Information om allvarliga coronavaccin-biverkningar togs bort ifrån Läkemedelsverkets hemsida

publicerad 2 mars 2023
- av Extern resurs
Läkemedelsverket,huvudkontor. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia

GRANSKNING. På Läkemedelsverkets hemsida finns en sida som heter Rapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner. Där kunde man fram till och med den 3 mars 2021 hitta länkar till PDF-dokument innehållandes detaljerad redovisning av bland annat en mängd misstänkta allvarliga coronavaccin-biverkningar. Från och med den 4 mars 2021 ersattes dessa detaljerade redovisningar av nya, betydligt nedkrympta PDF-dokument.

Text: Per Melin

De vacciner som avses är Comirnaty ifrån Pfizer/BioNtech, Covid-19 Vaccine/Spikevax ifrån Moderna och Covid-19 Vaccine/Vaxzevria ifrån AstraZeneca. Tittar man på PDF-dokumentet för Comirnaty, så är detta från och med den 4 mars 2021 endast fem sidor långt och informationen relativt knapphändig:

Läkemedelsverket: Comirnaty – Handlagda rapporter om misstänkta biverkningar utan specificerad information om de olika biverkningarna. Fem sidor. Dokumentet låg uppe från och med den 4 mars 2021 och uppdaterades kontinuerligt Comirnaty handlagda rapporter 2021-03-04.pdf

Fram till och med den 3 mars 2021 var dock PDF-dokumentet för Comirnaty 30 sidor långt och mycket mer detaljerat vad gäller specifika biverkningar:

Läkemedelsverket: Comirnaty – Handlagda rapporter om misstänkta biverkningar med specificerad information om de olika biverkningarna. 30 sidor. Dokumentet uppdaterades kontinuerligt och låg uppe till och med den 3 mars 2021 Comirnaty – Handlagda rapporter om misstänkta biverkningar 2021-03-03.pdf

Exempel på specificerad information om allvarliga biverkningar, som fanns med på Läkemedelsverkets hemsida till och med den 3 mars 2021 i Handlagda rapporter om misstänkta biverkningar för Comirnaty ifrån Pfizer/BioNtech, men som inte finns kvar från och med den 4 mars 2021. Jämför med PDF-dokumenten bakom länkarna i texten ovan.

Specificerad information om allvarliga biverkningar

 • Kraftig trötthet, utmattning: 265 rapporter
 • Allergier/Autoimmunitet: 33
 • Allmänt fysiskt förfall: 17
 • Tinnitus: 10
 • Ansiktsförlamning: 8
 • Ansiktsförlamning, total: 6
 • Blodpropp: 5
 • Störningar i smaksinnet: 3
 • Minskad rörlighet i armen där injektionen gjordes: 3
 • Balansrubbningar: 2
 • Vaginalblödningar: 2
 • Blockering av hjärtats förmak/kammare, fullständig: 2
 • Dödsfall: 39

Exempel på misstänkta biverkningar för rapporter med dödsfall

 • Sepsis  6
 • Hjärtstillestånd:  6
 • Andnöd   5
 • Vattensvullnad i lungorna   3
 • Lunginflammation   3
 • Hjärtinfarkt   2

Den specificerade informationen om handlagda biverkningar av de tre corona-vaccinerna togs bort ifrån Läkemedelsverkets hemsida för att redovisningen av misstänkta biverkningar av vaccinerna mot covid-19 skall bli tydligare och mer rättvisande, påstår Läkemedelsverket i Läkartidningen ifrån den 5 mars 2021.

Gagnar Läkemedelsverkets censur av detaljerad biverkningsinformation svenskarnas möjlighet att bilda sig en uppfattning om riskerna med COVID-19-injektionerna eller gagnar den de aktuella läkemedelsföretagens vinstintressen?

Text: Per Melin

Källa och relaterat

Motsvarande detaljerade dokument för Covid-19 Vaccine/Spikevax ifrån Moderna och Covid-19 Vaccine/Vaxzevria ifrån AstraZeneca hade ännu inte kunnat hittas när den här artikeln skrevs. Dessa dokument tillhandahölls på begäran senare av Läkemedelsverket, men finns sedan 2021-03-04 inte tillgängliga för allmänheten:

COVID-19 Vaccine Moderna t.o.m. 2021-04-12.pdf

COVID-19 Vaccine AstraZeneca t.o.m. 2021-04-12.pdf

Läkemedelsverket tillhandahöll på samma begäran även en uppdatering av biverkningarna ifrån Pfizer/BioNtechs Comirnaty, produkten som texten handlar om:

Comirnaty t.o.m. 2021-04-12.pdf

Systemorganklass, ett ord som förekommer i de aktuella PDF-dokumenten, avser en grupp organ som arbetar tillsammans i ett biologiskt system. Ett exempel är andningssystemet som inbegriper näsan, munnen, bihålorna, bronkerna, lungorna diafragman och så vidare. Ett annat exempel är matsmältningssystemet som inbegriper tänderna, tungan, salivkörtlarna, magsäcken, levern, bukspottkörteln, tarmarna och så vidare.

Läkemedelsverket ska presentera misstänkta biverkningar tydligare https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/03/lakemedelsverket-ska-presentera-misstankta-biverkningar-tydligare/

Läkemedelsverket: Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

Statistik för biverkningar av covidvaccin – uppdaterad 2021-11-17 (V46)  CHECKFACT  2021-11-19 https://checkfact.org/statistik-biverkningar-covidvaccin/

Kan räknas som ”ovaccinerad” upp till nio veckor efter första dosen  CHECKFACT  2021-11-18 https://checkfact.org/personer-kan-raknas-som-ovaccinerade-i-9-veckor-efter-forsta-dosen/

Läkemedelsverket har nu lagt in ett nytt material bakom de båda länkadresser, vilka tidigare ledde till det fem sidor långa dokumentet respektive det 30 sidor långa dokumentet:

Läkemedelsverket: Comirnaty – Handlagda rapporter om misstänkta biverkningar utan specificerad information om de olika biverkningarna. Fem sidor. Dokumentet ligger uppe från och med den 4 mars 2021
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/comirnaty-vaccin-mot-covid-19-pfizer-biontech