9 ledande experter: RF-strålning kan leda till hjärnskador, Alzheimers sjukdom

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 26 mars 2023
- NewsVoice redaktion
Forskaren Lennart Hardell. Foto: Bo Lindström på uppdrag Strålskyddsstiftelsen
Forskaren Lennart Hardell.

Forskning på 5G radiofrekvent (RF) strålning visar att den kan orsaka hjärnskador och eventuellt leda till demens och Alzheimers sjukdom, enligt nio oberoende experter inom området RF-strålning som publicerat en ny peer-reviewed artikel.

Översättning av artikeln “9 Leading Experts: RF Radiation Can Lead to Brain Damage, Alzheimer’s” publicerad i The Defender

Forskning om 5G strålning visar att den kan orsaka hjärnskador och eventuellt leda till demens och Alzheimers sjukdom, enligt nio oberoende experter på området radiofrekvent strålning.

I en expertgranskad artikel som publicerades förra veckan i Annals of Clinical and Medical Case Reports, uppmanade experterna myndigheterna att lyssna på rösterna från det vetenskapliga forskarsamhället verksamma inom radiofrekventa strålning.

Dessa vill inrätta “strängare regelverk” för radiofrekvent strålning och stoppa utbyggnaden av 5G-teknik – inklusive smarta mätare och 5G-mobilmaster, tills ett team av “kvalificerade vetenskapsmän som är oberoende av industrin” har granskat riskerna med tekniken.

“Situationen är absurd”, säger Mona Nilsson, verksamhetsansvarig för Strålskyddsstiftelsen och huvudförfattare till artikeln.

“Trots att de två första studierna som någonsin publicerats om 5G:s effekter på människor och djur rapporterade om allvarliga negativa hälsoeffekter fortsätter myndigheter och telekomföretag att placera 5G-basstationer och smarta mätare inne i och nära människors hem”, säger Nilsson till The Defender.

Dr Lennart Hardell, en ledande forskare om cancerrisker från strålning och medförfattare till artikeln, sade till Defender: “Jag tycker att det är dags att föra en etisk diskussion”.

“Vilken typ av samhälle ska vi ha?” frågade Hardell, en onkolog och epidemiolog Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, som har skrivit mer än 100 artiklar om icke-joniserande strålning. “Är det möjligt för regeringen att utsätta människor för farliga föroreningar i deras egna hem och man kan inte undvika det?”, frågade han.

Ur en etisk synvinkel är detta en mycket problematisk samhällssituation, sa Hardell.

Så mycket forskning och ändå händer ingenting

Hardell, Nilsson och deras medförfattare är ledare för oberoende organisationer i Norge, Sverige, Danmark och Finland som fokuserar på RF-strålning.

De framhåller att den första studien om 5G:s effekter visade att människor upplevde en uppsjö av symtom – inklusive allvarliga sömnstörningar, yrsel, hudbesvär, koncentrationssvårigheter, tinnitus, försämrat korttidsminne, förvirring, trötthet, tendens till depression, symtom från hjärta och lungor och hjärtklappning – dagar efter att en 5G-mobilmast installerats ovanför deras lägenhet.

Den andra 5G-studien visade att råttor som exponerats för 5G hade en ökad förekomst av skador på neuroner och ökad oxidativ stress i hjärnan.

Dessa effekter kan så småningom leda till degenerativa hjärnsjukdomar, såsom demens, Alzheimers och andra neurologiska sjukdomar, säger författarna.

Mona Nilsson sade att det finns många tidigare studier som visar på skadliga effekter av RF-strålning på hjärnan och nervsystemet.

Enligt en sammanställning av Henry Lai, Ph.D., professor emeritus i bioteknik vid University of Washington, visade 244 studier mellan 2007 och 2022 på negativa neurologiska effekter av RF-strålning, sa Nilsson.

“Vi har så mycket forskning och vi har så många forskare som höjer sina röster högre och högre – och ändå händer ingenting eftersom de institutioner som har påverkat myndigheterna … är kontrollerade av industrin”, sa Nilsson.

Lennart  Hardell och Rainer Nyberg, doktor, professor emeritus i utbildning och välfärdsstudier vid Åbo Akademi-universitetet i Finland och medförfattare till artikeln, lanserade 2017 5G Appeal, som uppmanar beslutsfattare att stoppa utbyggnaden av 5G på grund av risken för allvarliga konsekvenser för människors hälsa tills riskerna har undersökts av forskare utan kopplingar till industrin.

Den 10 januari hade 430 läkare och forskare från hela världen undertecknat 5G Appeal.

Trots de ackumulerade vetenskapliga bevisen för skadliga effekter “fortsätter myndigheterna att ignorera de ökande bevisen för tydliga risker”, skriver författarna i sin artikel.

Tillsynsmyndigheterna hävdar att nuvarande riktlinjer är tillräckliga för att skydda människor från skador. Men de förlitar sig på en “begränsad grupp experter” – som inte är representativa för det forskarvärlden i stort – för att stödja sin ståndpunkt, enligt författarna.

Dessutom har majoriteten av dessa experter “kopplingar till telekomföretagen”, enligt författarna.

Vad behövs för att lösa problemet?

Författarna menar att en ny kommitté bestående av kvalificerade vetenskapsmän som är oberoende av branschen behöv inrättas snarast för en sund vetenskaplig utvärdering av 5G. Fram till dess måste 5G-utbyggnaden stoppas, säger de.

5G-utbyggnaden är en “kränkning av de mänskliga rättigheterna”

Med tanke på att 5G RF-strålningsnivåerna ligger långt över de nivåer som är kända för att vara skadliga för mänskligt liv och djurliv, ansåg författaren att det är:

“ett brott mot de mänskliga rättigheterna att införa denna skadliga strålning på människor i deras egna hem utan deras informerade samtycke”.

“Detta är en tydlig kränkning av de mänskliga rättigheterna [som är] en konsekvens av korruptionen av vetenskapen och de experter som har till uppgift … att utvärdera vetenskapen”, sa Nilsson.

Hardell sade att han var pessimistisk när det gäller att tillsynsmyndigheterna skulle lyssna på de råd som han och hans medförfattare ger i sin senaste artikel.

“Industrin och politikerna … har beslutat: ‘Inga problem, så låt oss fortsätta'”, sa han.

Trots detta sade Hardell att artikeln – och 5G Appeal – är viktiga historiska dokument som visar att forskare varnade för hälsoeffekterna av 5G. Dessutom, sade han, är det viktigt att forskarna fortsätter att skriva om ämnet – för hur kan de göra något annat, som etiska människor?

De fallrapporter som Hardell och Nilsson publicerat om 5G:s effekter visade att människor var tvungna att lämna sina hem för att få lindring av sina symtom, betonade Hardell.

“Har vi verkligen en miljöförorening som är så stark eller farlig att människor måste lämna sina egna hem? Jag menar, hur kan vi tolerera det?”, frågade han.

Hardell sade att han var särskilt orolig för de som är fattiga. De personer som presenterades i fallrapporterna hade möjlighet att flytta för sin hälsas skull, men de flesta människor har inte de ekonomiska resurserna att göra det, sa han.

Text: Suzanne Burdick, Ph.D.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Ericsson och telekombolagens samarbetsorganisation TechSverige försökte censurera den första versionen av den första 5G-studien med felaktiga argument. De vill helt uppenbart inte att människor ska få veta sanningen om riskerna. I över 20 år har den person som undertecknade mailet från Ericssons sida arbetat med att mörklägga riskerna och lobba för att de inte ska erkännas. Jag anser att det är ett kriminellt agerande. Ericsson och de övriga telekombolagen vet att den strålning som deras verksamhet och produkter sänder ut är skadlig. Sedan många år.

  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/05/24/ericsson-och-techsverige-vill-censurera-artikel-om-5gs-skadlighet/

  • Både Mikael Willgert och Lars Bern flyttar precis som Peter Grafström människors fokus ifrån farorna med telekomindustrin till andra problemområden när det gäller hälsa. Willgert vägrar envist att i Swebbtv intervjua de verkligt duktiga, ärliga, icke korrumperade experterna på farorna med mobilstrålning, till exempel Mona Nilsson.

   Per Shapiro gjorde för inte så länge sedan en mycket intressant och avslöjande intervju med Mona Nilsson i Folkets Radio: Mobilstrålningens hälsorisker som medierna inte längre pratar om 6 september 2022 https://odysee.com/@FolketsRadio:0/folkets-radio-mobilstr%C3%A5lningens:8

   En av de få gånger som Lars Bern överhuvudtaget har kommenterat mobilstrålningen, så raljerade han över frågan och jämförde med somligas varningar på 1800-talet för att åka ånglokståg. Dessa gick ut på att den enorma hastigheten av 30 kilometer i timmen i sig själv skulle ha en mycket negativ inverkan på människors hälsa.

   • Och aktivisterna flyttar systematiskt bort människors fokus från att insekter dör av pesticider och väljer att ensidigt peka på 5G. Varje sån ensidighet bör exponeras eftersom det är ohederligt!
    Det är ER ensidighet som motiverar invändningar.
    Men liksom alla ensidiga ser ni inte den egna svagheten.
    Det hade varit hur enkelt som helst för aktivisterna att erkänna att insektsdödande medel dödar insekter och tagit upp det som gäller emf ändå och inte basera det på felaktiga spekulationer! Då hade ni sluppit det ämnet att ta upp energi. Så länge ni envisas får ni räkna med att det påtalas!
    Ni ådrar er i onödan mer motstånd genom er ensidighet. Men ni har för mycket personlig prestige för att ändra nånting.
    Och det är fortfarande lika konstigt om 5G takantenner strålar kraftigt in i huset! Om det stämmer är det viktigt att det kommit fram men ni bör inte vara främmande för att det behövs mer kontroll av vad som orsakar det. Är det en dålig antennkonstruktion? Eller är det rent av sabotage? Jag kan inte tänka mig att leverantören vill elda för kråkorna och slösa energi på det viset.

    • “Men liksom alla ensidiga ser ni inte den egna svagheten”.

     Dito!

     Känner till ett fall med en familj där alla blev elöverkänsliga. Mobilmast på fasden utanför sovrummet. När sändarna skall sitta nära bebyggelse kan ju effekten vara en tiondel eller hundradel av när de sitter uppe i masterna ute på landsbyggden. Men här hade man kopplat in den på fullt flås. Värdena i lägenheten överskred dagens gränsvärden.

     Företaget tog bort sändaren och sen var saken över tyckte de. Visserligen förstörde man livet för dem, men vadå. Lite bottenskrap får vi helt enkelt räkna med.

     Jag vänta fortfarande på din artikel om pesticider Peter. Ser fram emot att få nagelfara den efter brister i bevisföringen.

     • Nyligen debatterades här lokförare och att de antogs ha problem med elöverkänslighet. När man studerade saken närmare visade det sig att både lokstallarna och 25% av järnvägens sträckning var kraftigt besprutad med gifter.
      Din förmätna attityd att du tror dig kunna avfärda ett argument innan du sett det får dig att framstå som fanatiker. Och till skillnad från er har jag inte fastnat i en ensidig uppfattning. Jag tror på både EHS och det andra men vill förstå det bättre. Ingen av er vill kommentera om det är ett konstruktionsfel som gör att 5G antennen på taket sänder neråt in i huset. Om den gör det eller om det finns ngn annan förklaring.
      Ni vill bara kriga och inte veta mer.

      • “Din förmätna attityd att du tror dig kunna avfärda ett argument innan du sett det får dig att framstå som fanatiker.”
       Förmäten och illiterat, bra kombination får man gissa? Kalla mig vad du vill du.
       Men i vilket fall. Vilket argument är det jag avfärdat? Jag är själv kemikalieöverkänslig, det är ofta en del av elöverkänsligheten. Det räcker jag tar in en ny tidning i huset så börjar jag nysa och andningsvägarna sväller. Gunni Nordströms bok The Invisible disease behandlar kopplingen till kemikalier väl. Och jag har inga problem med att inse att pesticider inte är bra. Själv köpte jag ekologiskt och biodynamiska grönsaker även när jag gick på socialbidrag. Men det är ju också uppenbart att folk blir sjuka av strålningen, och det oaktat om det finns en koppling till kemikalier eller ej.
       “Ni vill bara kriga och inte veta mer”. Jag vill gärna veta mer! Men har tyvärr ingen möjlighet att kontrollera saken själv. Varför inte åka till någon av husen själv Peter? Du förutsätter att privatpersoner skall ha utrustning för att genomföra mätningar enligt dina specifikationer. Varför inte göra dem själv? Du kräver att gemene man skall förstå sig på skillnader i vad som är olika frekvensspektra från olika delar av tekniken osv. Medans vissa har svårt hantera en vanlig kommersiell mätare korrekt.
       Själv har jag dock inga problem att tro på mätvärdena. Det är vilda western. Företagen gör som de vill och ingen kontrollmyndighet finns. Tex så starta de 5G (de frekvenserna) i mitt hem innan de fått tillstånd för tekniken. Ett utdrag från spektrumanalysatorn i ett mail till Post Och Telestyrelsen med frågan om saken, och sen försvann signalen igen. De experimentera på oss efter eget tycke och gör precis vad de vill. Själv har jag polisanmält militären för mordförsök. Ingenting händer! Elektromagnetisk krigföring är helt “laglig” i Sverige, eftersom Sverige är en laglös stat. Du kan kalla mig “fanatiker” om du vill, men kanske är det just det laglösa bananrepubliker skapar?

      • Laglös bananrepublik instämmer jag i. Imperiet har sett till det för att vi ska hata våra egna företrädare och medier och inte vilja ha någon nationell självständighet utan i stället slukas av anglosaxiska imperiet. Medan vi ska lyssna uppmärksamt på anglosaxer när de kritiserar USA trots att våra företrädare inte vågar det. Ser du hur försåtligt det är att imperiet släpper fram ett litet antal anglosaxer så att vi ska lyssna på någon därifrån.
       Men beträffande det tekniska: Jag försöker ju hjälpa er med att få mer precision i att analysera vad som pågår sen vet ni bättre vad ni kan begära assistans med. Om ni alla går samman kan ni säkert leja någon från tekniska högskolors elektrotekniksektion mot en mindre avgift. Med lite kontakter kanske ngn gör det gratis. Kanske tom leverantören och den som betalar för näten skulle vilja ha mer info om detta. Jag har undrat också om det kan vara så att de velat undvika saker som sitter högre upp och velat ha ngt mindre iögonenfallande och därför använt grejerna på ett annat sätt än som egentligen är meningen.

      • Ytterligare analyser skadar inte, även om det redan är bevisat att dagens mobilstrålning skadar människor, djur och natur.

      • ” Kanske tom leverantören och den som betalar för näten skulle vilja ha mer info om detta”.

       Det är ju 1 april imorgon Peter, och inte idag……

       På tal om djur, pesticider och strålning så kom Arthur Firstenbergs senaste nyhetsbrev precis.
       http://cellphonetaskforce.org/amphibians-in-the-mine/

       Tar väl kanske udden av några av dina argument om du orkar läsa. Robert O Becker din gammle kompis är med på ett hörn.

       Har en vän som krävde ut de tekniska specifikationerna på SSM mätinstrument. De har inte ens utrustning så de kan mäta de nya frekvenserna. Och mätinstrument för att mäta radar är olagliga mer eller mindre att ha. Vet en person som efter tillstånd har en sådan spektrumanalysator. Men allt snack om mätningar tycker jag blir överflödigt. Folk blir uppenbarligen sjuka av alla olika digitala system, och det vid stålningsnivåer som är miljondelar av dagens “gränsvärden”. Om ett vanligt komersiellt mätinstrument som idag tusentals personer i Sverige har visar dessa värden, så varför tjata om det?

      • Du missförstår därför att du inte sätter det i samband med mina övriga påpekanden här. Att strålning finns i en mätpunkt säger inget säkert om att den kommer uppifrån taket och det är viktigt att fastställa om så är fallet så att ni vet mer om det och kan påstå något säkert.
       Ni strider hela tiden mot den ni talar med i stället för att tagga ner och öka förståelsen. Jag är ingen fiende utan mer noga med detaljerna

      • Har inte lusläst alla dina påståenden, skyldig!

       Men oaktat det så har jag inte missförstått. Finns några få “rundupptagande” mätare på hobbymarknaden. Övriga mätare riktar du mot strålkällan och får ett värde, riktar åt ett annat håll och får ett annat. Misstänker man använt safe and sound II mätaren som i övriga mätningar.

       https://rtk.se/stralningsmatare/mikrovagsmatare-emf/safe-and-sound-pro-ii-rf-meter/

       Sannolikt är märvärden i själva verket gravt underskattade. En mätprop mitt i rummet på stativ i trä som mäter alla riktningar och alla frekvenser skulle naturligtvis ge ett annat värde. Men en handhållen enkel RF mätare som riktas mot strålningskällan ger förmodligen precis det du efterfrågar. Skulle grannen under ha något som reflekteras i taket så vore det ju fenomenalt om man fick de värdena från en vanlig telefon. Men som sagt, diskussionen är tämligen irrelevant. Personen har bott i byggnaden innan, med alla dess strålkällor. Och så ändrar den nytilkommna masten miljön och personen blir sjuk.

      • Även om den har isotrop funktion kan man flytta sig till fönstret och runt i rummet och hela bostaden så man ser om den är koncentrerad uppifrån ngt område och det måste inte vara en punkt. Det kan vara av intresse att veta om det kommer från en kabel eller annat utbrett område. Tanken är ju att inte ta ngt för givet. Det går nog att hyra mätutrustning. Det borde inte behöva kosta orimligt.
       Om det finns nån med säkerhetslina som vågar gå på taket kunde man även se hur signalen sprider runt antennen. Om den faktisk strålar nedåt.

      • Nu är du återigen ensidig i ditt debatterande, Peter!

       Du vill helt enkelt inte erkänna hur det förhåller sig. Man har bevisat att både bekämpningsgifter och el- och magnetfält är skadliga för människor och bland annat visat att de senare påverkar spårvagnsförare negativt.

       Ditt debatterande blir alltmer dråpligt och följer en enkel ordning:

       1. Du är ensidig i ditt debatterande.
       2. Vi uppmärksammar dig på att du är ensidig i ditt debatterande.
       3. Du anklagar oss andra för att vara ensidiga i vårt debatterande
       3. Du är återigen ensidig i ditt debatterande.

       Tror du alltså på att EMF, vilka torde ingå i “det där andra”, är skadliga för levande organismer?

      • Jag tror på vittnesbörden att de har objektiva symptom men jag är osäker på hur de uppstår. Martin Pall ansåg att det var tungmetalljoner dvs gift i metabolismen som gör cellmembranen störda så att de slår av och på snabbare och att emf har inverkan på den processen ungefär som att man lättare når ett tröskelvärde för cellmembranen och att emf får större verkan än utan gifterna. Därmed är förgiftningen en vikig orsak även för emf påverkan. Jag vet inte om han har rätt. Men din debattstil är omogen. När du anklagar mig för att dra bort fokus är det helt falskt eftersom jag påtalade att Mona utan förbehåll var den som drog bort fokus och jag blott invände. Hon har sina skäl och jag vill inget illa men jag har också legitima skäl att invända mot sånt

      • Människor som redan är förgiftade av till exempel tungmetaller verkar vara känsligare för andra toxiner, till exempel mobilstrålning.

       Mobilstrålningen är ett toxin, tungmetaller, som kvicksilver och bly, är toxiner, bekämpningsmedel är toxiner, el- och magnetfält är toxiner. Tillsammans skapar dessa en cocktaileffekt. Varje sunt tänkande person vill rimligen få bort allt som stör människans, djurens och naturens hälsa, inte bara en eller ett par faktorer.

    • Du uttrycker dig inte så lite obestämt och luddigt, Peter Grafström.

     Dessutom har hela ditt senaste anklagande textsjok här ovan formen av en löjeväckande projektion. Ditt ogrundade påstående att vi är ensidiga som inte ser faran med bekämpningsmedel var dock väntat, sådan är din stil.

     Varför bortser du för övrigt ifrån det som jag har skrivit tidigare i den här tråden:

     “Både Mikael Willgert och Lars Bern flyttar precis som Peter Grafström människors fokus ifrån farorna med telekomindustrin till andra problemområden när det gäller hälsa.” Förstår du vad den här meningen betyder?

     “Hardell har avslöjat både besprutningen och mobilindustrins skadliga frekvenser. Det tycker jag är hedervärt.”

     Med tanke på mina båda citat ovan, så är följande kommentar ifrån dig, vilken återfinns längre ner i tråden, ytterst märkvärdig:

     “Men jag säger inte emot att det finns verkliga problem här utan vill att det ska undersökas bättre som jag svarade nyss till ensidige Per ovan.”

     Hur lyckas du få det till att jag är ensidig, som påtalar problemen med både EMF, el- och magnetfält och bekämpningsmedel, medan du själv endast erkänner faran med bekämpningsmedel samt får ur dig lite lösa spekulationer om eventuella negativa effekter ifrån 5G-antennernas el- och magnetfält?

     • Rättelse, det skall inte stå, “Förstår du vad den här meningen betyder, utan, “Förstår du vad den meningen betyder”:

      “Både Mikael Willgert och Lars Bern flyttar precis som Peter Grafström människors fokus ifrån farorna med telekomindustrin till andra problemområden när det gäller hälsa.” Förstår du vad den meningen betyder?

      • Du vet att jag förstår men genom din ensidiga natur måste du intala dig att bara ditt perspektiv räknas. Du har nu flera gånger smitit undan från frågan om varför stark strålning går neråt om den nu gör det.
       Men du vill inte att det ska finnas ngn teknisk åtgärd eller hur? För du drivs av MORALISK RÄTTRÅDIGHET och då måste alla invändningar vara ONDA.
       Du vill inte att det ska komma fram om det är ett tekniskt fel.
       Jag vet inte om det är så men det är just det som du helt ignorerar som är det intressanta. Såna som du förstör alla möjligheter till konstruktivt tänkande. Ni samtalar inte utan utkämpar ett moraliskt Jihad mot de otrogna.

      • Stark strålning går neråt eftersom telekombolagen har byggt sändarna sådana. Att de har byggt sändarna sådana vet man, eftersom de mätbart ger ifrån sig extremt höga nedåtriktade strålningsvärden.

       Att få bort elektromagnetisk strålning som idag går neråt och igenom hustaken vore en mycket bra sak för många drabbade och plågade människor, men det löser inte grundproblemet, vilket du för övrigt fortsatt försöker rikta fokus bort ifrån:

       All dagens mobilstrålning är skadlig för levande organismer. Det är trådbunden telefoni- och datoranvändning samt eventuellt en övergång till andra, ofarliga frekvenser, som gäller

       Ja, moral och värnande om människors välmående är mycket viktigt för mig, vilket inte kan sägas om alla som deltar i den här typen av debatter. Somliga har inga problem med att sälja sin själ, även om det resulterar i andras lidande och död.

      • Sändarna som sitter högt upp sänder givetvis snett nedåt men en sån 5G antenn som sitter på ett tak är avsedd att sända utanför det taket. Om den sänder ner i taket och genom taket slösar den bara bort effekt. Om taket inte har stark dämpning så blir det högre effekt där men flera våningar under har man ingen nytta av den effekten. Den eldar för kråkorna. Därför är det enligt min mening osannolikt att detta är önskade egenskaper hos en sån antenn. Därför frågar jag mig om det är konstruktionsfel?
       Man skulle möjligen kunna tänka sig att modellen egentligen är avsedd att sitta högre upp och att strålningen går snett nedåt så att den i en sån montering inte skulle träffa huset. I så fall vore det lämpligt att leverantören får en problemspec som kräver att antennen ska uppfylla det kravet. Det kanske räcker med en förlängningsmast. I annat fall om man vill ha den direkt på taket bör man använda en antenndesign som inte går nedåt så mycket.
       Men dessutom bör man försäkra sig om var strålningen kommer ifrån. Instrumenten är ofta inte så känsliga för riktningen
       Jag vet ju inte hur det är konstruerat om det möjligen var ngn teknisk orsak till att de är monterade direkt på taket.

       2) andra exempel som Fredrik nämnde om antenner som monterats utanför folks fönster högt upp. Strålar dessa antenner bakåt in i bostaden verkar det olämpligt i o med att det blir så mycket starkare om den är rundstrålande.
       Frågan är om det är avsikten att de ska stråla rakt igenom bostaden och fortsätta på andra sidan.
       I så fall vill de inte separat minska strålningen som går in i bostaden.
       Annars om det bara är meningen att den ska täcka området utanför bostaden borde designen möjliggöra att signalen in i bostaden är mkt svagare. Om inte bör antennen placeras högre upp.
       Om ni drev opinion på det mer praktiska viset skulle det nog öka chansen att de lyssnar.
       Men ni avskyr alltihop och liksom alla krigare vill ni hellre slåss. Ni känner er förnedrade om ni inte vinner en total seger.
       Om ni vill ta upp det på det konstruktiva viset bör ni visa intresse för den detaljerade karakteristiken hos antennen och påtala detaljerna som nämns ovan. Och låta branschen veta att ni förväntar er att dom är inställda på att lösa såna problem.
       Jag förstår att Mona helst vill ha kraftig minskning generellt och att det därför är frestande att behålla allt på ett dåligt vis så att motståndet växer i stället för en ljummen kompromiss. Du fattar vad jag menar och jag förstår Monas prioriteringar.

      • Ja, så är det, jag vill inte ha kvar telekomindustrins trådlösa teknik överhuvudtaget, eftersom den i sig själv är skadlig för människa, djur och natur. Använd uteslutande trådbunden telefoni och internet. Kanske skulle en trådlös teknik med andra frekvenser kunna vara hälsomässigt harmlös.

       Det blir surrealistiskt, Peter, när du endast vill problematisera 5G-antenner som strålar neråt, trots att all strålning ifrån telekomindustrins utrustningar är farlig och dagligen förstör människoliv, djur och natur. Jag ogillar verkligen den typen av industrivurmande kompromisser.

      • Det var inte jag som drog upp 5G antenner och du har ett behov av förringande epitet, som ‘surrealistiskt’ kring de ganska sakliga punkter jag tar upp och industrivurmande är väl för dig det enda alternativet till industrihatande. Fler nyanser!

       Har du själv symptom på EHS?

      • Nej, jag vet, det var Nilsson och Hardell som med sina vetenskapliga studier “drog upp 5G-antenner” och återigen bevisade att telekomindustrins produkter är mycket skadliga för hälsan.

       Däremot är det du som med monoman envishet försöker flytta läsarnas fokus bort ifrån detta vetenskapligt bevisade faktum och bara skyller på andra faktorer, såsom bekämpningsmedel, metaller och el- och magnetfält.

       Om du vill, så kan jag påminna dig om vilka förringande epitet som du har använt i den här tråden.

      • Det blev en ganska stor skörd med förringande utfall ifrån dig i den här tråden, Peter Grafström:

       Din förmätna attityd

       Men din debattstil är omogen

       Du predikar

       Och sluta fördärva debatten med insinuationer

       Och du ser det som fel åsikt. Det är samma attityd som överhetens pk tyranni.

       fanatiker

       Ni vill bara kriga

       Men ni avskyr alltihop och liksom alla krigare vill ni hellre slåss

       Min insats här kontrasterar mot den kollektiva aktivism som bedrivs av majoriteten som inte oroar sig för att det tas ogrundade beslut

       Det är mer spännande att hetsa mot en inbillad fiende.

       Och när ni inte får medhåll går ni till personangrepp med fula insinuationer för då slipper ni argumentera sakligt.

       Ni känner er förnedrade om ni inte vinner en total seger

       Du vet att jag förstår men genom din ensidiga natur måste du intala dig att bara ditt perspektiv räknas.

       Men liksom alla ensidiga ser ni inte den egna svagheten.

       Men ni har för mycket personlig prestige för att ändra nånting.

       Du vill inte att det ska komma fram om det är ett tekniskt fel.

       det är just det som du helt ignorerar som är det intressanta.

       Såna som du förstör alla möjligheter till konstruktivt tänkande

       Ni samtalar inte utan utkämpar ett moraliskt Jihad mot de otrogna.

       Men din debattstil är omogen

       Din förmätna attityd

       som jag svarade nyss till ensidige Per ovan.

      • Bra att du är uppmärksam. Ännu bättre om du lade ned vapnen och förde ett konstruktivt samtal i stället för att försvara din ensidighet. Jag skulle aldrig påpeka att du är en sån stridis om det inte var sant för det förstör debatten och det blir inte mindre sant för att du upprepar den berättigade kritiken mot dig.
       Det du förlorar genom din jihad år en chans att fördjupa dig i ämnet.
       Nu fick du fler saker att lägga till listan. Jag sätter värde på Newsvoice yttrandefrihet och vill inte att vi ska tystas men jag önskar att vi tillsammans kunde sträva mot bättre kunskap. Då är det bättre att diskutera sak än ständiga utfall för jag ger svar på sånt och då blir jag själv en del i den striden. Men jag gillar inte som du den striden i sig. Jag vill bara inte låta mig köras över av dina orättmätiga anklagelser. Andra kan ju tro att du vet nånting om den du förolämpar och tänka ingen rök utan eld. Men du vet inte utan är bara fräck.

      • Det finns mycket forskning som visar att dagens mobilstrålning är skadlig för människors hälsa, är det något som du har satt dig in i?

      • Jag har för mig att jag svarade på det igår. Jag skrev ngt om att jag tror på människors vittnesbörd om att de har symptom på emf. Men jag är osäker på om det enbart beror på strålningen eller om det är som Martin Pall läste sig till i befintlig forskningslitteratur att det handlar om tungmetalljoners påverkan av tröskelvärdet för cellmembranens öppnande och stängande så samverkanseffekten tillsammans med emf blir att organismen tröttas av att cellmembranen öppnas och stängs mycket mer frekvent.
       Pall försökte ju i samband med ett föredrag sälja nånting som skulle kunna avgifta. Då blev han enormt hårt angripen och utskälld. Det verkar minst sagt överdrivet. Avgiftning om den funkar tar ju bort big pharmas vinster för psykofarmaka och folk som har problem som tröttar ut organismen är antagligen en kundgrupp som big pharma inte vill mista. De är mer lönsamma om de förblir utslagna.
       Jag skulle önska att det ovannämnda är förklaringen för då förstår man varför människor är så olika känsliga och då kan man systematiskt arbeta för att få bort all förgiftning. Före första världskriget ökade förlamningsfallen vilket skylldes på poliovirus men det var sannolikt blyförgiftning. Nästa omfattande förlamningsepidemi som skylldes på poliovirus var sannolikt DDT-förgiftning. Det vore intressant att veta om K Hansson Mild har nån uppfattning om lövslybesprutningen längs många järnvägssträckor kan ha ngn betydelse för lokförares cancer. Förutom det som berörts om el. Roundup har väl inte funnits lika länge så det kanske inte finns data. Hormoslyr ledde väl till svåra missbildningar hos nyfödda?
       Missbildningar och cancer kan bero på att arvsmassan inte transkriberas korrekt genom att systemet är förgiftat. Avgiftning kan därför ofta återställa systemet.
       Jag har ingen bra koll på när och hur besprutningen gick till.
       Det är förslag till vad som vore intressant att parallellställa med alla rön om elpåverkan. Ju mer man vet desto säkrare går det att isolera det som är renodlat elberoende.
       Jag funderar även om joner från högspänning spelar ngn roll. Får fortsätta imorrn.

      • Forskningen när det gäller inverkan ifrån mobilstrålning på människa och djur visar att denna i sig är tillräcklig för att orsaka en uppsjö av hälsoproblem:

       Förhöjd oxidation i krpppen

       Ökad inflammation i kroppen

       Dysfunktionella spermier

       Skador på hjärnan

       Cancer

       Inverkan på kroppens förmåga att producera vävnader

       Skador på DNA

       Mobilstrålning påverkar elektriciteten i hjärnan

       Unga personer får problem med sömnen, är tröttare, orkeslösa, har i högre grad ont i huvudet

       Mobilstrålning och andra el- och magnetfält påverkar foster negativt med sämre intellekt senare i livet

       Mobilstrålning gör att bin förökar sig sämre

       Så här kan man hålla på och rabbla upp det ena förfärliga vetenskapliga resultatet ifrån studier på mobilstrålning efter det andra. Att den här tekniken fortfarande tillåts är ett brott mot mänskligheten, mot djuren och mot naturen.

      • Jag gillar inte striden, men ogillar när man försöker dribbla bort korten i så allvarliga frågor som skadeverkningarna ifrån mobilstrålningen.

 • Angående Disqus, det nya automatiska modereringsverktyget så verkar det ta mycket egna beslut. Jag försöker få ett grepp på hur det funkar. Jag tror inte fler kommentarer ska raderas av Disqus, så som det nu är konfigurerat. / Torbjörn S. redaktör

  • Mina kommentarer försvinner hela tiden.

   Förstod nästan det skulle bli såhär när Disqus introducerades. Vem äger tjänsten? Gratis verktyg som lagrar enorma mängder information (och äger den). Vad är haken?

   Det “automatiska modereringsverktyget” går garanterat att gå in och moderera för den som känner för det. Så har en fristående part fullständig kontroll över allas tyckande. Förstår det är smidigt. Men så är det ju alltid fördelaktigt att sälja sin själ till djävulen, annars hade ju ingen gjort det.

 • Att strålning skadar är väl ingen som tvivlar på….. det är inte bara “mängden” som gör det utan även hur hud, kläder, hattar et. al. absorberar strålningen Hörde från en professor i ämnet, för länge sedan (50 år typ) att i Ryssland hade man striktare regler för strålning….. radar stänger då den pekar mot platser där det vistas människor osv….. MEN som oftast om bara “ett fåtal” drabbas och kanske fatalt…. well … Tänk om vi hade haft ett preparat, en medicin som givet till ett par miljarder patienter (kanske multipla doser till hundratals miljoner)och endast 30.000 avlidit och bara ett parmiljoner upplevt besvär då hade vi ansett dessa preparat/mediciner “säkra och effektiva” eller om Infraljud inte anses skada så ofarligt att det inte behöver mätas….. och enligt NVV så skulle en mätning och gränsvärden kunna göra att man tvingades sänka nivån… Det vore väl trist? Vem finansierar NVV och deras forskare? Vet inte? Tänk om en medicin ett preparat vore så effektivt att sannolikheten att drabbas av åkomman är högre för de som tagit preparatet…. dvs bara hotet att ta ett preparat stoppar sjukdomen…. kan någon hitta ett enda fel i mitt resonemang?

 • Så mycket forskning och fortfarande har jag inte sett något nämnas om den lågfrekventa strålning som kommer från strömförsörjningen och som mycket lättare passerar genom taket i såna fall som nämns. Och även kan uppkomma därunder.
  Jag ställde en fråga till Hardell för länge sen men jag vet inte om han såg det.
  Jag misstänker att den ensidiga behandlingen av detta ämne kan beror på hur sk obereoende forskare finansieras.
  Jag insinuerar inte att forskarna är oärliga bara att de ju är beroende av ngns finansiering och godkännande av forskning. De kanske inte får forskningspengar för att undersöka det jag nämner ovan.
  USA är en stark intressent för att bromsa utvecklingen för högfrekvent teknologi så att dom kommer ifatt tekniskt och kan tränga undan Kina. Men det kan finnas fler skäl för USA att vilja få bort högfrekvenstillämpningar som stör andra användningar än de officiella.
  Att USA skulle måna om folks eventuella hälsa som starkaste motiv verkar osannolikt. I så fall borde USA inte stödja den enorma pesticidanvändningen som dödar naturen.

  • Peter, du som doktorerat i tekniknörderi borde väl ändå förstå det grundläggande faktum att vanlig lågfrekvent ström går att elsanera bort relativt enkelt? Till och med jag som fattig sjukpensionär sitter här vid en skärmad dator elsanerad av ingen mindre än mig själv för några hundralppar.

   Skall jag undgå strålningen från 3-4 mobilmaster som steker mig långsamt dagarna i ända, samt femtielva satteliter så får jag klä in hela huset i plåt. Ett litet projekt för några kronor till…….

   Hardell är pensionerad, sannolikt däför han utan problem tar bladet från munnen? Mig veterligen finansierar ingen honom längre? Att vanliga människor inte känner till det här är en sak. Men att du som kommenterar varje artikel, med i övrigt exakt samma argument för att strålning är helt ofarligt, inte skulle veta detta är väl inte så troligt?

   Kina, USA, Ryssland osv. Du pratar alltid om teknikförsprång hit och dit. Vem äger dessa kära teknikföretag? Vilket land kommer de huvudsakliga ägarna ifrån? Och vem sitter på patenten? Dvs om du för en sekund bortser från den yttre klädnaden av ett land, och skalar av ett lager. Med din uppenbara kompetens borde du kunna strippa Nickedockan ner på bara underkläderna. Och om du törs se psykopaten som står där helt naken i all sin härlighet mitt framför dig. Så borde ju dina argument falla av sig självt.

   Är Hardell Xi Jinpings lilla ho__, eller hans nyttiga idiot?

   Är det inte mer troligt att Nazgulerna på Arsenalsgatan inte är så förtjusta i Hardell och hans forskning eftersom de genom Ericsson Black Rock och de övriga står bakom hela infrastrukturen för i stort sett alla världens elnät och teleinstallationer? Samt alla produkter du behöver för att använda dem?

   Av en vanlig ovetande på gatan kan man väl inte kräva så mycket kanske? Men du är ju inte född igår, och älskar uppenbarligen tekniken så pass att du kan prata om tekniska termer som inte ens 5 % av newsvoice läsare förstår.

   Varför denna så fundamental ovilja till att erkänna att folk blir sjuka av strålningen? Och det i en aldrig tidigare skådad omfattning.

   • Du utelämnar att jag har tagit upp innovativ forskning (brain recurrence ) i fråga om lågfekventa fält som bara en forskargrupp har publcerat beträffande elöverkänslighet och visat att det inte gick att göra statistisk superposition mellan olika patienter men att fenomenet gick att påvisa för varje patient för sig.
    Det visar att det är ovanligt svårt att bevisa såna fenomen och kräver djupare utvecklad vetenskap för att övertyga dem som väntar sig att det ska gå att göra dubbelblinda tester som de är vana vid.. Och jag har sagt att jag i avsaknad av utvecklad vetenskap därför litar på patienters vittnesbörd om att de har symptom. Men jag är inte ännu övertygad om vilken mekanism som är verksam.
    Hittills har den mest kompetenta vetenskapliga teorin om det visat att det hittills bara är värmeeffekten som kan påvisas ha någon nervstyrande verkan från högfrekvens. Men väldigt små temperaturskillader kan räcka ned till 0.01 eller möjligen 0.005 grader
    Det är alltså inte bara en uppvärmning av vävnader i stort utan en direkt alstring av nervpulser på grund av värme som kan vara orsak.
    För lågfrekvens däremot ansågs brain recurrence påvisa något utöver det.
    Jag har sökt öka kvaliteten på debatten medan ni andra bedriver aktivism mot en viss företeelse. Jag bedriver ingen aktivism FÖR 5G eller något annat.
    Men vill att det ska finnas saklig grund för beslut. Inte aktivism som jag anser att CIA mycket väl kan förstärka av andra skäl än de redovisar.
    Eftersom 5G gång på gång anklagats för Covid, döda fåglar kossor och bin och de berörda aktivisterna i realiteten har agerat stödtrupp till pesticidbranchen är aktivisterna enögda och bidrar inte till en sund debatt
    Kärnkraft rustades ned eftersom folk genom ‘olyckor’ trodde att kärnkraftverk kan explodera av sig själv som atombomber. Hade experter tillåtits hålla fast vid vad de visste hade det gått att visa att det inte rörde sig om olyckor.
    Det är ett exempel på att utebliven information leder till förhastade beslut

    • Hej Fredrik!

     Att rösta på sig själv har jag hört är en dödssynd enligt bibeln!

     Men jag och Jesus förlåter dig! Lite självpepp kan väl behövas ibland.

  • Mer lågfrekventa el- och magnetfält vet man sedan länge har en negativ inverkan på levande organismer inklusive människan. Även där finns det dock industrier och ett etablissemang som vill lägga locket på.

   Du vill nu medelst retoriska grepp försöka flytta människors fokus ifrån mobilstrålningen till lägre frekvenser, men den förstnämnda utesluter inte de senare ifråga om farlighet. Tvärtom visar både forskning och erfarenheter att båda gör skada.

   Enligt min uppfattning, har det länge lyst igenom tydligt, att din insats ingår i en orkestrerad agenda som till varje pris vill mota bort all information om faran med mobilstrålning. Du ägnar dig åt avledande resonemang och “körsbärsplockning”.

   • Min insats här kontrasterar mot den kollektiva aktivism som bedrivs av majoriteten som inte oroar sig för att det tas ogrundade beslut. Och när ni inte får medhåll går ni till personangrepp med fula insinuationer för då slipper ni argumentera sakligt.
    Det är mer spännande att hetsa mot en inbillad fiende.
    Men den fråga jag väcker har enligt min mening allmänt intresse att bli besvarad: Har forskningen kollat hur den lågfrekventa starka strömmen som matar sändare påverkar symptomen?
    Vore det inte bättre om du höll med om att såna fakta bör redovisas?
    Sitter det aktiva komponenter i själva antennen eller leds högfrekventa signaler genom koaxialkablar?
    Var sitter i så fall elektroniken?
    Om de aktiva komponenterna finns på taket finns antagligen även de lågfrekventa pulsationerna hela vägen nerifrån upp till taket.
    Eftersom det är besvärligt att leda höga frekvenser i kablar kan jag tänka mig att de vill ha aktiva komponenter så nära antennen som möjligt.

    Och beträffande Hardell: Om han inte har undersökt det kan det ju även vara så utan någon speciell orsak.
    Och ger anledning för andra att komplettera med såna undersökningar.
    Jag menar inte det som ett klander för han ensam kan inte avkrävas att göra allt. Jag ställer inga krav på Hardell utan vill bara veta om han i sin tur vet.
    Och jag vet alltså inte svaret och jag böjer mig för fakta om det undersöks av kompetenta experter som inte har en agenda utan bara vill få fram en rättvisande information.

    • Du tenderar att “körsbärsplocka”, Peter. Jag har sett dig skarva i brist på argument. Varför till exempel försöka inbilla övriga läsare att 5G-antennen i Mona Nilsson et als studie i och med ett plåttak var avskärmad ifrån underliggande våningar, när så inte var fallet.

     Det finns en mängd studier som visar att elektromagnetiska frekvenser gör folk sjuka och det finns en mängd människor som uppenbart drabbas av hälsoproblem till följd av exponering för elektromagnetiska frekvenser.

     Elektromagnetiska frekvenser samt el-fält och magnetfält stör levande organismer. Försök inte spela ut det ena problemet mot det andra, båda är högst reella.

     • Jag kommer inte ihåg att de skrev något om att de kollat var signalen kom ifrån bara styrkan.
      Jag skarvar inte i brist på argument eftersom jag bara vill ha korrekt info. Det du kallar för skarvar är att jag kräver mer precisa upplysningar. Och du ser det som fel åsikt. Det är samma attityd som överhetens pk tyranni.

      • Du resonerade i efterhand, att det snarare borde ha varit fält ifrån själva strömomsättningen i 5G-anläggningen vilken ingick i Mona Nilsson et als studie, som påverkade de drabbade personerna negativt, inte 5G-frekvenser, detta eftersom taket väl, hade du förment för dig, var täckt med metall och därmed ogenomträngligt för mikrovågor.

       Där har vi ett exempel ifrån dig på vad jag skulle kalla att skarva.

       Ditt resonemang, att el-fält och magnetfält torde kunna påverka människor negativt och orsaka sjukdom, är inte fel utan helt rätt. Grejen är att även elektromagnetiska fält i form av de frekvenser som används i den moderna informationsteknologin påverkar människor negativt. Du försöker dock förflytta människors fokus bort ifrån dessa genom att uteslutande misstänkliggöra vanliga el- och magnetfält.

       El- och magnetfält har en starkt negativ inverkan på människors hälsa. Elektromagnetiska frekvenser som 5G har en starkt negativ inverkan på människors hälsa. Det ena utesluter bevisligen inte det andra.

      • Du predikar jag efterfrågar tydlig information. En mikrovågsantenn på ett tak har rimligen syftet att rikta strålning mot andra byggnader eller hur- Andra byggnaders väggar och fönster dämpar mobilstrålning med ca 10 dB=10 ggr. Och armerade betonggolv och tak mellan våningar antagligen med 35dB=3000 ggr. Och antagligen ännu mer för höga 5G frekvenser
       Ett tak som sitter överst kanske dämpar mindre men varför skulle de överhuvudtaget skicka mikrovågor neråt?
       Tex tre våningar 105dB dämpning
       Jag gissar att det är tänkt att sprida strålningen åt sidan. Och att det är tekniskt olämpligt att sända strålningen genom byggnaden neråt. I stället antar jag att strålning som reflekteras mot andra byggnader går tillbaks in i byggnaden med antennen genom fönster och väggar. I så fall finns det inget vettigt skäl att låta övervåningen bada i mikrovågor. Därför ställer jag frågan om de kollat var strålningen kommer ifrån. Och sluta fördärva debatten med insinuationer och bidra till klarheten i stället!

      • Du efterfrågar om och om igen “tydlig information”, eftersom det invaggar människor i den falska tron att sådan inte redan existerar. Smart.

       “En mikrovågsantenn på ett tak har rimligen syftet att rikta strålning mot andra byggnader eller hur”. Peter Grafström

       Känner du till några exempel i världshistorien, Peter, när syftet med en produkt inte stämde överens med vad den i själva verket åstadkom? Varför stirrar du dig blind på “syftet” med en mikrovågsantenn istället för att titta på vad den faktiskt gör? Det är slående hur du försöker bortse ifrån terrängen och istället få människor att navigera efter telekomindustrins egenhändigt uppritade missvisande karta.

       Människor har i decennier rapporterat att de blir dåliga, ibland dödssjuka, av elektromagnetiska frekvenser ifrån den moderna informationsteknologin. En mängd vetenskapliga studier har bekräftat att så är fallet. Nu visar Mona Nilsson et al i två vetenskapliga studier att 5G har samma effekt. Den enda förändringen i de drabbade människornas livssituation var här, att en 5G-mast hade placerats och startats upp på taket till deras respektive byggnader.

       Man uppmätte extremt höga strålningsvärden i lägenheterna under de nyligen installerade 5G-masterna. Detta bekräftar att mobilmaster kan avge stark strålning i andra riktningar än uteslutande de påstådda.

       En annan sak som jag verkligen vill betona är följande: Du försöker hela tiden “vittvätta” telekomindustrins skadliga hantering genom att skylla på annat, som el- och magnetfält och användningen av bekämpningsgifter. Tricket är gammalt som gatan. Skurindustrier har alltid skyllt ifrån sig i syfte att förvilla allmänheten.

      • Faktum är att det är en väl beskriven och gammal strategi: Tvivel är vår produkt – Doubt is our product. Tobaksindustrin på 1960-talet: ”
       Doubt is our product since it is the best means of competing with the
       “body of fact” that exists in the mind of the general public. It is also
       the means of establishing a controversy.”.Det är alltså en väl etablerad strategi och används idag av telekombolagen – utan tvivel är det så. De sår tvivel om och smutskastar vi som pekar på riskerna, om den forskning som visar riskerna och de forskare som talar om riskerna. Det är ett sätt att försvara verksamheten mot sanningen. Till sin hjälp har de horder av troll på sociala medier och journalister inom MSM, inklusive SR/SVT. Ett påtagligt exempel är inslaget med professorn från Ericsson i SVT. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/professor-desinformation-om-5g-i-sociala-medier-gor-folk-radda-det-ar-allvarligt

      • Men jag har ingen agenda Mona utan vill veta: Jag respekterar att du har gott uppsåt men vi är båda små och obetydliga i en värld där bedrägliga krafter manipulerar och jag är nog mer öppen för att se fler skikt än du. Du däremot har det enkelt för du har en agenda och andra skikt får vänta även om det leder till att Sveriges företag försvinner.
       Varför hör man inte om detta problemet från Kina?
       Är det för att teknologin tillåts fungera där men hindras här? Och åter jag misstror inte alls dig Mona men undrar om det pågår ett sabotage här.
       För är det verkligen sant att de skickar starka signaler NERÅT från antennen så verkar det konstigt.
       Jag kan ha fel men jag har ingen agenda utom ett ärligt sanningssökande
       Horder av troll på sociala medier förekommer ja och dom arbetar alltid i USAs tjänst.
       Och USA vill ta över Europas industri så dom vill gärna att ärliga aktivister som du ska hjälpa dem. Jag förstår dina prioriteringar men jag ser även andra aspekter.

      • Hej Peter!

       Kul att se att du är igång igen. Själv får jag inte kommentera på Disquse längre, man skulle kunna misstänka att någon “flaggat” mina kommentarer som olämpliga. Men jag gör ett försök till….

       “Varför hör man inte om detta problemet från Kina?”. Förlåt Peter, men det här måste vara din mest efterblivna kommentar hittils. Kina ligger bakom en järnridå av censur, och vi hör inget över huvud taget inifrån Kina! Men det här skulle alltså komma på nyheterna? Men i Kina tillverkar man skärmkläder och säljer i vanliga varuhus, man kan ju undra varför?

       https://www.made-in-china.com/new-products/emf-radiation-shielding-clothes.html

       Jobbar Magda Havas också i USA tjänst? Man har ju samma problem på andra sidan atlanten. https://www.youtube.com/watch?v=-G3CWrgDS5E

       Dina kära “anglosaxare” tillåter ju till och med BBC (British Bullshit Channel) att uppmärksamma problemet. https://www.bbc.com/news/av/stories-51281856

       “Sveriges företag försvinner”. Ha ha. Ja stackars Wallenberg! Och stackars stackars Volvo och deras självkörande bilar. Vart ligger deras fabriker och deras tillverkning, och var kommer komponenterna till produkterna ifrån? Och så tråkigt för bankerna i skatteparadisen dit deras oskattade vinster går.

       Och du har gång på gång demonstrerat din tekniska kompetens. DÅ vet du att till och med en högefeffektiv riktningsantenn läcker i andra riktningar, och jag vet inte hur många gånger jag hört dig prata om reflektion från fasader? Skärp dig! Och inte är Mona Nilsson obetydlig inte. I själva verket tror jag man är livrädd för henne. Påläst, enträgen och omutbar. Dödar man henne får man allas uppmärksamhet på problemet änn mer. En nagel i ögat helt enkelt!

       Så Peter vilket teknikbolag jobbar du på? Kan vara kul att veta. Jag tror ju inte du är ond, bara att du älskar ditt jobb och din lönechek.

      • Du gissar fel jag har vare sig jobb lön aktier eller kontakter med någon i branchen. Jag är en helt oberoende debattör som därför inte älskas av någon sida.
       Jag har en utbildning som möjliggör att analysera tekniska problem och vill hjälpa altmedier att höja kvaliteten i debatten.
       Och jag har sympati för Monas kamp men vill även ta upp andra aspekter.

       Beträffande Kina: Du kan vara förvissad om att väst hade basunerat ut om de hade allvarliga problem med 5G i Kina. Väst betalar bra för negativ info. Speciellt eftersom USA vill sänka konkurrenter och själva ta över företagen! Men jag säger inte emot att det finns verkliga problem här utan vill att det ska undersökas bättre som jag svarade nyss till ensidige Per ovan.

      • Möjligtvis skulle det komma ut om Kinas system rent tekniskt funkade dåligt. Men om jag förstått saken rätt så är det tvärt om, Huawei osv funkar mycket bra?

       Men att ett land med, vad är det 1,4 miljarder invånare, så måga invånare skulle haft två covid fall eller vad är det? Att det land vars fullständiga kontroll och övervakning bygger på tekniken skulle erkänna att folk blir sjuka av tekniken tror jag inte ett dugg på.

       Men nu är det ju inte säkert Kina har så många elöverkänsliga heller? Annan genetik. Annat elsystem. Inget barnavårdssytem där man ger mödrar gratis tandvård med amalgamfyllningar och fyller både bebisar och mödrarna med kvicksilver. Man använder andra frekvenser än oss och jordens magnetfält är ju olika starkt på olika platser på jorden. Sverige har också selenfattiga jordar, och selen är ju lite antagonist till kvicksilver. Det finns ju många olika faktorer som samverkar. Tekniken triggar ju ögat och avbryter melatonin utsöndringen som skall ske under natten. Dygnsrytmen blir störd, vilket sannolikt påverkar länder med olika ljusförhållanden olika.

       Kan väl inte säga att jag “älskar” dig Peter. Men tycker väl debatten är underhållande. Så vad har du för utbildning? Du älskar ju uppenbarligen teknik! De enda som jag vet som förstår det du skriver är svårt eläverkänsliga som lärt sig av nöden. Eller teknikfrälsta. Inte sällan konvergerar de väl. Känner tre elöverkänsliga från Ericsson. En från Motorola, ett par från Telia och en och annan IT tekniker.

      • civil-ingenting-gör F som är tänkt att utbilda utredare av tekniska system. Men jag har inte haft ngn normal karriär utan hoppat av en forskarutbildning och sen blev jag själv misstänkt för att vara ett hot mot rikets säkerhet delvis tror jag för att de skulle få en förevändning att idka social ingenjörskonst för att göra mig ofarlig och socialt anpassad. Så jag känner till cybernetisk teknologi som jag försågs med 1989. Räcker så.

      • Du vet i all fall vem du tror är ond men jag vill veta vad som pågår och jag misstänker att om det är så att strålningen går åt fel håll så är det någon som vill sänka industrin. Kanske för att själv köpa upp den billigt efter konkurs. Men jag vet inte säkert hur det är med fakta om strålning och var den kommer ifrån. Uppgifterna hittills är osäkra. Och jag fortsätter att efterfråga klarare info oavsett din känslomässiga predikan.
       Nu lanseras robotar som ska pollinera där insekterna dött ut. Jag är inte emot robotteknik men jag är för att avslöja besprutningen.

      • Hardell har avslöjat både besprutningen och mobilindustrins skadliga frekvenser. Det tycker jag är hedervärt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *