Därför skadas immunförsvaret av mRNA-vacciner mot Covid-19

publicerad 3 april 2023
- av Gästskribent
Covid vaccine. Licence: Shutterstock.com

Ett traditionellt virusvaccin innehåller ett avdödat eller försvagat virus. Meningen är att vi ska väcka upp vårt immunförsvar och skapa antikroppar mot det specifika viruset. Normalt sätt vinner vi snabbt detta krig, eftersom fienden redan är försvagade eller tom redan döda.

När vi vunnit gör vi en taktisk reträtt och kvarlämnar lite antikroppar, men framför allt har vi skapat minnesceller, som snabbt kan attackera om samma eller liknande virus invaderar igen.

Med det nya genvaccinet är det meningen att våra egna celler ska, via en sekvens av virusets mRNA, producera den farliga delen av viruset, nämligen spikproteinet.

För att detta ska fungera måste cellen luras att släppa in främmande mRNA, som normalt sätt bryts ner omedelbart av vårt medfödda immunsvar. RNA-sekvensen måste också stabiliseras så att produktionen blir snabbare.

Vaccinindustrin gjorde flera förändringar för att uppnå detta, men de viktigaste är:

 1. Forskarna bytte ut en av de fyra RNA nukleotiderna, uridin, mot N1-methylpseudoridin. Detta var ett känt trix för att få det medfödda immunsvaret att blunda, samtidigt som denna förändring gör sekvensen mera snabbläst och svårare att bryta ner. N1-methylpseudouridin finns i några promille i vårt eget RNA.
 2. Forskarna lade till flera CG kombinationer eftersom de avläses snabbare i proteinfabriken, Ribosomerna. Varje kombination av tre nukleotider, ett Codon, motsvarar en aminosyra vid översättning av RNA till protein. Eftersom vi bara har 20 aminosyror, men 100 möjliga kombinationer av mRNA nukleotider, kodar flera kombinationer för samma aminosyra. Dessa kallas synonyma codon. Hur det påverkar strukturen på proteinet kan man omöjligt förutsäga (Levinthals paradox) och strukturen av proteinet är det som bestämmer dess funktion i kroppen.
 3. Sedan ändrade Forskarna i några aminosyror för att ”öppna upp” spikproteinet så det blev mer tillgängligt för antikropparna.’

Sjukvården har alltså injicerat en modifierad mRNA-sekvens som är mycket stabil och snabbavläst. Genvaccinet har lokaliserats i kroppen två månader efter injektion och spikproteinet mycket längre än så. Om man nu jämför med en vanlig traditionell vaccinering där striden är över relativt snabbt, med kvarlämnade minnesceller, ofta livet ut, har vi nu fått en annan situation.

Genvaccinets mRNA lurar immunsvaret att dämpa sig och samtidigt aktiveras det medfödda immunsystemet ständigt av det nyproducerade, modifierade spikproteinet. Snart kommer antikroppsproduktionen i gång. Fienden väller in kontinuerligt och om immunsystemet eventuell får övertaget, kommer en ny booster och cirkusen är i gång igen.

För mig låter det som en grov våldtäkt av vårt immunförsvar som förr eller senare måste kollapsa på något sätt. Ett starkt immunförsvar innebär ett välreglerat immunsystem, inte att kroppen har så många antikroppar som möjligt.

Text: Nils-Ola Holtze

Källor


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Hela pandemin byggde på PCR-testet. Då testet bland annat inte kunde skilja mellan influensa och covid drog man tillbaka det dec. -21. Byggde inte Pfizers studie på just resultaten av pcr testet? 95% ”säkert och effektivt” mot vad? Kommer man nu att omvärdera hela studien?

 • Ja, det gick väldigt snabbt med att få ut “vaccinet”. Då fanns det inte utrymme för vetenskaplighet. Ingen skulle hinna reagera och skrämselnivån var skyhög. Medias rubriker var enorma och svarta. Det är så an lurar slavarna.

 • Det är inget experiment, vilket ni kommer att upptäcka. Experimentet gjordes i samband med svininfluensan. Nu är det skarpt läge.
  Varför tror ni att man driver AI så snabbt?

 • Det påstås att vacciner innehåller avdödat virus, vilket är missvisande då ett s k virus
  aldrig har isolerats i ordets rätta betydelse. Det kan vara vilket
  genetiskt material som helst som man har i vacciner. Därför att när
  virologer säger sig isolera ett virus så gör de istället tvärtom, dvs
  motsatsen till att i verkligheten isolera ett virus, då de i
  cellkulturen blandar en massa olika genetiska material. När cellkulturen
  med hjälp av gifter bryts ner finns där en blandning av dött genetiskt
  material som virologer kallar “virus”. Virologerna gör heller inga
  kontrollexperiment för att se om det inte kan vara själva behandlingen
  av cellkulturen som orsakar nedbrytningen, utan skyller nedbrytningen av cellkulturen på dessa påhittade s k virus! Så genialt. Vilken pseudovetenskap.

 • Intressant artikel!

  Men hur mycket av “faktan” i artikeln som verkligen är fakta kan väl diskuteras. Jag får rätt ofta den känslan numera när jag läser forskning (artikelns första referens) att man pratar om saker på molekylnivå som om det vore lika enkelt som att bygga med lego. Man har spekulerat och datormodellerat sig in i ett alternativt universum där man tror sig veta hur allt funkar ner på molekylnivå.

  Med tanke på gensprutornas “track record” i verkligheten så är väl det alternativa universat rätt långt från verkligheten!

  Själv besökte jag en “fullvaxxad” i fredags. Ålderdomshem, och fått följt med på varenda injektion. Fenomenalt personen trots sin ålder överlevt, då hen insjuknat efter varje injektion. Rummet lukta corona……. Själv fick jag ont i halsen efter drygt 20 minuter. Blev stel i kroppen, fick ont osv. Hade högt blodtryck dagarna efter, men symptomen försvann så sakteliga. Inkubationstid på 20 minuter alltså? Så får man alla symptom på “corona”, men det går över relativt snabbt.

  Men det är så sorgligt vad man gjort med alla dessa labbråttor. Klippa och klistra och leka Gud med livets byggstenar. Gud (eller evolutionen om du så vill) har alltså hållit på sedan tidens begynnelse. Och nu har man hållit på i några år och uttalar sig med tvärsäkerhet om saker som ingen har en aning om. Hela plandemin är väl ett ypperligt bevis på att det som kallas “vetenskap” idag inte är något annat än lektimmen på dagis. Klippa och klistra, forma lera, och rita streckgubbar.

  Tyvärr tror jag vi ovaxxade inte kommer undan, deras experimentverkstad har ju fått helt fritt spelrum. Gud vet vad det är de har släppt lös.

 • Eftersom det uppenbarligen inte finns några patogena virus har naturligtvis inte cellerna den påstådda funktionen att ta in och kopiera RNA .

  • Håller med. Det behövs heller inga verkliga s k patogena virus för att skapa giftiga/skadliga vacciner. Däremot behövs tron på patogena virus för att folk ska gå med på att låta sig injiceras med dessa giftiga/skadliga vacciner.

   • Håller med . Sen är inte heller de “antivirala ” preparaten att leka med.
    Modus operande ala påstådd aids då preparat med namn AZT.

    • Bortsett från det som rör AZT så var den ursprungliga AIDS-epidemin i Afrika följden av experimentella vacciner baserade på färskt serum från levande apor. Efter en inledande fas till 1058 upptäckte forskarna att chimpansers serum var farligare att utgå ifrån. De övergick då till andra primater som gav säkrare resultat. Eftersom sanningen om den första fasen har mörklagts tenderar det att glömmas bort pga den senare fasen och med AZT. Så frågan är hur det var med de 2 olika typer av HIV som först ansågs ha givit upphov till AIDS.
     Jag vet att det här ständigt påstås att virus ej finns men den tesen stärks inte av att man berättar om vad AZT senare ledde till. Insiders sade att om vi skulle undersöka proverna skulle vi bli tvungna att ta hand om de där människorna dvs de många offren i Afrika. Dvs insiders visste ngt om de ursprungliga vaccinerna från 1957-58.
     Vad var det dom visste?

   • Jag diskuterar inte virusteorin i artikeln. Min avsikt var att visa på skillnaden mellan traditionell vaccinering och hur de nya gen vaccinen fungerar. Och att vi inte har ingen aning om vilket protein som slutligen bildas. Att blanda in virusteorin blir bara krånglig. Sedan Tomas, påståendet att om inte patogena virus existerar, då finns heller ingen proteinsyntes i cellen. Det låter ologiskt och kräver nog en förklaring. Har du någon alternativ teori till DNA-mRNA-proteinsynten?

    • Enligt virusfantasin tas virus in genom cellväggen via antagna receptorer och sen replikeras inne i cellen. Det sk vaccinet förväntas använda denna påstådda funktion att ta in random genetiskt material som mall för proteinsyntes.
     Avfärdar därmed ej proteinsyntes i cellerna.

     • Tack, vi står nog egentligenpå samma skeptiska planhalva. Virushypotesen är väldigt instabil, av många olika orsaker. Inte minst pga “isolerings och reningss proseduren”, likheten med exosomer, endogena retrovirus, förekomsten av enzym som reverse transkriptas osv. Blir bara svårt att framhävda ngt om man hela tiden måste “välja sida”.

      • Är det uteslutet att det finns bättre kunskap om detta men att den avsiktligt undanhålls?
       Utifrån sett ser det annars ut som om hela den vetenskapen är i dåligt skick.

      • Vetenskapen är idag är generellt i dåligt skick, lysande undantag finns dock. Tex Henrik Svensmark. Men ingenting är någomsin uteslutet.

      • Tack själv . Är dock ej skeptisk virologin är helt uppenbart en kult i markis de Sades anda

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *