Bok av Edward Dowd: ”Dödsorsak okänd”

Epidemin av plötsliga dödsfall 2021-2022.

publicerad 27 april 2023
- Gästskribent
Edward Dowd, sep 2022, eget verk

För två år sedan fick marknadsanalytikern Edward Dowd ett intryck av att det var ovanligt många till synes unga och friska människor som dog plötsligt. Många fler än vad han kunde erinra sig från tidigare år.

Några exempel: Sjuttonårig fotbollsspelare dog under match. Nioårig pojke dör oväntat i sömnen. Sångare dör efter kollaps på scenen. Pilot dör plötsligt efter takeoff. Boxare dör i hjärtattack under match.

Medier rapporte­rade om barn som dog i sömnen, ung­domar som fick hjärtattacker, artister som kollap­sade på scenen och topp­­tränade idrottsutövare som föll ihop under träningar och matcher. Ofta utan att någon döds­orsak angavs efteråt.

Edward Dowd: "Dödsorsak okänd"
Edward Dowd: ”Dödsorsak okänd”

Edward Dowd bestämde sig då för att undersöka bak­grunden till dessa oro­väckan­de händelser. Resultatet redo­visar han i Dödsorsak okänd: Epidemin av plötsliga dödsfall 2021-2022.

I den statistik som Ed­ward Dowd samlade in, från ­myndigheter, försäkringsbolag och begrav­­ningsbyråer, framgick att ­rappor­­terna om plöts­liga döds­­­­fall inte var några udda händel­ser utan avspeglade en faktisk trend.

Dödligheten bland ameri­ka­ner i ar­bets­för ålder under andra halvåret 2021 var 40 procent högre än föregående år – ett utfall utan histo­riskt motstycke. Även data från andra ­län­der pekade på stor över­dödlighet bland den van­ligtvis mest friska delen av befolk­ningen.

”Jag har aldrig sett någonting liknande. Jag spelade i 17 år. Jag kan inte minnas att en enda person under dessa 17 år kom ut från fotbollsplanen med andningssvårigheter, höll handen för bröstet eller hade hjärtrusning. Men under det senaste året har det varit otroligt många, inte bara fotbollsspelare, utan idrottare i allmänhet – tennisspelare, cricket­spelare, basketspelare, en hel massa som bara har fallit ihop. Någon gång måste man väl ändå säga: Det här kan inte vara rätt, det måste undersökas.” – Matt Le Tissier, England, f.d. professionell fotbollsspelare

”Den första grundläggande prospektiva studien med Pfizers vaccin i åldersgruppen 13-18 år visade att en stor andel, nästan hälften, hade asymtomatisk myokardit. Det betyder att ett stort antal unga människor i själva verket har en hjärtsjukdom utan att veta om det; deras föräldrar vet det inte, och det första tecknet på hjärtsjukdom kan vara hjärtstopp. Det kan inträffa på idrottsplatser efter ansträngning eller under sömnen. Det kan också senare leda till utveckling av hjärtsvikt.” – Dr Peter McCullough, världens mest publicerade kardiolog

Att det pågick ett extraordinärt angrepp på folkhälsan ­­be­kräf­ta­­des även från en annan källa. Statistik från USA:s arbetsmarknads­departe­ment visade att antalet per­so­ner som led av så all­­var­liga funk­tions­ned­sättningar att de inte längre kunde arbeta på ett år hade ökat med 3,5 mil­jo­ner. Också det ett utfall utan motstycke.

Vad är då orsaken till dessa stora ökningar av antalet dödsfall och funk­tions­ned­­­sätt­ningar? Är det covid, självmord, narkotikaöverdoser eller upp­skjutna sjuk­doms­­dia­gno­ser? Författaren ger flera argument till varför så inte är fallet. Istället pekar han ut de experimentella covidvacci­nerna som den huvud­miss­tänkta ­boven i dramat.

Beställ boken

Edward Dowd är marknadsanalytiker och grun­dare av investeringsföretaget Phinance Technologies. Bakom sig har han en framgångsrik karriär på Wall Street, bland annat på BlackRock, världens största fondförvaltare. Under åren 2002-2012 växte den aktiefond han för­valtade från 2 till 14 mil­jarder dollar.
Edward Dowds analyser om den oväntade över­död­lig­heten bland den vanligtvis mest friska populationen har rönt stor upp­märk­samhet i USA. Den 7 december 2022 vittnade han i ett senatsförhör i Washington om möjliga skadliga biverkningar av covid-19-vaccinerna.

Robert F. Kennedy Jr om Edwards Dowds bok

”År 2021 var det Ed Dowd inte folkhälsomyndig­heterna som väckte internationell uppmärksamhet kring det faktum att friska, arbetsföra ameri­kaner dog, och dog plötsligt, i en förfärande omfattning och utan motstycke. Denna överdödlighet förutsågs inte av försäkrings­bolagen och förklarades inte av covid. Dowd formulerade det inträffade så här:

»Från februari 2021 till mars 2022 upplevde millenniegenera­tionen ett slags motsvarighet till Vietnamkriget, med en över­­dödlighet på över 60000 personer. Vietnamkriget behövde 12 år för att ta livet av lika många unga, friska människor som vi nu har sett dö under så kort tid som 12 månader.«

Den ena rapporten efter den andra från livförsäkringsbolagen bekräftade det som Dowd hade upptäckt, och i början av 2022 ­sammankallade han en grupp chefer i försäkringsbranschen för att utforska problemet.

I den här originella boken presenterar Ed Dowd en ­aktuell och angelägen verklighetsbild som bygger på fakta alla läsare själva kan ­verifiera. Han har hjälpt oss alla att förstå det som många makt­havare helst vill förneka och som de skulle komma undan med att förneka om det inte vore för författarens skicklighet och omutlighet.”

Mark Crispin om Edwards Dowds bok

”Goda nyheter! För dem som är kapabla att vakna upp finns det nu ett kraftfullt motgift till all den dödliga propaganda som förmedlas av »vår fria press«: Ed Dowds Dödsorsak okänd. Boken är en vinnande kombination av två typer av bevis.

För det första, förmedlar den en stark känsla av hur många som har »dött plötsligt« i förtid under de senaste två åren. Särskilt fokuserar boken på dem som brukade vara, och (naturligtvis) borde vara, minst benägna att dö. Exempelvis unga idrottsmän, läkare, barn, kändisar, mängder av dem vars namn och ansikten vi här bli påminda om.

För det andra, kompletterar Dowd och hans medarbetare (däribland Gavin de Becker, författare till volymens två förödande efterord) dessa tragiska gallerier med relevanta vetenskapliga data som raserar de argument som används för att (försöka) hålla den fruktansvärda sanningen borta.”

John Leake om om Edwards Dowds bok

”Idag nåddes jag av nyheten att den nederländska cykelstjärnan Lieuwe Westra (40) och simmarstjärnan Ty Wells (23) från University of Arizona har avlidit plötsligt under de senaste dagarna. Enligt mediernas rapportering är dödsorsaken okänd. De två framstående idrottsutövarna som befann sig på toppen av mänsklig hälsa har tydligen bara dött.

Nyheten om deras död påminde mig om en ny bok som jag har velat recensera under de senaste sex veckorna. Den enda anledningen till att jag har tvekat att göra det är att just denna bok slår mig som en av de mest betydelsefulla som någonsin har skrivits, så märklig att den nästan inte går att tro. Historien som den berättar är som hämtad från en dystopisk science fiction-roman, men i själva verket hör boken helt och hållet hemma i genren true crime.”


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Edward Dowd