Sven Valerio (AfS): Är NATO Sveriges eller främmande makts intresse?

publicerad 15 mars 2023
- Gästskribent
Sven Valerio
Sven Valerio, privat foto

Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari 2022. Sverige var då ett militärt alliansfritt, men till NATO vänligt sinnat, land. Vi hade (och har) ett betydande militärindustriellt kunnande, men tillät inte vapenexport till krigförande länder. Vårt militära försvar var svagt. Det förskingrades effektivt av tidigare såväl S- som M-ledda regeringar. 

Ett år senare har vi skänkt vapen för miljarder till en part i ett krig där motståndaren har  kärnvapenförmåga. S och SD har i frågan om svenskt NATO-medlemskap svängt. Medlemsansökan är inlämnad, men utan strategi för att hantera internt NATO-motstånd (läs Turkiet).

Våra främsta politiska företrädare har snarast förnedrat sig själva och Sverige inför Erdogan. Samma Erdogan som återkommande hotar att översvämma Europa med migranter.

Statsminister Ulf Kristersson har sagt att ”försvaret av Ukraina är vår tids viktigaste uppgift”. Statsministerns viktigaste uppgift är alltså inte svenska folkets väl och ve.

Ett svenskt NATO-medlemskap motiveras med att Ryssland utgör ett militärt hot mot Sverige. Samtidigt hävdas att om EU och NATO försörjer Ukraina med vapen, ammunition och andra militära förnödenheter, så kommer Ryssland att förlora kriget.

Dessa två ståndpunkter står i konflikt med varandra.

Antingen är Ryssland inte militärt starkare än att dess krigsmakt kan besegras genom att vapen skickas till Ukraina, eller så är Ryssland så militärt dugligt att det finns en risk att Sverige utsätts för krigshandlingar parallellt med pågående krig.

Det finns en risk att kriget sprider sig, men då till ett NATO-land (t.ex. Litauen eller Polen) – knappast till Sverige. Slutsatsen måste bli att ett svenskt NATO-medlemskap ökar risken för att det svenska folk, vars väl och ve inte är statsministerns viktigaste uppgift, utsätts för krigets fasor.

Sedan tidigare visste vi att svenska politiker överlag inte har vett nog att strategiskt säkra svenskarnas intressen. Haverier inom försvars-, migrations- och utbildningspolitik visar detta tydligt. Vi menar att under det senaste året har samma politiker fått bekänna färg när det gäller taktisk och spelteoretisk förmåga. Resultatet förskräcker. Även där råder inkompetens och plakatpolitik.

Alternativ för Sverige är inte på något sätt ett pacifistiskt parti. Vi vill se ett starkt svenskt försvar, där försvarsanslagen är väl tilltagna och används på det sätt som ger mest försvarsförmåga för pengarna – inte görs till industripolitik eller arbetsmarknadsåtgärder. Den åsikten hade vi före kriget och vi har den nu.

Vi anser också att alliansfrihet tjänar oss bättre än ett NATO-medlemskap. Det ligger inte i svenskarnas intresse att Sverige blir ett potentiellt kärnvapenmål i ett tredje världskrig. Våra förfäder resonerade i samma anda när de undvek att spela i främmande stormakters krig och konflikter med svenska liv och intressen som insats.

Frågorna som måste ställas är: i vilkas intresse har riksdag och regering agerat under det gångna året – svenskarnas eller främmande makter eller blir det, trots goda intentioner, inte bättre än så här i svensk politik?

Text: Sven Valerio, Alternativ för Sverige (AfS)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Rätt märkligt att det konstant påstås att Sverige har varit ett militärt alliansfritt land, detta trotts att Sverige deltagit aktivt i somliga krig som EU-länder och USA startat runt om i världen. Irak, Syrien, Libyen, Afghanistan, Jemen, Sudan, Mali……. listan är långt!

  Sedan påstår man att Sverige inte tillät vapenexport till krigförande länder. Ja visst men så länge de krigförande länder varit USA, England, Frankrike, Saudi Arabien och afrikanska länder med mera har det aldrig varit några problem.

  Dessutom har i princip 90% av Sveriges bistånd gått till länder som köper eller avser köpa militärt utrustning och material från Sverige och detta har varit Sidas oskrivna regel/order att göra på detta sättet i alla tider. Det är ju bara att kolla hur mycket svältdrabbade respektive krigförande afrikanska länder fått i bistånd de senaste 10 åren. Enkelt att faktagranska detta faktiskt!

  Sverige och svenska folket visar nu tydligt vad de egentligen är för typ av land/folk och vad man stått och står för i alla tider. Sanningen om sig själva man gömt och dolt och blundat för i alla tider.

  Det sanningen ser och vet alla och kan inte döljas bakom falska fasaden och vackra ord som alliansfrihet, demokrati, jämställdhet, alla likas värde och massa andra bla bla bla bla ord !

  Äntligen! Det var dax det!!

 • Sverige skall alltså med NATO-medlemskapet förbinda sig till fiendskap mot Ryssland nu och i framtiden. Frågan blir då : Vill vi det?

 • Vi bör enas om två saker:

  1. En eventuell Nato-anslutning ska vara svensk GRUNDLAG.
  2. FOLKOMRÖSTNING!

  Bakom dessa krav kan enas folk från skilda håll, både i riksdagen och utanför.

  Vi bör försöka få igenom att medlemskap i Nato kräver ändring i svensk grundlag och därmed två riksdagsbeslut med val däremellan och eventuellt folkomröstning.

  Dessutom finns en bestämmelse om att vissa lagar, då Sverige överlämnar bestämmanderätt till utlandet, kräver 3/4 majoritet i riksdagen.

  * * *

  Både S och SD lät partistyrelsemöten i april och maj 2022 kullkasta tidigare kongressbeslut om Nej till Nato. Det var kupper. Vi antar att V och MP håller fast vid Nej till Nato. De har tillsammans 42 röster i riksdagen.

  Regeringsformen:

  https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

  8 kap. Lagar och andra föreskrifter. Se paragraferna 14 och 16.

  I riksdagen finns 107 socialdemokrater och 73 sverigedemokrater. Säkert finns där åsikten att partiernas Ja till Nato inte skapades på rätt sätt. Om de blir 75 stycken och vågar strida för folkomröstning så får vi det.

  10 kap. Internationella förhållanden. Se paragraferna 1, 3 och 7.

  Överlåtelse av beslutanderätt till utlandet kan stoppas av 88 röster. Förutom V och MP krävs 46 röster. Så många från S och SD kan stoppa medlemskap i Nato.

  * * *

  Tala med bekanta som är politiskt aktiva om att de ska kontakta sina riksdagsledamöter om att dessa ska verka för att eventuellt Natomedlemskap ska vara grundlag och att det blir folkomröstning om Natomedlemskapet. Hederliga riksdagsledamöter, från vilka partier som helst, bör ställa upp på det.

  • Sverige har så intelligenta och erfarna politiker så att låta det efterblivna dumma Svenska folket rösta i avgörande frågor för deras framtid kan ej låta sig göras utan måste bestämmas av våra förmyndare ????????

 • Är gängkrigen avsiktligt frammanade för att underlätta rekryteringar till kommande privata militära företag i NATOs tjänst? Jag har sen länge antagit att massinvandringen har det syftet men gängkrigen verkar nu dessutom vara ett bestående inslag.

 • Nato är en organisation för att USA ska slippa offra egna soldater i deras eviga krig runt om i världen!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *