Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Cleve Backster forskade på biokommunikation med lögndetektorer

"Cleve Backster var USA:s främste expert på lögndetektorteknik."

publicerad 17 april 2023
- Gästskribent
Cleve Backster
Cleve Backster

Att sätta sig in i amerikanen Cleve Backsters forskning är liktydigt med att få kontakt med livets mest storslagna mirakler. Det liv som är allas ner till varje grässtrå och bakterie. Man väcks till insikten om alla livsformers allomfattande medvetande. Om sin forskning skrev Cleve Backster i boken ”Primary perception: biocommunication with plants, living foods, and human cells”.

Text: Marie Winqvist, artikeln har tidigare publicerats i 2000-Talets Vetenskap

Det sägs att man aldrig bör sätta någon på en piedestal, men i detta fall går det inte att undvika. Husgudar må komma för att sedan glida bort i halvglömska, men forskaren och lögndetektorexperten Cleve Backsters forskningsfynd är av en sådan kaliber att man blir stående i stum förundran över perspektivet på naturens gudomliga uttrycksformer.

”Mitt liv blev aldrig någonsin detsamma igen efter den dagen” är Cleve Backsters egna ord om den 2 februari 1966 då han gjorde en oväntad upptäckt. En som följdes av många års vidare forskning på samma tema.

Biokommunikation – En livsomvälvande upptäckt

Cleve Backster  var USA:s främste expert på lögndetektorteknik. Han undervisade poliser och säkerhetsfolk från hela världen. Denna speciella dag hade han varit på sin skola hela kvällen och fick en plötslig idé att fästa en elektrod på en växt, en Dracena. Han hällde sedan vatten på den och såg en reaktion på papperet som påminde om en mänsklig känsloreaktion.

Därefter tänkte han:

”Jag skall utsätta växten för ett reellt hot. Jag skall gå till rummet intill och hämta tändstickorna som ligger där och bränna ett blad.”

Han rörde inte växten, han hade inte någon tändsticka i sin hand och hade ännu inte lämnat rummet. Bara denna tanke och nålen på polygrafen (lögndetektorn) gick direkt upp till toppen av papperet. Detta utfall visade på en dramatisk och upprörd effekt av endast en tanke och en klar intention att bränna ett av växtens blad.

När han senare gjorde rörelser som om han tänkt bränna ett blad men utan att ha för avsikt att göra detta, så blev det ingen reaktion alls. Det föreföll som om växten kunde skilja på verklig och spelad avsikt. Han kom fram till den fascinerande slutsatsen att växten hade läst hans tankar.

Vid ett par senare tillfällen noterade Backster en stark reaktion från växterna när han hade råkat ut för småskador i laboratoriet. Han planerade då att undersöka utfallet om han avsiktligt tänkte skada sig.

Hans tanke var att leta upp en skalpell och tillfoga sig själv ett mindre sår på handryggen för att sedan hälla på jod. Innan han hann lämna rummet på jakt efter dessa föremål, så uppstod en stark rektion från den växt som var uppkopplad med elektroder mot polygrafen.

Så småningom byggde Cleve Backster ut sitt laboratorium, skaffade sig en mer avancerad utrustning och började forska på olika växter och även på andra livsformer som ägg och bakterier i yoghurt.

The New York Times MagazineThe Lives They Lived, skrev:

“Backster concluded that plants had some heretofore undiscovered sense (he called it “primary perception”) that could detect and respond to human thoughts and emotions.”

Ett av de mest spektakulära exemplen var när man kopplade elektroder till bakterier på grus i ett akvarium. När man sedan skulle mata de större fiskarna med några mindre fiskar så uppstod en kraftig reaktion från bakterierna på gruset. Alltså är minsta liv mycket medvetet om sin omgivning och vad som pågår där.

Växterna verkar även ha ett minne. Då man lät en person i en grupp förstöra en växt, utan att någon kände till vem det var, och sedan lät personerna passera en och en förbi den oskadade växten som tidigare bevittnat illdådet, så blev plantan som galen när den skyldige passerade.

”Mätaren blev helt vild”, skriver Cleve Backster.

Då det efterhand forskades på mänskliga celler som hade tagits från sin värd och man konstaterat att dessa tydligt reagerade på avstånd då donatorn utsattes för stimuli, så uppstod frågan om vad det var för typ av bärvåg som kunde förmedla tankar och känslor över avstånd.

Backster försökte avskärma en växt både genom att placera den i en så kallad Faraday-bur helt avskärmad från elektriska fält och sedan även i en blybehållare, men ingenting förmådde avskärma eller störa förbindelsen mellan växt och människa. Slutsatsen blev att detta energifält måste verka bortom det hittills kända elektromagnetiska spektrat.

Cleve Backster skriver:

”Om växter uppvisar en form av perception, antingen genom ett rudimentärt nervsystem eller genom ett bioelektriskt fält, kommer fortsatta studier av dessa fenomen att öka förståelsen för telepati, klärvoajans etcetera.”

Kommunikation på distans

Men medvetenheten upphör inte vid laboratoriets gränser. När Cleve Backster höll föredrag om sina upptäckter flera mil hemifrån så kunde det registreras en reaktion från hans Dracena, som sammanföll tidsmässigt med att han visade en diabild på växten för åhörarna.

Genom att använda synkroniserade stoppur kunde han notera att växter som han hade en relation till, fortsatte att reagera på hans tankar och avsikter, även när han var borta flera mil från hemmet.

Han kunde även konstatera att växten hade reagerat i samma ögonblick som han bestämde sig för att återvända hem. Dessa experiment gjordes även med andra personer och andra växter som personen i fråga hade en relation till.

Det gjordes ett experiment på en skola i USA. Man placerade två likadana växter i var sin glasmonter och sade till eleverna att säga elakheter till den ena och berömmande och vänliga ord till den andra. Den mobbade växten blev hängig och bladen blev bruna och slokade, medan den andra plantan växte och såg livlig och frodig ut.

En av eleverna tog sedan hem den mobbade växten och försökte återställa dess raserade självbild med hjälp av kärlek och uppmuntrande ord. Själv noterade jag för en tid sedan, när jag hade en stor Aloe som såg lite hängig ut, att så länge jag var orolig för dess välbefinnande, fortsatte den att se ledsen ut, men när jag insåg sambandet och började sända ut glädje, beundran och tacksamhet till växten, så repade den sig och har i dag återtagit sin tonus och sin växtkraft.

Inte bara växter

En händelse ledde in Backster på ett annat spår. Han skulle ge sin hund ett rått ägg, och då visades en stark och bestående reaktion på papperet från den av växterna som var ansluten till polygrafen. Nästa dag upprepades samma sak. Han blev nyfiken och kopplade upp ägget till en mera avancerad mätutrustning.

Detta ägg reagerade kraftigt på sin kamrats död när det andra ägget släpptes i kokande vatten. Sedan fick Backster ett flera timmar långt diagram med livliga kurvor som motsvarade rytmen i ett kycklingfosters hjärtslag. Han dissekerade det obefruktade ägget men fann ingenting som kunde förklara detta fenomen. Han var definitivt på väg ut i marker som inte omfattades av de vedertagna forskningsområdena.

Professor Peter Garyaev är en av de forskare som upptäckt att vårt DNA till största delen består av fotoner, alltså ljuspartiklar. Han hävdar att kommunikationen i och mellan cellerna använder detta ljus för att tala med varandra, med resten av kroppen och även med andra organismer (jämför Backsters forskning) och att detta skulle kunna förklara telepati och extracensorisk perception (ESP), det vill säga en förmåga att uppfatta information bortom de fem sinnena syn, hörsel, smak, känsel och lukt.

Studier av ESP sker inom det parapsykologiska området.

Mikrobiologen William Brown hävdar att DNA interagerar med det ”morfiska fältet” (begreppet myntat av Rupert Sheldrake). DNA:s antennfunktion står i kontakt med vacuum/eter/nollpunktsfältet. DNA förmodas attrahera information bortom tid och rum och ta det vidare till vårt medvetande.

2000TV.se

På väg mot en holistisk världsbild

Att vi människor är isolerade öar är ett flagrant feltänk. Kanske är devisen ”En för alla, alla för en” en sista rest från de västerländska kulturerna, som pekar på att solidaritet och samarbete är den enda framkomliga vägen för överlevnad, meningsfullhet och för att kärleksfullt integreras med våra medmänniskor och med alltet.

När Charles Darwin kom med sin teori om arternas uppkomst, glömde eller missade han att samarbete är nödvändigt för evolutionen. Han drog i stället slutsatsen att alla levande organismer ständigt är sysselsatta med en kamp för sin överlevnad.

Cleve Backsters forskning tyder på motsatsen, det vill säga att alla livsformer känner medkänsla, omtanke och kärlek till varandra, oavsett typ av liv. De lever i hel-heten där samarbete förmodligen är den enda framkomliga strategin för överlevnad.

Forskaren, läkaren och författaren Bruce Lipton är en av de nutida vetenskapsmän som introducerar en modell som även den är den rakt motsatta mot kamp och konkurrens.

Lipton är i dag en av de främsta som för fram epigenetiken, som tvärtemot den sanning som anses rådande i dag, att våra gener skulle vara skrivna i sten, har kommit fram till att våra tankar och känslor styr vår biologi och att vår hälsa, våra genuttryck och våra liv därigenom blir påverkbara inte bara av vår livsstil utan även av våra tankar och föreställningar.

Han jämför cellernas samarbete i kroppen med den mänskliga överlevnaden och samhällens överlevnad. Varje cell är ett samhälle och en kropp i miniatyr. Alla celler har ett syfte och de söker aktivt efter miljöer som främjar deras överlevnad, samtidigt som de undviker giftiga och fientliga miljöer. De analyserar informationen och väljer utifrån lämpliga beteenden. Cellerna har utvecklat en samarbetsstrategi för att säkerställa sin överlevnad.

Doktor Bruce Lipton är definitivt en av dem som har skapat en bro mellan vetenskap och andliga uttryck. Han säger:

”Jag har helt enkelt fullbordat cirkeln från den reduktionistiska, vetenskapliga synen på livet, till den andliga synen. Vi är alla en del av det gudomliga och behöver anlägga det andliga perspektivet i ekvationen om vi skall förbättra vår och världens fysiska och mentala hälsa.”

Samarbete en nödvändighet på alla nivåer

Vår syn på oss själva i den västerländska reduktionistiska tillvaron utgår i huvudsak från oss själva och föreställningen att livet är linjärt till sin natur. Vi tar oss från A till B och helhetsmedvetandet är för det mesta sorgligt nog frånvarande.

Naturfolken och djur, till exempel en hästflock, utgår ifrån helheten. Med denna uppfattning blir samarbete och solidaritet både med gruppen och de enskilda medlemmarna en självklar nödvändighet. Båda är lika viktiga.

Kritik

Forskaren Cleve Backster blev naturligtvis kritiserad av dåtidens vetenskapsmän.

”Vetenskapligt nonsens” var deras omdöme om Backsters forskning. ”Vad är det för fel med folk som tror sig kunna kommunicera med sina växter?”

Men detta påverkade inte Backster det minsta. Han var helt övertygad om värdet av sina upptäckter.

”Fenomenet är verkligt och kommer aldrig att gå att bortförklara.”

Backsters resultat upprepades år 1972 av den ryske forskaren V. N. Pushkin som publicerade dem i en populärvetenskaplig tidning. Andra forskare har senare följt efter och upprepat försöken.

En tanke och en intention är det enda som krävs för att kommunicera med allt liv.

Backsters råd till mänskligheten

Cleve Backster förordade en rutin, nämligen att tacka de grönsaker, frukter och ägg som man ämnar hacka sönder, koka och äta. Man ber om förlåtelse och förklarar för dem att det är bättre att ingå i ett nytt energisystem än att ligga och ruttna. Detta minskar chocken hos dessa och omgivande medvarelser. I sin bok skriver Cleve Backster:

”Kanhända uppskattar växten att uppgå i en högre livsform hellre än att förmultna.”

Cleve Backster forskade på biokommunikation
Cleve Backster forskade på biokommunikation

Vem var Cleve Backster (1924-2013)?

Grover Cleveland “Cleve” Backster  föddes i Lafayette i New Jersey den 27 februari 1924. Han började sin karriär som förhörsspecialist hos CIA i USA och fortsatte med att bli ordförande för Research and Instrument Committee of the Academy for Scientific Interrogation.

För eftervärlden är han mest känd för sin forkning på biokommunikation och experiment med växter under 1960-talet där han använde ett polygrafinstrument, vilket ledde till hans teori om primär perception där han hävdar att växter känner smärta och har extrasensorisk perception (ESP).

Hans arbete var inspirerat av den indiske forskaren Jagadish Chandra Bose, som påstod sig ha upptäckt att en viss sorts musik fick växter att växa snabbare.

Cleve Backster skrev boken ”Primary Perception: Biocommunication with Plants, Foods, and Human Cells” som publicerades 2003. Han dog den 24 juni 2013.

Text: Marie Winqvist, artikeln har tidigare publicerats i 2000-Talets Vetenskap

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq