Biträdande försvarsministern i USA avskräcker Ryssland i Svartahavsregionen

publicerad 20 maj 2023
- Gästskribent
Stridsflygplanet F-22 Raptor och Mara E. Karlin

Svartahavsregionen är ett område av kritisk militärgeostrategisk betydelse, säger Mara Karlin, biträdande försvarsminister med ansvar för militär strategi, planläggning och kapacitet.

Mara Karlin, som talade vid säkerhetsforumet för Svarta havet och Balkan i Bukarest i Rumänien, vet mycket väl hur viktig regionen är och talade om hur den passar in i USA:s nationella försvarsstrategi.

”Först och främst är Svartahavsregionen ett område av kritisk geostrategisk betydelse”, sa Karlin i sin videofilmade presentation. ”Det förbinder Europa med Mellanöstern och vidare, och det är en viktig knutpunkt för transitinfrastruktur och energiresurser.”

Svarta havet var en viktig del av Sidenvägen redan före Kristi födelse. Sidenvägen förband romarriket med Asien. Havet var en bro för det bysantinska riket, det osmanska riket och det har varit en väg för handel, migration och krig.

”Det är också en viktig frontlinje för den transatlantiska säkerheten”, sa hon. ”I dag är det platsen för den största konflikten i Europa sedan andra världskriget.”

Rysslands invasion av grannlandet Ukraina har långtgående konsekvenser för Svartahavsregionen, och Förenta staterna samarbetar med allierade och partner för att motverka den ryske presidenten Vladimir Putins aggression.

Karlin sa att världens svar på invasionen ”är inget annat än extraordinärt”. Allierade och partner har stått tillsammans och har påfört Ryssland kostnader för sitt hemska krig.

Hon konstaterade att Putin inte förväntade sig USA:s och NATO:s robusta svar över hela frontlinjen. I stället för att splittra NATO har alliansen blivit starkare och större i och med att Finland och Sverige anslutit sig till alliansen. Han avfärdade också Tyskland – han trodde att landet skulle acceptera ett fullbordat faktum, sade Karlin.

Strax efter den ryska invasionen skapade försvarsminister Lloyd J. Austin III kontaktgruppen för försvaret av Ukraina. Den har vuxit till omkring 50 nationer och har samlat internationellt stöd för Ukraina, vilket har resulterat i mer än 55 miljarder dollar i dödligt stöd, sa Karlin. ”Denna ’aktionsgemenskap’ har underlättat en aldrig tidigare skådad samarbetsnivå för att ”tillgodose Ukrainas omedelbara och långsiktiga behov”, sa hon.

Karlin sa att NATO-alliansen också ser till att Ryssland inte får några idéer om att angripa en alliansstat. De allierade har fördubblat antalet NaATO:s stridsgrupper på östfronten med Ryssland till åtta. Det finns mer än 100.000 amerikanska soldater i Europa.

Denna enighet är nyckeln till att avskräcka Ryssland, sa Karlin.

”Vi fortsätter att uppmuntra ett djupare samarbete mellan allierade och partner i Svartahavsområdet för att avskräcka och försvara oss mot Rysslands pågående aggression i Ukraina och i den bredare Svartahavsregionen”, sa hon. ”Detta samarbete innefattar ytterligare ansträngningar för att öka informationsutbytet för att bygga upp en gemensam medvetenhet i den maritima domänen och bortom den.”

Detta är kärnan i USA:s nationella försvarsstrategi. Att bygga upp avskräckning och sedan upprätthålla den kommer att göra det möjligt för USA att ta itu med Kina – en stegvis utmaning för landet – och Ryssland, som i strategin kallas ”ett akut hot”.

Allierade och partner är tyngdpunkten för denna strategi. ”Som en del av vårt genomförande arbetar vi för att nära anpassa USA:s och de allierades försvarsstrategier”, enligt Karlin.

”Vi anpassar vår verksamhet över alla områden, domäner och genom hela konfliktspektrumet för att varje intressent ska kunna bidra med sina komparativa fördelar.”

Detta innebär att i Svartahavsregionen:

”kommer USA att fortsätta att arbeta med NATO-allierade för att främja militär modernisering för att bemöta Rysslands militära hot, bland annat genom förbättrad hållning och övningar för att förbättra säkerheten och välståndet i regionen”.

Säkerheten i Svartahavsregionen kommer att kräva en gemensam strategi för hoten. Nationerna och deras allierade måste stärka den defensiva kapaciteten för anti-tillträde/områdesförnekande, indikationer och varningar, beredskap genom gemensam utbildning och övningar samt motståndskraft, bland annat mot gråzoner och cyberaktioner, enligt Karlin.

Text: Jim Garamone, US Department of Defense, Pentagon. Översättning: NewsVoice

Källor

  • US Department of Defense: U.S. Official Looks to Deter Russia in Black Sea Region
  • US Department of Defense: Dr. Mara E. Karlin, Assistant Secretary of Defense for Strategies, Plans, and Capabilities
  • US Department of Defense (foto): En F-22 Raptor närmar sig ett KC-135 Stratotanker-flygplan över Polen den 10 augusti 2022 under NATO:s Air Shielding-uppdrag i Europa.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq