Dr Mattias Desmet förklarar massformationspsykologi och hur masshypnos kan brytas

publicerad 15 juli 2023
Dr Mattias Desmet och Reza Nasouri
Dr Mattias Desmet och Reza Nasouri. Montage: NewsVoice

Vad hände i Sovjet och Tyskland på 1920- och 30-talet? Hela befolkningar omvandlades till att bli både hänsynslösa och lättstyrda. Hur kunde det hända? Svaret är massformationspsykos. Masspsykologiexperten Mattias Desmet visar varför hypnosen uppstår och hur den kan brytas.

Text: Reza Nasouri, uppdaterad kl 19:19, 16 juli.

När du har ett samhälle där människor blivit frikopplade från varandra och har en fritt flytande ångest för att att saker inte är vettiga, fokuseras människors uppmärksamhet på ett sammanhållet ledarskap. Folk blir hypnotiserade och kan ledas vart som helst.

Ungefär så förklarar Mattias Desmet hur massformation uppstår. Han är en akademiker i Belgien som blivit känd internationellt genom sin bok ”The Psychology of Totalitarianism” och en rad uppföljande intervjuer i olika medier.

Massformation är en slags grupphypnos som förstör individers etiska självmedvetenhet och berövar dem deras förmåga att tänka kritiskt.

Mattias Desmet förklarar att människor i massformation kan känna en enorm tillhörighet och solidaritet, men det handlar inte om en äkta solidaritet mellan individer utan istället om en solidaritet till massformationens kollektiv.

Det förklarar hur människor under coronakrisen pratade om att de var fulla av solidaritet och samtidigt accepterade en rad absurditeter.

Under coronakrisen uppmanade tex regeringar människor att inte hjälpa en granne som råkat för en olycka om man inte hade tillgång till gummihandskar och munskydd. Människor accepterade att de inte fick besöka sin gamla far eller mor i ”solidaritetens namn”.

Massformation suger bort energin, från de sociala banden mellan individer och allt investeras i individens psykologiska band med kollektivet, förklarar Desmet och han kan förklara varför människor i en massa kan radikaliseras i en paranoid atmosfär där de är villiga att ange sina närmaste anhöriga till kollektivet eller staten, om de tycker att det finns en individ som inte visar tillräcklig solidaritet med ett kollektiv.

För att skapa en massformation används klassisk hypnos.

En hypnotisör har förmågan att dra uppmärksamheten till en extremt liten aspekt av verkligheten som om resten av verkligheten inte längre existerar. Detta kan gå så extremt långt att en hypnotiserad person inte ens käner smärta under kirurgiska ingrepp, säger Desmet.

Det här är effekten av den enorma styrkan i fokuserad uppmärksamhet. Det förklarar hur du kan ta bort allt från människor när de är hypnotiserade i en massformation utan att de märker det.

Massformation är totalitarismens väsen och att förlora empati och frivilligt förlora allt för kollektivet i solidaritetens namn är den märkligaste och farligaste effekten av en massformation.

Det är vanligt att människor blandar ihop klassisk diktatur med totalitarism. Även alternativmedia gör detta misstag som medför att viktigaste motståndet mot totalitarismen förlorar sin förmåga att bekämpa massformationer.

Desmet förklarar att det vi idag ser är framväxten av en ny typ av totalitarism som inte är fascistisk eller kommunistisk. Nu handlar det om en teknokratisk totalitarism som både liknar och skiljer sig från fascistisk och kommunistisk auktoritärism.

I ett diktatoriskt system används extremt våld för att få folk att lyda, men i ett totalitärt system är det massinformation som är det främsta sättet att få folket att frivilligt acceptera och följa och tro på mest bisarra idéer och utföra grymma brottshandlingar i solidaritets namn för massformationens kollektiv.

Historien visar att extremt våld i totalitära system börjat först när en regimen lyckats tysta alternativa uppfattningar.

Kom ihåg, säger Desmet, vad som hände 1930 när oppositionen, den dissonanta rösten, slutade att uttrycka sig. Det hände i det forna Sovjetunionen och Nazityskland. Oppositionen ansåg att det var för farligt att opponera sig. De trodde att de hade att göra med klassiska diktaturer. 6 månader efter att oppositionen i Sovjet och Nazityskland tystades inleddes massmorden vilket är karaktäristiskt för en totalitär stat.

Massinformation uppstår vanligtvis när endast 30% av befolkningen är hypnotiserad och när ytterligare 60% följer den första gruppen och inte går emot strömmen på grund av rädsla.

Ett flertal studier och experiment bevisar att människor tenderar att anpassa sig till galenskaper på grund av en övertygelse eller rädsla för att bli utstötta.

Massinformation involverar tre grupper:

  • De hypnotiserade troende utgör normalt 30%,
  • De som anpassar sig till majoriteten ligger på mellan 60-65%
  • 5-10% protesterar

De som inte följer massformationen och kollektivets narrativ, som vaccinering, krig eller transgenderideologi blir syndabockar och utsättas för aggressioner, uteslutning och diskvalificering från det offentliga rummet eller hela samhället.

Desmet betonar vilken av att inse hur stark de troende är hypnotiserade. När myndighetspersoners uttalanden låter bisarra och obegripliga måste vi komma ihåg att dessa är så kraftfullt hypnotiserade att de tror på vartenda ord de säger.

Så här kan medvetna individer lösa upp massformationer

Desmet slår fast att vi kan förhindra en massformation att uppnå den sista brutala och våldsamma fasen genom att väcka de 30% havvakna längst ner i hierarkin. Det resulterar i att de övriga 30% kommer ur hypnosen, vilket bryter formationen och solidaritetskänslan inom dess kollektiv.

Det går inte att påverka hypnosen inom en troende massformation. Hypnosen inom den gruppen avbryts eller ändras enbart av auktoriteterna som sålde in ideerna.

Desmet lägger ändå tonvikt vid att försöka övertyga individer inom en massformation att ifrågasätta sina egna övertygelser och han föreslår några effektiva strategier.

Empati
Bygg en koppling med individer i hypnos genom att lyssna på deras perspektiv och visa äkta empati. Människor är mer benägna att vara öppna för att ifrågasätta sina övertygelser om de känner sig förstådda och respekterade.

Lyssna aktivt
Ge individerna utrymme att uttrycka sina åsikter och bekymmer. Använd aktivt lyssnande genom att vara uppmärksam, ställa klargörande frågor och återge deras tankar. Det visar att du värdesätter deras åsikter och är villig att delta i en respektfull dialog.

Presentera logiska argument och bevis
Använd välgrundade argument som stöds av bevis för att ifrågasätta deras övertygelser. Presentera motargument som belyser inkonsekvenser eller brister i deras tänkande. Var dock medveten om det emotionella. Människor kan vara ovilliga om de känner sig attackerade eller kritiserade.

Appellera till känslor och personliga berättelser
Känslor spelar en betydande roll i övertygelseprocessen. Dela personliga berättelser eller exempel som resonerar med deras egna erfarenheter eller värderingar. Appellera till deras känslor genom att visa de potentiella positiva resultaten av att ifrågasätta och omvärdera sina övertygelser.

Ge alternativa perspektiv
Introducera alternativa synpunkter eller information som utmanar deras befintliga övertygelser. Presentera olika källor, forskningsstudier eller experter som erbjuder olika tolkningar och bevis. Uppmuntra individer att utforska olika källor och överväga flera synpunkter.

Uppmuntra kritiskt tänkande
Främja kritiskt tänkande genom att ställa tankeväckande frågor som uppmuntrar individer att undersöka sina egna övertygelser mer ingående. Hjälp dem att känna igen kognitiva snedvridningar och logiska felslut som kan påverka deras tänkande.

Var tålmodig och respektfull
Att förändra djupt rotade övertygelser tar tid. Var tålmodig och undvik konfrontativa eller aggressiva tillvägagångssätt. Respektera individens autonomi och låt dem själva dra sina egna slutsatser genom en process av självrannsakan.

Kom ihåg att övertygelse är en gradvis process och att inte alla är mottagliga för att ändra sina övertygelser. Det är viktigt att behålla ett respektfullt och empatiskt tillvägagångssätt, fokusera på att främja öppen dialog och erbjuda värdefulla insikter istället för att försöka tvinga eller manipulera någon att ifrågasätta sina övertygelser.

Kom ihåg, säger Desmet, att alternativmedier och enskilda vakna individer som inte sitter fast i massformationens grepp är det enda kvarvarande motståndet.

Om vi inte sätter igång och startar kampen nu kan det vara försent redan 2024 i och med att de nya lagändringarna ska tysta alla fria röster och alternativmedier.

Att ifrågasätta de bisarra narrativen och att föra en kamp mot massformationer är ovillkorligen just nu den viktigaste mänskliga skyldigheten.

Så vilka är bästa metoderna för alternativmediena och dig som en medveten person att föra kampen vidare mot det vidriga, teknokratiska och totalitära systemet?

Text: Reza Nasouri

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq