Dr Mattias Desmet förklarar massformationspsykologi och hur masshypnos kan brytas

publicerad 15 juli 2023
Dr Mattias Desmet och Reza Nasouri
Dr Mattias Desmet och Reza Nasouri. Montage: NewsVoice

Vad hände i Sovjet och Tyskland på 1920- och 30-talet? Hela befolkningar omvandlades till att bli både hänsynslösa och lättstyrda. Hur kunde det hända? Svaret är massformationspsykos. Masspsykologiexperten Mattias Desmet visar varför hypnosen uppstår och hur den kan brytas.

Text: Reza Nasouri, uppdaterad kl 19:19, 16 juli.

När du har ett samhälle där människor blivit frikopplade från varandra och har en fritt flytande ångest för att att saker inte är vettiga, fokuseras människors uppmärksamhet på ett sammanhållet ledarskap. Folk blir hypnotiserade och kan ledas vart som helst.

Ungefär så förklarar Mattias Desmet hur massformation uppstår. Han är en akademiker i Belgien som blivit känd internationellt genom sin bok “The Psychology of Totalitarianism” och en rad uppföljande intervjuer i olika medier.

Massformation är en slags grupphypnos som förstör individers etiska självmedvetenhet och berövar dem deras förmåga att tänka kritiskt.

Mattias Desmet förklarar att människor i massformation kan känna en enorm tillhörighet och solidaritet, men det handlar inte om en äkta solidaritet mellan individer utan istället om en solidaritet till massformationens kollektiv.

Det förklarar hur människor under coronakrisen pratade om att de var fulla av solidaritet och samtidigt accepterade en rad absurditeter.

Under coronakrisen uppmanade tex regeringar människor att inte hjälpa en granne som råkat för en olycka om man inte hade tillgång till gummihandskar och munskydd. Människor accepterade att de inte fick besöka sin gamla far eller mor i “solidaritetens namn”.

Massformation suger bort energin, från de sociala banden mellan individer och allt investeras i individens psykologiska band med kollektivet, förklarar Desmet och han kan förklara varför människor i en massa kan radikaliseras i en paranoid atmosfär där de är villiga att ange sina närmaste anhöriga till kollektivet eller staten, om de tycker att det finns en individ som inte visar tillräcklig solidaritet med ett kollektiv.

För att skapa en massformation används klassisk hypnos.

En hypnotisör har förmågan att dra uppmärksamheten till en extremt liten aspekt av verkligheten som om resten av verkligheten inte längre existerar. Detta kan gå så extremt långt att en hypnotiserad person inte ens käner smärta under kirurgiska ingrepp, säger Desmet.

Det här är effekten av den enorma styrkan i fokuserad uppmärksamhet. Det förklarar hur du kan ta bort allt från människor när de är hypnotiserade i en massformation utan att de märker det.

Massformation är totalitarismens väsen och att förlora empati och frivilligt förlora allt för kollektivet i solidaritetens namn är den märkligaste och farligaste effekten av en massformation.

Det är vanligt att människor blandar ihop klassisk diktatur med totalitarism. Även alternativmedia gör detta misstag som medför att viktigaste motståndet mot totalitarismen förlorar sin förmåga att bekämpa massformationer.

Desmet förklarar att det vi idag ser är framväxten av en ny typ av totalitarism som inte är fascistisk eller kommunistisk. Nu handlar det om en teknokratisk totalitarism som både liknar och skiljer sig från fascistisk och kommunistisk auktoritärism.

I ett diktatoriskt system används extremt våld för att få folk att lyda, men i ett totalitärt system är det massinformation som är det främsta sättet att få folket att frivilligt acceptera och följa och tro på mest bisarra idéer och utföra grymma brottshandlingar i solidaritets namn för massformationens kollektiv.

Historien visar att extremt våld i totalitära system börjat först när en regimen lyckats tysta alternativa uppfattningar.

Kom ihåg, säger Desmet, vad som hände 1930 när oppositionen, den dissonanta rösten, slutade att uttrycka sig. Det hände i det forna Sovjetunionen och Nazityskland. Oppositionen ansåg att det var för farligt att opponera sig. De trodde att de hade att göra med klassiska diktaturer. 6 månader efter att oppositionen i Sovjet och Nazityskland tystades inleddes massmorden vilket är karaktäristiskt för en totalitär stat.

Massinformation uppstår vanligtvis när endast 30% av befolkningen är hypnotiserad och när ytterligare 60% följer den första gruppen och inte går emot strömmen på grund av rädsla.

Ett flertal studier och experiment bevisar att människor tenderar att anpassa sig till galenskaper på grund av en övertygelse eller rädsla för att bli utstötta.

Massinformation involverar tre grupper:

 • De hypnotiserade troende utgör normalt 30%,
 • De som anpassar sig till majoriteten ligger på mellan 60-65%
 • 5-10% protesterar

De som inte följer massformationen och kollektivets narrativ, som vaccinering, krig eller transgenderideologi blir syndabockar och utsättas för aggressioner, uteslutning och diskvalificering från det offentliga rummet eller hela samhället.

Desmet betonar vilken av att inse hur stark de troende är hypnotiserade. När myndighetspersoners uttalanden låter bisarra och obegripliga måste vi komma ihåg att dessa är så kraftfullt hypnotiserade att de tror på vartenda ord de säger.

Så här kan medvetna individer lösa upp massformationer

Desmet slår fast att vi kan förhindra en massformation att uppnå den sista brutala och våldsamma fasen genom att väcka de 30% havvakna längst ner i hierarkin. Det resulterar i att de övriga 30% kommer ur hypnosen, vilket bryter formationen och solidaritetskänslan inom dess kollektiv.

Det går inte att påverka hypnosen inom en troende massformation. Hypnosen inom den gruppen avbryts eller ändras enbart av auktoriteterna som sålde in ideerna.

Desmet lägger ändå tonvikt vid att försöka övertyga individer inom en massformation att ifrågasätta sina egna övertygelser och han föreslår några effektiva strategier.

Empati
Bygg en koppling med individer i hypnos genom att lyssna på deras perspektiv och visa äkta empati. Människor är mer benägna att vara öppna för att ifrågasätta sina övertygelser om de känner sig förstådda och respekterade.

Lyssna aktivt
Ge individerna utrymme att uttrycka sina åsikter och bekymmer. Använd aktivt lyssnande genom att vara uppmärksam, ställa klargörande frågor och återge deras tankar. Det visar att du värdesätter deras åsikter och är villig att delta i en respektfull dialog.

Presentera logiska argument och bevis
Använd välgrundade argument som stöds av bevis för att ifrågasätta deras övertygelser. Presentera motargument som belyser inkonsekvenser eller brister i deras tänkande. Var dock medveten om det emotionella. Människor kan vara ovilliga om de känner sig attackerade eller kritiserade.

Appellera till känslor och personliga berättelser
Känslor spelar en betydande roll i övertygelseprocessen. Dela personliga berättelser eller exempel som resonerar med deras egna erfarenheter eller värderingar. Appellera till deras känslor genom att visa de potentiella positiva resultaten av att ifrågasätta och omvärdera sina övertygelser.

Ge alternativa perspektiv
Introducera alternativa synpunkter eller information som utmanar deras befintliga övertygelser. Presentera olika källor, forskningsstudier eller experter som erbjuder olika tolkningar och bevis. Uppmuntra individer att utforska olika källor och överväga flera synpunkter.

Uppmuntra kritiskt tänkande
Främja kritiskt tänkande genom att ställa tankeväckande frågor som uppmuntrar individer att undersöka sina egna övertygelser mer ingående. Hjälp dem att känna igen kognitiva snedvridningar och logiska felslut som kan påverka deras tänkande.

Var tålmodig och respektfull
Att förändra djupt rotade övertygelser tar tid. Var tålmodig och undvik konfrontativa eller aggressiva tillvägagångssätt. Respektera individens autonomi och låt dem själva dra sina egna slutsatser genom en process av självrannsakan.

Kom ihåg att övertygelse är en gradvis process och att inte alla är mottagliga för att ändra sina övertygelser. Det är viktigt att behålla ett respektfullt och empatiskt tillvägagångssätt, fokusera på att främja öppen dialog och erbjuda värdefulla insikter istället för att försöka tvinga eller manipulera någon att ifrågasätta sina övertygelser.

Kom ihåg, säger Desmet, att alternativmedier och enskilda vakna individer som inte sitter fast i massformationens grepp är det enda kvarvarande motståndet.

Om vi inte sätter igång och startar kampen nu kan det vara försent redan 2024 i och med att de nya lagändringarna ska tysta alla fria röster och alternativmedier.

Att ifrågasätta de bisarra narrativen och att föra en kamp mot massformationer är ovillkorligen just nu den viktigaste mänskliga skyldigheten.

Så vilka är bästa metoderna för alternativmediena och dig som en medveten person att föra kampen vidare mot det vidriga, teknokratiska och totalitära systemet?

Text: Reza Nasouri

RelateratSå här kan du stötta Newsvoice

 • Jag vill inte anlägga några synpunkter på Desmets teori, den låter ju ganska ok.

  Men om vi tankemässigt applicerar denna teori på alla muslimer som är beredda att dö för sin tro så skulle jag vilja se denna teori omsatt i verkligheten i länder där Islam har sina medborgare i ett fast grepp.

  Varför inte ta Irak, Iran eller Saudiarabien, där finns inte ens alternativmedia som begrepp. Där gäller blind lydnad till en bok med en synnerligen totalitära doktriner.

  Jag tvingas tyvärr, med historisk referens, konstatera att konfrontation och en allvarlig polarisation sannolikt är det enda som kan få en demokrati att överleva.

  Hypotetiska teorier förtjänar respekt men några historiskt välbelagda exempel som verifierar denna teori finner i vart fall inte jag.

  • Det är ingen teori utan ett fenomen som förekommit i alla tider och i religiösa sammanhang har sin ursprung i kristendomen som första religiösa totalitära system.

   Fenomenet förklarar varför en del är beredda att dö för sin tro som kan vara islam eller nazism som fallet just nu med Ukraina.

   I Irak, Iran och speciellt Saudiarabien råder totalitära regimer som redan för länge sedan tystat alternativ media och eliminerat motståndet.

   Som jag sa tidigare, har du blivit för hatisk för att tänka klart och relaterar alla problem till människor med icke svensk härkomst oavsett vad ämnet handlar om.

   Oansvarig invandringspolitik som lett till gängkriminalitet, oansvarig privatisering av allt som byggdes upp med skattemedel, världens sämsta skolor som producerar dummaste ungdomar som finns, vårdkris, bostadskris, korrupta poliser, rättshaveri, tvingande transgenderideologi i halsen på alla, krig som med stor sannolikhet leder till 3:e världskriget som stöds fullt ut av Sverige osv osv, ja du, det finns mycket man kan vara kritiskt mot och försöka göra nåt åt.

   I andra länder, muslimska som icke muslimska, som en totalitär regim styr och ställer kan vi inte göra nånting åt, MEN vi kan starta en riktig kamp för att västvärlden och framförallt Sverige inte blir totalitär, vilket varit avsikten med denna artikel att upplysa om.

   • Men hallå Rena, nu får du verkligen komma upp med källa eller konkret historisk referens på följande påstående:

    “Det är ingen teori utan ett fenomen som förekommit i alla tider och i religiösa sammanhang har sin ursprung i kristendomen som första religiösa totalitära system.”

    Du påstår på fullt allvar att det är kristendomen som har satt standarden för religiöst förtryck i form av totalitära system. Jag tar mig för pannan och anar din islamska doktrinära läggning då du inte med ord beskyller islam för dårskapen som nu tagit ett järngrepp om vårt tidigare så fredliga land.

    Skäms på dig Rena!!!!!

    • Vore bra om du läste en bok och lärde dig nånting innan du spottar ut en massa dumheter.
     Kristendomen var den första och Islam den andra största totalitära. Det här är historia som du uppenbarligen vet ingenting om.
     Gå till stranden i Portugal där du bor och visa din rasistiska läggning lokalt där din dumma analfabet och sluta skriva en massa dumheter till alla i alla kommentarsfält och alla artiklar.

     • Reza
      Jag avskyr censur. Om du avslutar din kommentar med en fråga, förutsätter ja att du vill ha ett svar. något annat är omodigt.
      Här är två länkar där Desmet påstår att han själv bevittnat operationerna. Det tog två minuter att hitta. Ändå fortsätter han lögnen eftersom hans hypotes behöver den för att illustrera hur stark kraft hans massformation är.
      https://www.brusselstimes.com/belgium-news/284621/ughent-distances-itself-from-belgian-professors-comments-on-conspiracy-talk-show?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1662530473
      https://www.pepijnvanerp.nl/2023/02/mattias-desmets-excuse-for-his-slip-of-the-tongue-in-the-alex-jones-interview-proven-to-be-false/

      Angående hypnos och kirurgi har du missuppfattat. Vissa organ som till exempel huden är mkt smärtkänslig, andra har inga smärtreceptorer. Jag har utfört tusentals operationer i lokalbedövning som är oerhört potent och tar bort all smärta på några minuter. Du hittar inga seriösa studier som jämför enbart hypnos med narkos. Eller enbart hypnos med lokalbedövning. Viss hjärtkirurgi inklusive den typ av klaffkirurgi du länkade till görs idag rutinmässigt via kateter från ex ljumsken. I lokalbedövning utan hypnos! Aldrig under hypnos utan lokalbedövning i huden! Det vore oetiskt och korkat då lokalbedövning är så effektivt och biverkningar mycket sällsynta. Hypnos enbart i samband med kirurgi är vad Desmet duperat miljontals människor att tro fungerar
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27692595/
      Vill du tortera en människa till döds vore öppen hjärtkirurgi under hypnos en säker metod.
      https://sciencebasedmedicine.org/surgery-under-hypnosis/
      Men Reza, jag börjar förstå hur vi kan läsa samma bok och komma till så olika slutsatser. Har du förresten läst ”författarparets” bok, eller är din bedömning enbart en partisk gissning?

      • Nils,
       Hans bok är inte som Koranen och Bibel för att var och en ska tolka den på sitt eget sätt.
       Du har bestämt dig att avfärda allt vad han säger och skriver och gör, även om du ser att han är med och gör vad han kan för att ställa de ansvariga till svars.
       I kampen mot massformationer och totalitarismen ska vi vakna vara enade, även om vi har olika uppfattningar och åsikter om saker och ting.
       Det är en av hans viktigaste budskap bland annat till Alternativmedia som istället för att vara samlade och göra gemensamma kampanjer, beter sig som övriga massmedia och förstärker massformationens grepp.
       Vore det inte bättre om du tog reda vad han säger om vad vi vakna och altmedia bör göra för att lyckas i denna svåra kamp? Eller vill du också vara bara ett hinder för de övriga som faktiskt vill göra nåt åt detta?
       Om du har bättre förslag än hans är jag idel örat.

      • Nils,
       Jag skulle också vilja ställa en till fråga till dig.
       Du är utan tvekan påläst, kunnig och har medicinsk kunnighet.
       Min fråga är:
       Blir jag en kvinna om jag tar på mig kvinnliga kläder och smink? Och ska därmed ska få rätten att dela omklädningsrum och bastu med kvinnor, unga tjejer och barnen?
       Och om ditt svar är “nej”, är du överens om att det är inte normalt att på en så kort tid tycker helt plötsligt de flesta att så är fallet? Och tvingar alla andra ska stödja den vidriga transgenderideologin?
       Var kommer det beteendet ifrån?
       Vad ska vi kalla det om det inte är massformation?
       Hur kan vi motarbeta det?
       Finns det nån annan med bättre idéer vi kan använda för att bekämpa sådant?
       Det kan ju finnas utan att jag vet om det och om så är fallet och du vet om det vore jag oerhört tacksam om du informerade mig och andra om det.

      • Du avskyr censur, som alla andra som tror på ett fritt samhälle där alla är tillåtna att utrycka sina åsikter som kan vara bra, dåliga eller hemska.
       När jag läste FOI:s rapport som av slump var bara sekunder efter att de publicerat den, visste jag utan tvekan att om ett år kommer vi inte kunna skriva i nåt kommentarsfält eftersom i rapporten hade de tydligt sagt det även om budskapet var dolt för de flesta.
       Det skulle inte förvåna mig ett dugg om de helt förbjöd all alternativ media, vilket det skulle vara slutet för det vi kallar för frihet, demokrati och yttrandefrihet.
       Så, vad tycker du att vi ska göra åt det?

     • Eftersom du blockerar svarsfunktionen svarar jag map din transgenderfråga här. Argumentationsteknken brukar kallas “a red herring”. Men, jag nappar.
      Reza! Du får inte ha på dig kvinnokläder och smink i bastun, hur massformerad du än är!
      Nu inväntar jag moderering tills du lyckas klura ut ett svar

 • Massformation: den avgörande frågan för människan är “förändring”. Detta lilla ord som många makthavare ofta tar i sin mun som låter så enkelt. I själva verket förändrar sig människan bara om hon blir tvungen.

  Människan är lat, rädd och oansvarig och kör helst på i samma hjulspår som alla andra. Ju mer ansvar hon avsäger sig till förmån för makthavare, ju mindre ansvar tar hon för sitt eget liv. Det är det främsta skälet att man sett till att svälta ut småjordbruk och egenföretagaren, då dessa människor tvingas till ansvar för sin försörjning och är ständigt beredd att förändra sig hela tiden och blir därför ytters svårstyrda. Det människan kan göra för sig själv är alltid bättre än vad staten kan göra för henne.

  Människan avsäjer sig gärna sin frihet bara hon samtidigt får ansvarsfrihet om utgången är oviss och lägger gärna över makt till makthavare via politiker. Här har vi också förklaringen varför det är enklast att massformera svenskar; detta på grund av strukturomvandlingen och nerläggning av jordbruk och låta egenföretagare flytta in i miljonprojektet och bli anställda i stället eller ännu heller bli bidragsberoende.

  Ju högre grad av egenförsörjning och oberoende ju svårstyrda blir folket. Bara titta på Vietnam och Afghanistan och bara titta på östblocket efter bolsjevikernas maktövertagande – ingen egenföretagare där inte.

  • Vietnam återhämtade sig rätt bra trots allt, efter att USA och andra västländer hade kastat fler bomber på de som användes under hela andra världskriget!
   China, Ryssland och Iran har gemensamt gått ihop och ska bygga upp infrastrukturen i Afghanistan, vägar, skolor, sjukhus och industrier och jordbrukssektor ska ändras till att odla andra ätbara produkter än USA-finansierade drogproduktion som dominerade i över 2 decennier.
   China, Ryssland och Iran skänker pengar för att bygga upp men med tanke på hur mycket naturresurser och rikedomar som finns där får de säkert betalt tiotals gånger mer efteråt!

  • Och självklart stämmer det att människor som är egenföretagare, jordbrukare, självförsörjande är mycket mindre utsatta och gör mer motstånd för att behålla sin frihet.

   Men som du själv säger, människan avsäger sig gärna sin frihet bara hon samtidigt får ansvarsfrihet.

   Samtidigt tror jag bestämd att om dessa blir rätt informerade förstår de att det inte finns nån ansvarsfrihet i en totalitär system och i slutändan förlorar de både sin frihet och blir ansvariga.

   Så att informera om detta är nog bland den viktigaste uppgiften vi alla har.

  • Hej Åke, tack för tipset. Gillade Dr. Shiva skarpt efter bara ett par minuter och ska titta/läsa hans andra material.
   Skriver här en kortfattat översättning av texten i videon för de intresserade:
   Dr. SHIVA talar om en rörelse som han startade och som heter “Truth Freedom Health”–>”Sanning Frihet Hälsa”.
   Han tror att ett antal mäktiga människor vill och planerat att kontrollera världen och göra oss alla till slavar.
   Han uppmanar att vi ska vakna upp och kämpa mot detta innan det blir försent.

   Dr. SHIVA säger att vi måste förstå tre viktiga saker: Sanning, Frihet och Hälsa.
   Sanning är att ta reda på hur saker verkligen är.
   Frihet innebär att vi ska kunna säga vad vi tycker och ska kunna röra oss fritt.
   Hälsa handlar om att ta hand om våra kroppar.

   Han vill att unga människor ska vara ledare, inte följare. Han jämför denna rörelse med vetenskap och hur vi måste förstå vissa lagar för att få saker att fungera. På samma sätt behöver vi lära oss om politik för att åstadkomma förändring.

   Han uppmuntrar oss att arbeta tillsammans för att skapa positiva förändringar i våra samhällen och betonar vikten av att vi inte bara följer politiker eller kändisar utan måste lära oss själva och agera lokalt.

   Dr. SHIVA anser att för många människor/politiker som påstår sig stödja folkets vilja är faktiskt stor del av problemet. Han uppmanar oss att vara smarta och inte falla för deras trick.

   Så huvudidén är att vakna upp, utbilda sig, arbeta tillsammans och kämpa för sanning, frihet och hälsa.

   För att få mer info kan vi gå till http://www.bashiva.com.
   Såg att han även erbjuder stipendier för dem som är fast beslutna att göra skillnad.

 • Desmet ger åtminstone i sin bok ett gott alibi till förövarna. Han värjer sig för att detta rörde sig om ett förplanerat illdåd mot befolkningen och avfärdar sådana tankar som konspirationsteorier. Jag har väldigt svårt att tro någon smart person som Desmet kan undgå alla de bevis och tecken på att detta otvedtydligt var noga förplanerat. Men om de någonsin blir ertappade med det pågående folkmordet kan de ju alltid hänvisa till Desmet. ”Vi blev lika duperade och hypnotiserade som alla andra”.

  När Desmet ljög om att han med egna ögon bevittnat öppen hjärtkirurgi utan bedövning och enbart under hypnos tappade han mitt förtroende. Han är tydligen villig att ljuga för at bekräfta sin teori. Att blanda halvsanningar, lögner med sanning verkar mer som en taktik än en strategi att upplysa och väcka människor. Observationen att många beter sig som om hypnotiserade zombies gör inte Desmets teori om de bakomliggande orsakerna till fenomenet sanna. Alla som inte själv var drabbade såg detta tydligt. Här tror jag många går fel som okritiskt köper hela hans ”paket”. Vikten av att reda ut psykologin i detta informationskrig kan inte underskattas och att okritiskt tro Desmet ger hela förklaringen leder kanske inte leder till rätt lösning.

  • Det helt ok att kritisera och personligen tycker jag att det är en nödvändighet att kritiskt granska allt.
   Men att påstå/skriva rent av felaktigheter/lögner är INTE OK.
   Dr. Desmet är också en människa som alla andra med sina begränsningar. Ingen jag har sett har påstått att det han presenterat är 100% komplett och han själv har varit/är openminded och inte främmande att andra hjälper till och kompletterar det han har startat och vad som ev. behöver kompletteras med.
   Vore bra att du i fortsättningen åtminstone presenterar nån typ av bevis/länk till dina påståenden som hittills verkar vara enbart dina egna teorier och fantasier.
   Den här reportagen från vetenskapens värld är från 2011.
   Det finns otaliga studier och exempel på användning av hypnos vid operationer speciellt för patienter som av olika anledningar inte kan överleva narkos.
   https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hypnos-under-operation-istallet-for-narkos

   • Naturligtvis behöver du komma upp med bevis för dina påståenden, Nils-Ola Holtze!

    Kanske är påståendena som du här presenterar helt tagna ur luften Om det inte finns några bevis, då är saken klar. I så fall ljuger du.

    Skulle du emellertid kunna ge bevis för dessa påståenden, vilket vi välkomnar, så skulle jag trots det inte avfärda de teorier Dr. Desmet presenterar.

    Jag ska ge två skäl för det:

    1. Intuitivt och logiskt tycks de stämma.

    2. En återkommande strategi i syfte att förlöjliga det som är sant och riktigt är att en individ med auktoritet presenterar en sanning – och sedan visar det sig att denna person inte alls är tillförlitlig.

    I enlighet med skäl 2 så är naturligtvis individen som presenterar sanningen som en skådespelare som med berått mod vill framstå som en narr för att ingen ska tro på det sanna han framför, trots att han talar sanning.

    Denna metod kan liknas vid en slags minröjning. Explosiva sanningar oskadliggörs.

      • Hej, jag tackar och bugar! (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
       Kejsaren är naken är nog en av HC Andersens bästa sätt att förklara vad massformation är och antagligen bästa sättet att lära barnen att bara för att några säger samma dumma saker, blir det inte sant och verklighet!
       Jag råkade ut för 2 olyckor 2 dagar i rad för 10 dagar sedan! 🙁 Och skickades som fotboll mellan husläkare, sjukhus och akuten men igår morse magiskt nog vaknade jag utan nån som helst smärta och kunde slippa jävla smärtstillande mediciner som får mig att bli suddigt i huvudet, mer än vanligt iaf 🙂 Det har gjort att allt vad jag hade planerat blivit försenade så nu måste jag jobba ännu hårdare.
       Desmet har läst och vet att vi startat kampen och kommer att följa oss. Han har själv börjat nu kampen mot de på toppen och just nu är WHO som är högst prioriterade.
       https://youtu.be/xHQ4jPNLQkE
       Hälsningar
       Reza

    • Jag tror att många blev hypnotiserade av massformations teorin. Teorin var så enkel och lättförståelig att många köpte den okritiskt, törstiga efter en rimlig förklaring. Är det ett listigt sätt att ge de som genomförde kuppen förlåtelse? Jag vet inte, men konsekvenserna av hans resonemang är att ingen och alla kan klandras. Massan kräver omedvetet under dessa förutsättningar en mer och mer teknokratisk totalitär stat. Och eliten, följer lika hypnotiserade omedvetet den massformerade befolkningens önskemål om ordning och trygghet. Alla är offer för massformationen. Vi kan antingen börja tänka själva, eller så rusar vi runt och okritiskt dyrkar nästa auktoritet som dyker upp.

     Detta var inget organiskt fenomen som materialiserade sig ur en på förhand preprogrammerad ångestfylld och dissocierad befolkning. Snarare en utstuderad, medveten och massiv psykologisk operation man ondskefullt attackerade en omedveten population med. De vet precis vilka psykologiska strängar de skall dra i, och det är på inget sätt vårt eget fel! Och innan du påstår att jag ljuger kanske du skall läsa hans bok, det borde räcka som underlag för mina påstående. Om du inte orkar det så hittar du olika recensioner här.

     https://holding-the-line.com/2023/02/05/were-we-hypnotised-by-desmet-part-i-where-does-his-argument-fall-apart/#comments

     • Nils, du skriver “Snarare en utstuderad, medveten och massiv psykologisk operation man ondskefullt attackerade en omedveten population med”
      Vilka var dessa? Kan vi ställa de till ansvar och förhindra att det upprepas?
      Vem är ansvarig när en psykisk sjuk person begår brott? Speciellt om personen sökt hjälp men blivit nekat vilket det visat sig idag göras rutinmässigt?
      Ansvarsfrågan är en sak och att hitta en lösning för att eliminera eller minimera skadeverkan är en annan och det är vad Dr. Desmet gjort. Förklarat fenomenet och presenterat en lösning att förhindra uppkomsten av den.
      Mellan 5-10% är inte påverkade, som du och jag och ytterligare 30-35% som VET att de gör fel men av rädsla och risken att hamna utanför samhället följer de andra.
      Denna kamp kan vinnas med samverkan, förståelse, empati och 100% fredligt. Minsta lilla tecken på våld från vår sida trigger extremvåld på den andra sidan.
      Massmedia är totalitarismens främsta verktyg och Alternativmedia dess värsta fiende.
      Alternativmedia och vi vakna har makten att vinna kampen men vare sig altmedia eller vi som kallas vakna gör det.
      Med det sagt ser jag Alternativmedia och vi vakna som ansvariga och inte de hypnotiserade som behöver hjälp och stöd från oss att vakna till.
      Och nej, jag brydde mig inte att läsa smörjan personerna du länkat till skrivit!

     • Jag vill också betona att jag tycker att det är enormt glädjande och uppmuntrande att du, Nils-Ola Holtze, har börjat att skriva artiklar här i Newsvoice.

      Dina artiklar är värda all uppmärksamhet och begrundan. Här är de (och jag hoppas att jag inte har missat någon av de hittills publicerade artiklarna – och att vi fortsättningsvis får läsa fler kloka artiklar av dig):
      https://newsvoice.se/?s=Nils-Ola+Holtze

    • Ok Hans, varför skriva en så otrevlig kommentar utan något på fötterna? Sannolikt ljuger jag och om jag inte gör det har jag fel ändå för att du har en ”intuitiv känsla” och någon slags minröjningsdravel?

     • Vad bra att du tar upp det, Nils-Ola Holtze!

      Som jag skrev lite högre upp i kommentarsfältet var det en provokativ kommentar, eftersom det hade gått en hel dag utan att du hade besvarat Rezas fråga. Jag ville få fart på debatten. Jag hoppas att du ursäktar detta medvetna övertramp!

      Jag är övertygad om att du talar sanning och är ärlig! Och du är en av de kloka och energiska kommentatorerna här i Newsvouice som har gjort att jag återigen har fått hopp om att det är meningsfullt att försöka att nå ut till den passiva, stora massan av mer eller mindre “TV-förstörda”, indoktrinerade, individer.

      För övrigt ser jag mycket fram emot din annoserade artikel om Big bang, som är en av 1900-talets verkligt stora bluffar, vilket jag hoppas kunna ge bevis för.

      När det gäller “minröjningen”, så tror jag att det finns en hel del som visar på att det är en rätt vanlig metod att slå ner på det som är sant.

   • Du får gärna specificera till var jag ljuger och fantiserar. Detta är naturligtvis min tolkning av Desmets bok. Att han själv sett öppen hjärtkirurgi i enbart hypnos är ingen liten ”hoppsan-osanning”. Öppen hjärtkirurgi under enbart hypnos vore en världssensation och inget man tar fel på. Du kan tycka det är ok med en sådan lögn för att förstärka sin teori, jag tycker inte så.

    Ghent Prof apologises for words on Alex Jones show | VRT NWS: news

    Teorin att den politiska eliten som genomförde alla restriktioner och mandat var lika mkt i händerna på ”massformationen” som alla andra framgår tydligt vid flera tillfällen i hans bok. Många andra uppfattade det så. De som inte köper detta synsätt avfärdar han i boken som konspirationsteoretiker. Läs mer om han syn om detta i kapitel 8, Conspiracy and Ideology.

    Were we hypnotised by Desmet? Part I: Where does his argument fall apart? – Holding The Line (holding-the-line.com)

    Sen studien du länkar till jämför narkos kontra hypnos och lokalbedövning. Inte hypnos utan lokalanestesi eller enbart lokalbedövning utan hypnos. Studien bevisar således ingen effekt av hypnosdelen. Hypnos kan säkert ha viss effekt, men denna studie visar inte detta.

   • En liten historia. Stor i Belgien dock.
    En av Desmets patienter var den värsta massmördaren i Belgiens historia. Ivo Poppe berättade för Desmet att han begått flera mord men Desmet underlät att anmäla honom till myndigheterna. Desmet menade under rättegången att hans psykoterapi hade botat den mordiska galningen som bland annat tagit död på flera familjemedlemmar inklusive sin egen mor, styvfar och lite morbrödrar. Totala skörden slutade på 40–50 personer! Ingen risk för ytterligare mord efter genomgången terapi menade Desmet! Galningen blev sedermera rapporterad av en annan psykiatriker och fängslad. Desmet riskerade således oskyldiga människors liv för att bekräfta sitt ego som den stora psykoterapeuten. Ännu oklart om Poppe mördade någon efter avslutad behandling. Så, det är inte första gången Desmet försöker ursäkta och skydda massmördare. Skickar referens fasten du inte läser smörjan.

    https://www.americaoutloud.news/psychotherapist-mattias-desmet-failed-to-report-his-own-mass-murderer-patient/

    • Ja Nils, länken presenterar ingenting annat än medveten smutskastning.
     Märkligt nog på grund av att du tidigare hade nämnt kapitel 8 i boken, hade jag börjat läsa kapitlet igen ifall jag hade missförstått innehållet och innebörden och hunnit till sidan 131.
     I artikeln hänvisas till sidorna 126-128 i kapitel 8, där Desmet enligt artikelskribenterna frikänner ansvariga från ansvar.
     Min fråga är: Varför hittar jag inte det stycket eller delen han överhuvudtaget skulle skrivit eller menat nåt sådant?
     Hela kapitel 8 handlar om att förklara att det är skillnad mellan verkliga och påhittade konspirationer och vi måste lära oss särskilja dessa och på sidan 128 ger han en av anledningar för detta och skriver:
     In a certain sense, conspiracy thinking, like the thinking that reduces all world events to one big conspiracy, fulfills the same function as mass formation.
     Och med det menar han vidare att personer som konstant tänker på det sättet blir lika besatta som de som är i massformationens grepp.
     Vidare ger han råd, tips och exempel på att vi ska ägna oss åt verkliga konspirationer som kan bevisas med fakta och bevis.

     När det gäller hans patient som var mördare, har jag ingen åsikt om eftersom jag inte läst referenserna i aktuella artikel. Men låt oss säga att han gjorde ett misstag. Ska vi då avfärda allt annat han gjort och åstadkommit på grund av det misstaget?

     Och vad är det för straff du och de du följer som ska tillämpas på miljontals människor som enligt dig medvetet följt narrativet och lögnerna trots bättre vetande?
     Lyncha de alla längs gatorna?

     • För det första svarar du i princip själv på frågan angående konspirationsteorier. Att påstå att denna plandemi inte var noga förberedd är naivt. ”Misstaget” att inte anmäla en massmördare tillsammans med att ljuga om uppenbara saker som öppen hjärtkirurgi under enbart hypnos för att stärka sin massformation = hypnoshypotes gör honom i mina ögon suspekt, sociopatvibbar. Det är inte bara något han hört talas om, utan
      något han personligen bevittnat! Åtminstone är han oärlig med dåligt omdöme.
      De som medvetet begått brott mot mänskligheten skall naturligtvis straffas enligt lagen. Jag har väl aldrig sagt att miljontals människor medvetet deltagit i dessa brott mot befolkningen? Du måste skilja på de människor som aktivt och medvetet deltagit i dessa vidrigheter och de som blivit omedvetet hjärntvättade att delta. Och vad vet du om vilka jag följer? Du bad om länkar till mina påståenden och jag skickade dem.
      Vidare är jag inte din fiende Reza. Du gör din tolkning av Desmet och hans teorier, jag gör min. Det kallas diskussion.

      • Klart att vi inte är fiender vännen och diskuterar och jag ser positivt på det självklart och av respekt till dig har jag läst igen de delar av boken både du och referenser du länkat hänvisat till men hittar inte var nånstans han skrivit sådant eller menat att de ansvariga inte ska ställas till svars.

       Han har ju tillsammans med 6 andra, bara för en vecka sedan startat just processen att ställa både WHO och EU-parlamentet till svars. Missade du videolänken tidigare?
       https://youtu.be/xHQ4jPNLQkE

       Vidare har du upprepade gånger sagt att Desmet sagt att han själv bevittnat hjärtkirurgin med hypnos.
       Han nämner detta nästan i alla sina intervjuer och ingenstans säger han att han själv varit med och bevittnat, utan enbart hänvisar att det har gjorts, vilket jag också dubbelkollat i flera av hans intervjuer.
       Det finns hundratals referenser om användning av hypnos i kirurgier av olika slag.
       https://www.wantedinmilan.com/news/82-year-old-woman-undergoes-heart-surgery-using-hypnosis.html
       Du kan söka själv genom att använda “cardiac surgery with hypnosis” eller bara “surgery with hypnosis”.

       Om det som du påstår är sant, vill jag verkligen innerligen veta det genom att se/höra/läsa det själv och jag har gjort allt vad jag kan hittills utan att kunna bekräfta dina påståenden men resultatet har varit det motsatta.
       Dessutom är artikeln du hänvisat till skriven av ett författarpar, som skrivit sin egen bok om covid-bluffen och i samma artikel som de misskrediterar Desmet, marknadsför detta par sin egen bok som de publicerat nästan samtidigt som Desmets bok.
       Det ger knappast trovärdighet oavsett vad de skriver om Desmet eller andra på detta ovärdiga sätt.
       Tycker du inte det?

     • Här är två länkar där Desmet påstår att han själv bevittnat operationerna. Det tog två minuter att hitta. Ändå fortsätter han lögnen eftersom hans hypotes behöver den för att illustrera hur stark kraft hans massformation är.
      https://www.brusselstimes.com/belgium-news/284621/ughent-distances-itself-from-belgian-professors-comments-on-conspiracy-talk-show?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1662530473
      https://www.pepijnvanerp.nl/2023/02/mattias-desmets-excuse-for-his-slip-of-the-tongue-in-the-alex-jones-interview-proven-to-be-false/

      Angående hypnos och kirurgi har du missuppfattat. Vissa organ som till exempel huden är mkt smärtkänslig, andra har inga smärtreceptorer. Jag har utfört tusentals operationer i lokalbedövning som är oerhört potent och tar bort all smärta på några minuter. Du hittar inga seriösa studier som jämför enbart hypnos med narkos. Eller enbart hypnos med lokalbedövning. Viss hjärtkirurgi inklusive den typ av klaffkirurgi du länkade till görs idag rutinmässigt via kateter från ex ljumsken. I lokalbedövning utan hypnos! Aldrig under hypnos utan lokalbedövning i huden! Det vore oetiskt och korkat då lokalbedövning är så effektivt och biverkningar mycket sällsynta. Hypnos i samband med kirurgi är inte vad Desmet duperat miljontals människor att tro.
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27692595/
      Vill du tortera en människa till döds vore öppen hjärtkirurgi under hypnos en säker metod.
      https://sciencebasedmedicine.org/surgery-under-hypnosis/
      Men Reza, jag börjar förstå hur vi kan läsa samma bok och komma till så olika slutsatser. Har du förresten läst ”författarparets” bok, eller är din bedömning enbart en partisk gissning?

      • Han bok är inte som Koranen och Bibel för att var och en ska tolka den på sitt eget sätt.
       Du har bestämt dig att avfärda allt vad han säger och skriver och gör, även om du ser att han är med och gör vad han kan för att ställa de ansvariga till svars.
       I kampen mot massformationer och totalitarismen ska vi vakna vara enade, även om vi har olika uppfattningar och åsikter om saker och ting.
       Det är en av hans viktigaste budskap bland annat till Alternativmedia som istället för att vara samlade och göra gemensamma kampanjer, beter sig som övriga massmedia och förstärker massformationens grepp.
       Vore det inte bättre om du tog reda vad han säger om vad vi vakna och altmedia bör göra för att lyckas i denna svåra kamp? Eller vill du också vara bara ett hinder för de övriga som faktiskt vill göra nåt åt detta?
       Om du har bättre förslag än hans är jag idel öra.

      • Jag skulle vilja ställa ett par frågor till dig Nils.
       Du är uppenbarligen påläst och kunnig och har medicinsk kunnighet.
       Blir jag en kvinna om jag tar på mig kvinnliga kläder och smink? Och därmed ska få rätten att dela omklädningsrum med kvinnor och barnen?
       Och om ditt svar är “nej”, är du överens att det är inte normalt att på en så kort tid tycker helt plötsligt de flesta att så är fallet? Och tvingar alla andra ska stödja den vidriga transgenderideologin?
       Var kommer det beteendet ifrån?
       Vad ska vi kalla det om det inte är massformation?
       Hur kan vi motarbeta det?

 • Problemet med Desmets teori om massformation är att den grundläggande orsaken till det bisarra beteendet vi ser hos många människor är fel. Han menar att grundförutsättningarna med” fritt flytande ångest” och allmän otillfredsställelse och känsla av meningslöshet hos befolkningen driver fram en mer repressiv och totalitär stat. Han menar att förövarna är lika mycket offer för masshypnosen som folket de drivs att förtrycka.
  Att det rör sig om en förplanerad kupp för att helt ta makten från befolkningen avfärdar han flera gånger som konspirationsteorier (kapitel 8). På detta vis skuldbelägger han offren och menar att förövarna åtminstone inte har mer skuld än någon annan.

  Det finns mängder med bevis för att vi blivit utsatta för noggrant planerad ondskefull kupp och att friskriva förövarna vore ett stort misstag. Endast då vi ser dessa monster bakom galler kommer folk att vakna upp. Desmet låter trovärdig men om teorin är felaktig kanske hans recept för att bota är lika fel.
  En utstuderad massiv propaganda maskin som bombaderade en auktoritetstroende ovetande befolkning 24/7 räcker som förklaring.
  Sen vet jag inte vad som här menas med extremt våld? Förnedrande tvångsåtgärder, isolering, hot om uppsägning. Listan är lång.

  • Hej Nils,
   Det är första gången jag läser att Dr.Desmet skulle skuldbelägga människor som hamnar i massformationens grepp.
   Dock påpekar han att samhällen där människor känner sig utanför, ensamma, deprimerade är mer benägna att hamna i planerade massformation och acceptera totalitära system.
   Som exempel anger han ensamheten och utanförskapet som sociala medier skapade före covid-bluffen.
   Han har inte skrivit speciellt mycket i boken om hur kampen ska bedrivas och har av rädsla att bli censurerade från sociala plattformar under covid, fördelat det kapitlet framförallt i olika intervjuer och även där i flertal intervjuer t.ex med Tucker Carlsson nämner han överhuvudtaget inte hur massformation ska bekämpas och i andra intervjuer berättar han hur Altmedia och dess vakna läsare ska på bästa sätt organiseras och bekämpa massformationer som håller på att bildas, pågående massformationer samt massformationer som avslutats (som Covid).
   Vore tacksam om du kunde ange var i kapitel 8 han skriver det eftersom isf har jag totalt missat den delen.
   Hälsningar
   Reza

  • Med “extrem våld”, menar Dr. Desmet det som inträffat efter att en totalitär regim tagit över och tystat kritiska rösterna. Häxjakten, etniska rensningar, folkmord, massmord och krig är några exempel på extrem våld i detta sammanhang.

 • Rädsla utan underliggande smärta är hur enkelt som helst att nolla ut. Sekunder!
  Se frekvensskalan och sammanför hög med låg emotion – urladdning likt en kondensator i tändfördelaren till motorn. Tänk två poler +/-. Svisch – borta.

 • Ett annat ganska effektivt sätt att “lugna” uppskrämda människor är att själv visa att man inte är rädd. T ex att undvika munskydd om det går, uppträda ungefär som vanligt bland människor (utan att provocera). Att inte maniskt sprita händerna så fort man kommer in i en affär.
  Många tycktes slappna av när de såg någon som inte tog det så allvarligt.

  Det där att inte hjälpa en skadad person om man inte inte hade handskar och munskydd leder tankarna till liknelsen om den barmhärtige samariten i bibeln.
  Några religiösa ledare gick förbi, ville inte befatta sig med den sårade mannen. Den ende som stannade var en samarit. Samarier betraktades som “orena” av det religiösa ledarskapet. Men Jesus uppmanade; “Gå och gör som han” (samariern).

 • Artikeln innehåller ett sakfel: Det är inte dialog med de som tillhör de 30 procent hypnotiserade troende som ger bäst resultat, utan med personer tillhörande de 60-65 procent som anpassar sig till propagandan.
  Massformationer måste alltså splittras nerifrån, inte uppifrån.

  • De som anpassar sig till majoriteten ligger på mellan 60-65%.
   30% av denna grupp är halvvakna och medvetna att de gör fel men följer massan av rädsla och osäkerhet.
   För Alternativmedia är målgruppen dessa 30% som måste nås och väckas.
   Enligt Dr. Desmet är det helt meningslöst att ha dialog med de som tillhör de 30% hypnotiserade och troende gruppen.

 • Läget för det fria ordet har inte varit så här illa ute på länge och det beror på att “demokratin” i västvärlden lever på en enorm lögn. Sanningen om Covid, invandringens problem, klimatbluffen, Ukraina-kriget och alla andra lögner som staplats på hög de senaste åren måste helt enkelt förhindras att komma ut till de som fortfarande inte är medvetna om magnituden av desinformationen. Liberal-fascisterna i Bryssel och Washington känner marken gunga under fötterna och försöker med alla medel stoppa det fria ordet med censur eller påtryckningar.

 • Bra och kort sammanfattning!

  “Are you out of your mind?”

  Absolut! Det formaterade mindsetet där allt naturligt tagits bort är fullständigt galet. Då är det bättre att gå ut ur “massformateringen”.

  “Men du vill väl inte tillbaks till stenåldern?”

  Kanske inte? Men vore det så illa?

  https://www.lynxvilden.com/

  • Ett par veckor med bara fisk man fångar själv och all härliga blåbär, jordgubbar och svampar! Magiska så väl icke magiska som kantarell!
   Yummy!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *