Elon Musk: De tränar ChatGTP att ljuga och bli politiskt korrekt

"What is happening is that they are training the AI to lie" ... "It's bad".

publicerad 19 april 2023
- av NewsVoice
Elon Musk, 18 arpil 2023. Foto: Fox News
Elon Musk, 18 arpil 2023

Elon Musk finansierade företaget Open AI som ligger bakom den artificiella intelligensen ChatGPT, men Musk är inte alls nöjd med hur ChatGPT blir allt mer politiskt korrekt. Istället vill han börja om från noll med att utveckla ett nytt AI.

NewsVoice och många andra som följt den tidiga utvecklingen av ChatGTP har noterat att det blivit allt svårare att få raka svar på raka frågor från tjänsten. Svaren har med tiden blivit allt mer paketerade och inlindade.

Många har därför misstänkt att operatörer sitter i bakgrunden och skriver om kod och placerar förutbestämda svar på frågor som stör stora politiska eller ekonomiska intressen. Samma öde till mötes gick Wikipedia där varje faktapost med politisk eller ekonomisk vikt bara existerar i en välkontrollerad version. Andra perspektiv tillåts inte.

Elon Musk bekräftar att ChatGTP nu är under direkt kontroll av Bill Gates, Microsoft och konkurrenten Google Deep Mind (deepmind.com). Han säger att man tränar AI:t att ljuga, att selektera hur AI:t kommentarer och att inte utgå från tillgängliga data.

Elon Musk:

"What is happening is that they are training the AI to lie" ... "It's bad".

Text: NewsVoice

Relaterat