9 ledande experter: RF-strålning kan leda till hjärnskador, Alzheimers sjukdom

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 26 mars 2023
- NewsVoice redaktion
Forskaren Lennart Hardell. Foto: Bo Lindström på uppdrag Strålskyddsstiftelsen
Forskaren Lennart Hardell.

Forskning på 5G radiofrekvent (RF) strålning visar att den kan orsaka hjärnskador och eventuellt leda till demens och Alzheimers sjukdom, enligt nio oberoende experter inom området RF-strålning som publicerat en ny peer-reviewed artikel.

Översättning av artikeln “9 Leading Experts: RF Radiation Can Lead to Brain Damage, Alzheimer’s” publicerad i The Defender

Forskning om 5G strålning visar att den kan orsaka hjärnskador och eventuellt leda till demens och Alzheimers sjukdom, enligt nio oberoende experter på området radiofrekvent strålning.

I en expertgranskad artikel som publicerades förra veckan i Annals of Clinical and Medical Case Reports, uppmanade experterna myndigheterna att lyssna på rösterna från det vetenskapliga forskarsamhället verksamma inom radiofrekventa strålning.

Dessa vill inrätta “strängare regelverk” för radiofrekvent strålning och stoppa utbyggnaden av 5G-teknik – inklusive smarta mätare och 5G-mobilmaster, tills ett team av “kvalificerade vetenskapsmän som är oberoende av industrin” har granskat riskerna med tekniken.

ArcanumSkolan 2024

“Situationen är absurd”, säger Mona Nilsson, verksamhetsansvarig för Strålskyddsstiftelsen och huvudförfattare till artikeln.

“Trots att de två första studierna som någonsin publicerats om 5G:s effekter på människor och djur rapporterade om allvarliga negativa hälsoeffekter fortsätter myndigheter och telekomföretag att placera 5G-basstationer och smarta mätare inne i och nära människors hem”, säger Nilsson till The Defender.

Dr Lennart Hardell, en ledande forskare om cancerrisker från strålning och medförfattare till artikeln, sade till Defender: “Jag tycker att det är dags att föra en etisk diskussion”.

“Vilken typ av samhälle ska vi ha?” frågade Hardell, en onkolog och epidemiolog Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, som har skrivit mer än 100 artiklar om icke-joniserande strålning. “Är det möjligt för regeringen att utsätta människor för farliga föroreningar i deras egna hem och man kan inte undvika det?”, frågade han.

Ur en etisk synvinkel är detta en mycket problematisk samhällssituation, sa Hardell.

Så mycket forskning och ändå händer ingenting

Hardell, Nilsson och deras medförfattare är ledare för oberoende organisationer i Norge, Sverige, Danmark och Finland som fokuserar på RF-strålning.

De framhåller att den första studien om 5G:s effekter visade att människor upplevde en uppsjö av symtom – inklusive allvarliga sömnstörningar, yrsel, hudbesvär, koncentrationssvårigheter, tinnitus, försämrat korttidsminne, förvirring, trötthet, tendens till depression, symtom från hjärta och lungor och hjärtklappning – dagar efter att en 5G-mobilmast installerats ovanför deras lägenhet.

Den andra 5G-studien visade att råttor som exponerats för 5G hade en ökad förekomst av skador på neuroner och ökad oxidativ stress i hjärnan.

Dessa effekter kan så småningom leda till degenerativa hjärnsjukdomar, såsom demens, Alzheimers och andra neurologiska sjukdomar, säger författarna.

Mona Nilsson sade att det finns många tidigare studier som visar på skadliga effekter av RF-strålning på hjärnan och nervsystemet.

Enligt en sammanställning av Henry Lai, Ph.D., professor emeritus i bioteknik vid University of Washington, visade 244 studier mellan 2007 och 2022 på negativa neurologiska effekter av RF-strålning, sa Nilsson.

“Vi har så mycket forskning och vi har så många forskare som höjer sina röster högre och högre – och ändå händer ingenting eftersom de institutioner som har påverkat myndigheterna … är kontrollerade av industrin”, sa Nilsson.

Lennart  Hardell och Rainer Nyberg, doktor, professor emeritus i utbildning och välfärdsstudier vid Åbo Akademi-universitetet i Finland och medförfattare till artikeln, lanserade 2017 5G Appeal, som uppmanar beslutsfattare att stoppa utbyggnaden av 5G på grund av risken för allvarliga konsekvenser för människors hälsa tills riskerna har undersökts av forskare utan kopplingar till industrin.

Den 10 januari hade 430 läkare och forskare från hela världen undertecknat 5G Appeal.

Trots de ackumulerade vetenskapliga bevisen för skadliga effekter “fortsätter myndigheterna att ignorera de ökande bevisen för tydliga risker”, skriver författarna i sin artikel.

Tillsynsmyndigheterna hävdar att nuvarande riktlinjer är tillräckliga för att skydda människor från skador. Men de förlitar sig på en “begränsad grupp experter” – som inte är representativa för det forskarvärlden i stort – för att stödja sin ståndpunkt, enligt författarna.

Dessutom har majoriteten av dessa experter “kopplingar till telekomföretagen”, enligt författarna.

Vad behövs för att lösa problemet?

Författarna menar att en ny kommitté bestående av kvalificerade vetenskapsmän som är oberoende av branschen behöv inrättas snarast för en sund vetenskaplig utvärdering av 5G. Fram till dess måste 5G-utbyggnaden stoppas, säger de.

5G-utbyggnaden är en “kränkning av de mänskliga rättigheterna”

Med tanke på att 5G RF-strålningsnivåerna ligger långt över de nivåer som är kända för att vara skadliga för mänskligt liv och djurliv, ansåg författaren att det är:

“ett brott mot de mänskliga rättigheterna att införa denna skadliga strålning på människor i deras egna hem utan deras informerade samtycke”.

“Detta är en tydlig kränkning av de mänskliga rättigheterna [som är] en konsekvens av korruptionen av vetenskapen och de experter som har till uppgift … att utvärdera vetenskapen”, sa Nilsson.

Hardell sade att han var pessimistisk när det gäller att tillsynsmyndigheterna skulle lyssna på de råd som han och hans medförfattare ger i sin senaste artikel.

“Industrin och politikerna … har beslutat: ‘Inga problem, så låt oss fortsätta'”, sa han.

Trots detta sade Hardell att artikeln – och 5G Appeal – är viktiga historiska dokument som visar att forskare varnade för hälsoeffekterna av 5G. Dessutom, sade han, är det viktigt att forskarna fortsätter att skriva om ämnet – för hur kan de göra något annat, som etiska människor?

De fallrapporter som Hardell och Nilsson publicerat om 5G:s effekter visade att människor var tvungna att lämna sina hem för att få lindring av sina symtom, betonade Hardell.

“Har vi verkligen en miljöförorening som är så stark eller farlig att människor måste lämna sina egna hem? Jag menar, hur kan vi tolerera det?”, frågade han.

Hardell sade att han var särskilt orolig för de som är fattiga. De personer som presenterades i fallrapporterna hade möjlighet att flytta för sin hälsas skull, men de flesta människor har inte de ekonomiska resurserna att göra det, sa han.

Text: Suzanne Burdick, Ph.D.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq