Arresteringsorder för Putin – Är ICC en kriminell Institution?

publicerad 31 mars 2023
- Hans Myrebro
Vladimir Putin 21 feb 2023. Foto: Sputnik, Maksim Blinov

Den Internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, har nyligen utfärdat en arresteringsorder gällande Rysslands president Vladimir Putin. Han står anklagad som ansvarig för bland annat att några hundra barn har förts i säkerhet in i Ryssland från krigets Ukraina.

Detta krig som har startats av Barack Obama för att sedan fullföljas av hans vice precident Joe Biden har naturligtvis betytt katastrof och död för tusentals barn I Ukraina.

Många har flytt till de länder, såsom Polen och Tyskland som ju är själva är medansvariga för kriget, men många blev kvar under en Zelenski-regim som inte hade något emot att offra både unga och gamla på krigets altare. Vad som helst hellre än att arbeta för ett fredsavtal. För honom fanns heller inget val eftersom USA hade förbjudit honom att ens nämna ordet fred.

Situationen påminner alltför väl om den före Andra världskriget, då president Roosevelt förbjöd sina allierade att beakta varje fredsinitiativ från Hitler – krigsansträngningarna fick inte stoppas.

Åter till Ukraina där USA hade förhindrat varje fredsinsats, kriget skulle fortsätta, unga och gamla skulle fortsätta att dödas tillsammans med soldater, som inte förstod vad de stred för. I den situationen beslöt Putin att rädda ett antal barn för att förenas i Ryssland med två miljoner ryska familjer som själva flytt från det helvete som striderna skapat.

Den australiensiske analytikern Tony Kevin kommenterar ICC´s  beslut på följande sätt:

”The ICC is a redundant international institution in decay that has lost faith or pride in itself. The ICC has fallen victim to the West´s fanatical Russophobia.”

Vad säger detta om ICC:s status som juridisk institution? Man brännmärker de som utför en räddningsinsats och hyllar krigsentreprenörerna eller i varje fall döljer deras illdåd. I mitt land beskrivs sådant förfarande som: ”skyddande av brottsling” och beskrivs som kriminellt.

Detta är inte unikt för förklädda propaganda -byråer som ICC. Domstolen har också en tradition av falskhet och lögn att bygga på.

Vi kan börja vår tillbakablick år 1919, då domen över Första Världskrigets illdåd skulle falla. I Versailles skulle rättegången hållas, men i själva verket blev det en dramakomedi där den utpekade skyldige, (Tyskland) redan före rättegången blivit dömd och förbjuden att föra sin talan.

De stater som för några år sedan arbetade hårt för att åstadkomma ett förintelsekrig mot Tyskland, de angloamerikanska staterna, satt nu som åklagare. Det som man efter några månader kom fram till och stadfäste var inte ett fördrag utan ett diktat, framtvingat under starkt hot med avsikt att trasa sönder Tyskland.

Hela Första Världskriget var liksom Versailles-komplotten präglad an Germanofobi, och det var inte Tyskland som ville ha ett krig.

Efter Andra världskriget ställes en rad höga, tyska militärer och politiker inför en politisk domstol i Nürnberg. De hade att svara for de krigsbrott som begåtts under kriget. Hitler fanns inte med på de anklagades bänk eftersom har redan avslutat sitt liv.

Han hade dock tillsammans med USA-diplomaten Joseph Kennedy gjort sitt bästa för att ett krig skulle undvikas. Men Franklin Roosevelt kraftfulla budskap vid krigsutbrottet hade starkare volym än Kennedys: ”Inga fredsinitiativ från tysk sida får beaktas” och så kom scenariot från Versailes att upprepas – de som orsakat kriget satt nu som åklagare.

De som borde ha suttit där var naturligtvis; Franklin Roosevelt, Winston Churchill samt Dwight Eisenhower.  Roosevelt för att han målmedvetet ända från sitt tillträde som president arbetat för att få Tyskland krossat. Churchill för att han tagit jobb som Roosevelts springpojke med sådan iver så att han 3 sept. 1939 kunde utbrista att: ”detta krig är Englands krig och målet är att helt krossa Tyskland”.

Alla tre med Eisenhower tog sig med förtjusning an att helt krossa och bränna ner den tyska staden Dresden, som stod utanför krigets arena, och kom därigenom att döda ca 150.000 civila. Eisenhower tog också på sig att efter krigsslutet och helt emot alla lagar, likvidera ca; 9 miljoner tyska medborgare genom den så kallade, Morgenthauplanen.

Den masslikvideringen pågick alltså samtidigt som rättegångarna i Nurnberg. Tala om satanisk falskhet.

År 2013 gav Nobels fredspristagare Barack Obama order till sin vice president Joe Biden att genomföra en statskupp i Ukraina i avsikt att störta landets folkvalde presidenten och tillsätta en regering med nazistisk prägel.

Detta skedde i enlighet med Bzrezinskis dogm att: ”om du är jihadist eller nazist spelar ingen roll bara du hatar Ryssland”. Jihadisterna hade gjort sitt när USA använde Afghnistan för att få Sovjetunionen på fall – nu var det nazisternas tur att krossa Ryssland.

ANNONS: HistorisktKorrekt.se
ANNONS: HistorisktKorrekt.se

USA hade endast bruk för Ukraina som tänkt slaktbänk för den ryska armén. Att ett land med 60 milj människor skulle förstöras genom detta var oviktigt för Vita Huset. Nu har det gått 13 år sedan Obama gav sin order om destruktion och nu är det tydligen dags för krigshetsarna att utse en syndabock. Man följer då en gammal väl beprövad metod, nämligen att utse den person som under hela tiden försökt att undvika ett krig.

Den personen, i detta Vladimir Putin, har då  utsats för massmedial krigföring, ekonomisk krigföring och slutligen sett sitt folk utsättas för militära våldsdåd – men som saknar den aggresiva massmediala struktur som västerlandet har upphöjt till Gud.

Det förefaller vara bombsäkert, att både Versailles-diktatet, Nurnberg-rättegången samt den nuvarande ICC-kostructionen verkar vara styrda från Washington, alltså ett komplement till samma stads krigsskapande verksamhet.

Hans Myrebro, HistorisktKorrekt.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • https://uploads.disquscdn.com/images/c62ccbdacccea8149c5edacf6407ec1fa619626dd279e28f24bf602e7727d201.jpg

  Gud så fruktansvärt de har det där på Putins läger:
  “I am here on invitation, on generous invitation,” said one from Donetsk. “I never thought I would get to come to Moscow. I’ve been helping to perform in concerts, which is helpful for spiritual enrichment and soul purification. And I’m here to develop my musical performing skills.”

  https://thegrayzone.com/2023/03/31/iccs-putin-arrest-state-dept-report/

 • Ett par andra krigsförbrytare på den vinnande sidan värda att nåmnas är Victor Rothschild och Bernard Clarke. Den förre betalade sin marionett Churchill hundratusen pund för att förgifta Neville Chamberlain och den senare var den sergeant som totterade Rudolf Höss i dagar tills han skrev under en bekännelse att ha mördat 2 miljoner judar. Uppenbarligen är den bekännelsen inte värd papperet det skrevs på. Finns mycket intressant nere i kaninhålet från den tiden som måste komma upp i ljuset.

 • Roosevelt var som herr West skriver men var Churchill endast en följebåt? Det angloamerikanska etablissemanget Rhodesstipendiater och medlemmar i Pilgrim Society spelade en tung roll i USA. Roosevelt berättade att hans state department var som brittiska foreign office. USA var sen Edward VIIs dagar så infiltrerat av detta anglosaxiska broderskap att USA inte var en självständig stat.
  Roosevelt var som alla andra presidenter ett verktyg för oligarkin men för en hel del amerikaner gav hans manövrerande visavi den krigiska oligarkin en del fördelar. På Europas bekostnad men likväl. Man kan inte ta ifrån Roosevelt att han gynnade USAs folk jämfört med den depression som broderskapet under brittiskt inflytande hade åstadkommit tidigare. Att undvika krig var nog inte möjligt för de aktuella politikerna då. Det icke valda broderskapet drog i tåtarna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *