TT-text om krympande havsisar och hotande uppvärmning baseras på godtyckliga räkneövningar

publicerad 27 mars 2023
- Tege Tornvall
Zachary Brown of Stanford University sipped freshwater.
Zachary Brown från Stanford University undersöker smältvatten i arktis.

Tege Tornvall från nätverket Klimatsans.com kommenterar en TT-text om krympande havsisar och en IPCC-rapport om hotande uppvärmning. Han anser att kalkylerna som används för att bevisa en växthuseffekt inte baseras på vetenskap utan på godtyckliga räkneövningar.

TT meddelade nyligen att Arktis skulle värmas mycket fortare än beräknat. Flera tidningar och nätmedia har fört detta vidare. FN:s klimatpanel IPCC varnar nu för fortsatt global uppvärmning i sin senaste sammanfattning för beslutsfattare. Också vidarefört av media.

TT utgick från att en datormodell pekar på fortsatt uppvärmning från mer koldioxid i atmosfären. Men längre ned i texten står: ”… olika datormodeller pekar åt olika håll”.

Vad modellerna visar beror på vad de bygger på. Om man utgår från fortsatt uppvärmning, räknar modellen förstås på det. Den måste ha något att utgå från.

Det gjorde ekonomen William Nordhaus, när han 1975 skulle räkna på möjliga effekter av högre temperatur. Han valde 2 grader just för att ta något att räkna på.

Därför är 2 grader inte vetenskap utan godtyckligt valt för räkneövningar. Skärpningen 1,5 grader kommer från organisation 350.org, som hävdar att atmosfären får hålla högst 350 ppm (miljondelar) koldioxid för att inte farligt värmas upp.

IPCC varnar för högre havsnivå från smältande isar i Arktis. Men de menar bara havsisar. Dessa ligger redan i havet och kan inte höja dess nivå. Detsamma gäller havsisar runt iskontinenten Antarktis.

Smältande isar krymper och drar sig tillbaka. Bara växande isar kan putta ut randis i havet. På Grönlands och Antarktis’ istäcken är årsmedeltemperaturen 20-30 minusgrader på Grönland och under 50 minusgrader på Antarktis.

Dessa landisar växer med nederbörd. Återkommande forskare finner sina läger täckta med snö och is. För att smälta dem krävs tusentals år. Dessförinnan har vi troligen en ny istid. Inget att se fram emot.

IPCC varnar nu för mer oväder. Sådana skapas av stora temperaturskillnader. Om det skulle bli varmare, minskar skillnaderna, men nu registreras mer oro i luften med mer oväder.

Det tyder på större temperaturskillnader. Då går jetströmmarna runt polerna i bukter och släpper in kall luft från norr och varm luft från söder – och omvänt på södra halvklotet. Precis vad som händer nu.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Finns ju en underskriven klimatdeklaration ifrån 18 feb i år att det inte föreligger klimatnödläge. 1500 forskare har skrivit under varav 25 st ifrån Sverige.

 • Det var nog denna atikeln Tege menade: https://www.svd.se/a/WRJeO2/arktis-varms-upp-snabbare-an-beraknat
  Céline Heuzé, forskare i klimatvetenskap vid Göteborgs universitet
  “.. är huvudförfattare till en av studierna, som jämfört data från modellerna med antaganden och observationer som gjorts. Den andra studien visar att olika klimatmodeller pekar åt olika håll när det gäller Arktis framtid.

  Det är inte första gången som forskning visar att man underskattat hur snabbt polerna värms upp. Tidigare har det sagts att uppvärmningen av Arktis går mer än dubbelt så snabbt som av resten av jorden, men i höstas pekade en studie på att det går tre till fyra gånger snabbare på Arktis.”

  Jag tror att de menar med att ‘klimatmodeller pekar åt olika håll’ att modellerna förutsäger isfria somrar för olika år. Mellan närtid och 2100.
  I denna studie nämns att 12 modeller studerades med olika såna årtal.
  https://www.ncei.noaa.gov/news/arctic-ice-study

 • Det brukar ofta handla om avsmältningen av Grönlands is som har inverkan på havsnivån
  Otillfredsställande att Tege inte ger en tydlig redovisning av texten om att olika modeller pekar åt olika håll – hur då? Förtydliga! Var fanns den fullständiga texten?

  Och Salrol påstår att 1/1000-del av CO2 kommer från mänsklig verksamhet.
  En mycket större andel av den nuvarande ÖKNINGEN anses komma från människan.
  Den naturliga CO2 delen är i jämvikt sen länge. (Men fluktuerar) Ökningen nu är ett uttryck för att vi stör jämvikten och det blir därför en nettoverkan som förskjuter jämviktsvärdet
  N= naturlig produktion M=människans bidrag A=naturlig förbrukning
  Scematiskt
  Tidigare gällde N=A dvs netto 0
  Nu gäller netto N+M-A=M
  M jämförs alltså med 0 inte med N

  • Enligt sansade beräkningar så står människan för ca 4% av den CO2 som finns i atmosfären! 96% kommer från naturliga källor som vulkaner, haven, träskmarker och förmultnande växtlighet, inget vi kan påverka. Det är alltså dessa 4%som klimathysterikerna anser kommer att leda till en ohejdbar global uppvärmning? Javisst är det totalt vanvett men för obildade klimatreligiösa är det den verklighet som media lurat i dem! Att läsa på om klimatet själva finns inte i deras värld…Sedan står Kina, Indien och USA för ca hälften av dessa 4% och då kan alla som klarat av grundskolans matte räkna ut att Sveriges bidrag till CO2-halten är totalt försumbart!

   • Låt gå för dina siffror. Men principen funkar även för en lång rad andra data också.
    De 96%-en har sen urminnes tider balanserats ut av att det finns ett lika naturligt upptag av CO2 så att nettot blir noll. Människans 4% ska därför jämföras med nettot noll inte med de 96% som kommer från naturen själv. Det skulle vara trevligt om man fick höra från skeptiker att dom förstår den distinktionen och inte smiter undan från en saklig debatt.
    Naturen har kanske viss marginal för att automatiskt justera sina parametrar till jämvikt. Men den förmågan har en gräns.

   • Även detta att syrenivån i atmosfären är 21 procent och kväve 78 och sista procenten ädelmetaller. Skulle syrenivån vara tex 40 procent skulle skogsbränder bli svårsläckta. Finns ju anledning till blixtnedslag och skogsbränder. Naturens sätt att hålla rätt syrenivå i atmosfären.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *