Rysk utredning bekräftar USA:s hemliga biolabb i Ukraina

Det handlar om vapensystem vars dödlighet motsvarar ett globalt kärnvapenkrig.

publicerad 17 april 2023
- Kristoffer Hell
Andningsskyddsövning med en sk "hazmat suit" i tyska Steyregg. Foto: uu.ooelfv.at. Licens: CC BY 2.0
Andningsskyddsövning med en sk "hazmat suit" i tyska Steyregg

En ny utredning vid det ryska parlamentet (Duman,) bekräftar förekomsten av hemliga underjordiska biolaboratorier vilka ryska trupper våren 2022 upptäckte i republikerna Lugansk och Donetsk kort efter inledandet av den ryska interventionen.

Det handlar om utvecklandet av avancerade biologiska vapensystem vars användande bedöms resultera i dödssiffror motsvarande en “kärnkraftsvinter” – det vill säga hundratals miljoner med döda och uppåt.

Ur utredningen:

“USA har som mål att utveckla ett generellt genetiskt modifierat biologiskt vapen som kan infektera inte bara människor, utan djur såväl som jordbruksgrödor. Dess användning innebär bland annat målet att tillfoga fienden storskalig och irreparabel ekonomisk skada.”

USA:s hemliga biovapenlabb

Utredningen indikerar att framsteg inom vetenskapsområdena: genteknik, bioteknik, toxikologi och syntetisk biologi har ökat möjligheten att utveckla en ny generation avancerade biologiska stridsmedel. Samtidigt har upptäckt och identifiering av sådana vapen blivit “extremt svår”.

ArcanumSkolan 2024

Situationen förvärras av att produktionen av biovapnen enkelt kan spridas ut över olika industriföretag och dölja det hela som civila produkter för fredliga ändamål.

Utvecklandet av den här nya generationen av mer offensivt orienterade amerikanska biovapen trappas upp och allt fler laboratorier dyka upp världen runt.

Underleverantörer spelar en nyckelroll i utvecklandet av den här nya generationen av offensivt orienterade amerikanska biovapen:

“Washington har systematiskt upprättat ett omfattande nätverk av biologiska laboratorier utanför det egna landet, vilket bakom en täckmantel av att vara biomedicinska projekt, möjliggör ett brett spektrum av militärt orienterad biologisk forskning”.

Förfarandet beskrivs som en de facto “militär-biologisk ockupation” av värdländerna vilket ger Pentagon och Washington obegränsade insyn och tillgång till information och inhemsk infrastruktur.

Översättning och bearbetning: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *