Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Utländska profitörer samlas för huggsexa om Ukraina – Sverige deltar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 juni 2023
- NewsVoice redaktion
Nela Porobić. Foto: Women's International League for Peace and Freedom
Nela Porobić.

“I Bosnien innebar återuppbyggnaden ett nytt politiskt system – privatiseringar, åtstramningar och profit”, skriver Nela Porobić i Aftonbladet. Hon befarar att efterkrigstiden i Ukraina kommer att utnyttjas av utländska profitörer.

…konsekvenserna av den ryska invasionen beskrivs som ”den största möjligheten i Europa sedan andra världskriget” för privata investerare.

Nela Porobić var efter kriget i Bosnien och Hercegovina övertygad om att fred och återuppbyggnad handlade om att stödja krigets offer och deras framtid. Därför arbetade hon i flera år för FN och andra organisationer för att ge stöd till kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp under kriget.

“Men erfarenheterna från det arbetet – och från mitt liv i Bosnien – har förändrat min syn på vad fred och återbyggnad tillåts vara.”

I dag skriver Porobić att hon med säkerhet vet att så kallade “fredsprocesser”, vilka organiseras av ett internationellt samfund, istället handlar om att skapa möjligheter för företag att göra ekonomisk vinst.

Det som nu pågår i Ukraina är dessvärre en utmärkt illustration av hur man medvetet väljer att sätta profit över människors liv.

Porobić går rakt på sak och påpekar att Sverige bara är ett land av flera som deltar i huggsexan:

“Liksom var fallet med Bosnien framställs frågan om Ukrainas återuppbyggnad som ett neutralt projekt, fritt från ideologiska hänsynstaganden och politiska mål och visioner. Alla internationella aktörer deltar i denna charad – EU, Världsbanken, Internationella valutafonden och länder som Storbritannien, USA och Sverige.”

“Det som behövs är ett paradigmskifte. Hur våra samhällen formas under och efter krig är en fråga om ideologi, intressen, prioriteringar och visioner. En verklig solidaritet med Ukraina innebär ett erkännande av denna politiska dimension, och ett högljutt ansvarsutkrävande gentemot så kallade givarländer och det internationella samfundets institutioner. Fred måste byggas för människor, inte för kapital.”

Läs hela opinionsartikeln i Aftonbladet.

Sammanställning: NewsVoice

  • Nela Porobić är fredsaktivist och leder arbetet med politisk-ekonomiska analyser av krig och konflikter inom den internationella organisationen Women’s International League for Peace and Freedom. Hon bor i Sarajevo och är utbildad vid Lunds universitet.

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq