WHO är på väg att bli en diktatorisk makt i världen – Stoppa processen

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge.
publicerad 31 mars 2023
- Margareta Skantze
Tedros A. Ghebreyesus
WHO:s generalsekreterare Tedros A. Ghebreyesus kan bli "hälsodiktator".

Just nu pågår förberedelserna för att ge Världshälsoorganisationen (WHO) en diktatorisk makt. Det ska ske genom en omfattande revidering av det juridiska styrdokumentet för WHO som är bindande och tänkt att träda i kraft år 2024.

Om dessa så kallade revideringar går igenom innebär det att WHO lämnar sin status som ett rådgivande organ för att bli en överstatlig organisation med rättsligt bindande direktiv i 196 länder och att WHO:s beslut varken kan överklagas eller ifrågasättas.

Den bild av WHO:s verksamhet som kommuniceras utåt är inte en bild av en hälsodiktatur i vardande. På WHO:s hemsida berättas mot en oskuldsfullt himmelsblå fond om det hängivna arbetet under dygnets alla timmar för att göra världen trygg och säker, med de svaga och sköra som högsta prioritet.

WHO ger bilden av en vacker mänsklig vision av en värld utan sjukdom och lidande. Så såg WHO:s arbete ut en gång tiden, men det har förändrats i takt med att allt starkare ekonomiska och politiska intressen fått makt över organisationen.

WHO grundades i spåren av Andra Världskriget. Författningen skrevs i New York år 1946 och trädde i kraft två år senare. Huvudkontoret finns i Genève. Ursprungligen finansierades WHO av medlemsländerna, men från år 1974 började andra aktörer uppträda som medfinansiärer, i så kallade public-private-partnerships (PPP).

ArcanumSkolan 2024

Först bland dem var Världsbanken. Det skedde i samband med att ett stort vaccinationsprogram inleddes, Expanded Programme on Immunization. Dessa privata bidragsgivare med egna ekonomiska intressen blev allt fler i takt med att läkemedelsbolagen fick upp ögonen för de oerhört lönsamma vaccinen.

Då president Ronald Reagan signerade The National Childhood Vaccine Injury Act år 1986 befriades läkemedelsbolagen i USA från alla skadeståndskrav vilket öppnade slussarna på vid gavel.

WHO:s tidigare generaldirektör Margaret Chan beklagade sig i en intervju från 2015 över att 70 % av WHO:s budget kom från intressenter med, vad hon kallar, preciserade önskemål.

Räkenskapsåret 2020-2021 var Bill and Melinda Gates Foundation den näst största finansiären och deras skapelse vaccinalliansen GAVI låg på femte plats. Ytterligare stora bidragsgivare är Wellcome Trust, Unitaid och CEPI, som bildades av World Economic Forum år 2017 för att ”påskynda utvecklingen av vaccin mot epidemiska och pandemiska hot”.

Den konstitution som antogs för WHO år 1948 reviderades år 1969 och gavs namnet International Health Regulation (IHR). I spåren av SARS-utbrottet år 2003 genomgick IHR en ny revision, som trädde i kraft två år senare. Och nu är alltså ännu en revidering på gång.

Eftersom omskrivningen av IHR presenteras som en revidering av ett redan befintligt dokument räcker det med att hälften av medlemsländerna ger sitt godkännande för att det ska träda i kraft. Här är några av förslagen:

  • I den revidering som gjordes av IHR år 2005 betonas att alla de åtgärder som rekommenderas av WHO ska ske med ”full respekt för människors värdighet och grundläggande fri- och rättigheter”. Denna fras utgår och ersätts av lösa och suddiga uttryck som ”jämställdhet och inkludering”.
  • Prefixet ”icke-bindande” utgår gällande tillfälliga rekommendationer, vilket lämnar fältet öppet att göra de tillfälliga rekommendationerna bindande.
  • WHO ges mandat att bestämma vad som är skadlig desinformation och har rätt att förbjuda sådan.
  • Generaldirektören får befogenhet att utropa nödläge även om det endast föreligger ett ”potentiellt nödläge”. Vad som är ett ”potentiellt nödläge” definieras av IHR och kan därmed inte ifrågasättas. För att avgöra om det existerar ett sådant nödläge krävs enligt IHR omfattande övervakning och rapportering.
  • Generaldirektören ges befogenhet att skapa ett centralt organ som kontrollerar produktionen och distributionen av de läkemedel som behövs för att bemöta ett deklarerat internationellt hälsonödläge eller ett potentiellt hälsonödläge.
  • Generaldirektören ges befogenhet att beordra legalt bindande åtgärder såsom karantän, vaccin, medicinska undersökningar och medicinska behandlingar.

IHR arbetar även för att ge WHO mandat att skapa ett globalt digitalt hälsocertifikat som inkluderar vaccinstatus, medicinska provresultat och behandlingar samt reseformulär med QR-kod både på papper och digitalt.

Ändringarna ska godkännas vid det kommande mötet den 21 – 30 maj 2023 för World Health Assembly (WHA), som är WHO:s beslutsorgan bestående av delegater från alla medlemsstaterna.

De årligen återkommande mötena är stora och påkostade event som går av stapeln i den pampiga byggnaden Nationernas Palats i Genève.

Förra året representerades Sverige av en delegation bestående av ett tjugotal personer, bland dem socialministern och generaldirektörerna för Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Sammansättningen av årets delegation blir klar i slutet av april, enligt mejlsvar från Regeringskansliet.

Frågan är vilken medvetenhet som finns i Sverige kring det stundande hotet om ett tyranniskt WHO som sätter det svenska självbestämmandet helt ur spel.

För en månad sedan inbjöd statsminister Ulf Kristersson EU:s biståndsministrar till ett ”informellt möte” i Sverige. Hedersgäst var WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus. På foton från detta tillfälle syns en leende Tedros omgiven av den än mer lyckligt leende svenske statsministern och på andra sidan Jakob Forssmed, ansvarig minister för WHO-frågor.

Efter mötet twittrade statsminister Ulf Kristersson förtjust:

”Tack Tedros Adhanom Ghebreyesus för WHO:s viktiga arbete för att skydda och främja global hälsa.”

Bara ett fåtal röster har höjts mot detta stundande tyranni. En av dem tillhör den stridbara tyska EU-parlamentarikern Christine Andersson (AfD). I en intervju (se nedan) med mediekanalen Vox Libertatis säger hon:

”Om man ger verkställande befogenheter till en icke-vald institution, har man inte längre demokrati eller folkvalda som går att ställa till svars. Vem kommer medborgarna kunna hålla ansvariga om deras rättigheter tas bort?

Människor måste förstå, att om detta fördrag går igenom är demokratin helt begravd. Den är över. WHO kommer ha rätt att utropa en pandemi och när de väl gör det lägga beslag på den verkställande makten från medlemsländerna.”

Text: Margareta Skantze

Källor och relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq