Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) förbereder oss på nästa pandemi

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 mars 2023
- NewsVoice redaktion
Munskydd. Foto: Engin Akyurt. Licens: Unsplash.com

Övervakningsnämnden för global beredskap, vilket på engelska lyder “Global Preparedness Monitoring Board” (GPMB), är ett globalt övervakningsprogram sammanställt av Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsbanken. Syftet är att styra upp hanteringen av kommande pandemier. Organet gör gällande att beredskap, kontroll och effektivitet gällande hanteringen av nästa pandemi måste förbättras. NewsVoice har översatt GPMB:s statusbeskrivning från februari 2023.


Övervakningsnämnden för global beredskap beskriver tre tester av reformer av den globala hälsovården

Världen överskuggas av risken för pandemier. H5N1 cirkulerar i stor omfattning i de globala djurpopulationerna, m-pox [apkoppor] utgör fortfarande en nödsituation för folkhälsan av internationellt intresse, utbrott av ebola har inträffat regelbundet, coronavirus fortsätter att utgöra ett hot om spridning och Covid-19-pandemin orsakar fortfarande förödelse i hela världen, men det kan vara värre än så. Även om vi inte kan säga exakt vilken form den kommer att ta, vet vi att nästa pandemi är på väg.

Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) har i dag [23 februari 2023] presenterat ett manifest för beredskap. I detta manifest betonar styrelsen att världen, trots de hårda lärdomarna från Covid-19, fortfarande är oförberedd på en global hälsokris, utan de resurser, det ledarskap och den samordning som krävs.

Det pågår flera kritiska reformer av förebyggande, beredskap och insatser vid pandemier (PPPR) under 2023. GPMB anser att dessa reformer, om de utnyttjas fullt ut, har potential att åtgärda de långvariga brister som har lett till misslyckade reaktioner på på varandra följande hälsokriser och nödsituationer.

De viktigaste reformerna omfattar följande:

ArcanumSkolan 2024
 • FN:s generalförsamling [UNGA] kommer att hålla ett högnivåmöte om förebyggande, beredskap och insatser vid pandemier i september 2023.
 • Förhandlingar om ett “zero draft” kommer att utvecklas mot antagandet av ett WHO-avtal om pandemier 2024.
 • Pandemifonden, som lanserades av Världsbanken i november 2022, kommer att utfärda en första finansieringsrunda 2023.
 • De stater som är parter i det internationella hälsoreglementet kommer att arbeta med förslag till riktade ändringar av det internationella hälsoreglementet (2005) för ett antagande 2024.
 • Länder och andra intressenter kommer att samråda och utarbeta förslag till styrning och finansiering av en rättvis plattform för motåtgärder.
 • G7-länderna driver “100 Days Mission” för att påskynda utvecklingen av diagnostik, terapi och vaccin för pandemisk beredskap.
 • G20-länderna har inrättat en arbetsgrupp för att stärka samarbetet mellan finans- och hälsovårdsministerierna när det gäller PPPR.
 • Universal Health and Preparedness Review (UHPR) är ett pilotprojekt som en mekanism för kollegial granskning för att stärka ansvarsskyldigheten för beredskap.

Styrelsen anser att framgången för dessa reformer till stor del kommer att vara beroende av att man antar en samordnad strategi för PPPR inom ramen för “One Health” som omfattar alla länder, internationella och regionala organisationer, finansiella institutioner och den privata sektorn. För att bedöma hur framgångsrika de är har GPMB identifierat tre centrala tester av de grundläggande kraven för global beredskap:

 1. Är reformerna kraftfulla för att hantera det katastrofala hotet från pandemier?
 2. Är reformerna utformade för att ge rättvisa i fråga om tillgång och resultat, och för att säkerställa samstämmighet inom ekosystemet för offentlig-privata partnerskap och förebyggande åtgärder?
 3. Är övervakning och ansvarsskyldighet integrerade i reformerna?

Styrelsen anser att dessa grundläggande tester måste antas av alla relevanta intressenter för att undvika fragmentering och bryta den cykel av panik och försummelse som har undergrävt våra reaktioner på tidigare hälsokriser.

Joy Phumaphi, medordförande för GPMB, sa:

“Omvandlande förändringar kräver djärva ambitioner. För att dessa viktiga reformer ska lyckas krävs starkt ledarskap, kollektiva åtgärder och tydlig ansvarsskyldighet. Om ledare i alla länder, internationella och regionala organisationer, finansiella institutioner, det civila samhället och den privata sektorn engagerar sig för att uppfylla dessa viktiga krav, kan vi nå en säkrare värld.”

Medordförande Bente Angell-Hansen tillade:

“Eftersom jag tidigare varit med och lett förhandlingarna om att anta ramverket för pandemisk influensa har jag på nära håll sett vad som kan åstadkommas när länder går samman för att utveckla innovativa och rättvisa lösningar på ett gemensamt hot. I en tid då vi står inför flera kriser som korsar varandra behövs djärva åtaganden och multilateral samordning mer än någonsin.”

Det fullständiga manifestet finns här.

Om GPMB

Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) är ett oberoende övervaknings- och ansvarighetsorgan för att säkerställa beredskap för globala hälsokriser. GPMB, som är sammankallad av Världshälsoorganisationens generaldirektör och Världsbankens ordförande, består av globalt erkända ledare och experter från ett stort antal sektorer, bland annat hälsa, djurhälsa, miljö, mänskliga rättigheter, ekonomi, juridik, genus och utveckling.

GPMB har till uppgift att ge beslutsfattare och världen en oberoende och omfattande bedömning av framstegen i fråga om ökad beredskap och insatskapacitet för sjukdomsutbrott och andra nödsituationer med hälsokonsekvenser. Kort sagt är GPMB:s arbete att utarbeta en färdplan för en säkrare värld.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Som vanligt från FN-hållet en sanslös massa floskler. För att förstå vad denna ordsallad står för, bör man ha globlistagendan klar för sig. Låt oss försöka tolka ordbajset i “reformerna”:

  *FN:s generalförsamling kommer att kalla statsledningar, bankmaffia och koncernoligarker till ett möte i september 2023, där nästa pandemi skall planeras.
  .
  *Förhandlingar, om hur WHO skall ges total makt över nationalstaterna gällande pandemier, skall ske under 2024.

  *Pandemifonden, som lanserades av Världsbanken i november 2022, kommer att utfärda en första finansieringsrunda 2023 (läs: hur man skall plocka av folk pengar för deras egen utrotning).

  *De mäktigaste staterna kommer att ändra det “internationella hälsoreglementet” (Läs: “hur och med vilka gifter massavlivningen skall ske”) 2024.

  *Länder och andra intressenter (läs: oligarker och bankmaffia) kommer att samråda om hur folken skall plockas på de pengar, som krävs för deras utrotning.

  *G7-länderna (USA, Storbritannien, Kanada, Frankrike, Tyskland och Japan, samt EU – således det AngloAmerikanska Imperiet och dess besegrade stater i VK1.2) driver “100 Days Mission” för att påskynda utvecklingen av diagnostik-förfalskningar, dödsbehandlingar och vaxzin-gifter.

  *G20-länderna (G7 + Argentina, Australien, Brazilien, Kina, Indien, Indonesien, Italien, Sydkorea, Mexico, Ryssland, Saudi-Arabien, Sydafrika och Turkiet), har inrättat en arbetsgrupp för att plocka medlemsländernas människor på pengar för gifttillverkningen.

  *Universal Health and Preparedness Review (UHPR) är ett pilotprojekt som en mekanism för kollegial (läs: maktelitens) granskning för att stärka ansvarsskyldigheten för beredskap (läs: hur man skall klämma åt de nationella ledare, som vägrar att förbereda massmord på sin befolkning).

  Sammanfattningsvis handlar flera av punkterna om hur man skall finansiera de planerade massmorden, samt att centralisera makten till de statsledningar och oligarker, som är mest fanatiska gällande den globalistiska agendan. En observation man gör, är att det faktiskt är ganska enkelt att översätta FNs orwellianska till svenska…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *