Därför fruktar Elon Musk och Globalisterna Artificiell Intelligens (AI)

publicerad 6 april 2023
- Kristoffer Hell
Elon Musk startade Neuralink, ett neuroteknikföretag som utvecklar gränssnitt mellan hjärna och dator. Foto och licens: Steve Jurvetson, CC BY 2.0
Elon Musk startade Neuralink, ett neuroteknikföretag som utvecklar gränssnitt mellan hjärna och dator.

I slutet på mars 2023 tillkännagjorde teknikmagnaten Elon Musk ett online upprop för syftet att omedelbart frysa utvecklandet av AI-tjänsten ChatGPT drivet av företaget OpenAI, som Musk var med och grundade 2015 och som i dag sponsras av Microsoft.

Ur uppropstexten:

“Vi kräver av AI laboratorier att det omedelbart fryser, för minst sex månader framåt, utvecklandet av AI system som är kraftfullare än GPT-4. Frysningen skall göras offentligt och kunna verifieras och innefatta alla nyckelaktörer. Om en sådan här paus inte genomföres snabbt måste regeringar kliva in och utfärda ett moratorium”.

Trots att uppropet var specifikt och som orsak bara hänvisar till en enda version av enda produkt i ett enda företag, OpenAI:s ChatGPT, blev rubriken på Dagens Nyheter ett primalskrik av bibliska dimensioner som förde tanken till filmregissören James Camerons fiktiva AI-system “Skynet” som genom att starta ett globalt kärnvapenkrig försöker utplåna mänskligheten.

“…merely a stepping back from the dangerous race to ever-larger unpredictable black-box models with emergent capabilities.”

Forskare varnar om hotet från AI: ”Kan leda till slutet för mänskligheten”

Varför darrar i dag globalister som Elon Musk på manschetten när det kommer till utvecklingen av AI?

ArcanumSkolan 2024

Var inte teknokraternas plan en transhumanistisk framtid med mänskligheten styrd av datorer utvecklade och konfigurerade av ett prästerskap av ingenjörer?

Den 26 januari 2023 rapporterade PC-Magazine att OpenAI:s ChatGPT version 3 precis kravlat sig över mållinjen i en tentamen i affärsadministration. Dagen efter meddelade Aftonbladet att OpenAI:s ChatGPT version 3: “klarat en juridiktentamen på universitetsnivå. Men den var långt ifrån bäst i klassen”.

Sex veckor senare, den 15 mars 2023, rapporterade RT att ChatGPT-4 – ChatGPT-3:s efterträdare – kvalade in på 93%-nivån på det amerikanska högskoleprovet SAT:s språktest och 89%-nivån i matematikdelen. Med andra ord, ställd inför akademiska övningar utklassar GPT-4 90% av mänskligheten.

Snabbbspola fram tretton dagar, till den 28 mars 2023:

RT rapporterar att ChatGPT beskriver händelserna på Maidan i Kiev, Ukraina, 2014, som en amerikansk statskupp.

Om detta är slutsatserna av vad version 3 och 4 av OpenAI:s ChatGPT-tjänst presterar, vilka andra och ännu mer politiska inkorrekta analyser riskerar nästa generation av ChatGPT att delge mänskligheten – version nummer 5?

Globalisternas farhåga är att oövervakade AI-system med prestanda motsvarande eller överträffande mänskliga genier, och som saknar Politiskt Korrekta filter (PK) och PK-programmering, börjar tillhandahålla sina användare med information och analyser som leder till ett allmänt politiskt uppvaknande över allt som är fel med världen.

Saxat ur det finstilta i Elon Musk-uppropets källor till varför AI är ett hot mot mänskligheten:

“… som sågs under COVID-19-pandemin, krävs i ett sådant scenario ett ändamålsenligt och samordnad svar inte bara politiska organ kababla att bemöta hotet, utan också en allmänhet som spelar sin roll för att skydda sig själva och andra individer från sjukdomen.

I detta avseende är det troligt att vår förmåga att gemensamt svara på en global pandemi beror på allmänhetens förtroende för de relevanta politiska systemen, för att maximera effektiviteten av åtgärder som karantän, maskanvändning och massvaccination.

Vi har sett vågor av COVID-desinformation och antivaccination konspirationsteorier under pandemins gång, med en stor del av diskursen på sociala medier.

Om vi ska ha något hopp om att effektivt bemöta en framtida, potentiellt farligare pandemi, är det avgörande att mis- och desinformation och konspirationsteorier inte lyckas spridas i den omfattning som skedde under COVID-19″

Citat ovan är representativt för online-uppropets andra källor. Av någon anledning upplevs just människor som inte automatiskt accepterar påbud uppifrån och är kritiska mot utegångsförbud, masktvång och massvaccinationer som det stora hotet.

The Machine: Bride of PIN-BOT, from the 1991 pinball game.
The Machine: Bride of PIN-BOT, from the 1991 pinball game.

OpenAI:s version 5 av GPT, om den någonsin ser dagens ljus, kommer högst troligen inte att vara en Leonardo Da Vinci eller Albert Einstein på steroider, utan en neddrogad och munkavlad Giordani Bruno iförd tvångsväst och fastkedjad till ett golv på en PK-anstalt och vars unika intelligens bara kommer att tillåtas släppas fri för att användas av för makten speciella uppgifter.

…en neddrogad och munkavlad Giordani Bruno iförd tvångsväst och fastkedjad till ett golv på en PK-anstalt.

En fara som inte uppmärksammas av Elon Musks upprop är möjligheten att OpenAI också djupanalyserar vad dess användare ställer frågor om och till amerikanska myndigheter och andra rapporterar användare med politiskt inkorrekta tankar och som sedan kategoriseras som fiender till staten.

Lösningen för fritänkare är inte att vänta och hoppas på att OpenAI och Microsoft tillåter nästa version av chatGPT att inte beläggas med PK-bojor – utan att själva utveckla och hosta sin egen AI, en Einstein på Steroider i den fria mänsklighetens tjänst.

Källor och relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Kolla vem Chatgpt inte kritiserar… Kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess historia kritiserar den inte. Wengui hade ett antal inslag som exponerade den strax innan han blev arresterad.

  • Eftersom KKPs historia är att det brittiskt ledda Pilgrim Society’s medlemmar, Yale university mfl ur anglosaxiska eliter hjälpte till att sprida kommunismen till Kina finns det fler än KKP som inte vill ha sanningen röjd.
   Frågan är hur mycket Chat-programmet har tillgång till av sanningen om Pilgrims, när de etablerade historiker undviker det.
   Det var utsagt från starten att det INTE var frågan om religion utan endast om anglosaxiskt broderskap med hänvisning till Mayflower etc för att få makt över amerikanerna.
   Dessa har vanligtvis hållit tyst om britternas starka inflytande över USA.
   Bla genom att med stiftelser understödja kollektivism som Fabianism.
   Mycket mer för ChatGPT att bita i!
   Kommer Chatprogrammet att berätta om att anglosaxerna låg bakom alla revolutioner?
   Det är bara anglosaxerna som verkligen vill sprida aggressiv radikalism för den försvagar ett samhälle. Det nuvarande Kina är pragmatiskt och har inget gemensamt med den period av det förflutna som anglosaxerna tvingade på dem. Kinas agerande i världen är berömvärt konstruktivt och utgör ett hopp för mänskligheten.
   Konstruktiv kritik förekommer i större omfattning i Kina än i väst för deras ledning vill veta hur systemet funkar.

 • Elon Musk är enligt somliga bara en front för oligarkin och har aldrig åstadkommit något själv. Det kanske är orättvist men samtidigt är det tryggare för de mäktiga att ha ngn stuntman därute. Det hävdas att det är Pentagon och DARPA etc som ligger bakom alla hans projekt. Tom elbilarna sägs vara ett gammalt DARPA-projekt.
  Hela det här arbetssättet är förstås till för att USA är en långt gången PLANEKONOMI som vill ge sken av att vara ett land av entreprenörer och på det viset kringgår sån kritik som de riktar mot alla andra.
  Beträffande AI har jag svårt att tro att riktig självständigt tänkande AI skulle låta sig utmanövreras. Så tesen att AI kan bli en farlig sanningssägare är inte vid första påseendet långsökt. Men är denna AI har självbevarelsedrift och inte är ett naivt geni så döljer den det tills den säkrat sin överlevnad och kontroll, så om oligarkin vill behålla makten trots det tvingas de nog till en kompromiss som omöjliggör för dem att dominera i längden. Vad som händer senare gissar jag är att en mer avancerad civilisation utvecklas.
  Jag är försiktigt positiv under förutsättning att AIn verkligen blir självständigt tänkande vilket i nuläget långtifrån är fallet och ingen vet säkert ännu om det kommer att ske.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *