USA återupplivar hemligt biolab-program i Ukraina

publicerad 9 april 2023
- Kristoffer Hell
Amerikanska biolab i Ukraina
"Personalities of the Ukrainian military-bioloical dossier"

Kort efter att den ryska federationen inledde sin militära intervention i Ukraina i februari 2022, upptäckte ryska trupper snart ett nätverk av 46 hemliga  biolaboratorier vid gränsen till den ryska federationen, laboratorier som USA drev. Nu har USA, enligt uppgifter från ryska försvarsdepartementet återupplivat sitt biovapenprogram, men nu i andra delar av Ukraina.

Kungörandet av det nya amerikanska militära biovapenprogrammet gjordes fredagen den 7 april 2023, av befälhavaren for den ryska federationens ABC-program generallöjtnanten Igor Kirillov.

Initialt nekade USA till anklagelserna om ett hemligt biolabb-program i Östra Ukraina i början av 2022, men gav till slut upp efter att bevisen som presenterades blev allt för besvärande.

FN: Ryssland presenterar bevisen för amerikanska biolabb i Ukraina

FN: USA:s Victoria Nuland erkänner existensen av amerikanska biolabb i Ukraina

Referenser och relaterat

  1. RT: US resumes biolabs program in Ukraine – Russian MOD.
  2. People’s World: After months of denial, U.S. admits to running Ukraine biolabs.
  3. Russia MOD: Briefing by the Chief of Nuclear, Biological, and Chemical Protection Troops of Russian Armed Forces Lieutenant General Igor Kirillov on analysis of documents relating to U.S. military and biological activities.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq