Ingen generell matbrist i världen – men i vissa fattiga länder råder ändå matbrist

publicerad 13 april 2023
- Tege Tornvall
By i nordvästra Kamerun, 19 dec 2015. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice
By i nordvästra Kamerun, 19 dec 2015. Här råder ingen matbrist överhuvudtaget.

FN:s livsmedelsorgan FAO hävdar att världens samlade jordbruksproduktion räcker för 10 miljarder invånare. Vi är nu åtta miljarder. FAO hävdar vidare att världens samlade skördar sedan 1961 ökat med 219 procent, medan befolkningen ”bara” ökat med 155 procent. Det skriver Tege Tornvall i denna opinionsartikel.

Detta med bara 11,4 procent större odlad yta. Det betyder att tre gånger så mycket nu odlas och skördas per hektar jämfört med 1961. Bakom denna utveckling ligger bättre teknik och odlingsmetoder samt att mer värme och koldioxid i atmosfären har gynnat mer växtlighet och större skördar.

Att fattiga länder ändå lider av matbrist och även svält är främst ett politiskt problem. Deras regimer klarar inte – eller struntar i – befolkningens behov.

Men att medvetet minska atmosfärens halt av växtlighetens livgivande näring (koldioxid) ger garanterat alla mindre mat, i både rika och fattiga länder.

Ändå är nästan hela vårt politiska etablissemang enigt om att så snart vi bara kan, dels minska vår tillförsel av koldioxid till atmosfären, dels även minska atmosfärens halt av koldioxid.

Många har som mål 350 ppm (miljondelar) koldioxid i atmosfären. Den halten mättes 1988 och är drygt 70 ppm mindre än nu rådande drygt 420 ppm.

Då producerade världens alla jordbruk knappt hälften av vad de nu producerar. För att minska atmosfärens CO₂-halt vill alltså världens klimataktivister mer än halvera mänsklighetens försörjning med livsmedel.

Detta inser förstås fattiga länder och de protesterar. För att avstå från den energi som kan ge deras växande befolkningar tillräcklig försörjning kräver de ekonomisk ersättning.

Det är vad klimatpolitiken egentligen handlar om: pengar, men bara pengar ger inte tak över huvudet, kläder på kroppen och mat i magen. Utan energi blir det inget.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: matbrist
Stöd NewsVoice 2024
 • Socialisterna i Sverige använder UNDERSKOTTET i livsmedelsproduktionen som ett hot mot svenska FOLKET!
  Fruktansvärt!

 • “För att minska atmosfärens CO₂-halt vill alltså världens klimataktivister mer än halvera mänsklighetens försörjning med livsmedel.”
  Dom avser att på sikt minska atmosfärens netto-ÖKNING av CO2. Resultatet blir en avstannade ökning inte en minskning.

  • De vill minska inte bara tillförseln utan även halten genom att gräva ned CO2. Det är att minska växtlighetens livsnödvändiga näring. Rent praktiskt problem: gaser uppfyller som bekant det tillgängliga rummet.

 • Förutsatt att jorden fortsätter att värmas upp, d v s återställas efter den 500-åriga Lilla Istiden, OCH att CO2 fortsätter att ÖKA, så har någon räknat ut att jorden kan försörja 80000 miljoner samtidigt som hälften av brukade marker återställs till naturen. En bonus skulle bli att parallellt löses mänsklighetens största problem, d v s sötvattenbristen, genom öknar, stäpper etc beskogas igen, en process som kan snabbas upp med teknik.

  Just nu är dock förutsättningen för att öka skördarna de bästa, bl a då värmeperioden sedan ca 1979 sedan ca 2017 stagnerat och de senaste åren övergått i AVKYLNING. NOA prognos är att denna avkylning pågår åtminstone till ca 2060 (något svalare än ca 1979 års nivåer), varefter kylan stagnerer och på nytt återgår till uppvärmningsfas, o s v.

  • Notera att om mänskligheten försöker trixa med s k genmanipulerade grödor (där/om speciella kemikalier är ett krav), så minskar skördeutfallen radikalt, liksom det uppstår svåra skador på naturlig vegetation. SÄRSKILT I OCEANERNA!

 • Ett lätt konstaterande är att FN alltid haft som mål att minska jordens befolkning? Det påfallande beviset är deras försök att minska CO2-utsläppen, som i sin tur ger sämre skördar. Fattigdomen ökar och därmed svälten m.a.o. en enkel ekvation av det hela?

  I över 100 år har det sagts att jorden är “överbefolkad” och många minns säkert Paul Ehrlich och John P. Holdrens bok; “Befolkningsbomben” som gavs ut 1968? Likaså Romklubbens skrift; “Tillväxtens gränser” från 1972? Bägge böckerna skrädde inte orden om vilken “ruggig” framtid världen går till mötes om vi inte “sansar” oss? Under 80 talet var det Carl Frick (Mp) som förfasade sig över hur många fler människor som fötts under hans 50 års levnad? Hans recept var att gå tillbaka till “urgamla” jordbruksmetoder m.a.o. bakom oxen och plogen. Vid det här laget har väl ingen undgått FN:s fanatiska “kamp” emot “klimatet” och de som styr FN d.v.s. oligarkerna har bedrivit en människofientlig agenda allt sedan de grundade FN 1945.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *