Burgsvik Group och Hedwig Gordon på Expo angriper mötesfriheten när de stoppar SwebbTV-konferens

publicerad 17 mars 2023
- av NewsVoice
Daniel Tervaniemi (th) och Mikael Willgert. Foton: SwebbTV och pressfoto från MyNewsdesk
Daniel Tervaniemi (th) Burgsvik Group och Mikael Willgert, SwebbTV.

De 300 biljetterna var slutsålda när SwebbTV:s konferens den 25 mars på Solliden på Skansen i Stockholm stoppades av Expo. Hedwig Gordon ringde upp Burgsvik Group och ska enligt uppgifter ha påstått att SwebbTV är en “extremistisk” organisation.

Daniel Tervaniemi Burgsvik Group som driver restaurangen uppges ha sagt till Expo att de “brustit i sina rutiner” och att det därför är “tydligt att vi inte ska ta emot” SwebbTV som konferensarrangör.

Hedwig Gordon (Expo) konstaterar att Solliden drivs av bolaget Burgvik Group,  som även driver restaurangerna på nationalscenen Dramaten i Stockholm och Rådhuskällaren i Malmö.

Burgviks Groups hemsida skriver att:

det självklart att arbeta aktivt med mångfald- och jämställdhetsfrågor på alla nivåer”.

Daniel Tervaniemi på Burgsvik Group vill inte svara på frågor

Daniel Tervaniemi och Daniel Olof Tervaniemi  (ordf) som båda är styrelseledamöter i Burgsvik Group har söks för en kommentar utan framgång. NewsVoice ville ställa frågan om hur de ser på att Burgsvik Group och Expo de facto hindrar mötesfriheten i Sverige.

Mötesfrihet innebär att människor i Sverige har frihet att hålla möten utan ingrepp från statsmakten. Mötesfriheten, organisationsfriheten och yttrandefriheten utgör förutsättningen för folkets deltagande i demokratin. Begränsningar i mötesfrihet kan endast finnas om det finns misstanke om att ett möte syftar till planering av brott eller våldsamt upplopp. Några sådana tendenser finns inte gällande SwebbTV:s arrangemang.

Hedwig Gordon på Expo menar att SwebbTV är en kontroversiell kanal

Hon skriver:

“Den högerextrema och konspirationsteoretiska webbtv-kanalen SwebbTV har bjudit in sina följare till en konferens med ”kända och uppskattade talare” på den anrika restaurangen och konferenslokalen Solliden på Skansen. I inbjudan utlovas förutom talare även en avslutande festmiddag med prisutdelning och allsång.”

Expo påstår att SwebbTV stängts av från Youtube och att bakgrunden till avstängningen var att sajten bland annat spridit desinformation om coronaviruset. Katerina Janouch på SwebbTV konstaterar i en live-sändning på Facebook att kanalen fått rätt i sin rapportering om covidvaccinerna, men det handlade inte om vaccinerna denna gång:

“Jag har sagt nej till många tidigare just för värdegrundsfrågan”,  som “vill vara anonym av arbetsmiljöskäl”, skriver Expo om en person som de kallar “en högt uppsatt företrädare för Skansens Restauranger och Burgvik Group”.

Skansen Restauranger, som är en del av Burgvik Group, samarbetar med Skansen “när de får bokningsförfrågningar från potentiellt kontroversiella aktörer”, skriver Gordon som tillägger:

“Det har inte gjorts i det här fallet och företrädaren som Expo varit i kontakt med ser inte heller någon anledning att göra det nu efter att de fått vetskap om aktören, sedan Expo ställt frågor.”

Burgviks Group anser alltså att man inte behöver granska om Expo har rätt. Det räckte med att Hedwig Gordon på Expo på telefon fäller en rad påståenden och att det oemotsagt räcker som underlag för att angripa mötesfriheten och stoppa en fullbokad konferens.