Kiev misstänks ha sprängt vattenkraftverket Kachovka – 22 .000 hotas av översvämning

publicerad 6 juni 2023
- Kristoffer Hell
Översvämning i Khakov, Ryssland. Bildkälla: RT, @aakherson via Telegram
Översvämning i Khakov, Ryssland.

Två dagar efter att Kievs sedan länge förannonserade offensiv stoppats av den ryska försvarsmakten, övergick Zelenskyregimen åter till att angripa icke-militära mål och sprängde det viktiga vattenkraftverket Kachovka i Chersonregionen, en av fyra tidigare ukrainska landsdelar som förra året folkomröstade om att bli en del av Ryssland.

Hälften av den 30 meter höga och 3,2 kilometer långa dammens 28 pelare rapporteras förstörda – att jämföras med Sveriges största vattenkraftverk, Harsprånget, som är 50 meter hög och 1,4 kilometer lång.

 

Förutom hotet mot civilbefolkningen skapade förstörelsen av dammen och vattenkraftverket Kachovka problem för Europas största kärnkraftverk, Zaporizjzja, liksom vattenförsörjningen på Krimhalvön, som också är ett krigsmål för regimen i Kiev – efter att regionen 2014 folkomröstade om att bli en del av Ryssland.

Lokala myndigheter bedömmer att vattennivån kommer att ha återgått till det normala inom 72 timmar.

IAEA, FN:s Internationella atomenergiorgan, rapporteras göra bedömningen att säkerhetssituationen vid kärnkraftverket i Zaporizjzja inte utgör ett akut hot.

ArcanumSkolan 2024
Överstelöjtnant Peter Lidén. Foto: SVT
Överstelöjtnant Peter Lidén, 2023. Foto: SVT

SVT rapporterar att den svenska överstelöjtnanten Peter Lidén anser att attacken mot kraftverksdammen är ett folkrättsbrott:

“Det är ju folkrättsbrott rakt igenom när man ger sig på att släppa ut så starka krafter och slår så blint mot civila”.

Komposit: K. Hell (källa RT)
Komposit: K. Hell (källa RT)

Överstelöjtnant Lidéns uppfattning, vilken synes delas av Zelenskyregimen i Kiev, SVT och annan systemmedia i Väst, är att det var Moskva som sprängde den ryska dammen och inte Kiev.

Skillnaden i tolkning erinrar om hur systemlojal media i Väst också anklagar Moskva för att hösten 2022 ha sprängt den ryska gasledningen Nord Stream 2 – medan alternativmedia världen runt, inklusive den Pulitzerbelönte amerikanen Seymour Hersch, skriver att det var USA som genomförda de sprängningarna.

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Detta krig i Ukraina är en gruvlig tragedi som plågar själar och sårar hjärtan. De blodiga strider som härjar på den ukrainska marken är som en svart skugga som sveper över vårt samvete och river sönder våra innersta känslor. Aldrig tidigare har en sådan våldsamhet och grymhet drabbat ett folk med sådan råhet och oförtrutenhet. De unga och oskyldiga får betala det högsta priset, deras liv oförskyllt offrade i denna förfärliga konflikt.

    Smärtan av att se människor, våra medmänniskor, lida och dö är obeskrivlig och skär genom själen som en vass dolk. Vår bön går upp mot himlen, en bön om fred, en bön om att detta helvete må upphöra och lämna människorna i fred. Vi måste enas och agera för att stoppa detta lidande, att sätta stopp för våldet och skapa försoning och fred i denna plågade nation.

    Må våra hjärtan fyllas av medlidande och medkänsla, och må vi kämpa tillsammans för en värld där fred och harmoni råder, där människors liv och värdighet respekteras över nationsgränserna. Låt oss förena våra krafter i kampen för en bättre framtid och stå enade mot det onda som härjar i vårt kära Ukraina.

  • Enligt fulmedia så spränger ryssar sina egna gasledningar, beskjuter de egna trupperna som tagit över säkerheten vid kärnkraftverk, spränger dammar som skadar den egna insatsen, skickar artillerigranater mot sina egna fångläger för ukrainska krigsfångar? Och hör och häpna, många tror faktiskt på den här skiten fulmedia sprider? Givetvis vet makthavarna hur det ligger till i verkligheten men i propagandans värld så blir lögnen upphöjd till sanning.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *