WHO medger att mRNA-vacciner kan orsaka multipel skleros (MS)

publicerad 1 juni 2023
Dr John Campbell
Dr John Campbell, eget verk

En vecka innan World MS Day den 30:e maj publicerade WHO en studie som visar att covidvaccinen kan utlösa MS. Dr John Campbell har uppmärksammat rapporten och analyserar den i sin kanal.

Multipel skleros är en lömsk sjukdom som går i skov, oftast med en långsam försämring där total förlamning kan bli följden. Symtomen kan inkludera synnedsättningar, försvagade lemmar, känselbortfall, balansproblem, minnesproblem, depression och stor trötthet.

MS orsakas av inflammation i myelinet, dvs det fetthölje som omger och isolerar nerverna. Förlusten av myelin påverkar nervändarna och därmed de elektriska impulserna till och från hjärnan. Kroppen ”lyder” helt enkelt inte längre.

Det finns idag bromsmediciner men inget totalt botemedel. Man räknar med att 2, 8 miljoner människor världen över har MS. De flesta som insjuknar är mellan 20 och 40 år. Sjukdomen är två till tre gånger vanligare bland kvinnor jämfört med män.

Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) grundades redan 1967 och den första World MS Day för att uppmärksamma sjukdomen och forskning runt den infördes 2009.

WHO medger att mRNA-vaccinen kan orsaka MS

Dr John Campbell är en känd brittisk utbildare av sjukvårdspersonal. Han har sedan pandemins början gjort analyser av vetenskapliga artiklar och statistik angående covid och mRNA- vacciner i sin Youtubekanal och har idag ca 2,8 miljoner följare världen över.

Vid två tillfällen har han fått sina program censurerade och har varnats för att hans kanal tas bort helt om han ännu en gång går över gränsen.

 

I en video upplagd 29 maj 2023 tar dr Campbell dock upp en artikel som några dagar tidigare publicerades av WHO, men som sedan tillfälligt försvann. Campbell hann kopiera den och hänvisar till att det han säger i videon kommer från WHO och att det gäller en officiell artikel som publicerats på nätet.

Studien gäller orsakssamband mellan mRNA-vaccinering och utbrott av MS. Även om studien omfattar få patienter slår den fast att detta förekommer.

Rubriken för artikeln lyder: ”Covid-19 vaccination can induce multiple sclerosis via cross-directed CD4+cells recognizing SARS-CoV- 2 spike protein and myelin peptides.”

Dr Campbell visar upp artikeln och analyserar den. Han förklarar med tydliga teckningar vad som händer.

Spikeglykoproteinen utlöser för mycket aktivitet från immunförsvaret (T-cellerna) som i sin tur vänder sig mot de egna vävnaderna och bryter ned myelinet runt nerverna i det centrala nervsystemet. Därmed utlöses MS. Se hela videon med analysen om vad som händer här nedan. Läs gärna texterna och länkarna under videon, då dessa kan ge ytterligare information.

Text: Kersti Wistrand

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq