Mikki Willis: Det är vi folket som gör att makteliten får absolut makt – Nu ska förtrollningen brytas

"Vi kommer att avslöja detta, nämna namn och visa exakt hur vi hamnade här"

publicerad 14 maj 2023
- av T. Sassersson
Mikki Willis - Foto: London Real
Mikki Willis -

Dokumentärfilmaren Mikki Willis, som i juni premiärvisar en ny film om absolut makt och de psykologiska operationerna mot allmänheten, nämner Stockholmssyndromet. Fenomenet består i att de kidnappade skyddar sina kidnappare. Det är dags att förstå dessa mekanismer så att människor i världen kan bryta lobbyisternas förtrollning, anser Willis.

Mikki Willis säger att vi är mitt inne i en kulturrevolution där läkemedelsindustrin har en dubbelt så stor kraft än oljeindustrin. Människor i världen är just nu kidnappade av denna industri med absolut makt och det finns endast en lösensumma och det är att följa industrins vilja, men ingen blir fri genom konformitet. Ingen bi fri genom att bli följare.

Det paradoxala är att industrins makt trots allt är beroende av allmänheten som hjälper industrin att nå sina mål, menar Willis. Han vill med sin nya dokumentärfilm The Great Awakening "Plandemic 3" utbilda allmänheten så att de kan se och förstå hur vi manipuleras.

The Great Awakening ska därför avslöja alla smutsiga psykologiska knep i den globalistiska agendan.

Filmen undersöker hur människor styrs för att kollektivt anpassa sig och inte göra någon ansträngning för att motstå vad den globalistiska agendan kräver av oss.

Mikki Willis berättar om hur överstatliga intressen med absolut makt kontrollerar hela samhällen genom social massmanipulation och psykologiska operationer.

"En del människor kommer att bli mycket förvånade när de får veta att detta har varit på gång i generationer och att Amerika [och hela världen,red anm] är i krig.

Den globalistiska agendan syftar till att skapa en unipolär värld på alla sätt, från valuta till militär, för att de ska kunna kontrollera folk, våra finanser och alla resurser..."

Absolut makt kan brytas

Plandemic 3 kommer enligt Mikki Willis att avslöja hur de har infiltrerat allt, från livsmedelsförsörjningen till utbildningssystemen, det medicinska och i princip varje institution. De påverkar våra sinnen och våra beteenden med hjälp av tjänstgörande beslutsfattare för denna agenda.

"Vi kommer att avslöja detta, nämna namn och visa exakt hur vi hamnade här".

Mikki Willis säger att människor lider av ett "korttidsminne" och att vi tenderar att glömma saker som hände för ett eller två decennier sedan.

Målet med The Great Awakening är därför att göra oss medvetna om alla de manipulationer som människorna i världen utsätts för och sedan föra denna kunskap vidare till våra barn så att de som har makten med tiden förlorar den.

Se nedan Aga Wilsons intervju med Mikki Willis. Den är ett samarbete mellan NewsVoice, Bright Light News och Aga Wilson Show. Den spelades in i januari 2023, Orlando Florida med ekonomiskt stöd från NewsVoice-läsarna.