Analys: Relationen mellan spikproteiner och ett segt elastiskt kromatin

publicerad 9 april 2023
- Gästskribent
Fibros clots, strängar av gult material. Foto tillhandahållet av Wallace Hooker, balsamerare (USA)
Strängar av gult material extraherat från blodkärl på avliden människa.

Det medfödda immunsystemet är vår första linje av försvar mot inkräktare. Redan efter några timmar är denna ”förprogrammerade” försvarsyrka i gång. Ett intressant fenomen är så kallad NETosis. Vi har olika typer av receptorer som känner igen främlingar och kan utlösa en rad mekanismer för att oskadliggöra fienden.

Text: Nils-Ola Holtze, pensionerad kirurg, Portugal. Artikeln uppdaterades kl 09:44.

Ett sätt för olika vita blodkroppar, tex neutrofila granulocyter, är att kasta ut sitt kromatin (DNA plus proteiner) som ett segt klistrigt nät för att fånga inkräktaren, ungefär som ett fiskenät. Tillsammans med nätet kommer en mängd olika partiklar som kan bryta ner och döda fångsten. Även inflammasomer som kan signalera till omgivningen om förstärkning behövs.

Detta kallas för Neutrophil Extracellular Traps (NETs) och är en viktig del av vårt initiala motstånd mot exempelvis bakterier, eller ett främmande modifierat spikprotein. Vanligtvis är det effektivt och hjälper oss att snabbt eliminera faran, men som alltid med immunsystemet är det ett tveeggat svärd. Det kan vara vår bästa vän, men också bli vår värsta fiende om processen är oreglerad, eller överstimulerad.

En överdriven NETosis är involverad i en rad olika sjukdomar som blodproppar, tex hjärtinfarkt och stroke, inflammationer som myokardit, autoimmuna sjukdomar som SLE. Nervsjukdomar, diabetes, cancer och mycket mer.

Kromatinet som kastas ut är segt, elastiskt och liknas med ett gummiband till konsistensen, på tal om stora gummiliknande blodproppar.

Relaterat: Researchers play with elastic bands to understand DNA and protein structures. – Softbites

Vad händer om detta system ständigt aktiveras av ett främmande protein som aldrig tycks försvinna?

Våg efter våg anfaller och det spelar ingen roll hur många nät och hur mycket inflammatoriska rop på hjälp som skickas ut. Läget är hopplöst. Sedan kommer antikropparna som försätts i samma hopplösa ekorrhjul och därefter kommer nästa booster-dos.

Intressant är att till de saker som kan dämpa en skenande NETosis är Hydroxychloroquine, Vitamin D, Ivermektin, Zink, Vitamin C. Även flera antibiotika har en dämpande effekt, tex Tetracykliner.

Vid NETos kastas många ämnen ut exempelvis Neutrofil Elastas som kan klyva spikproteinet till amyloida fibriller. Dessa kan sedan bilda amyolid som deponeras i olika vävnader, exempelvis i hjärnan och orsaka Alzheimers sjukdom. Amyloid kan i sig utlösa NETos vilket skapar en ond cirkel.

Om det finns grafenoxid i vaccinet kan det spontant bilda aggregat med amyolid. Detta aggregat får speciella egenskaper gällande värmeledning och elektrisk ledningsförmåga mm. GO kan ensamt eller bundet till PolyEthylenGlycol (PEG) som finns i vaccinets lipidhölje, utlösa NETos. En ond cirkel.

Nanopartiklar som GO kan även packas i våra exosomer och färdas överallt i kroppen inklusive över blod hjärnbarriären och via placenta till fostret. Många människor smetar ovetande in sig med liknande nano partiklar, exempel titanoxid och zinkoxid som finns i många solkrämer, vilka ställer till liknande elände.

I Sverige är begreppet NETos nästan okänt. Fråga din läkare om det. Fenomenet upptäcktes först 2004, men är redan ett mycket ”hett” forskningsområde kopplat till många olika sjukdomstillstånd. Definitivt borde våra ”experter “vara väl insatta.

Text: Nils-Ola Holtze

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • En artikel som återger innehåll i Phizers dokumentation säger att fel fråga ställts tidigare. Man borde ha frågat om grafenoxid användes vid framställningen av vaccinet vilket bekräftades i de dok som myndigheterna först försökte belägga med sekretess i 75 år. Så en del grafen tycks kunna vara sånt som slinker igenom efter produktionen. Olika mycket i olika batcher.
  Om de sen kallar det adjuvant betyder det kanske inte att det alltid fanns ngn precision i hur mkt som tillsattes.
  Vi har alltså olika källor till grafen:
  1)Som ‘omslagspapper’ till vaccinmolekyler.
  2)Som oavsiktlig förorening från tillverkningsprocessen.
  3)Som avsiktlig(?) tillsats för att stimulera immunförsvaret.
  https://expose-news.com/2023/04/02/fda-confirms-graphene-is-in-the-covid-vaccines/
  Men i kommentarssektionen där har de kanske missförstått det där med rakbladsvassa grafenskikt som skär sönder blodkärl. Såvida inte sånt också kan slinka igenom som förorening.

 • Intressant, tackar. Har läst om det tidigare och skickat vidare. Ryan Cole har nämnt Netosis. Men konstigt att det inte tagits upp mer, eftersom det rimligen måste vara det som händer.

  • Ja, varför pratar inte våra virologer, immunologer, mikrobiologer och vaccinexperter om detta. Det är en rimlig och väldokumenterad förklaringsmodell med potentiell möjlighet till behandling och diagnostik. Okunnighet? Ovilja? Rädsla?

   • Min fru Ann-Cathrin Engwall, PhD i molekylär cellbiologi (specialitet immunologi/virologi) har tagit upp en annan immunologisk mekanism att cellerna som producerar spikeproteinet kan väntas ge upphov till en snar reaktion där CD8+ mördarceller känner igen delar av spikeproteinet som främmande när de som vanligt visas upp på cellytan i dessa spikeproteinproducerande celler (MHC I-presentation) och sedan dödar dessa celler i enlighet med klassisk immunologi.
    Denna reaktion kan sedan väntas bli starkare efter andra sprutan eftersom det immunologiska minnet förstärker reaktionen. De som redan hade haft covid-19, speciellt med ursprungsvarianten av SARS-CoV-2 2020 borde kunna få en stark immunologisk reaktion redan efter första sprutan. Om det då gäller t ex spikeproteinproducerande hjärtceller är det inte svårt att se att en allvarlig skada kan uppkomma i olyckliga fall.

    • Det är riktigt. Många delar av immunsystemet blir misshandlat pga. en långvarig produktion av spike proteinet och nya bosterdoser. Jag tar mest upp denna viktiga aspekt av det medfödda immunförsvaret (NETos) eftersom det är associerat till så många varierande sjukdomstillstånd och kan leda till Amyloidosis som är en hemsk sjukdom. Och ingen annan tycks tala om det! NETs kan utlösas på flera sätt via det medfödda immunsvaret och av flera olika vita blodkroppar inklusive eosinofiler, bland annat via PRRs. Och denna del av immunsystemet har också ett visst ”minne” vilket gör situationen etter värre. Egentligen är vårt immunförsvar ett enda interagerande system.
     Mvh

     • De mekanismer du beskriver och de som Ann-Cathrin brukar beskriva bör väl kunna uppträda hos en och samma vaccinerad person och delvis hänga ihop och därmed sannolikt öka risken för fatala konsekvenser i olyckliga fall.

      • Det här är ingen tävling om vem som har mest rätt. Många saker sker samtidigt inom immunsvaret. Speciellt om det överstimuleras som nu med en långvarig attack. ”Klassisk immunologi” räcker inte längre i detta snabbt expanderande område med ROS-systemet, tarmflorans interaktion, inte minst dess epigenetiska betydelse för genuttrycket. Vitamin D, prehormonet som dirigent styr via sin receptor stora delar av detta inklusive DNA-reparation och tillverkning av de många Antimikroba peptiderna, AMP. Och vad menar du med din ”reflektion” att Nils-Ola är pensionerad och kan därför inte utsättas för repressalier…. Jag är inte er fiende! Inte heller medlem i era sociala grupper, och önskar hålla mig utanför sådana destruktiva miljöer. Men har du/ni något att säga om mig offentligt, så ge mig möjlighet att replikera. Vill din hustru diskutera immunologi så är hon mer än välkommen.

      • Du verkar missförstå mig “dubbelt”.
       Dels har jag aldrig haft någon avsikt att ens antyda någon tävling m a p vilka mekanismer som är relevanta för olika typer av hittills observerade biverkningar av vaccinet, utan jag mest inser att det är mycket komplext.
       Dels avsåg det du refererar till som “reflektion” att det, enligt min erfarenhet under de senaste åren, verkar ofta vara de som inte längre är anställda i “branschen” längre i vid mening vilka i högre grad än andra VÅGAR/KAN ta upp vetenskapligt grundad covid-19-massvaccinations/mRNA-kritik. Min “reflektion” var alltså mer menad som ett beröm till dig.
       Vi ser (naturligtvis) inte dig som någon fiende, utan är tvärtom mycket glada att det åtminstone finns en minoritet forskare, läkare etc som faktiskt bemödar sig att resonera logiskt och fritt om detta på vetenskaplig grund.
       Jag har då och då på FB sedan 2020 kortfattat refererat väldigt många av pandemi-relaterade studier, statistik m m och den samlade bilden anser jag talar för att både lockdowner och massvaccinationen var katastrofer, som i det senare fallet delvis döljs av manipulationen i de flesta vaccineffekt-studier och offentlig statistik då t ex riskutsatta utfall direkt efter spruta 1 fram till och med 2-3 veckor efter spruta 2 överfördes till den ovaccinerade gruppen. Just den perioden var både smitt- och dödsrisken ofta förhöjd , speciellt vid massvaccination under den pågående pandemin, både i covid-19 och i fallet död pga biverkningar. Detta leder förstås t ex till felaktiga slutsatser om vaccinens effekt.
       Ann-Cathrin är också numera helt oberoende, och vi skriver således offentligt om detta på FB för de som är intresserade att läsa. Till skillnad från Läkaruppropet har vi hittills inte någonsin helt censurerats på FB, däremot sannolikt fått reducerad spridning ibland.
       Vi skriver således inte heller om detta i några grupper.

 • Nu när man har möjlighet att fråga Herr Holtze Är det korrekt att grafenet/grafenoxid? används enbart som skyddshölje för känsliga vaccinmolekyler.
  Eller vad är syftet med grafenet?

  • Mycket forskning kring Grafen oxid görs. Delvis som “bärare” av läkemedel och som adjuvans till vacciner m.m. Problemet kvarstår dock att det är toxiskt i vissa storlekar och utlöser NETos samt bildar plaqe med amyolid. Tom görs försök att lösa upp aggregat med GO. Intrssant fräga!

   • För säkerhets skulle vill jag beröra frågan om grafen som hjälpmedel används för att studera vaccin utan att grafenet i sig fanns i vaccinet självt. Det finns uppgifter om tunna grafenskikt 50nm i sida och ett atomlager tjockt dvs 0.1nm. Och det användes inte i kroppen utan bara i labbet. En del missförstånd om detta som ett livsfarligt vasst rakblad som skär sönder blodkärl har framförts genom att de inte var uppmärksamma på texten. Men det du tar upp är det det små kapslar med vaccinets medicinmolekyler som “spontant bildar aggregat” efter att molekylen lösgjort sig från kapseln?

 • Frågan är inte om det ena eller det andra, utan OM ni vill ha ett WW3 med allt vad det kommer att innebära?
  Svaret blir?
  Om inte, AGERA!! Ord räcker inte.

 • Jag antar att det är såna fenomen som författaren beskriver med att det koagulerar till ett hälsovådligt klistrigt nät som gör att en del börjat spekulera om att det blir som en antenn och kan koppla upp människorna. Utan att de har minsta hum om hur spontana nät av grafen etc skulle etablera användbar kontakt med varseblivningen.
  Men vad som är oklart för mig är hur mycket av detta som var utvecklat medan patienten levde och om det även delvis bildades först när döden inträtt.
  Jag fattar inte hur man kan överleva ens en begränsad tid när så stora saker finns i blodomloppet
  Men beträffande elektrisk ledningsförmåga som tas upp: redan blodet självt är elektriskt ledande så hela kroppen har redan antennegenskaper. Där artärer och vener löper ut från grövre grenar bör det råda impedansskillnader som kan utnyttjas även för att betrakta en liten del som en separat antenn som det skulle vara möjligt att ansluta en elektrod till om man ville. Inte troligt att någon gör så men lika möjligt som att använda det artificiella klistriga nätet. Och det sistnämnda kortsluts ändå av blodets ledningsförmåga. Kom ihåg att en enskild tunn nanotråds ledningsförmåga ska jämföras med ett mycket grövre blodkärl.
  För det är inte trådar av grafenet som syns på avbildningen. Många problem för dem att förklara som tror att grafenet kopplar upp oss. Dessutom sprids även uppgifter om att reducerad grafenoxid i sig är ett gift. Inget jag kan bedöma.

  • Hej.
   Jag beskrivet i texten en väldokumenterad process. NETs som kan utlösas av spike proteinet. När proteinet bryts ned bildas amyloida fibriller som bildar amyloid. Amyloid kan spontant bilda aggregat med nano partiklar som titanoxid och GO. Även aluminium-amyloid plack är väl studerat vid ex Alzheimer. Jag vet inget om några trådiga nätverk. Man kan mäta den inflammatoriska aktiviteten med s-Amyloid A.

   • Nej jag förstår och det är välkommet att du bidrar med din kunskap.
    Jag åsyftade att andra spekulerar på nätet. Och “grafenoxid i vaccinet kan det spontant bilda aggregat” tror jag de utan fog tolkar som att det blir något IT-tekniskt.

   • Det är så tråkigt att de som varit duktiga journalister att varna för vaccinen, inte nöjer sig med rent biologiska förklaringar till olika fenomen – De vill bara ha mer och mer sensation.
    Så slutar det i sådana stolligheter om vaccinet, att man baxnar. De talar om så mycket med Grafen, nanoteknik och organismer, så att de glömmer bort det viktigaste som vi alla talade om från början – Att “vaccinen” är genetiskt materiel som får kroppens celler att göra detta Spike protein, som faktiskt kan vara skapat i det militära biovapen laboratoriet i Wuhan. Att man injicerat hela västvärlden, alltså NATO länderna och dess allierade, med detta. Det måtte väl ändå räcka och bli över. Det är så otäckt så att det är overkligt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *