Studie: 5G-frekvens försämrar benstyrkan

publicerad 25 maj 2023
Sportig man som stretchar. Foto: Friends Stock. Licens: Elements.envato.com
Sportig man som stretchar.

Ny forskning visar att exponering för 3,5 GHz som används vid 5G minskar benstyrkan och benflexibiliteten i djurförsök, trots att exponeringen låg väl under de referensvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten hävdar skyddar mot alla hälsorisker. Dessutom observerades ökad oxidativ stress i skelettmuskelvävnader.

3,5 GHz är ett frekvensband som PTS har gett tillstånd till för 5G och det är denna frekvens som till större delen används för 5G i städer och tätorter idag.

Trots att 5G byggts ut och lanserats sedan 2020, finns det fortfarande endast ett fåtal studier på effekter av exponering för 5G, i synnerhet den komplicerade sammansättningen av olika frekvenser, modulationer och snabba pulser, som människor i verkligheten utsätts för genom utbyggnaden av 5G.

Den nya studien är genomförd vid den medicinska fakulteten vid Van Yüzüncü Yıl University, Turkiet. Det  är en av de få studier som hittills studerat effekter av exponering för 5G-frekvensen 3,5 GHz. Forskarna exponerade försöksdjur (råttor) under 2 timmar varje dag under 30 dagar för vid en strålningsnivå på 1,6 W/m2.

Det innebär att strålningen låg betydligt under gällande referensvärden i Sverige som är 10 W/m2. För att studera effekter på diabetes, utgjordes en grupp av de exponerade och oexponerade grupperna av råttor med diabetes.

Minskade benstyrkan

Exponeringen för 3,5 GHz två timmar om dagen under 30 dagar vid nivåer långt under gällande referensvärden (1,6 W/m2) orsakade en minskning av både benflexibiliteten och av benstyrkan hos friska råttor.

De resultat som erhölls tyder även på en minskning av mineraliseringen av benen samt benvävnadens hållbarhet.

Vidare observerade forskarna tecken på att strålningsexponeringen orsakade oxidativ stress i skelettmusklerna och dessa negativa effekter var större bland de djur med diabetes.

Forskarnas slutsats

Denna studie visade att exponering för 3,5 GHz kan ha negativa effekter på benens biomekanik. Diabetiska råttor kan vara mer mottagliga för de farliga effekterna, med betydande förändringar som observerats i parametrar för oxidativ stress.

Dessa observationer tyder på att exponering för 3,5 GHz potentiellt kan äventyra benkvaliteten och den strukturella integriteten samt påverka parametrarna för oxidativ stress i musklerna hos råttor.

Det krävs mer forskning för att undersöka de potentiella effekterna på människors hälsa, särskilt för personer med redan existerande medicinska tillstånd.

Tidigare forskning 5G

Samma forskargrupp publicerade i oktober 2022 en liknande studie med samma exponering för 3,5 GHz som var GSM-modulerad: 2 timmar per dag, 5 dagar i veckan under 30 dagar.

Exponeringen förorsakade en ökad förekomst av skadade nervceller vilket enligt forskarna skulle kunna leda till demens på lång sikt. Dessutom påverkades olika hormoner som bland annat har en skyddande effekt på nervsystemet.

De tre första fallstudierna av hälsoeffekter av 5G publicerades under januari – april 2023 och de genomfördes av Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen i samarbete med forskaren Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Miljö & Cancer.

De tre fallstudierna visade att installation av 5G-basstationer orsakade symptom på mikrovågssyndromet och i flera fall var symptomen så svåra att fortsatt vistelse i bostaden blev omöjlig.

Studierna visade även att installation av 5G-basstationer i  närheten av människors bostäder leder till extremt höga strålningsnivåer, långt över de nivåer som tidigare visats orsaka liknande symptom efter exponering för tidigare generationer mobiltelefoni (2G, 3G).

Text: Strålskyddsstiftelsen


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Detta har varit känt sedan 1950-talet inom forskningen i USA. Med Strålningsmyndigheten har valt att bara titta på lokal uppvärmning, för mer varken förstår de eller får de prata om.
    Fakta kan vara omvälvande och inte i linje med den mörka agenda som politikerna sålt sig till.

  • oj, exponering av 1,6w/m2 det är ju jätte höga värden, det ska ju ingen behöva leva i, ett under att mössen inte fick mera hälsobesvär, men det var kanske en för kort studie.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *