Bränderna i Kanada har en enorm påverkanseffekt för klimathotspolitiken

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 juni 2023
- Torbjörn Sassersson

Bränderna i Kanadas västra provinser sker varje år, men i år har även de östra provinserna Nova Scotia, Quebec och delar av Ontario drabbats av okontrollerbara skogsbränder som producerat så mycket rök att myndigheterna i  New York har utfärda hälsovarningar.

Reuters skriver att Kanada upplever sin värsta skogsbrandssäsong som någonsin dokumenterats, med cirka 3,3 miljoner hektar av bränd area. Bränderna i Kanada i förra veckan har därför en enorm påverkanseffekt för att driva klimathotspolitiken till nya mål.

I New York ställdes flygningar, sport- och kulturevenemang in. Människor uppmanades att använda munskydd. Skolelever och medborgare uppmanades att hålla sig inomhus i lockdown.

New Yorks borgmästare Eric Adams säger:

”det här kan vara första gången vi upplever något liknande i den här omfattningen” och att ”klimatförändringarna påskyndar dessa förhållanden. Vi måste fortsätta att minska utsläppen, förbättra luftkvaliteten…”.

Bränderna i Kanada våren 2023 förmörkade New York. Foto: Anthony Quintano, Wikimedia Commons
Bränderna i Kanada våren 2023 förmörkade New York. Foto: Anthony Quintano, Wikimedia Commons

Under och efter de våldsamma bränderna i Kanada, vilka stängde New York, debatteras i social medier hur det kom sig att bränderna blev så extrema just i år. Satellitbilder visar att en stor mängd bränder i Kanada startade samma dag under klar himmel. Myndigheter och medier konstaterar att orsakerna till bränderna är blixtnedslag, slarviga campare och mordbrännare.

Finns det även skäl att misstänka att mordbrännare samverkade i Kanada för att driva på klimatagendan, vilken inkluderar samma inslag som covidkrisen, dvs lockdown, munskydd och hårdare restriktioner? Påverkansoperationer som drivs på, ofta med känslomässiga metoder. Många tycks tro det.

Av det skälet klippte NewsVoice ihop denna känslomässiga videorapport baserad på klipp från sociala medier, satellitdata och massmedia. Genom att redigera rapporten både emotionellt och politiskt illustrerar vi hur samtidens klimatpolitik drivs likaledes emotionellt och politiskt. Resultatet är upp till dig som läsare att bedöma.

Text och videoredigering: Torbjörn Sassersson

Källor och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq