Massor med ursprungligt kol i Jordens inre – De resurskrävande elbilarna kan vänta

publicerad 14 april 2023
- Tege Tornvall
Dagbrott i Ukraina. Foto: Youra Pechkin. Licens: Elements.envato.com
Dagbrott i Ukraina

“Alla kolbaserade bränslen bygger på ursprungligt kol från exploderande stjärnor långt ute i kosmos när Jorden skapades för drygt 4,5 miljarder år sedan och fick sina grundämnen. För överskådlig tid tycks Jordens reserver av kolbaserade bränslen räcka.” Det skriver Tege Tornvall i denna opinionsartikel.

Universums vanligaste kända grundämne är väte före helium och syre. Efter dessa tre gaser är kol fjärde vanligast och det vanligaste fasta grundämnet, vanligt i stenplaneter med fast yta.

Enligt Wikipedia är kol bara jordskorpans 15:e vanligaste grundämne med 0,048 procent. Men enorma mängder kol finns i Jordens inre sedan planetens skapelse – inte som rent kol utan i olika föreningar. Kol bildar nämligen mycket lätt föreningar med olika ämnen. En av dessa är syre.

Tillsammans med syre bildar kol gasen koldioxid (CO2) både under och över jordytan. I Jordens ungdom vräkte enorma vulkanutbrott ut mängder av koldioxid, stoft och andra gaser. De blev vår första atmosfär sedan solvind hade blåst bort väte och helium över den nybildade jordytan.

Minskad halt av koldioxid i atmosfären

Länge var koldioxid 80-90 procent av atmosfären, men halten minskade när långa istiders kalla hav absorberade koldioxid. Rester av enkla livsformer började också binda koldioxid. Efter särskilt lång och djup istid var atmosfärens CO2-halt bara 1 procent när den varma och gynnsamma eran Kambrium började för 540 miljoner år sedan.

Nya istiders kalla hav och varma tiders rika växt- och djurliv band mer koldioxid så att halten för ca 300 miljoner år sedan var lika låg som nu, runt 0,04 procent. Nya värmeperioder höjde sedan CO2-halten flerfalt tills ett förödande meteornedslag för 66 miljoner år sedan ändade dinosauriernas tidsålder.

Efter en värmeperiod för 55-33 miljoner år sedan går den globala trenden nu mot kallare klimat. Sedan 2,6 miljoner år råder istid med fasta landisar i både norr och söder. Kalla hav har bundit koldioxid, men korta värmeperioder har gynnat växtlighet och höjt CO2-halten.

Massor av ursprungligt kol i jordens inre kan räcka i 100-tals år

Multnande växt- och djurrester har byggt på sediment som under hög värme och högt tryck fortsatt bildar kolväten (bränslen). Enligt främst ryska forskare bildas kolväten också av ursprungligt kol i Jordens inre under hög värme och högt tryck.

Den amerikanske forskaren dr Robert M. Hazen har drivit det globala projektet Deep Carbon Observatory (DCO). Där studerade 1.200 forskare världen runt under åren 2009-2019 år kolets ursprung, förekomst, egenskaper och betydelse.

I sin slutrapport skriver de att kol i olika föreningar är mycket vanligt i Jordens inre ända in till kärnan, bl. a. som järnkarbider. De menar att ingen brist råder. Av sådant ursprungligt kol nybildas också kolväten under hög värme och högt tryck. Frågan är hur mycket och hur fort.

För överskådlig tid tycks Jordens reserver av kolbaserade bränslen räcka. Det ger tid för andra lösningar än dagens resurskrävande batteridrivna elbilar.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Att påstå att CO2 är orsaken till klimatuppvärmning är dumt med att påstå att jordens befolkning bör och ska kunna fortsätta sin användning av fossila bränslen bara för att det finns mycket och utan att förstå dess miljöförstörande effekter är rentav korkad!
  Människans aktiviteter har påverkat och i många avseenden och områden totalförstört den naturliga miljön, allt från jord, hav och skogar på ett mycket destruktivt sätt. CO2 är som ett resultat av förbränning av olja, gas och kol är visserligen växternas mat men de kemikalier som produceras av dessa är inget annat än ondo.
  Jag kan inte se nån skillnad mellan sådana som Tege Tornvall och de andra korkade klimathysteriker när båda dessa grupper har blivit så blinda i sin extremistiska tänkande att de inte kan se förstörelsen vi människor skapar i miljön runt omkring oss!

  • Nu är det ju så att alternativen till olja, kol och gas inte är många och ska vi sluta med s k “fossil” energi så måste jordens befolkning minska drastiskt. De “gröna” alternativen är absolut sämre för miljön så vad göra? En massiv utbyggnad av kärnkraften är det enda vettiga alternativet men som alla vet så är klimathysterikerna mot det också. Ja, de är mot allt förutom att de själva ska leva lyxliv, kunna åka jorden runt och flumma, typ Greta, Gore och de andra klimatskojarna!

   • Det finns en mirakelväxt som slukar co2 under sitt ett åriga liv, som kan omvandlas till drivmedel, papper, tyg, byggmaterial, batterimaterial, mat ……………………..
    men självklart förbuden att odlas av helt idiotiska anledningar!!!!

 • Över 10.000 vulkaner under havsytan spyr ut koldioxid dygnet runt…vem mäter mängderna på den aktiviteten ? Att klimathysterin försöker att lura människor att vi kan styra vädret och temperaturen på jorden är patetiskt. Ingen styr över vädret på jorden annat än solen. Punkt slut !

  • Solen är mkt riktigt energikällan.
   Men CO2 har en sk parametrisk inverkan dvs ungefär som att reglera en ventil. Eller ett spjäll.

 • ” Av sådant ursprungligt kol nybildas också kolväten under hög värme och högt tryck. Frågan är hur mycket och hur fort.”
  Jag tolkar det som en antydan från Tege om att verklighetens petroleumfyndigheter kan ha ursprung från kol i jordens inre utan att det har med biologiska rester att göra.
  I så fall behöver frågan tas upp om hur såna kolväten påverkas på vägen upp från det höga trycket och temperaturen.
  De som anser sig förstå den saken hävdar att på vägen upp från så stora djup (jämfört med djup där fossilt antas finnas) dissocierar dessa kolväten.
  Dvs i jämförelse med det som antas härröra från fossilt så förstörs det och kan därför inte förklara verklighetens petroleum.
  Däremot kan det ge upphov till en del enklare föreningar som Metan CH4
  Jag gör ej anspråk att veta säkert men de som likt Tege antyder(?) att även petroleum har det ursprunget har bevisbördan.
  Var finns bevis på att komplexa kolväten kan ta sig oskadda uppåt till där petroleum finns?
  När kolväten som först genom trycket håller ihop på stora djup sen når något lägre (men fortfarande höga!) temperaturer kan det något lägre trycket inte längre förhindra dissociation.
  Så uppfattar jag kritiken mot den abiotiska teorin.
  Jag tror att den abiotiska teorin skulle vara möjlig om man kunde prompt kyla kolvätena på vägen upp men det sker ej av sig självt.

  • Det spelar nog ingen större roll om kolvätena bildas direkt eller via en omväg med växter och djur som förmultnar! Kol och olja kommer att räcka mycket länge till och att öka CO2-halten i atmosfären är bara till godo för djur och växtliv! Det är den tilltagande globala avkylningen som är ett problem inte CO2 som en del fått för sig!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *