Dr Tess Lawrie: Covidvaccinerna orsakar inflammationer i alla organ och vävnader i kroppen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 mars 2023
- NewsVoice redaktion
Dr Tess Lawrie. Foto: Epoch Times
Dr Tess Lawrie.

“Det finns ett kryphål som de har smugit sig igenom i den regulatoriska processen, eftersom de flesta läkemedel kräver farmakokinetiska studier och det har inte gjorts med COVID-19-vaccinerna”, säger dr Tess Lawrie, medgrundare av World Council for Health.

Dr Tess Lawrie intervjuades av Jan Jekielek på American Thought LeadersEpoch Times.

En farmakokinetik studie visar hur ett läkemedel beter sig i patientens kropp, hur det fördelas och hur lång tid det tar att rensas ut från kroppen, men eftersom injektionerna har kallats “vacciner” har tillverkarna inte behövt visa hur dessa distribueras i kroppen, säger Lawrie, som egentligen anser att “covidvaccinerna” är genterapier.

Injektionerna måste stoppas omedelbart, säger hon. Myokardit (hjärtmuskelinflammation) är bara toppen av isberget. Inflammationer förekommer faktiskt inte bara i hjärtat utan “i alla organ och vävnader i kroppen”, säger Lawrie.

“När vi nådde 2020 stod det klart att covidvaccinerna inte var säkra och att de inte var redo för massutrullning. Det fanns tydliga bevis för mig och mina kollegor att det inte var nödvändigt med lockdown, att munskydd inte var nödvändiga, att det fanns en tidig behandling av Covid-19 och att covidinjektionerna var skadliga och inte redo att användas i stor skala. Vi var tvungna att föra ut dessa budskap till allmänheten.”

“Vi gjorde en analys av den brittiska databasen i maj förra året och delade upp uppgifterna per symptom och patologigrupp. Vi tittade på blödning och koagulering. Vi tittade på neurologiska biverkningar. Vi tittade på smärta. Vi tittade på reproduktiva problem. Vi tittade på sensoriska, visuella, nasala, smakliga och alla dessa typer eftersom det var dessa saker som vi hörde anekdotiskt.

Och när vi undersökte detta fanns det en enorm övervikt av neurologiska sjukdomar. Det andra vi tittade på var sjukdomar i immunförsvaret, autoimmunitet, infektioner och inflammationer. Det är de breda kategorierna. När man undersökte på det sättet blev det tydligt att de flesta dödsfallen berodde på blödning, koagulering och ischemisk sjukdom, vilket är när ett blodkärl blockeras och vävnaden inte får någon genomblödning.”

“Myokardit har till exempel blivit en mycket omdiskuterad fråga, men den allmänna bilden är att myokardit är en inflammation. Denna inflammation förekommer [dock] i alla organ och vävnader i kroppen. Det sker inte bara i hjärtat. Hos vissa människor visar den sig i hjärtat, men hos andra visar den sig som vaskulit.

Blodkärlen är inflammerade. Tarmen är inflammerad. Levern är inflammerad. Lungan är inflammerad, liksom hjärnan. Vi ser samma patologi överallt, men det är uppenbart att om det händer i hjärtat är det mycket lätt att upptäcka. Det gäller även lederna. Vi ser mycket artrit och ledproblem. Det är mer när man tittar på biverkningarna. När man delar upp det på det sättet kan man se mönstret. Det är inflammation. Det är koagulering. Det som slog oss när vi tittade på de brittiska uppgifterna var att det fanns koagulation i alla möjliga kärl.

Det är inte bara i hjärnan, för det hade tidigt diskuterats om blodproppar i hjärnan och vi försäkrades om att det var mycket sällsynt. Men i själva verket förekom blodproppar överallt. När man tittade på databasen fanns det blodproppar i stora kärl som aorta, vilket är ganska ovanligt, och i mjälte och lever och ända ner till periferin.

Så patologin är systemisk. Den påverkar hela kroppen, eftersom det är spikproteinet som har tillverkats i alla celler, inte bara i armen.”

Det krävdes en plattform för korrekt information till allmänheten. Därför startades The World Council for Health. Hon beskriver arbetet:

“Därför behövde vi en annan plattform. The World Council for Health är en gräsrotsorganisation. Vi arbetar oberoende och är etiska. Vi består av läkare, vetenskapsmän och jurister, medlemmar av allmänheten, aktivister och nu patienter, som sprider information.

Det är inte en typ av Världshälsoorganisation som centraliserat påtvingar någon hälsorådgivning till någon. Det underlättar verkligen diskussionen, samtalet om vad som fungerar, vad som inte fungerar, hur man kan bli frisk, och inte bara det. Vi ger människor möjlighet att se på frågor som rör frihet och suveränitet också.”

Se hela intervjun på Epoch Times.

Dr Tess Lawrie är chef för The Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd. Hon finns på Substack med kanalen “A Better Way to Health”.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq