Hur är framtiden för online-spel? Prognos och analys av Noomi Erikson

publicerad 27 juni 2023

Onlinespel är en bransch som präglas både av mognad och dynamisk förändring. Ända sedan tekniken bakom internet i slutet av 1990-talets blev tillräckligt bra för att kunna spela online, har svenskarna haft tillgång till någon form av onlinecasino.

Faktum är att flera av de tidiga namnen i branschen fortfarande finns kvar ett kvarts sekel senare.

Att branschen fortsätter växa varje år, i takt med att tekniken skapar en alltmer komplett spelupplevelse, har i det närmaste varit en garanti, men det finns en rad nya möjligheter och utmaningar som branschen står inför i dagsläget.

Vi ska i den här artikeln titta på två områden: lagstiftning och regelverk samt teknik och design. Vi ska dessutom våga oss på en gissning på hur framtiden kommer se ut på båda områdena.

Lagstiftning och regelverk

Den svenska marknaden för spel online har befunnit sig i stor förändring ända sedan 2019. Det var då den klassiska svenska modellen med ett statligt kontrollerat spelbolag med monopol slutligen gick i graven.

Det nya systemet där de företag som önskar bedriva spelverksamhet var tvungna att ansöka om en spellicens var ett måste eftersom svenska staten annars inte hade möjlighet att reglera alla de aktörer som har sin juridiska hemvist utanför Sveriges gränser.

Precis som alltid när stora förändringar sker så har systemet inte varit utan barnsjukdomar. Det regelverk som licenserade aktörer har att rätta sig efter har i vissa delar varit oklart. Många av de aktörer som drabbats av böter har upplevt att spelinspektionens tillämpande av regelverket varit godtyckligt.

Ett ytterligare problem har också varit att oreglerade aktörer fortfarande har en betydande minoritet av marknaden. 2021 var den så kallade kanaliseringsgraden 87 procent enligt en rapport från Statskontoret.

Det innebär alltså att 13 procent av marknaden allt jämt kontrollerades av olicensierade aktörer som inte följer det svenska regelverket och således inte heller betalar skatt i Sverige på sina vinster.

Den nya regeringen förefaller ha lagt tyngdpunkten just på att stänga ute olicensierade aktörer. Regeringen har gett spelinspektionen och finansinspektion, under ledning av finansmarknadsminister Niklas Wykman, i uppdrag att utreda hur man kan förbättra arbetet med att stänga ute olovliga aktörer och förhindra penningtvätt. Rapporten ska vara klar till hösten 2023.

”Det här ger oss en fingervisning om att regeringens avsikt är att stärka regleringen på spelmarknaden. Exakt hur det kommer att se ut får vi avvakta och se efter att rapporten är klar. Men min tro är att de aktörer som är seriösa på marknaden kommer glädjas åt hårdare tag mot olovligt spel” menar Noomi Erikson, branschexpert och skribent på casinon.com.

Teknik och design

När det gäller teknik och speldesign så går utvecklingen fortsatt framåt. Redan nu går det att säga att tekniken när det gäller tvådimensionella casinospel såsom slots eller videopoker är i det närmaste fulländad.

Ökad bandbredd och kraftfulla processorer, både i datorer och mobiltelefoner, har gjort att det egentligen bara är speldesigners fantasi som sätter gränserna för hur ett spel kan se ut.

Ett område som fortfarande har långt att gå i utveckling är dock virtuell verklighet. VR har i flera år förutspåtts vara nästa stora steg framåt inom online-spel. Det är nödvändigtvis inte så att experterna har fel, men det står klart att den utveckling som förutspåtts ännu inte har blivit verklighet.

Det finns ett fåtal aktörer på den svenska marknaden som arbetar med att utveckla VR-spel inom onlinecasino men dessa har ännu inte fått ett riktigt genomslag.

I mångt och mycket har det att göra med att VR-tekniken lovat mer än vad den ännu kunna leverera. Försäljningssiffror från 2022 visar att den globala försäljningen av VR-headsets har fallit med 12 procent.

Tekniken har fortfarande inte lyckats bli mainstream och även om många vill prova är det få som tar steg och köper ett dyrt headset för att spela onlinecasino.

Vår prognos är att det är dags att flytta fram den virtuella revolutionen rejält. Det kommer finnas en liten mängd entusiaster som vill pröva det senaste men det kommer nog dröja 5–10 år till innan tekniken blivit så bra och billig att den blir accepterad av den breda massan.

Förmodligen krävs det att tekniken får flera praktiska användningsområden för vanliga privatpersoner.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq