Regeringen: Ytterligare steg för Sveriges integrering i NATO

"Förberedelserna får bestå i tillfällig basering av utländsk militär materiel och personal på svenskt territorium."

publicerad 9 juni 2023
USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin III, till vänster i mitten
USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin III, till vänster i mitten, och den svenske försvarsministern Pål Jonson, till höger i mitten, möts vid den svenska flottans högkvarter på Musko örlogsbas nära Stockholm, den 19 april 2023. Foto: Chad J. McNeeley, Department of Defense

Regeringen beslutade den 8 juni 2023 att Försvarsmakten får vidta förberedelser med NATO och med stater som är medlemmar i NATO för att möjliggöra framtida gemensamma operationer. Förberedelserna får bestå i tillfällig basering av utländsk militär materiel och personal på svenskt territorium.

Syftet är att verka konfliktavhållande i närområdet och att stärka försvaret av Sverige.

Vid operationsplanering med andra länder och organisationer kan behov uppstå av att, på kort varsel, förbereda för att ta emot militärt stöd och för att möjliggöra gemensamma operationer. Så kan till exempel ske genom tillfällig utländsk basering av vapensystem, fartyg, statsluftfartyg och personal.

“Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i vårt närområde efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina har visat på vikten av att Sverige har ett nära operativt samarbete med Nato och med stater som är medlemmar i NATO. De aktuella åtgärderna är ett viktigt steg i Sveriges integrering i NATO”, säger försvarsminister Pål Jonson.

Text: Johan Hjelmstrand, pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq