Analys: Relationen mellan spikproteiner och ett segt elastiskt kromatin

publicerad 9 april 2023
- Gästskribent
Fibros clots, strängar av gult material. Foto tillhandahållet av Wallace Hooker, balsamerare (USA)
Strängar av gult material extraherat från blodkärl på avliden människa.

Det medfödda immunsystemet är vår första linje av försvar mot inkräktare. Redan efter några timmar är denna ”förprogrammerade” försvarsyrka i gång. Ett intressant fenomen är så kallad NETosis. Vi har olika typer av receptorer som känner igen främlingar och kan utlösa en rad mekanismer för att oskadliggöra fienden.

Text: Nils-Ola Holtze, pensionerad kirurg, Portugal. Artikeln uppdaterades kl 09:44.

Ett sätt för olika vita blodkroppar, tex neutrofila granulocyter, är att kasta ut sitt kromatin (DNA plus proteiner) som ett segt klistrigt nät för att fånga inkräktaren, ungefär som ett fiskenät. Tillsammans med nätet kommer en mängd olika partiklar som kan bryta ner och döda fångsten. Även inflammasomer som kan signalera till omgivningen om förstärkning behövs.

Detta kallas för Neutrophil Extracellular Traps (NETs) och är en viktig del av vårt initiala motstånd mot exempelvis bakterier, eller ett främmande modifierat spikprotein. Vanligtvis är det effektivt och hjälper oss att snabbt eliminera faran, men som alltid med immunsystemet är det ett tveeggat svärd. Det kan vara vår bästa vän, men också bli vår värsta fiende om processen är oreglerad, eller överstimulerad.

En överdriven NETosis är involverad i en rad olika sjukdomar som blodproppar, tex hjärtinfarkt och stroke, inflammationer som myokardit, autoimmuna sjukdomar som SLE. Nervsjukdomar, diabetes, cancer och mycket mer.

Kromatinet som kastas ut är segt, elastiskt och liknas med ett gummiband till konsistensen, på tal om stora gummiliknande blodproppar.

Relaterat: Researchers play with elastic bands to understand DNA and protein structures. – Softbites

Vad händer om detta system ständigt aktiveras av ett främmande protein som aldrig tycks försvinna?

Våg efter våg anfaller och det spelar ingen roll hur många nät och hur mycket inflammatoriska rop på hjälp som skickas ut. Läget är hopplöst. Sedan kommer antikropparna som försätts i samma hopplösa ekorrhjul och därefter kommer nästa booster-dos.

Intressant är att till de saker som kan dämpa en skenande NETosis är Hydroxychloroquine, Vitamin D, Ivermektin, Zink, Vitamin C. Även flera antibiotika har en dämpande effekt, tex Tetracykliner.

Vid NETos kastas många ämnen ut exempelvis Neutrofil Elastas som kan klyva spikproteinet till amyloida fibriller. Dessa kan sedan bilda amyolid som deponeras i olika vävnader, exempelvis i hjärnan och orsaka Alzheimers sjukdom. Amyloid kan i sig utlösa NETos vilket skapar en ond cirkel.

Om det finns grafenoxid i vaccinet kan det spontant bilda aggregat med amyolid. Detta aggregat får speciella egenskaper gällande värmeledning och elektrisk ledningsförmåga mm. GO kan ensamt eller bundet till PolyEthylenGlycol (PEG) som finns i vaccinets lipidhölje, utlösa NETos. En ond cirkel.

Nanopartiklar som GO kan även packas i våra exosomer och färdas överallt i kroppen inklusive över blod hjärnbarriären och via placenta till fostret. Många människor smetar ovetande in sig med liknande nano partiklar, exempel titanoxid och zinkoxid som finns i många solkrämer, vilka ställer till liknande elände.

I Sverige är begreppet NETos nästan okänt. Fråga din läkare om det. Fenomenet upptäcktes först 2004, men är redan ett mycket ”hett” forskningsområde kopplat till många olika sjukdomstillstånd. Definitivt borde våra ”experter “vara väl insatta.

Text: Nils-Ola Holtze

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq