Outbildade tonåringar, filmstjärnor och politiker är inte de bästa rådgivarna i vetenskap

Nils-Ola Holtze, pensionerad kirurg: Vad skiljer vetenskap från pseudovetenskap?

publicerad 12 mars 2023
Temabild på två fiktiva filmstjärnor. Foto: Ross Helen. Licens: Elements.envato.com

Vetenskap kan vara fascinerande. Personligen tror jag inte att outbildade tonåringar, filmstjärnor eller politiker är de bästa rådgivarna när det gäller vetenskapliga frågor. De säger till oss att vi måste lita på vetenskapen. De informerar oss om att konsensus innebär att en teori har bevisats rätt.

Den vetenskapliga metoden har varit en stor framgång och har lett till många framsteg de senaste 300 åren. Nuförtiden finns det några oroväckande trender inom viss vetenskap och i vetenskapsdebatten. Många av oss har bara en vag uppfattning om vad den så framgångsrika vetenskapliga metoden innebär.

Och eftersom så många säger åt oss att lita på vetenskapen utan att ifrågasätta, och konsekvenserna av de beslut som härrör från resultaten ofta är mycket höga, kanske det är en bra idé att ha några verktyg för att känna igen och skilja bra vetenskap från dålig vetenskap och dogmer. Vi kanske kan mötas på mitten? Lita på bra vetenskap, men verifiera den också! Låt oss ta en titt.

En hypotes är hörnstenen i den vetenskapliga metoden. Det är en kvalificerad gissning om hur något fungerar som härrör från en observation eller en idé. Hypotesen måste vara bevisbar för att ha något värde. Och ännu viktigare, den måste vara falsifierbar för att anses vara vetenskaplig.

Det måste finnas ett möjligt sätt att motbevisa en hypotes, till exempel ”Du kan vinna på lotteriet imorgon” går inte att falsifiera och ligger utanför vetenskapens område. Om du inte vinner, så kunde du ju ha gjort det.

Korrelation bevisar inte orsakssamband. Exempel på detta är antropogen global uppvärmning. Hypotesen är att om växthusgaserna stiger så blir det varmare. Så, om det blir varmare när växthusgaserna stiger bevisar det inte att växthusgaserna orsakar temperaturhöjningar.

Det kan vara så att uppvärmningen leder till mer växthusgaser, eller att någon annan faktor påverkar temperaturen. I det här fallet har de bara ett vagt samband, som inte på något sätt bevisar orsakssamband. Det är inte falsifierbart.

Så hypotesen testas med experiment för att bevisa eller motbevisa den. Sedan analyserar man resultaten och drar slutsatser. Om du är nöjd måste du presentera dina resultat så att andra forskare kan upprepa experimentet, och försöka motbevisa det.

Om uppgifterna inte stödjer hypotesen måste de förkastas eller ändras. Om en noggrant granskad hypotes överlever, upphöjs den sedan till en teori.

Den vetenskapliga metoden kan beskrivas som en process, inte en slutsats. Vetenskapen är en evig resa med många återvändsgränder och ingen slutdestination. Vetenskapen är aldrig “avgjord”. Ingen helig gral att hitta, inget nirvana.

Nu inser jag att en teori ibland fortsätter till en lag, som termodynamikens lagar. Men det är inte anledningen till att du inte får utmana och kritisera den. Om du kan bevisa att det finns något snabbare än ljusets hastighet, faller E-mc2!

Så en hypotes inom vetenskapen är föremål för verifiering eller avslag genom ytterligare forskning. Newtons gravitationslagar ifrågasattes efter 300 år av Albert Einstein, vars allmänna relativitetsteori delvis utmanas idag.

En briljant sovjetisk vetenskapsman, Matvei Bronstein bidrog också till förståelsen av gravitation men dödades vid 31 års ålder under Stalins utrensning, han tänkte inte politiskt korrekt!

Processen att granska och försöka falsifiera en teori görs av andra forskare som är bekanta med ämnet och kallas Peer review. Det finns vissa problem med denna sed. Ofta känner forskare inom samma område varandra och är vänner, vilket kan leda till en viss partiskhet.

Och om arbetet strider mot granskarens egna teorier kan det också vara ett problem. Ibland kallas det ironiskt nog “PAL-Review”.

Vetenskap är en kontaktsport med höga priser och mycket prestige. Uppfattningen att vetenskapsmän är altruistiska varelser som bara söker sanningen är en myt (tyvärr). Hela din karriär skulle kunna gå i spillror om du släpper igenom ”fel” forskning. Ett annat bekymmer är när ett nytt geni kommer med en ny komplicerad hypotes, det kanske är väldigt få som förstår den!

För att fixa en del av detta har det föreslagits att artiklar för Peer Review ska skickas anonymt. Hur som helst, det gamla talesättet att vetenskapen bara framskrider en begravning åt gången är fortfarande ofta en realitet.

Auktoritär vetenskap som kräver att man inte ifrågasätter eller utmanar kallas dogma. De utsätter aldrig sin hypotes för den vetenskapliga metoden; den tål inte granskning. Politiska dogmer har alltid en agenda, och det är inte strävan efter sanning, utan istället makt och kontroll!

För att försvara sin pseudovetenskap kan de inte använda logik eller vetenskapliga argument, istället måste de förlita sig på propaganda och mobbning.

Låt oss granska deras argument:

Konsensus är aldrig ett vetenskapligt argument, det är alltid ett okunnigt och/eller ett politiskt argument. Om du hör en person hävda konsensus i en vetenskaplig debatt, lyssnar du förmodligen på en idiot och/eller en politiker.

Det krävs bara en som har rätt för att bevisa att alla andra har fel, historien är full av detta. Lyssna på HC Andersen, pojken hade rätt, kejsaren var verkligen naken!

“Lita på vetenskapen” alla som säger detta är anti-vetenskap. Vetenskap som inte får ifrågasättas är dogmatisk propaganda och alla som argumenterar emot, har en politisk agenda. Du bör alltid ifrågasätta vetenskapen, aldrig blint lita på den! Faktum är att “lita på vetenskapen” är något av det mest ovetenskapliga man kan säga.

Skällsord är standard. Om du ifrågasätter pseudovetenskap är du en farlig förnekare, anti-något eller en extrem konspirationsteoretiker. Att följa logik utanför den vanliga narrativet gör dig inte till en konspirationsteoretiker, det gör dig till en fritänkare!

Censurering av olika “tankebrott” är mycket vanligt i politisk pseudovetenskap, om du inte kan argumentera med dem, se till att de försvinner! Ta bort dem från varje plattform, eller som Stalin, bara skjut dem!

Rädsla används alltid av dogmatikerna för att tysta oppositionen och kontrollera massorna. Tänk som du blir tillsagd, eller tappa din position i samhället! Om du inte följer vår dogm kommer vi alla att dö, och det är ditt fel! De väljer alltid en eller flera grupper att skylla på.

Det är bekvämt att ha någon att skylla på eftersom deras lösning på de påhittade problemen inte är logisk. Söndra och härska!

Naturligtvis härrör alla dessa tonårs-taktiker från vetskapen om att deras vetenskap är korrumperad och inte tåler granskning. Ingen blir upprörd om du ifrågasätter gravitationen, verklig vetenskap använder logik och sanning, inte mobbning och tvång.

Tyvärr blir många offer för denna propaganda “politiskt korrekta” och börjar själv övervaka alla andra med samma taktik och ord. Det verkar vara smittsamt. Det är ett mänskligt fenomen, att vi börjar tro att något är sant, om vi hör det ofta och från olika källor. Och ju större lögnen är desto bättre. Det är svårt för vanliga människor att förstå psykopater.

Om du ifrågasätter en teori är du inte en förnekare. Om du använder logik och förnuft är du ingen konspirationsteoretiker. Om du tror att du har rätt, stå på dig och låt inte majoriteten mobba dig till att ändra åsikt, bara för att de är fler. Insistera på att din rätt till en egen åsikt.

Var inte rädd, aldrig i historien har efterlevnad av tyranners diktat lett till mer frihet, de vill alltid ha mer. Om vi inte ser upp, kan vi lätt hamna i en ochlokrati, en demokrati som blivit sjuk. Och ingen vill det, eller hur?

Ibland måste vi dock acceptera att en korrelation kan vara korrekt. Speciellt under medicinska omständigheter. Om du t.ex. observerar en rimlig korrelation mellan en ny medicin och ett negativt resultat, kan vi inte göra experiment för att bekräfta sambandet, det skulle vara oetiskt.

En bra hjälp för att värdera styrkan i en korrelation är Bradford Hill-kriterierna.

Sir Austin Bradford Hill föreslog nio kriterier för att ge epidemiologisk styrka av ett tillfälligt samband mellan en förmodad orsak och en observerad effekt.

Läs mer: Bradford Hill criteria – Oxford Reference

Nuförtiden är vi inbäddade i olika dogma. “The Matrix” omsluter oss och kan vara överväldigande. Ingen har tid att undersöka allt. Kanske kommer du att finna dessa verktyg användbara.

Jag tror att det är viktigt för oss att lära att känna igen dålig vetenskap och dogma. Vi finansierar ofta med våra skatter, och vi kan slänga ut dem vid nästa val, åtminstone kunde vi det förr.

 • Så är hypotesen bevisbar?
 • Är den falsifierbar?
 • Finns det ett starkt samband?
 • Använder de Dogmans taktik?
 • Uttalar sig obildade kändisar?
 • Är retoriken hysterisk och kompromisslös?

Nästa fråga du bör ställa dig själv är: “Qui bono”?

Text: Nils-Ola Holtze, pensionerad kirurg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Om man accepterar att CO2 har en primär uppvärmande effekt och man hävdar att det finns en återkoppling som motverkar den primära verkan ska man vara medveten om att negativ återkoppling inte kan ta ut den primära verkan utan som mest halvera den. Positiv återkoppling däremot som är vad klimatforskningen anser föreligger kan ge en stor förstärkning.
  Enda möjligheten att det skulle bli en kylande verkan som tar ut den primära verkan av CO2 vore om den kylande verkan var en oberoende effekt som inte bara var en reaktion på en primär uppvärmning.
  Eller att systemet hade en instabilitet som gjorde att det blev ett dramatiskt omslag. Exempel på det är resultatet av asteroidnedslag vulkanutbrott och totalt kärnvapenkrig.
  Nedisningen som skulle följa skulle ge systemets respons en sk hysteres som sen håller kvar temperaturen lågt.
  Som exempel på motsatt verkan är när permafrosten släpper.
  Men så länge man talar om en gradvis förändring är det med negativ återkoppling inte möjligt att ta bort uppvärmningen

  • CO2 är bara en liten kugge I vår stora klimatmaskin. Solen, kosmisk strålning, gravitation, thermohyalin cirkulaqtion, molnbildning, vattenånga, kolcykeln coccolithophorer, vulkaner på havsbotten och mycket annat spelar in.
   Att koldioxid skulle kunna driva klimatet mot en okontrollerad uppvärmning är mer än osannolikt. Inte minst med tanke på tidigare klimat när vi hade istid och ändå 10 ggr mer CO2, och andra tider med 20 ggr mer CO2 utan att vi brann upp.
   Hade klimatet fungerat med positiva feedback-loopar hade vi kokat bortom alla “tipping points” för länge sedan.
   Dessutom kan man omöjligt skilja ut CO2s påverkan I ett Kopplat interagerande kaotiskt icke.linjärt system.

 • Tack för trevliga kommentarer! Det kom ju mest att handla om klimatvetenskap. Min intention var främst att försöka hitta ett enkelt verktyg för att uskilja och känna igen politiserad pseudovetenkap. Här passar dock CAGW in utmärkt.
  Så är hypotesen bevisbar? -Nej
  Är den falsifierbar? -Nej
  Finns det ett starkt samband? -Nej
  Använder de Dogmans taktik? -Ja
  Uttalar sig obildade kändisar? -Ja
  Är retoriken hysterisk och kompromisslös? -Ja

 • Vad gäller “AGW-teorien”. Man skall inte börja med att utveckla en “matematisk modell” för temperatur-jämvikten i atmosfären vilket är alldeles för komplicerat för att kunna lyckas utan till och börja med skall man helt enkelt undersöka om det överhuvudtaget finns någon påvisbar trend! Inte ens det finns det! Goda uppteckningar av marktemperaturerna för de sista hundra åren finns det egentligen bara från USA och i viss mån från Australien. Övriga delen av världen är i stort sett “terra inkognita”. Slutsatsen är att årsmedeltemperaturen för dessa landområden på intet sätt har ökat uder det att CO2 halten mätt på bergstoppen på Hawaii har ökat starkt. Detta räcker för att motbevisa “AGW-hypotesen”

  Referens https://science-mats.de med 120 år av årsmedeltemperatur i USA och Australien och många mätställen i Sverige

  • Tack för din kommentar Mats. Jag har läst flera av dina inlägg på klimatupplysningen och imponerats över din kunskap. Och tack för länken, väldigt användbar.

  • Enligt klimatforskningens data har medeltemperaturen för HELA jorden ökat så ditt påstående stämmer inte överens med de data som den etablerade klimatforskningen går efter. Och att det finns lokala mot-fluktuationer är det ingen som förnekar.
   Och det är inte särskilt svårt att bevisa den primära verkan av CO2 utan komplicerad matematik som framgår av ett svar till artikelförfattaren i denna tråd.
   Men jag anser själv att det vore önskvärt att etablissemanget skulle ha lagt fram en pedagogisk beskrivning som vänder sig till välutbildade skeptiker. Det kanske de har nånstans i litteraturen men isf har dom inte nått ut med det.

 • Kanske artikelförfattaren har någon kommentar till debatten om virus. Det framförs ibland av lekmän att virus inte har isolerats och en del tolkar det som att då kan det heller inte förklara smittspridning.

  • Virus är inget annat än exosomes som cellerna gör sig av med (rensar bort), dessa har ” vetenskaps människorna” hittat i blodet. Virus är en lögn.
   “Terräng-teorin” är mer trovärdig. Men det måste skjutas till pengar för att den ska bli riktigt undersökt och vedertagen men den delen (ekonomiska) har artikelförfattaren redan redogjort för.
   Gravitation nämndes i svaren och lite kort i artikeln, det är en annan lögn. Logik: gravitationen påstås hålla haven fast vid en boll och allt annat fast vi snurrar med en hastighet av 1670 km/h vid ekvatorn men gräset växer rakt upp, ej platt efter backen. Fröna från maskrosen som blåses lös dras ej ner direkt. Det handlar om upp och ner samt densitet. Ett smidesjärn flyter i smält bly, varför drar inte gravitationen ner det om samma kraft kan hålla haven runt en boll som kallas glob. Gravitation finns ej, vi lever på en plan planet. Använd logik och lär om!!

 • Bra genomgång!

  Själv tror jag “vetenskapen” sannolikt är den farligaste religonen av dem alla. Det då det är så lätt att “tro” på den. Ja vem vill ifrågasätta den fysiska verkligheten? Synd bara den allt som oftast inte har något med den fysiska verkligheten att göra.

  Men det är som sagt min “tro”. Det fins mig veterligen inget samlat vetenskapligt bevis som styrker hypotesen, även om man nu kan se tecken på det överallt. Covid 19 är väl en av de bästa exemplen på Kjesarens nya kläder, där lögnen tillslut rämnar under trycket från verkligheten.

  • Vetenskapen är inte problemet utan de som har en agenda med att styra, betala forskare och vetenskapsmän! Vetenskapen, innan den kapades av finansmaffians globalister och politiker har gett oss mycket men som du säger så ser folk numera med misstänksamhet på vissa delar av vetenskapen som medicin, klimat osv alltså områden där det finns massor av pengar på att tjäna på fifflande “vetenskapsmän”.

   • Ja visst, “vetenskapen” i sig är väl neutral.

    Det stora problemet är korruption…..

    Men en inte obetydlig del är också männskliga fel. Ta tex kolestrol. Man ser förhöjda värden vid hjärt och kärlsjukdom. Och under mycket lång tid går “vetenskapen” ut på att kolestrol är farligt. Man blandar ihop hönan och ägget. Så när vissa så sakteliga innser sitt misstag så kryper man inte till korset utan gömmer sig i garderoben. “vetenskapen” har varit korrekt hela tiden, dvs det man observerat har varit “sannt”.

    Men vad det innebär och betyder…..

    Tyvärr presenteras ofta männskliga slutsatser som “vetenskapen” i sig. De faktiska vetenskapliga fynden är det få som orkar kontrollera, och sen tänka själv.

 • Det var en utmärkt artikel. Klimatkrisen är inte vetenskaplig utan politisk och samma gäller Covid-19.

 • Vad är en sanning? En sanning kan inte vara annat än “ingenting”, utan endast en primär tanke, som ännu inte manifesterat sig. Så fort där kommer in en teori eller annat tankegods som opposition, är den primära tanken ändrad till en lögn. Vilket också har visat sig över tid. Hur många profetior har inte ryat om jordens undergång och när gick den under?

  Jorden kan inte gå under som materia betraktat utan endast någon livsform. Livet kommer alltid tillbaka i någon form. Kanske utan präster eller andra svartrockar.

 • Många håller med i princip men i specifika fall som klimatpåverkan av växthusgaser finns inte den osäkerhet som har med samvariation att göra dvs den primära uppvärmning som kommer sig av ökad CO2 är inte beroende av klimatforskning utan följer av väldigt grundläggande fysik. Detta har efter vad jag hittills sett ännu inte lagts fram riktigt pedagogiskt av etablissemanget trots att det skulle eliminera mycken skepsis från välutbildade individer utanför kretsen av klimatforskare och dem som litar på IPCC.
  Jag misstänker att man från delar av etablissemangets sida faktiskt vill behålla skepsisen för att man vet att det är förknippat med stora ekonomiska konsekvenser.
  Dvs en intern motsättning inom etablissemanget där en del spelar dubbelspel kan vara orsaken till polariseringen.
  I så fall är det sannerligen inte det enda exemplet. Ett annat slående exempel är hur imperiet sen länge har spelat ideologiskt dubbelspel och parallellt backat upp fascism och olika varianter av socialism.

  • CO2 är en variabel i klimatsystemet som ingalunda är bevisad vara drivande. Hela klimatvetenskapen är en stor soppa. Enligt IPCC är klimatet ett ” kopplat icke linjärt kaotiskt system”. För att kunna göra förutsägelser om ett kaotiskt system, måste alla variabler vara exakt kända vid utgångsläget, annars kan resultate bli vad som helst, ” The Butterfly Effect”. Istället görs projektioner av möjliga utfall. Då mycket är okänt görs många parameteriseringar (gissningar) om flera komponenter i de olika klimatsystemen. Simsalabim! The Science is Settled. Koldioxiden sammanlagda effekt inom detta komplexa klimatsystem är okänd. Man kan inte lyfta CO2 ut ur systemet, studera molekylen, sen stoppa in den igen och tro man nu vet hur den interagerar i ett delvis okänt kaotiskt system.

   • CO2 är utan tvivel bevisad vara drivande om man behärskar elementär molekyl och strålningsfysik. Ingen klimatforskning överhuvudtaget behövs för att bevisa det men detta har inte redovisats pedagogiskt i debatten som jag skrev ovan.
    Och man kan visst lyfta ut den och studera separat. Atmosfärens egenskaper innehåller ingenting mystiskt som ändrar på det. När man går uppåt minskar CO2-tätheten på känt vis och den effektiva linjebredden minskar också men långsammare eftersom det är kvävemolekylen som orsakar linjebreddningen och kvävets täthet avtar långsammare med höjden än CO2
    Därmed avtar CO2s absorptions-koefficient monotont uppåt medan transmissionen till rymden ökar monotont om man ersätter molntäcket med ett medelvärde. Därför blir intensiteten en produkt av en monotont stigande och monotont avtagande funktion så att ett max måste finnas på någon höjd. När tätheten av CO2 ökar flyttar sig detta max uppåt och eftersom temperaturgradienten är negativ i det relevanta området resulterar detta i att utstrålningen minskar. Sen tillkommer molnbildning och annat vatten som ger en återkoppling men CO2s inverkan är obestridligt den primära effekten. Den oppositionelle Lindzen har med sin (inte empiriskt bekräftade) iristeori visat att han begriper hur långsökt resonemanget måste bli om man hävdar att vattnets återkoppling skulle kunna omintetgöra CO2s verkan.

    • Det finns mycket vi inte vet. När koldioxiden ökar ökar också växtligheten, inklusive mikrober. Många microber är viktiga som molnkondensations kärnor och flera har även förmåga till isbildning vid så höga temp. som -2-4 C. Normalt är vattnet i molnen superkylt och fryser vid ca -36 C. Hur mycket detta påverka nederbörden och molnbildninge är okänt. Alger ökar vid ökad CO2 vilket ger mer dimma och dis över haven,via utsöndring av dimetylsulfit. Detta som exempel på indirekt negativ feedback från CO2, som ökar jordens vithet och därmed återstrålning. Klimatsystemet är kopplat och interagerande på många sätt som vi bara delvis förstår.
     Som kuriosa använder vi Pseudomona syringaes isbildande ytprotein i våra snökanoner, för att spara energi.

     • Klimatforskarna känner till det där men deras samlade bedömning är att nettot av återkopplingen inte tar ut CO2s verkan. Och om man motsäger det måste man ha en trovärdig KVANTITATIV beräkning till stöd
      Gaiahypotesen är intressant och jag fattar att irishypotesen är lockande med jorden som ett homeostatiskt reglersystem. Men jag tror inte alls på att klimatforskarna är politiserade. Snarare är de bekymrade över att det finns en påtaglig verkan av människans aktivitet av samma skäl som skeptikerna önsketänker. Lennart Bengtsson ifrågasätter inte IPCC men det hindrar honom inte att vara kritisk mot den politiska agendan och säger att det finns tid att finna lösningar.

      • Som jag försöker säga måste alla variabler vara exakt kända vid starten, för att ha någon chans till en vettig förutsägelse om ett kaotiskt system.Samlade bedömningar och gissningar räcker långtifrån! Det är en matematisk omöjlighet, hur stora datorer de än skaffar.

       • det är bara återkopplingen som berörs av det kaotiska inte den primära verkan av CO2 och tror man på att jorden har en inbyggd termostat som eliminerar den primära verkan har man bevisbördan

    • Så här går det, när man förirrar sig in i djunglerna och därför inte ser skogen för alla trän.

     Ytterst få förnekar att koldioxid har en viss växthusliknande effekt i atmosfären. Att däremot tro att en molekyl, som utgör endast 0,04% av atmosfären, skulle kunna påverka jordens klimat (annat än ytterst marginellt) är orimligt.

     • CO2 har i stort sett 100% absorption från marknivån och på den höjd där strålningen läcker ut till rymden är det ung 50% absorption. Så länge CO2 finns i tillräcklig mängd för att det skall finnas ett intervall av absorption av sån storlek är andelen i atmosfären en oväsentlig storhet. Det är % absorption som är det avgörande

   • Hela koldioxid-myten är fel. Att en molekyl, som utgör endast 0,04% av atmosfären, skulle kunna få jorden att koka, är självklart löjlig.

    Atmosfären – alltså Kväve 78% och Syre 21% – som helhet har en växthuseffekt. Se bara på hur kallt det blir på månens skuggsida. Speciellt vattenånga/moln har en mycket stor växthuseffekt – vilket alla människor känner till: En mulen natt är varmare än en klar natt. Koldioxid 0,04%!?! Kom igen.

   • Man kan hålla på att bolla med siffror hit och dit men komplexa system som klimatet låter sig inte beräknas! Dock har vi ändå facit i klimathistorien och kanske det enda vettiga sättet att få en någorlunda säker analys och den analysen visar att CO2 inte har någon nämnvärd påverkan på klimatet i de koncentrationer det kan bli frågan om på jorden. Inte ens om vi på stubben eldar upp all olja och kol vi har kvar skulle halten öka nämnvärt. Klimatbluffen drivs av globalisterna för egen vinning vilket torde vara uppenbart för de flesta som läst på i ämnet!

  • Din sista mening är en antydan om att se “se deras handlingar, ej deras munväder”. Den gemensamma nämnaren är den helt omfattande ohederligheten.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *