunnit, Undrar om du vet mer om dessa ljud då verkar kunna mycket om detta enligt inlägget.

   • Arthur Firstenberg har ett kapitel i sin bok “The invisible rainbow” som handlar om att höra “elektricitet”.
    Det kan väl vara en bra början om du är intresserad. När man digitaliserade mobilerna i slutet på 90 talet så började antalet personer med tinnitus explodera. Och det är väl inte bättre nu.

    https://www.bokus.com/bok/9781645020097/the-invisible-rainbow/

    Det jag själv upplever som jobbigast med 5G är ögonen. Jag är ju känslig för EMF överlag och är van att få allehanda symptom. Men sedan de nya systemen kom speciellt i vissa butiker (ICA) så går det inte fokusera ögonen längre. Påverkan från 5G verkar överträffa allt, och i princip alla jag känner uppvisar numera symptom på mikrovågssjukan. Men lögnen om teknikens ofarlighet verkar sitta djupt i systemet även idag när symptomen är fysiskt verifierbara genom konkreta tester.

    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/

    Våra politikers lögner om tekniken är väl så omfattande att Pinoccios näsa får ses som rätt liten ändå.

    • Tack Josef för ditt upplysande svar och länkar. De som blundar för denna verkligheten måste i hög grad vara inkapabel att inta information. De finns årslånga studier att även 4G med tiden ger biologisk påverkan. Har själv träffat patienter som bodde 10 meter från 3-4 G masten och fick symptom som liknade utmattning som försvann när de begav sig under några veckor till en ort utan strålning.

   • Dr Lighthouse kallar det dopplar-radar micro-wave bullets,
    som studsar från pannloben, till hjässan, och upp till satelliter.
    Ljudet som alstras låter ungefär i resonans-kurvan som en tysk kulspruta.
    Därav ordet “bullets”.
    NSA och NASA samt US Air-Force base är en strategisk knutpunkt.
    Finns givetvis sin motsvarighet militäriskt sett även i Sverige.
    Svenska Marinen och Flygvapnet med andra ord.
    Systematisk icke invasiv övervakning kallas, det.
    Påminner om SAABS Global Eye, men syftet är
    snarare att implementera BBB samt en digital kopplad valuta

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *