Din mobil och annan trådlös teknik kan skada ditt hjärta

publicerad 20 juni 2023
5G reklam från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se
5G reklam från Ericsson på Arlanda.

Den pulserande mikrovågsstrålningen från mobiler, smarta elmätare, WiFi-routrar och mobilmaster är skadlig för hjärtat. Upprepad forskning har visat skadliga effekter på hjärtat och hjärtbesvär hör till de vanligaste symptomen bland de som drabbats av ohälsa på grund av mobilmaster eller elmätare.

Text: Allison DeMajistre ”Your Cell Phone and Other EMF Devices May Be Harming Your Heart”. Översättning och sammanställning: Mona Nilsson

Epoch Times skriver nyligen att den amerikanska miljöorganisationen Environmental Working Group (EWG) analyserat hur strålning från trådlös teknik påverkar hjärtat.

Forskningsstudier på både människor och djur visar att hjärtat är känsligt för denna form av strålning och att den kan påverka hjärtfrekvensvariabiliteten, orsaka hjärtarytmier, påverka blodtrycket och till och med öka LDL (betalipidprotein), vilket kan keda till ateroskleros och kranskärlssjukdom.

”Människostudier som analyserats av EWG bör vara oroande eftersom hjärtfrekvensvariabilitet kan vara ett lackmustest inte bara för hjärtats hälsa utan även för människans hälsa”, säger Susan Foster till Epoch Times.

Foster är genom McCollough Law Firm extern rådgivare åt Children’s Health Defense (CHD) i frågor som rör trådlösa nätverk.

Till exempel visade en studie där albinoråttor exponerats under längre tid för mobilstrålning förändringar i hjärtat som hjärtarytmier, förändrad hjärtfrekvens samt negativa effekter på blodtrycket (hypertoni).

När det gäller effekt på LDL-kolesterol finns det ett samband med sänkta nivåer av antioxidanter i blodet på grund av strålningen. När LDL-oxidationen ökar och antioxidanterna utarmas ökar risken för ateroskleros, kardiovaskulär risk och kardiovaskulär sjukdom.

Smarta mätare, mobilmaster, mobiltelefoner, Wi-Fi

Susan Foster har intervjuat flera personer som började uppleva symtom när de befann sig i närheten av smarta mätare.

”Smarta mätare kommunicerar data till elbolagen med hjälp av flera olika radiofrekvensgränssnitt, modulationsscheman och nätverksarkitekturer. De sänder vanligtvis starka signaler till insamlingsenheten hundratals till hundratusentals gånger per dag”, säger hon.

En kvinna som hade en smart mätare på sidan av sitt hus hade ingen tidigare hjärthistorik, säger Foster, men efter att elmätaren installerats förändrades hennes hälsa nästan omedelbart. Hon drabbades av hjärtarytmi, hade svåra bröstsmärtor och hennes blodtryck var kraftigt förhöjt.

En annan person fick akut bröstsmärta nära två potentiella trådlösa källor – en mobilmast som använder högre frekvenser inom 5G-området och en sändande AMI-mätare (Advanced Metering Infrastructure).

Susan Foster fortsätter:

”Kvinnan körde bil vid tillfället, trodde att hon hade fått en hjärtattack, lades in på sjukhus, hade ingen tidigare hjärt-kärlsjukdom och diagnostiserades med en misstänkt koronarspasm, vilket kan utlösa en hjärtattack eller till och med plötslig död.”

En berättigad fråga som många ställer sig är varför dessa människor tror att smarta mätare och mobilmaster kan orsaka dessa effekter på hjärtat. Enligt Fosters erfarenhet är tidsaspekten ofta en viktig indikator på att den nyligen byggda och aktiverade mobilmasten eller installerade smarta mätaren orsakar hjärtsymptom.

”Om någon är symptomfri innan operatören aktiverar en mobilmast och två veckor senare för första gången i sitt liv drabbas av en akut hjärthändelse, till exempel förmaksflimmer, blir mobilmasten misstänkt.”

Foster anser att mobilmasten blir den obestridliga boven i dramat när förmaksflimmer inträffar under perioder med hög telekommunikationstrafik.

De flesta personer som vänder sig till CHD eller McCollough Law om hjärtpåverkan till följd av exponering för strålning från trådlös teknik är i åldern 40-50 år, men Susan Foster oroar sig ändå mest för påverkan på barnens hälsa.

Barn utsätts redan under fosterstadiet för strålning från föräldrarnas mobiler, WiFi är på dygnet runt och trådlösa babyvakter ställs på kort avstånd från barnets huvud med ett nervsystem och hjärna som är under utveckling. Barn är betydligt mer känsliga än en vuxen för strålningens skadliga påverkan.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq