Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Nyinstiftad minnesfond utlyser Erik Enbystipendium

publicerad 5 april 2023
- Gästskribent
Erik Enby.

Efter läkaren och forskaren Erik Enbys frånfälle den 30 mars 2022 har styrelsen för 2000-Talets Vetenskap beslutat att inrätta en minnesfond och ett årligt stipendium till hans minne. Forskningsstipendiet kommer varje år att delas ut på Erik Enbys födelsedag den 12 maj på Drottning Kristinas Jaktslott i Göteborg.

Text: Siv Wernborg, Erik Enbys minnesfonds styrelse och skribent för 2000-Talets Vetenskap. Foto: privat samling, Charlie

Erik Enby medverkade redan år 1996 i 2000-Talets Vetenskaps programförklaring. Han fick många av sina upptäckter publicerade i tidningen 2000-Talets Vetenskap, upptäckter som har varit till gagn för mänskligheten.

Han var en av Sveriges få läkare som kunde bota kroniska sjukdomar med hjälp av naturliga kosttillskott. Doktor Enby utmärkte sig genom sin uthållighet och envishet, framför allt genom sina upptäckter om blodet och dess mikrobiella värld.

Han skapade därmed ett nytt ämnesområde, vilket han kallade för somatisk ekologi.

Han önskade mycket starkt att den framtida forskningen skulle pröva hans teorier. Syftet med Erik Enbys minnesfond är att årligen dela ut stipendier till forskare som verkar i hans anda.

2000TV.se
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap

Hedra Erik Enbys minne och hans gärning genom att ge ett bidrag till Erik Enbys minnesfond. Genom din gåva till bankgironummer 667-6308 ger du fonden inte bara möjlighet att dela ut stipendier, utan du gör samtidigt en insats av bestående värde. Skriv Minnesfonden på insättningen!

Forskningsstipendiet kommer årligen att delas ut på Erik Enbys födelsedag den 12 maj på Drottning Kristinas Jaktslott i Göteborg.

I styrelsen för minnesfonden ingår seniorkonsult Margita Björklund, diplomerad homeopat och medicine magister Henrik Enby, filosofie magister Siv Wernborg, legitimerad sjuksköterska och medicinsk forskare Michael Zazzio samt professor emeritus Per-Arne Öckerman.

Text: Siv Wernborg, Erik Enbys minnesfonds styrelse och skribent för 2000-Talets Vetenskap. Foto: privat samling, Charlie


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq