Ensamstående mamma i Portugal tar strid mot WHO:s globala vaccintvångsplaner

publicerad 4 mars 2023
- Gästskribent
Marta da Silva Gameiro, Fatima, Portugal. Eget verk

Marta da Silva Gameiro, tandläkare i Fatima, Portugal, har aktivt stridit mot makt och medias covid-19-narrativ redan från början. Det började med stark oro över att beslut om liv och död fattades i en tid av kaos och förvirring och hon sedan dess ägnat varje ledig stund åt gräva fram sanningen om covidinjektionerna.

Portugal har tio miljoner invånare varav ca 96 procent har utsatts för minst två covidinjektioner och i oktober 2021 rapporterade ABC News att Portugal har den högsta graden av ”fullt vaccinerad” i världen.

I april 2021 lanserade Gameiro sin egen kanal på Odysse där hon hitills djupintervjuat över 60 experter inom olika discipliner från hela världen: inklusive Brasilien och Storbritannien, Australien och USA.

I oktober 2022 arrangerade hon också en tre dagar lång internationell konferens om pandemi/hälsa, med över sextio föreläsare från hela världen. Finansiering löstes nästan uteslutande genom crowdfunding och biljetterna tog snabbt slut.

På dagarna arbetar Marta Gameiro heltid som tandläkare, samtidigt som hon ensam tar han två små barn. Hon har offrat all tid utanför arbetet på att väcka människor inför de enorma farorna med covidinjektionerna och har även lyckats få fotfäste i Portugals parlament.

Vägen till parlamentet förverkligades via ett upprop med så pass många undertecknare, 7500, att de folkvalda tvingades behandla frågan.

Sverige har ingen motsvarande lagsstiftning som kan tvinga fram motioner eller folkomröstningar i för folket och nationen viktiga frågor där riksdag och regering, alltså fortfarande utan juridiska konsekvenser, kan strunta i upprop oavsett hur stora de är.

2016 dödade Sveriges S-ledda regim, via finansmarknadsminister Per Bolund, Pensionärernas Riksorganisation försök att rädda kontantväsendet – trots att 139.000 svenskar undertecknat ett upprop för det.

Trots att Gameiro, tack vare enormt folkligt stöd, lyckades baxa frågan om att stoppa covid-19-injektioner för barn och ungdomar, in i parlamentet, blev det stolpe ut – när portugisiska politiker fortsatte att upprepa mantrat: ”Vaccinet är säkert och effektivt”.

Just nu har Marta da Silva Gameiro fokus på WHO och dess förslag på ett globalt pandemifördrag, planerad att offentliggöras 2024. Hennes målsättning är att genom att få igång en omfattande nationell debatt i frågan i Portugal, och genom det bygga ett upprop med minst 44.000 underskrifter, kommer landets politiker att tvingas att hålla en folkomröstning i frågan.

Samtidigt med detta samlar Marta Gameiro också in pengar för en ny konferens att hållas i Portugal i maj 2023. Ämnet den här gången är pandemipropaganda och psykisk ohälsa.

Översättning: Redaktionen | Källa: UK Column, ”Portugal, Pandemics and Parliament—One woman’s remarkable story”

Referenser och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq