Västvärlden kollapsar för att den förnekar verkligheten – Ur ruinerna reser sig något nytt och bättre

publicerad 14 april 2023
- av Gästskribent
Temabild: Frivilliga som städar.
Temabild

För den som kan frigöra sig från massmediernas massiva påverkan och propaganda är det uppenbart att samhällena i Västvärlden allt mer avlägsnar sig från verkligheten. Likriktningen av människors tänkande och verklighetsuppfattning, för mer och mer tankarna till George Orwells dystopiska bok 1984.

Låt mig ta några exempel för att belysa utvecklingen.

Klimathysterin

Under ett halvt sekel har det larmats om hur vi är på väg att skapa en oåterkallelig klimatkris. Al Gore hävdade när han fick Nobels fredspris att Arktis is skulle smälta inom sju år vilket skulle leda till sju meter högre vattenstånd. I dag vet vi att det var en uppenbar lögn.

Samma gäller António Guterres senaste domedagsprofetia när han framträdde i Times Magazine och påstod att jorden sjunker. Sjunker varthän kan man fråga. Ett fullständigt befängt påstående även om han nu hänvisade till ögruppen Tuvala. Precis som överallt längs världens kuster så förändras miljön p.g.a. naturens påverkan genom strömmar, vindar etc., men vad gäller ögruppen i fråga har dess landmassa ökat med 2,9 % under de sista 40 åren. Man kan alltså finna stränder som har minskat i omfång, likaväl som motsatsen.

FN:s generalsekreterare tvekar inte att ljuga när han hävdar att ”antalet väder-, klimat- och vattenrelaterade katastrofer har ökat med en faktor fem under de senaste 50 åren”. Sanningen är att antal dödsfall från klimatkatastrofer var 20 gånger större för ca 100 år sedan. Minskningen är minst sagt slående och ändå påstår Guterres att det har femdubblats, men så fungerar propaganda enligt Joseph Goebbels, Nazitysklands propagandaminister – en lögn som upprepas blir till slut sanning.

Nord Stream

Säkerhetsråden stoppade utredningen om sprängningen av gasledningarna i Östersjön. Det var ett spektakulärt terrordåd som förstörde infrastruktur till ett värde av över 100 miljarder kronor, gjorde miljontals européer betydligt fattigare p.g.a. skenande elpriser och dessutom var ett megautsläpp av metangas som kommer påverka ozonskiktet.

Varför vill de styrande i Västvärlden inte veta vad som hände? Svaret är ju att de redan vet vad som hände då det var de själva som låg bakom sabotaget, men man vill inte att allmänheten ska förstå verkligheten. Här ser vi åter hur makteliten skapar verklighetsuppfattningar som är osanna.

Kön som social konstruktion

Under en längre tid har det propagerats för att kön är en social konstruktion och inte ett biologiskt faktum. Detta trots att vi själva kan se de uppenbara skillnaderna mellan flertalet män och kvinnor.

I Läkartidningen kan man läsa att könsdysforin har ökat med 2300 % de senaste tio åren. Professor Mikael Landén kallade fenomenet för en ”kulturbunden psykologisk smitta” – en elegant omskrivning om hur propaganda kan ändra människors, i det här fallet ungdomars, verklighetsuppfattning.

Det finns exempel på hur akademiker som inte helt ställer upp på uppfattningen att kön är en social konstruktion, mister rätten att föreläsa på våra universitet.

Det politiskt korrekta har ersatt den reella verkligheten

Dessa tre exempel är bara ett axplock av alla de politiskt korrekta perspektiv som har ersatt den reella verkligheten i massmediernas nyhetsförmedling och kulturprogram. För de som vill göra karriär inom byråkrati eller politik är det nödvändigt att ställa upp på det politiskt korrekta, oavsett hur verklighetsfrämmande det är.

Till slut blir den förhärskande falska bilden så inarbetad att verkligheten blir osynlig för flertalet människor. George Orwell sammanfattade galant processen med följande uttalande:

”I en tid av universellt bedrägeri är det en revolutionär handling att säga sanningen”.

Många kommer säkert ihåg Annie Lööfs famösa uttalande att Sverige kunde ta emot 30 miljoner invandrare på lika många år. De enorma utmaningar som har uppstått i form av segregation, gängkriminalitet och skenande välfärdskostnader då vi har tagit emot två miljoner under 2000-talet visar hur fullkomligt orealistisk Annie Lööfs bedömning var.

Bedömning är kanske fel ord, eftersom hon visade en närmast religiös tro på att fri invandring skulle fungera utan att belasta samhället. (Se gärna delar av intervjun som finns i min Spaning 46.)

Dessa verklighetsfrämmande, politiskt korrekta uppfattningar som spridits i media, blir ju i längden helt nedbrytande för samhällsutvecklingen.

När det politiskt korrekta möter den reella verkligheten är det självklart verkligheten som vinner. Ekonomisk instabilitet, skenande inflation, krisande banker, misslyckade invasioner och proxykrig som i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Ukraina är bara början på det sammanbrott som vi kommer att se, när Västvärldens dominans och hegemoni kommer att brytas.

”Hur mycket man än sminkar en gris, så är det ändå en gris.”

Världen efter Västvärldens kollaps

Det är världens största imperium som står inför sitt sammanbrott och det kommer givetvis att få förödande konsekvenser världen över. Imperier och maktstrukturer har kollapsat i alla tider, när de inte längre är funktionella, men ur ruinerna reser sig något nytt och bättre. För vi lär av våra misstag.

Det är bara att titta tillbaka i historien så inser vi att den mänskliga evolutionen efter varje debacle ständigt når nya högre nivåer, men framtida kulturer måste vila på en sannare bild av verkligheten och en större förståelse av livet!

Text: Lasse Malmgren