Jan Westh: Är den internationella brottmålsdomstolen i Haag en kriminell Institution?

publicerad 18 maj 2023
- Gästskribent
Vladimir Putin 21 feb 2023. Foto: Sputnik, Maksim Blinov
Vladimir Putin 21 feb 2023.

Den internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) har nyligen utfärdat en arresteringsorder gällande Rysslands president Vladimir Putin. Han står anklagad som ansvarig bland annat för att några hundra barn har förts i säkerhet till Ryssland från krigets Ukraina.

Detta krig som har startats av Barack Obama för att sedan fullföljas av hans vice precident Joe Biden har naturligtvis betytt katastrof och död för tusentals barn i Ukraina.

Många har flytt till de länder, såsom Polen och Tyskland som ju är själva är medansvariga för kriget, men många blev kvar under en Zelensky-regim som inte hade något emot att offra både unga och gamla på krigets altare. Vad som helst hellre än att arbeta för ett fredsavtal.

För honom fanns heller inget val eftersom USA hade förbjudit honom att ens nämna ordet fred.  Situationen påminner alltför väl om den före Andra världskriget, då president Franklin Roosevelt förbjöd sina allierade att beakta varje fredsinitiativ från Hitler – krigsansträngningarna fick inte stoppas.

Åter till Ukraina där USA hade förhindrat varje fredsinsats, kriget skulle fortsätta, unga och gamla skulle fortsätta att dödas tillsammans med soldater, som inte förstod vad de stred för. I den situationen beslöt Putin att rädda ett antal barn för att förenas i Ryssland med två miljoner ryska familjer som själva flytt från det helvete som striderna skapat.

Den australiensiske analytikern Tony Kevin kommenterar ICC:s  beslut på följande sätt:

The ICC is a redundant international institution in decay that has lost faith or pride in itself. The ICC has fallen victim to the West´s fanatical Russophobia.”

Vad säger detta om ICC´s status som juridisk institution? Man brännmärker de som utför en räddningsinsats och hyllar krigsentreprenörerna eller i varje fall döljer deras illdåd. I mitt land beskrivs sådant förfarande som: ”skyddande av brottsling” och beskrivs som kriminellt.

Detta är inte unikt för förklädda propagandabyråer som ICC. Domstolen har också en tradition av falskheter och lögner att bygga på.

Vi kan börja vår tillbakablick år 1919, då domen över Första Världskrigets illdåd skulle falla. I Versailles skulle rättegången hållas, men i själva verket blev det en dramakomedi där den utpekade skyldige, (Tyskland) redan före rättegången blivit dömd och förbjuden att föra sin talan.

De  stater som för några år sedan arbetade hårt för att åstadkomma ett förintelsekrig mot Tyskland, de angloamerikanska staterna, satt nu som åklagare.

Det som man efter några månader kom fram till och stadfäste var inte ett fördrag utan ett diktat, framtvingat under starkt hot med avsikt att trasa sönder Tyskland. Hela Första Världskriget var liksom Versailles-komplotten präglad av germanofobi, och det var inte Tyskland som ville ha ett krig.

Efter det Andra världskriget ställes en rad höga, tyska militärer och politiker inför en politisk domstol i Nürnberg. De hade att svara for de krigsbrott som begåtts under kriget.

Adolf Hitler fanns inte med på de anklagades bänk eftersom har redan avslutat sitt liv. Han hade dock tillsammans med USA-diplomaten Joseph Kennedy gjort sitt bästa för att ett krig skulle undvikas.

Franklin Roosevelt kraftfulla budskap vid krigsutbrottet hade starkare volym än Kennedys: ”Inga fredsinitiativ från tysk sida får beaktas”. Därmed kom scenariot från Versailles att upprepas, att de som orsakat kriget satt nu som åklagare.

De som borde ha suttit där var naturligtvis; Franklin Roosevelt, Winston Churchill samt Dwight Eisenhower.  Roosevelt för att han målmedvetet ända från sitt tillträde som president arbetat för att få Tyskland krossat. Churchill för att han tagit jobb som Roosevelts springpojke med sådan iver så att han den 3:e september 1939 kunde utbrista:

”Detta krig är Englands krig och målet är att helt krossa Tyskland.”

Alla tre med Eisenhower tog sig med förtjusning an att helt krossa och bränna ner den tyska staden Dresden, som stod utanför krigets arena, och kom därigenom att döda ca 150.000 civila.

Eisenhower tog också på sig att efter krigsslutet och helt emot alla lagar, likvidera c:a 9 miljoner tyska medborgare genom den så kallade, Morgenthauplanen. Den masslikvideringen pågick alltså samtidigt som rättegångarna i Nürnberg.

År 2013 gav Nobels fredspristagare Barack Obama order till sin vice president Joe Biden att genomföra en statskupp i Ukraina i avsikt att störta landets folkvalde presidenten och tillsätta en regering med nazistisk prägel. Detta skedde i enlighet med Zbigniew Brzezinskis dogm att:

”om du är jihadist eller nazist spelar ingen roll bara du hatar Ryssland.”

Jihadisterna hade gjort sitt när USA använde Afghanistan för att få Sovjetunionen på fall – nu var det nazisternas tur att krossa Ryssland.

USA hade endast bruk för Ukraina som tänkt slaktbänk för den ryska armén. Att ett land med 60 milj människor skulle förstöras genom detta var oviktigt för Vita Huset. Nu har det gått 13 år sedan Obama gav sin order om destruktion och nu är det tydligen dags för krigshetsarna att utse en syndabock.

Man följer en gammal väl beprövad metod, nämligen att utse den person som under hela tiden försökt att undvika ett krig. Den personen, i detta Vladimir Putin, har då  utsatts för massmedial krigföring, ekonomisk krigföring och slutligen sett sitt folk utsättas för militära våldsdåd – men som saknar den aggressiva massmediala struktur som västerlandet har upphöjt till Gud.

Det förefaller vara bombsäkert, att både Versailles-diktatet, Nürnberg-rättegången samt den nuvarande ICC-konstruktionen verkar vara styrda från Washington, alltså ett komplement till samma stads krigsskapande verksamhet.

Text: Jan Westh med bokförlaget, HistorisktKorrekt.se

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • “Eisenhower tog också på sig att efter krigsslutet och helt emot alla lagar, likvidera c:a 9 miljoner tyska medborgare genom den så kallade, Morgenthauplanen”

  Var hittas en vettig källa till detta?

  • Det finns en dokumentår som heter Other losses som tar upp hans folkmord på tyskfångar, the rheinwiesnlager. Dom riktiga dödslägtren på tysk mark. De hade inga baracker och uppemot 2 miljoner svalt eller frös ihjäl i dessa läger. Skaparen av filmen heter James Bacque. Hoppas jag stavade rätt. Kan säkert hittas på nån alternativ plattform. Fallet tas också upp i dokumentären Hellstorm som kan ses via Renegade Tribune. helt klart borde både Ike och Winston ha dinglat.

   • Other losses har avfärdats av seriösa forskare. Om det vore sant skulle Tyskarnas historiker inte tiga om det och låta Kanadensaren James Bacque ensam kämpa.
    Kanada är ett ställe där anglosaxerna lokaliserat en övervintrande nazism som slagträ mot Ryssarna.
    “There was never any serious disagreement that the German POWs were treated badly by the U.S. Army and suffered egregiously in these camps in the first weeks after the end of the war. That the chaos of the war’s end would also produce potentially mismatches and errors in record keeping should surprise no one either. But there was NO AMERICAN POLICY to starve them to death as Bacque asserts and NO COVER UP either after the war.”

    • Såklart de blir avfärdat. Vi är inte tillåtna att kritisera djävulens utvalda folk. Dock finns det både foton och filmklipp från händelsen och Röda Korset försökte ge fångarna mat. Det var lite innan RK blev PK på steroider.

     • Så du har sett en film och känner dig säker på att miljoner tyskar svalts ihjäl avsiktligt men tyska historiker protesterar inte.

   • Tack för informativt svar! Hellstorm har jag haft på min bucket list (500+ vids…) ett bra tag så den får segla upp i prioordningen. Den andra dokun har jag inte hört talas om men hoppas jag kan gräva fram den också. Tack! Och tyvärr är det väl så att de verkliga krigsförbrytarna antingen hyllas eller hålls dolda.

 • Det finns en hel del personer i väst som först borde stå inför ICC, tex Fausi, Gates, Soros, EU, etc, men även Sveriges ÖB som var med om att ta död på Kadaffi i Libien. Att gå på Putin för att han evakuerade några barn från ett slagfält är inget annat än ett försök att dölja väst kriminella maffia som mördar för pengar.

 • Ni som alltid stämmer in i kören mot FDR vad tror ni skulle ha hänt om han hade motsatt sig oligarkins av britterna ledda och riskfyllda plan för anglosaxiskt världsherravälde genom ombud?
  Han var som de övriga i politikerklassen en del av det oligarkiska systemet och hade knappast makt att gå emot dem så han gjorde en del drag för att förbättra för vanligt folk. Efter depressionen var det önskvärt och hans politiska motståndare hade inneburit fortsatt hårdare livsvillkor för vanliga amerikaner.
  Hitler å sin sida var en av britternas marcher lords. Napoleon var en annan.
  Ingenting med Hitler var någon naturlig tysk nationalism. Utan en av britterna aktivt frambringad sektledare dels för att hålla finansvärlden i schack så de inte samarbetade med andra än anglosaxerna på rättvisa villkor.
  Och dels för att kolonisera Ryssland.
  Hade USA hållit sig utanför vad hade då hänt i öster?
  Svara på det herr Westh!
  Jag instämmer med att Pearl Harbour var arrangerat som förevändning för USAs önskade krig men britterna lät bli att ge USA det mest avgörande dekrypterade telegrammet från Japanerna.
  Det illustrerar att det var britterna som höll i taktpinnen och det finns tydliga tecken på att de tänkte få USA indragna mycket värre i Asien än vad som till slut blev fallet. 10 år längre till 1955 hade försvagat USA så de hade varit möra för att inordna sig under det brittiska imperiet.
  Som FDR var motståndare till.
  Anerikanerna är mycket okunniga så de går inte att lita på.
  Och inte James Bacque heller om det var hans alster som fick dig att peka på Eisenhower.

  • Jag köper inte ditt påstående att “Amerikanerna är mycket okunniga”. Det är tvärtom. De är oerhört kunniga och förslagna. En image av att vara “okunnig” och naiv är mycket användbar…

   Jag köper inte heller ditt hyllande av FD Roosevelt. Hans New Deal var en kopia av “det nazistiska tyska undret”, som infördes samma år. Med New Deal tog finanseliten det sista steget för att få fullständig ekonomisk och politisk kontroll av landet och gjorde USA därmed till en fasciststat, en process som inleddes med privatbanksägda Federal Reserve 1913.

   Den amerikanska “demokratin” är sedan dess ett spel för galleriet och den amerikanska konstitutionen är numera reducerad till ett papper, som vilken makthavare som helst kan fullständigt ignorera.

   • Oligarki är inte demokrati så ngt hyllande från min sida finner du ingenstans. Jag frågade vad som skulle ha hänt utan USAs medverkan i själva kriget där de samarbetade industriellt med Nazityskland i krigsproduktionen.
    Tror du att Hitler inte skulle ha lagt världen under sig om han kunde?
    Att allt var anglosaxernas fel från början löser inte problemet.

 • Ni som alltid stämmer in i kören mot FDR vad tror ni skulle ha hänt om han hade motsatt sig oligarkins av britterna ledda och riskfyllda plan för anglosaxiskt världsherravälde genom ombud?
  Han var som de övriga i politikerklassen en del av det oligarkiska systemet och hade knappast makt att gå emot dem så han gjorde en del drag för att förbättra för vanligt folk. Efter depressionen var det önskvärt och hans politiska motståndare hade inneburit fortsatt hårdare livsvillkor för vanliga amerikaner.
  Hitler å sin sida var en av britternas marcher lords. Napoleon var en annan.
  Ingenting med Hitler var någon naturlig tysk nationalism. Utan en av britterna aktivt frambringad sektledare dels för att hålla finansvärlden i schack så de inte samarbetade med andra än anglosaxerna på rättvisa villkor.
  Och dels för att kolonisera Ryssland.
  Hade USA hållit sig utanför vad hade då hänt i öster?
  Svara på det herr Westh!
  Jag instämmer med att Pearl Harbour var arrangerat som förevändning för USAs önskade krig men britterna lät bli att ge USA det mest avgörande dekrypterade telegrammet från Japanerna.
  Det illustrerar att det var britterna som höll i taktpinnen och det finns tydliga tecken på att de tänkte få USA indragna mycket värre i Asien än vad som till slut blev fallet. 10 år längre till 1955 hade försvagat USA så de hade varit möra för att inordna sig under det brittiska imperiet.
  Som FDR var motståndare till.
  Anerikanerna är mycket okunniga så de går inte att lita på.
  Och inte James Bacque heller om det var hans alster som fick dig att peka på Eisenhower.

 • Denna ordlek med ord som fobier, hat och skräck för, är enbart rökridåer för vad det egentligen handlar om, rån på mega-nivå.

  Alltid samma mönster, en tredje part osynlig som tar hem vinster.

 • ICC bör tona ner sig ang. Putins “krigsförbrytelser”! Vad gäller barnen som är “kidnappade” förhåller det sig precis tvärtom! De har istället räddats från krigshärdar som med största sannolikhet skulle prägla dem, resten av livet. Barnen får nu utbildning och leva i en trygghet som de knappast erhållit om de bott där de tidigare bodde. Det går an för ICC att göra intervjuer med de “kidnappade” barnen. Tror Putin skulle välkomna det.
  Den internationella brottmålsdomstolen i Haag borde istället ägna sig åt verkliga krigsförbrytelser. Varför inte mjuka upp sig med att ta sig an att, Ukraina (Zelensky) gjort sig skyldiga till mord på i runda tal 14 000 rysktalande i östra Ukraina?

 • USA godkänner själva inte ICC men styr den via hot och korruption! Holland är en totalt menlös vasallstat till Anglo-imperiet och har gett upp sina egna ambitioner för att tjäna globalismen. Holländska folket håller dock på att vakna till vilket senaste valet där visar! ICC:s dumstol i Haag skulle snabbt bli en ruin om Putin skulle gripas, vem f-n nu skulle våga göra det? Det finns ju något som heter realiteter vilket tycks vara en bristvara numera i dårhuset som kallas västvärlden…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *