Därför skadas immunförsvaret av mRNA-vacciner mot Covid-19

publicerad 3 april 2023
- Gästskribent
Covid vaccine. Licence: Shutterstock.com

Ett traditionellt virusvaccin innehåller ett avdödat eller försvagat virus. Meningen är att vi ska väcka upp vårt immunförsvar och skapa antikroppar mot det specifika viruset. Normalt sätt vinner vi snabbt detta krig, eftersom fienden redan är försvagade eller tom redan döda.

När vi vunnit gör vi en taktisk reträtt och kvarlämnar lite antikroppar, men framför allt har vi skapat minnesceller, som snabbt kan attackera om samma eller liknande virus invaderar igen.

Med det nya genvaccinet är det meningen att våra egna celler ska, via en sekvens av virusets mRNA, producera den farliga delen av viruset, nämligen spikproteinet.

För att detta ska fungera måste cellen luras att släppa in främmande mRNA, som normalt sätt bryts ner omedelbart av vårt medfödda immunsvar. RNA-sekvensen måste också stabiliseras så att produktionen blir snabbare.

Vaccinindustrin gjorde flera förändringar för att uppnå detta, men de viktigaste är:

  1. Forskarna bytte ut en av de fyra RNA nukleotiderna, uridin, mot N1-methylpseudoridin. Detta var ett känt trix för att få det medfödda immunsvaret att blunda, samtidigt som denna förändring gör sekvensen mera snabbläst och svårare att bryta ner. N1-methylpseudouridin finns i några promille i vårt eget RNA.
  2. Forskarna lade till flera CG kombinationer eftersom de avläses snabbare i proteinfabriken, Ribosomerna. Varje kombination av tre nukleotider, ett Codon, motsvarar en aminosyra vid översättning av RNA till protein. Eftersom vi bara har 20 aminosyror, men 100 möjliga kombinationer av mRNA nukleotider, kodar flera kombinationer för samma aminosyra. Dessa kallas synonyma codon. Hur det påverkar strukturen på proteinet kan man omöjligt förutsäga (Levinthals paradox) och strukturen av proteinet är det som bestämmer dess funktion i kroppen.
  3. Sedan ändrade Forskarna i några aminosyror för att ”öppna upp” spikproteinet så det blev mer tillgängligt för antikropparna.’

Sjukvården har alltså injicerat en modifierad mRNA-sekvens som är mycket stabil och snabbavläst. Genvaccinet har lokaliserats i kroppen två månader efter injektion och spikproteinet mycket längre än så. Om man nu jämför med en vanlig traditionell vaccinering där striden är över relativt snabbt, med kvarlämnade minnesceller, ofta livet ut, har vi nu fått en annan situation.

Genvaccinets mRNA lurar immunsvaret att dämpa sig och samtidigt aktiveras det medfödda immunsystemet ständigt av det nyproducerade, modifierade spikproteinet. Snart kommer antikroppsproduktionen i gång. Fienden väller in kontinuerligt och om immunsystemet eventuell får övertaget, kommer en ny booster och cirkusen är i gång igen.

För mig låter det som en grov våldtäkt av vårt immunförsvar som förr eller senare måste kollapsa på något sätt. Ett starkt immunförsvar innebär ett välreglerat immunsystem, inte att kroppen har så många antikroppar som möjligt.

Text: Nils-Ola Holtze

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq