Världen år 2030: Fem frågor till Mikael Jansson från Alternativ för Sverige (AfS)

"Jag är bara emot svenskt och finländskt medlemskap. NATO är ju balansen med Ryssland. Jag är inte emot NATO. Jag är inte emot Ryssland. Vi hade ju ett fungerade system där det var känt att Finland och Sverige var icke-agressiva"

publicerad 10 maj 2023
- Kristoffer Hell
Mikael Jansson vice ordförande i Alternativ för Sverige.
Mikael Jansson vice ordförande i Alternativ för Sverige.

Efter att Washington Post “erkänt” vad media utanför Väst under en längre tid konstaterat, att USA:s inflytande är i avtagande och världen på väg att bli alltmer multipolär, ställde vi fem snabba frågor till Mikael Jansson, vice ordförande i Alternativ för Sverige.

Intervju: Kristoffer Hell

Hur tror du världen ser ut år 2030?

Mikael Jansson:

“Allting tyder på att 2030 är världen multipolär.

Jag tycker BRICS är ganska lätt att förutse men västvärlden är svårare. Vi vet ju inte om USA kommer att fortsätta att sträva efter unipolaritet.

När man tittar på de här olika blocken så tror jag BRICS-länderna blir fler och att de kommer att lyckas ganska bra med sina samarbeten och handelsprojekt.

Dollarn kommer att tappa sin roll som reservvaluta, det är ganska klart.

Militärt så verkar det blir som att Kina blir lika starkt som USA, eller kanske till och med starkare 2030.

USA har nog legat lite grann och vilat på sin styrka och har nog inte alltid inte utvecklat sin potential, de har ganska gamla system.

Det kommer att bli en väldigt stor upprustning i väldigt många länder – inte minst hos stormakterna”.

Vad tänker du om kriget i Ukraina?

Mikael Jansson:

“Det här var inget krig Ryssland ville ha. De ville inte se Ukraina i NATO, de försvarar Krim och de vill försvara befolkning i Donbass.

Jag tror inte amerikanarna brys sig så mycket om Ukraina utan det handlar väldigt mycket om att nöta på Ryssland.

De här sanktionerna mot Ryssland har inte verkat som man först trodde, att få Ryssland på knä. Det har nog överraskat många.

De hade tydligen förberett sig tillsammans med Kina och det känns som att det går enligt plan för dem.

Det kan vara som så att Kina gav sitt okej till Ryssland att gå över gränsen till Ukraina. Utan Kinas stöd hade det varit ett enormt risktagande.

Det finns internationella regler och ibland så bryts dessa: NATO:s bombningar av Jugoslavien .. USA:s militära närvaro Syrien … Rysslands närvaro i Ukraina”.

Hur allvarligt är hotet från den Ryska Federationen mot Sverige och Norden?

Mikael Jansson:

“De flesta verkar tro att det farligaste hotet är att Ryssland skall expandera västerut och ta flera länder i västlig riktning. Det bygger på en felaktig analys för de har ingen krigsmakt byggd för att ockupera länder. I modern tid fungerar detta inte så bra. Att ockupera ett land med fientlig befolkning är väldigt dyrt.

Risken för detta finns väl annars på militärt strategiskt viktiga platser och där det finns en rysk befolkning, som i baltländerna – där skulle en Ukrainasituation kunna uppstå.

Den hotbild jag ser som mycket farligare, nu när Sverige och Finland går med NATO, att det blir en väldigt stark upprustning att de medlemmar i blir till frontstater med amerikanska system här. Putin har sagt att han inte ser Sverige och Finland som hot, inte ens efter att de blivit medlemmar i NATO – så länge de inte tillåter USA och England att sätta upp militära installationer.

Jag kan se framför mig att USA för in installationer i Sverige och Finland och ryssarna svarar på det och så blir debatten i Sverige att vi skall svara på den ryska upprustning – det här ser jag som en väldigt stor risk, men även risken för krig av misstag”.

Stöd NewsVoice genom att köpa kaffe
Annons: Stöd NewsVoice genom att köpa kaffe

Hur ser du på Sveriges och Finlands medlemskap i NATO?

Mikael Jansson:

“Jag är bara emot svenskt och finländskt medlemskap. NATO är ju balansen med Ryssland. Jag är inte emot NATO. Jag är inte emot Ryssland. Vi hade ju ett fungerade system där det var känt att Finland och Sverige var icke-agressiva”.

Finns det en risk för ett storkrig mellan Ryssland och Väst?

Mikael Jansson:

“Jag bedömmer det som att varken USA eller Ryssland vill ha ett kärnvapenkrig, men riskerna ökar med de här nya snabbare vapensystemen.

Risken finns att Ukraina, exempelvis, skulle använda någon slags medeldistansrobot och slå ut ett viktigt mål i Ryssland.

Användandet av taktiska kärnvapen kan leda till en eskalering.

En del säger att det inte spelar någon roll vilken president USA väljer, men för mig är Biden och Trump en väldigt stor skillnad.

USA har ju ställt till med mycket elände genom sin strävan efter unipolaritet … man hotar alltid andra länder … det är ständigt pågående.

Väst har mycket problem, man ser det i USA och Frankrike – det är mycket våld på gatan.

Det känns som att den här administrationen forsätter i samma riktning och bara försöker ännu mera. Det finns statsvetare i USA som har sagt att USA skulle tjäna på en multipolär värld. Det är väldigt dyrt att hålla de militära förhållandena i gång. … De har nog inget val för jag tror inte att de kommer att kunna motverka den multipolära världen”.

Referenser och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Ingen analys eller koppling till Agenda 20-30? White Hats och Black Hats? Nazister i Ukraina? Håller AFS på att bli ytterligare ett parti som saknar verklig omvärdsanalys?

  • Väst,s utveckling de senaste 50 åren har varit en väg emot ett ekonomiskt och kulturellt vansinne, som är uppbyggd kring en kasino-ekonomi, som inte är förankrad i verkligheten. Väst överlever nu av “konstgjord andning” och är bara en tidsfråga innan bubblan spricker. BRICS är ingen ny företeelse och har haft många år på sig för att axla den nya rollen som ekonomisk maktfaktor. Många länder köar för att bli medlemmar i BRICS och deras, “belt and road” skapar stora möjligheter för många utvecklingsländer och även industriländer. Väst,s väg har varit den motsatta, genom att förhindra U-länder till att utveckla sin egen infrastruktur. Vem är det som censurerar åsikter idag? Jo, Väst och då framför allt FN, EU, WEF och enskilda länder inom EU. Väst har grävt sin egen grav i tron att det går att sätta sig över vanligt folk? Finns det någon framtid för Nato? Varför skulle det finnas det, då Väst består av en 1/7 del av jordens befolkning? Vi får finna oss i att, idag är vi inte världens medelpunkt

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *