Fd generaldirektör för totalförsvaret får kontrollen över press, radio och TV i Sverige

Torbjorn Sassersson is the founder of NewsVoice.se a news and debate channel that started in 2011. Sassersson (bachelor of science) has worked within media since 1995.
publicerad 21 april 2023
- T. Sassersson
Jan-Olof-Lind (M). Foto: Warsawsecurityforum.org
Jan-Olof-Lind (M).

Regeringen fattade igår beslutet att anställa Jan-Olof Lind som generaldirektör och chef för Myndigheten för press, radio och TV (MPRT). Han kommer från Försvarsmakten och förordnandet för den nya tjänsten löper från den 1:a september 2023 till den 31:a augusti 2029.

Jan-Olof Lind har under hela sin karriär varit verksam inom statsförvaltningen, med poster på Regeringskansliet, som generaldirektör på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarets materielverk (FMV). 2003-2007 var han Sveriges nationella försvarsdirektör (NAD).

“Jag är glad att Jan-Olof Lind har tackat ja till rollen som ny generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv. Han har lång erfarenhet av myndighetsledning ur olika perspektiv, inte minst djup kunskap om mediernas betydelse för totalförsvaret.

Han har också en gedigen erfarenhet av att leda verksamheter i förändring, vilket kommer väl till pass i den process som pågår med att inordna Statens medieråd i MPRT”, sa kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Vid årsskiftet ska MPRT och Statens medieråd bilda en ny gemensam mediemyndighet.

“Det ska bli oerhört spännande att få komma till myndigheten och hantera sammanslagningen och därmed utveckla en ny mediemyndighet”, sa Lind i ett pressmeddelande.

NewsVoice kommentar

Det är oklart hur en direktör från försvarsmakten kommer att styra upp presstödet till medierna de kommande åren. Särskilt de oberoende medierna kan få ytterligare svårigheter att få bifall för presstöd.

NewsVoice har ansökt om både presstöd och innovationsstöd från MPRT, men blivit nekat.

När NewsVoice sökte presstöd från MPRT kom en handläggare på myndigheten fram till NewsVoice bör godkännas för stödet, men denna handläggare byttes ut av Georg Lagerberg på MPRT. Den nya handläggaren tog istället ett rakt motsatt beslut om rekommendation till pressnämnden. Informationen om kappvändningen baseras på en intern läcka på MPRT.

I övrigt, borde inte tex en erfaren journalist bli generaldirektör över press, radio och TV?

Källa

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq