Underkastelse, fatalism och grupptänkande hotar folkstyret

publicerad 30 mars 2023
- Tege Tornvall
Massformation av fotbollssupportrar. Foto: Ben Kerckx. Licens: Pixabay.com
Massformation av fotbollssupportrar.

“Ordet islam betyder språkligt underkastelse och religiöst att underkasta sig denna religions hela lära. Den som inte är för eller med är emot. Något annat gives icke. Det är samma religion som gamla testamentets med en enda gud som skapare av himmel och jord.” Även nazism, kommunism och andra renläriga “ismer” lockar också otrygga människor, skriver Tege Tornvall.

Det är svårt att förena med vetenskapliga rön om dels ett sig ständigt expanderande Universum från en ofattbart koncentrerad punkt för 13,8 miljarder år sedan, dels utvecklingen av liv på vår egen planet Jorden sedan fyra miljarder år..

Det betyder också fatalism, att tro på ödet. Fatalism finns i flera religioner och trosuppfattningar. Den kan ses som livsvisdom, att ta livet som det kommer. Men också som motståndslös passivitet utan vilja eller förmåga att förbättra sina villkor.

Både kristendom och islam har med vapen vidgat sin utbredning. Kristendomen har i huvudsak slutat med det och använder numera mer subtila medel. Men islam hotar och härjar fortfarande med svärdet i hand.

Mot underkastelse och fatalism står en liberal livshållning, som utgår från människans och individens frihet under ansvar. Denna syn finns sedan antiken och återkom med renässansen och upplysningen, som ifrågasatte auktoriteter och dogmer.

ArcanumSkolan 2024

Från antikens Grekland utvecklades liberalismen i Europa kulturellt och språkligt. Den stimulerade forskning, studier, nytänkande och arbete, lade grunden för västvärldens välstånd och kan också ge övriga världen bättre livsvillkor.

Men nu hotas detta av både fortsatt och ny underkastelse och fatalism. Inte bara islam utan nazism, kommunism och andra renläriga “ismer” lockar otrygga människor med grupptänkande och enkla svar på svåra frågor.

Det möter vi inte med likriktning och utslätande utan genom att skola och fostra unga människor till självständiga individer, trygga i sig själva genom utbildning, exempel och praktik. Viktigast för detta är inte formerna utan innehållet!

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq