En 3:e studie visar att 5G orsakar mikrovågssyndromet

publicerad 26 april 2023
- Mona Nilsson
Elektrosmog. Bild tillhandahållen av Strålskyddstiftelsen

En ny svensk fallstudie visar att en 5G-basstation orsakade mycket hög strålning i en bostad på 60 meters avstånd och symptom typiska för mikrovågssyndromet. Tidigare har två studier som publicerats under 2023 också visat att 5G på kort tid orsakar mikrovågssyndromet.

Den nya studien publicerades den 10 april 2023 i den vetenskapliga tidskriften Annals of Clinical and Medical Case Reports med titeln “A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment”.

Det är cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Miljö- och Cancer och Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen som genomfört denna tredje fallstudie, liksom de två tidigare, gällande hälsoeffekter av exponering för verklig 5G-strålning.

Ingen tidigare forskning om hälsoeffekter av 5G

5G har byggts ut sedan tre år utan att någon forskning tidigare undersökt eventuella hälsoeffekter av vanligt förekommande exponering för 5G, eller så kallade ”worst case scenarios”, det vill säga för de fall där människor kan utsättas för nivåer nära de som tillåts av myndigheternas referensvärden. I synnerhet finns det inte några undersökningar som visat att 5G inte är skadligt för människors hälsa eller miljön.

Emellertid har många forskare och läkare tidigt varnat för allvarliga hälsokonsekvenser av utbyggnaden av 5G, bland annat uttryckt i 5G Appeal, idag undertecknad av 430 vetenskapsmän och läkare.

Denna totala avsaknad av tillgängliga undersökningar av hälsoeffekter har varit en drivande faktor bakom studierna som nu genomförts i Sverige. Häpnadsväckande nog verkar vara de första i världen på hälsoeffekter av exponering för mikrovågsstrålning från basstationer för 5G

Den nya studien

I den nya studien undersöktes strålningen från en 5G basstation placerad på 60 meters avstånd från en lägenhet där en 52-årig kvinna och en hund bor. Basstationen är placerad på taket till en 3-våningsfastighet och antennerna är riktade mot kvinnans bostad som är på 2:a våningen med tillhörande balkong.

Mycket höga nivåer av mikrovågsstrålning från 5G-antennerna uppmättes på balkongen, över 2 500 000 μW/m2 (mikrowatt per kvadratmeter) i maxvärde, vilket är lika med det maxvärde som den använda mätaren kan mäta. Därmed är nivåerna på balkongen 60 meter från 5G-antennerna sannolikt i verkligheten ännu högre.

Inne i bostaden uppmättes drygt 758 000 μW/m2 som mest nära fönstret mot 5G-basstationen. I vardagsrumssoffan uppmättes som mest 222 000 μW/m2.

Symptom på mikrovågssyndromet

5G-utrustningen installerades den 25 november 2022. Tidigare fanns utrustning för 4G och 3G på samma plats men det var först efter byte till 5G som kvinnan i lägenheten 60 meter bort upplevde svåra hälsoproblem typiska för exponering för förhöjd mikrovågsstrålning. Kvinnan hade emellertid endast bott knappt två månader i lägenheten.

Efter den 25 november började kvinnan lida av bland annat följande symptom: huvudvärk, yrsel, balans- och koncentrationsproblem, illamående, minnesbortfall, förvirring, trötthet, oro/ångest, tryck över bröstet, hosta, näsblödningar, hudbesvär, lungproblem, hög och oregelbunden puls, ledvärk och sömnsvårigheter.

Under ett par veckor under jul och nyår 2022/23 bodde kvinnan och hunden i en annan bostad med betydligt lägre strålning och utan 5G inom synhåll. I stort sett samtliga symptom försvann men de återkom då hon återvände till sin egen lägenhet.

Tidigare fallstudier

I januari 2023 publicerades den första fallstudien och i februari den andra fallstudien från Lennart Hardell och Mona Nilsson. Till skillnad från den nya studien studerade de båda första fall där basstationer för 5G placerats rakt ovanför bostäder eller kontor.

I det första fallet uppmättes en stor ökning av mikrovågsstrålningen i sovrummet rakt under 5G-antennerna, jämfört förhållandet före 5G då utrustning för 3G/4G fanns på samma plats.

I båda fallen var strålningen efter installation av 5G extremt hög rakt under 5G-antennerna, drygt 2 500 000 μW/m2 respektive 1 180  000 miljoner μW/m2 i det andra fallet.

Den extrema ökningen av mikrovågsstrålningen orsakade svåra symptom på mikrovågssyndromet inom ett par dagar i det första fallet och tydliga symptom på mikrovågssyndromet efterhand i det andra fallet. I båda fallen hade de fyra studerade personerna inga hälsobesvär före installationen av 5G på taket rakt ovanför dem.

I båda fallen var taket täckt av papp, vilket sannolikt bidrog till den höga strålningen.

Efter flytt från de båda fastigheterna till bostäder/kontor med betydligt lägre strålning och utan 5G erfor samtliga studerade personer att symptomen försvann snabbt eller inom ett par veckor.

5G kan leda till allvarliga hälsoproblem

Studierna visar att 5G kan leda till allvarliga hälsoproblem hos tidigare friska personer. Det är anmärkningsvärt att hälsan påverkas kraftigt hos personer som tidigare tolererat 3G och 4G. Våra resultat tyder på att de höga repetitiva pulserna av 5G strålning är särskilt biologiskt aktiva.

Det är orimligt att personer som drabbas av ohälsa efter att basstationer för 5G installerats i närheten av deras hem tvingas flytta. Påtvingad skadlig strålning är inte förenlig med ett demokratiskt samhälle.

Fortsatt utbyggnad av 5G måste stoppas, redan installerade basstationer för 5G monteras ner och studier av hälsorisker måste snarast genomföras”, säger Lennart Hardell i en kommentar.

Läs mer om studien och få länkar till de publicerade fallstudierna: (länk)

För frågor till Lennart Hardell maila: lennart.hardell@environmentandcancer.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Att mikrovågor påverkar kroppen är känt sedan 1950-talet (Utom av myndigheterna som aktivt blundar). Det ruskiga är att man med justr dessa mikrovågor även kan påverka psyket att tro saker som inte är sanna, genom att föra in tankar via modulering av nervbanorna i hjärnan. Även detta är känt sedan mycket länge.
  De mörka slåss nu för sitt liv, bokstavligen, eftersom de vet att deras tid håller på att rinna ut och då är max förstörelse deras enda tillfredsställelse.
  Genom en specialmoddad zapper har jag vid två tester kunnat ta bort cancer och i ett tredje fall candida.
  Ingen myndighet vill veta av detta. Varken SVT, SvD eller DN vill ta upp det.
  Den som är observant märker även att myndigheter och storbolag nu aktivt stressar folk till max.

 • Rättning inkom från Strålskyddstiftelsen. Det skulle stå: “Mycket höga nivåer av mikrovågsstrålning från 5G-antennerna uppmättes på balkongen, över 2 500 000 μW/m2 (mikrowatt per kvadratmeter) i maxvärde…”

 • Inte för att jag vill på nåt sätt avfärda studierna eller förneka effekterna av höga strålningsvärden men jag bor mitt i sthlm och 5G täckningen är tätast här jämför med övriga delar av landet. Och som vanligt alla stora operatörer ska ha egna stationer så tätheten är extra mycket här.
  Om 5G påverkar så pass mycket, borde då inte tusentals människor som idag har basstationer på taket ha klagat över dess påverkan?
  Kan det inte vara så att enskilda basstationer är felkonfigurerade och strålar extra mycket och över den tillåtna värden?
  Om en operatör vill spara på sina kostnader, kan de öka på frekvensen rätt mycket för att öka räckvidden och då kan det faktiskt bli rätt farligt och påverka allt möjligt liv i dess närhet.

  • Hur kommer det sig då att man kunde göra studierna överhuvudtaget?
   Nej du, 5G har varit igång sedan mitten av 2020, dock kräver det att du har mobil/modem som är 5G anpassat samt extra tillägg i ditt abonnemang

  • Hej Rena!

   Bra frågeställningar. Men de har också sina naturliga förklaringar.

   Bara för att människor blir sjuka så betyder ju inte det att de kan härleda till vad som gör dem sjuka. Och befolkningen som helhet blir ju konstant sjukare. Sverige är tex en av världens mest antidepp medicinerade länder. Själv förlorade jag mitt liv till elöverkänslighet, förlorade mitt jobb, förlorade min inkomst, slängdes ut av Försäkringskassan osv. Men då jag fick komma till en miljö utan täckning (ett minne blott idag) så mådde jag trotts situationen mycket bättre rent psykiskt i min nya miljö.

   För den som är intresserad så kan man läsa böckerna “Dirty Electricity” av Samuel Milham, “Innan bubblan brister” av svensken Örjan Hallberg, eller “The invisible Rainbow” av Arthur Firstenberg. De beskriver alla hur våra moderna sjukdomar uppstår i takt med elektrifieringen av samhället, samt utbyggnaden av det trådlösa. Forskning som SSM helt ignorerat, kanske för att den är så tydlig.

   Stockholm är en stad av sten. Med många många tjocka stenhus. Det var längesedan jag var där, men det gick fortfarande hitta hotell då utan täckning. Stockholm (Kista), Örebro, Smedjebacken och Umeå bla var alla tidigt ute med 5G. Men då strålningsexperimentet är helt oreglerat kan de ju experimentera med vad som helst. Hos mig starta de 5G innan de fått licens för det. Efter ett mail till PTS med mätvärden så försvann signalen igen. Det finns alltså inget som säger att Stockholm har högre värden än någon annan microvågsugn till storstad. Att alla operatörer har egna sändare är likadant överallt. Värst blir det med hög befolkningstäthet, tunna byggnader och vilda western i utplaceringen av master. I Ludvika tec där jag bodde satt tre master på en höjd. Istället för att operatörerna fick samsas om en, så tillät man byggandet av tre skulpturer för utplåningen av männskligheten.

   Man ökar ju inte frekvensen för att öka räckvidden. Som regel har högre frekvenser kortare räckvidd, varför 5G som regel är vidrigare än de andra systemen då mer strålning av de högre frekvenserna upptas i omgivningen. Men vist kan de grilla enskilda individer om de vill med sina “phase array” antenner. Men i en värld med tydligen en hemsk “Global Uppvärmning” så är det alltså helt OK att värma hela atmosfären med microvågor till ingen nytta. Och det till ett oerhört energislöseri. Varför alla borde förstå att “Global Uppvärmning” är ett påhitt man i realiteten är likgiltig inför.

   • Hej Josef!
    Jag kan bara beklaga hur samhället har svikit dig och du är inte ensam om det. Mer och mer blir utsatta för liknande öden idag och jag själv upplevt samma.
    Att man utsätter människor för olagliga och livsfarliga tester borde väl ingen tveka om efter Covid!
    Jag har följt diskussioner om elkänslighet och det måste vara ett helvete om man inte kan tolerera elektricitet.
    Angående höga och korta frekvenser så har 5G basstationer 100 gånger kortare vågor i jämförelse med 4G vilket gör att även långa /höga 5G frekvenser är mycket kortare/tjockare och kraftfullare än 4G.
    5G basstationer skickar även 4G parallellt som är mycket starkare än 4G-stationer.
    Nästan alla operatörer har idag 300 mgbs hastighet för sina 4G nät abonnenter som skickas via deras 5G basstationer.
    Läste häromdagen att antalet patienter med öron och huvudproblem ökat lavinartat och anmälts som covid-vaccin skada i UK men deras motsvarighet till Läkemedelsverket avfärdat kopplingen. Detta problem kan mycket väl ha ökat i Sverige men kopplats till vaccin skador och avfärdats utan att undersöka ifall det kan vara en strålningsskada av 5G och därmed sjukdomssymptomen? Vem vet?
    I dagens värld är svart vitt och vitt svart!
    Just nu verkar alla vara hypnotiserade att tro att Krig är rätta vägen att uppnå Fred!
    För ett par år sedan var alla hypnotiserade att tro att friska ovaccinerade var källan till pandemin och största virusspridare i samhället och borde fråntas rätten att vid behov kunna överhuvudtaget få sjukvård!
    https://www.vaken.se/massmedia-varnar-for-svara-biverkningar-fran-vaccinet/

    • Jag har en vän som brukar säga att han har “pre covid”.

     Istället för post covid så har han som svårt elöverkänslig alla symptom på covid. Men han hade ju symptomen långt innan man annonserade och lanserade plandemin. Så det ligger mycket i det du säger.

     Vissa människor är väldigt mycket det ena eller det andra. Själv tror jag det är en samverkan oftast av många olika orsaker. Ett fullskaligt krig mot allt vad sundhet innebär.

     Själv brukar jag väl försöka låta offerkoftan hänga kvar i garderoben, men brukar använda mig själv som avskräckande exempel då det är en fallstudie jag väl känner till. Änn sorgligare idag är väl de miljontals människor som inte ens vet vad de blir sjuka av. Marrinerade i strålning, kemikalier och en i övrigt sjuk miljö. Ståendes på medicinering som kräver en proffesur i biokemi för att ens förstå bieffekterna av.

     Som exempel kan jag väl ta en vän med “fibromyalgi” som efter en dag i el och strålningsfri miljö inte hade ont längre. Full blodcirkulation till fingrarna osv. Mobilindustrins ljugande bidrar till ett offantligt lidande. Och SSM tittar på och lallar med.

      • Har en vän som har en såndär mirakelmaskin för drygt 3-400 000 tusen kronor. En modern frekvensmaskin. Henne har de försökt avliva, så helt positiva är de väl inte till tekniken.

       Men även om man kan göra mycket med apparaten så botar den inte en fullständigt människofientlig miljö som vi alla omges av idag. Hon hinner mest plåstra såren för alla som kommer in med cancer osv.

       • Ja, det är precis som du säger att apparaterna botar inte en fullständigt människofientlig miljö som vi alla omges av idag och tyvärr inte heller känslighetens hos de som är extra känsliga av elektricitet.
        Apparaterna är knappast fulländade och botar inte cancer och andra “kortslutningar” i kroppen på bästa sätt än så länge men jag är säkert på att de är helande och botar i många sammanhang.
        Undrar om du har sett filmen Dark Water och historien bakom Teflon skandalen. Helt ofattbart för mig att man tillåter Teflon finnas i inte bara stekpannor utan i kläder, skor och allt annat som ska vara vattentätt när det bevisligen bevisats att Teflon orsakar alla möjliga cancer och kognitiva sjukdomar som demens. Har slutat att använda Teflon sedan flera år men det är nog försent för oss alla eftersom den farliga ämnet i teflon lämnar aldrig kroppen oavsett hur små mängder man blivit utsatt för!
        https://bingewatch.to/movie/watch-dark-waters-hd-59150
        Det finns också en dokumentär om denna skandal och avslöjande.
        https://bingewatch.to/movie/watch-the-devil-we-know-hd-5465
        För att bli av med reklamen på dessa sidor måste du stänga av cookies för sidan i din webbläsare

        • Har inget teflon i omgivningen, och var medveten om galenskaperna.

         Men har inte sett dina referenser. Sätter dem på att titta på listan.

         Några cancerfall har man nog motat i grind ändå, men allt är väl relativt. Frekvensmaskinerna upptcker ju cancer långt innan de blivit spridda och utbredda. Vi har ju alla “cancer” till och från. Men kroppen klarar ju som regel av det. Men nu handikappar man ju immunförvaret på alla sätt och vis, inte minst med injektionerna. Så det är väl inte konstig att alla nu får cacer. Känner själv till två fall av cancer efter injektionerna.

  • 1a Maj ha!

   Så man firar Socialisternas nationaldag med ett rött blodbad. Intressant……

   Men nu är ju nya strålningen, kalla det 5G om man vill, sedan länge i drift. De nya antennerna var utplacerade och testades hej vilt långt innan licenserna delades ut. Som regel startar bolagen alltid sändarna efter eller några veckor före innan man lanserar starten. På så sätt skall ingen kunna relatera till vad det är som gör en sjuk. Varför man plötsligt får ont, får tinnitus, får svårt att sova osv.

   “GENESIS” Tiilbaks till begynnelsen alltså! När bara Guds ande svävade över jorden. Ja de jobbar ju hårt för att utplåna oss. Och i ett Sverige där samtliga politiker är likgiltiga inför männskligt liv så lär de väl lyckas. FInns ju få som tex Elsa Widding som faktiskt vågar yttrycka en annorlunda åsikt om någonting. Ja man skall väl inte generalisera allt för mycket. Men politiker är väl bland männsklighetens ynkligaste individer genom tiderna. Samvete, etik ch moral verkar vara ett minne blott. För dig som Kristen förstår jag om det tar emot extra mycket. Med Kristendemokraterna som inte har en strimma kristendom kvar. Med barnamördare som till och med går emot Folkmordsmyndighetens rekommendationer.

   Klart man skall få invalidisera sina barn om man vill det.
   https://nyheter.swebbtv.se/regeringen-vill-vaccinera-barn-mot-covid/

   • Min övertygelse är att (jag kanske var otydlig) att även “6G” kommer att sättas igång 1:a Maj.
    Återstår att se hur Riksbanken dvs Djupa Staten ytterst hanterar denna strömstinna inställning i praktiken.
    Förresten är jag inte så säker på att det är “true” 5G utan 5G light under pandemins sista 3 år. Mina misstankar bekräftades i början på pandemin då 5G tydligen ska arbeta i 60 GHz. Dvs phase array apparaturen kan användas för att strypa syretillförseln för en hel nation? Eller åtminstone under 1:a Maj paradens initiala skede.
    FRA och MSB har sedan tidigare har täta kontakter.
    Kanske därför man stryper Barsebäck lite då och då för att testa den mest optimala lösningen, eller “humana” strypmetoden. IG Farben är för länge sedan passe…
    Röstar inte på något parti eftersom jag inte tillhör denna världen.
    Jag är medborgare i ett annat himmelskt rike.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *