Vetenskapens Värld vilseleder om att växthusgaser är farliga – Tege Tornvall

"Det är inte mer koldioxid som värmer atmosfären utan mer värme som får haven att gasa ut mer. Varma hav gasar ut, och kalla löser koldioxid."

publicerad 25 april 2023
- Tege Tornvall
Vetenskapens Värld om koldioxid. Montage: NewsVoice baserat på bilder från SVT
Vetenskapens Värld om koldioxid

SVT-programmet ”Vetenskapens Värld” hade kvällen 17 april temat ”Quickfix för klimatet?”. Dess utgångspunkt var att människan genom att bränna kolhaltiga  bränslen tillför koldioxid till atmosfären.

Frågan på Vetenskapens Värld gällde hur vi kan: ”bli av med de växthusgaser som redan finns där”. Inför programmet undrade många tidningar ”Kan vi rena luften i atmosfären?”.

Dessa frågor bygger på missuppfattningarna att mer koldioxid skulle hota att farligt värma atmosfären och att koldioxid skulle vara en skadlig miljöfara.

Tvärtom är koldioxid sedan miljardtals år livsnödvändig näring för Jordens växtlighet och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre.

Flera tidigare eror med rikare växt- och djurliv än nu var 5-10 grader varmare och hade mångfalt högre CO₂-halter.

Över långa tider har atmosfären varit varmare och CO₂-halten högre. Trots sena tiders ökning är atmosfärens nuvarande halt historiskt låg. Att sänka den skulle hämma Jordens växtlighet och därigenom också allt Jordens liv – vårt och andras.

Både temperatur och CO₂-halt har ökat sedan Lilla Istidens längsta och djupaste köldperiod för drygt 300 år sedan. Med några avbrott har atmosfären sedan dess värmts drygt två grader globalt, på våra breddgrader med uppåt fyra grader.

Det har värmt haven, som i sin tur värmt atmosfären. Värmda hav gasar ut mer koldioxid så att halten i atmosfären stiger med litet men ökande tillskott från mänsklig verksamhet. Stora tillskott kommer också från Jordens inre genom vulkaner och öppningar både över och främst under vatten.

CO₂-halten ökar även under ekonomiska kriser med mindre mänsklig aktivitet. Det är inte mer koldioxid som värmer atmosfären utan mer värme som får haven att gasa ut mer. Varma hav gasar ut, och kalla löser koldioxid.

Den marknära atmosfärens temperatur beror på hur mycket kortvågig solvärme som når land och hav. Hinder på vägen är moln och stoft, mörka dygns- och årstider samt minskande solvinkel mot polerna.

Därtill komprimerar Jordens gravitation atmosfären med värmande effekt nedåt.

Men värmd luft stiger, kyls, sjunker, värms igen etc. i ständig växling. Så skapas vindar. Större temperaturskillnader ger mer och starkare vindar.

Vid Lilla Istidens slut för runt 170 år sedan började den industriella och tekniska utveckling som givit mänskligheten ett aldrig tidigare upplevt välstånd. Mer värme och koldioxid har gynnat grödor och skördar. Fler har fått det bättre. Färre lider nöd och svält. Det skall vi vara glada för.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Klimathot, pandemihot, WEF, FN, EU allt är bluff med dessa och alla andra som springer i deras ledband. Regeringar i den demokratiska världen ljuger så klockorna stannar.

  Det är bara att konstatera…vi lever i en värld där man slåss om sanningen. Media ljuger och bilden jag får är att pengar och hot om avsked blir verklighet om du inte instämmer i det fastställda narrativet. Riktig vetenskap kan inte bevisa ett klimathot.

 • Vad hade herr Tornvall annars förväntat sig att höra och se?
  Vad kommer härnäst herr Tornvall förvänta sig att höra och och se på SVT? Att hela covid-pandemin var en bluff?

  • Jag anar en lätt hånfull attityd. Varför? Jag har varken hört eller sett programmet men väl läst SVT:s text om det. Covid-frågan lämnar jag därhän. Som fackjournalist kände jag på hans tid Victoria Dyrings far Eric, doktor i fysik och kvalificerad vetenskapsjournalist. Låt oss hoppas att äpplet rullar närmare sitt träd.

 • ClimateGate. Ett internationellt samordnat datafusk. Detta har pågått åtminstone 20 år.

  – Det är OK att ”justera” mätstationer om det görs enligt fastställda
  normer. Men detta visar sig sällan vara fallet i Västvärlden.
  Justeringen skall utföras från den mest landsbygdsplacerade mätstationen
  mot den station som ligger i stadsmiljö. Idag sker det tvärtom. Och det
  blir ”varmare”

  – När Sovjet bröt samman stängdes ca 1200 (bra placerade) mätstationer
  företrädesvis i kalla områden, varvid världen direkt blev ”varmare”.
  Tillkom att senare gjorde Västvärlden ”justeringar” av ett antal stängda
  Sovjetiska mätstationer från varmare grannar, vilket ökade värmen ännu
  mer.

  – Alarmisternas prognoser sker ofta med ett ”urval” av mätstationer
  vilka är olämpligt placerade. Ursprungligen stod stationerna bra
  placerade, men sedan byggdes samhället ut utan att stationen flyttades
  till mer landsbygd. Detta utnyttjar sedan alarmisterna till att
  ”justera” ALL mätdata (ända från typ 1850), trots att det bara är
  mätdata från typ senaste 20-30 åren som kunnat bli korrumperat. Det blir
  ”varmare längre bak!

  – Alarmist-vetenskapsmän drar sig inte för att fabricera mätdata för att
  ”justera bort” 30-talets värmeperiod. Detta avslöjas ständigt av TONY
  HELLER ( realclimatescience.com ). Alla USA:s databaser är korrumperade
  av alarmister, men hittills har de inte lyckats stänga eller korrumpera
  de omfattande tidningsarkiven i Australien, UK resp USA.

  – Varför är Rysslands ”klimatprognoser” så mycket närmare verklighetens kurvor än IPCC-anknutna prognoskurvor?

  • Varför tror du EU och det AngloAmerkanska Imperiet har blockerat sina medborgares möjlighet att ta del av ryska data?

   • Det är inte nämnda i sig. Men massan av “världsorganisationer” tillåter inte att de ryska prognoserna visas. Censur!? De följer nämnligen närmast inpå utfallet av uppmätt rådata, som sedan processas i “klimatkalkyler”. Det finns andra kalkyler som ligger nära verkligheten, den ryska är dock slående. Jag har noterat kalkylen när ibland ryska kalkylen slinker med bland alla övriga. Det ser ut som om det handlöar om censur och har sannolikt inget att göra med att kalkylen är rysk utan snarare att den ligger så nära verkligheten.

 • Det finns en faktor aldrig nämnd här och det är att Planeten Jorden växer hela tiden. Man ser detta lätt till havs runt ekvatorn. Det regnar ner småpartiklar i mängd varje sekund. En estamering av mängden är 5500 ton per år. Hur mycket sedan dino-tiden?

  Och denna skydimning som nu varat flera dagar, vad ger den för effekt med brist på D-vitamin skapandet solstrålning?.
  En klimatpanel blev nyligen tillfrågat hur högt CO2 innehållet var i atmosfären. Generellt svar var 7%. Sanning 0,4% och gränsen för livets avstannade är 0,2%. Är inte detta lite rysk roulette?

  • Hallå! Du har kommit vilse i nollorna. Halten CO2 i luft är 0,04 procent, alltså mindre än en halv promille! O2 (Syrgas) ligger på 21%, N2 (Kvävgas) på 78%. En tiofaldig CO2-ökning, till dina 0,4%, skulle dramatiskt öka växtligheten på jorden och självklart också inom jordbruket.

   Det säger sig självt denna extremt låga CO2-halt inte kan ha någon som helst inverkan på jordens klimat. Den tidigare ännu lägre halten, 0,03%, var så låg att den slog ut växtligheten inom stora områden, som idag är öken. Att CO2-brist var en av orsakerna till dessa öknar, ser vi på att öknarna nu minskar i takt med högre CO2-halt.

   Men de svinrika oligarkerna, som roffat (och roffar) åt sig allt av värde på jorden, vill ha vår planet för sig själva. Därför satsar de – inte själva utan våra skattepengar – på klimatlögnen. Idag kan vi läsa en artikel av NewsVoice-medarbetaren Hedi Bel Habib – som inte går att kommentera 🙁 – där han, förutom att propagera för sin egen bok och återberätta IPCCs lögner, föreslår att svenska staten måste göra mer för att samordna klimathysteri-rofferiet av svenskarnas pengar.

   • Den procentuellt låga halten hindrar inte CO2 att vara ogenomskinligt från marken för värmestrålning. Värmen förflyttar sig uppåt genom konvektion. En bit upp i troposfären är CO2 halvgenomskinligt och det är där som dess värmeavgivning har sitt maximum. Om man tillför mer CO2 hamnar detta maximum på lite högre höjd där det är kallare. Därför avges mindre värme till rymden så att det stannar kvar mer värme på jorden.
    Den låga halten av CO2 har därför ändå full inverkan.
    Det har CO2 också för lägre halter så länge det är ogenomskinligt för värmestrålning från marken

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *